MS Office week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 9 - Textové řetězce ve VB .NET podruhé - práce s jednotlivými

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 8. lekci VB.NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Pokud jste vycítili nějakou podobnost mezi polem a textovým řetězcem, tak jste vycítili správně. Pro ostatní může být překvapením, že String je v podstatě pole znaků (prvků typu Char) a můžeme s ním i takto pracovat.

Nejprve si v dnešním Visual Basic .NET tutoriálu vyzkoušíme, že to všechno funguje. Rozcvičíme se na jednoduchém vypsání znaku na dané pozici:

Dim s As String = "Ahoj ITnetwork"
Console.WriteLine(s)
Console.WriteLine(s(2))
Console.ReadKey()

Výstup:

Konzolová aplikace
Ahoj ITnetwork
o

Vidíme, že můžeme ke znakům v řetězci přistupovat přes kulatou závorku, jako tomu je i u pole. Zklamáním může být, že znaky na dané pozici jsou ve VB.NET read-only, nemůžeme tedy napsat:

' Tento kód nefunguje
Dim s As String = "Ahoj ITnetwork"
s(1) = "o"
Console.WriteLine(s)
Console.ReadKey()

Samozřejmě to jde udělat jinak, později si to ukážeme, zatím se budeme věnovat pouze čtení jednotlivých znaků.

Analýza výskytu znaků ve větě

Napišme si jednoduchý program, který nám analyzuje zadanou větu. Bude nás zajímat počet samohlásek, souhlásek a počet nepísmenných znaků (např. mezera nebo !).

Daný textový řetězec si nejprve v programu zadáme napevno, abychom ho nemuseli při každém spuštění psát. Až bude program hotový, nahradíme ho Console.ReadLine(). Řetězec budeme projíždět cyklem po jednom znaku. Rovnou zde říkám, že neapelujeme na rychlost programu a budeme volit názorná a jednoduchá řešení.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nejprve si připravme kód, definujme si samohlásky a souhlásky. Počet nepísmen nemusíme počítat, bude to délka řetězce mínus samohlásky a souhlásky. Abychom nemuseli řešit velikost písmen, celý řetězec na začátku převedeme na malá písmena. Připravme si proměnné, do kterých budeme ukládat jednotlivé počty. Protože se jedná o složitější kód, nebudeme zapomínat na komentáře.

pozn.: Kdybyste věděli, jak se správně říká nepísmennému znaku, napište mi to prosím do komentáře pod článek :)

' řetězec, který chceme analyzovat
Dim s As String = "Programátor se zasekne ve sprše, protože instrukce na šampónu byly: Namydlit, omýt, opakovat."
Console.WriteLine(s)
s = s.ToLower()

' inicializace počítadel
Dim pocetSamohlasek As Integer = 0
Dim pocetSouhlasek As Integer = 0

' definice typů znaků
Dim samohlasky As String = "aeiouyáéěíóúůý"
Dim souhlasky As String = "bcčdďfghjklmnpqrřsštťvwxzž"

' hlavní cyklus
For Each c As Char In s

Next

Console.ReadKey()

Zpočátku si připravíme řetězec a převedeme ho na malá písmena. Počítadla vynulujeme. Na definice znaků nám postačí obyčejné proměnné typu String. Hlavní cyklus nám projede jednotlivé znaky v řetězci s, přičemž v každé iteraci cyklu bude v proměnné c aktuální znak.

Pojďme plnit počítadla, pro jednoduchost již nebudu opisovat zbytek kódu a přesunu se jen k cyklu:

' hlavní cyklus
For Each c As Char In s
  if samohlasky.Contains(c) Then
    pocetSamohlasek += 1
  Else If souhlasky.Contains(c) Then
    pocetSouhlasek += 1
  End If
Next

Metodu Contains() na řetězci již známe, jako parametr ji lze předat jak podřetězec, tak přímo znak. Daný znak c naší věty tedy nejprve zkusíme vyhledat v řetězci samohlasky a případně zvýšit jejich počítadlo. Pokud v samohláskách není, podíváme se do souhlásek a případně opětovně zvýšíme jejich počítadlo.

Nyní nám chybí již jen výpis na konec:

Console.WriteLine("Samohlásek: {0}", pocetSamohlasek)
Console.WriteLine("Souhlásek: {0}", pocetSouhlasek)
Console.WriteLine("Nepísmenných znaků: {0}", s.Length - (pocetSamohlasek + pocetSouhlasek))

Konzolová aplikace
Programátor se zasekne ve sprše, protože instrukce na šampónu byly: Namydlit, omýt, opakovat.
Samohlásek: 31
Souhlásek: 45
Nepísmenných znaků: 17

A je to!

ASCII hodnota

Možná jste již někdy slyšeli o ASCII tabulce. Zejména v éře operačního systému MS DOS prakticky nebyla jiná možnost, jak zaznamenávat text. Jednotlivé znaky byly uloženy jako čísla typu Byte, tedy s rozsahem hodnot od 0 do 255. V systému byla uložena tzv. ASCII tabulka, která měla 256 znaků a každému ASCII kódu (číselnému kódu) přiřazovala jeden znak.

Asi je vám jasné, proč tento způsob nepřetrval dodnes. Do tabulky se jednoduše nevešly všechny znaky všech národních abeced, nyní se používá unicode (UTF8) kódování, kde jsou znaky reprezentovány trochu jiným způsobem. Nicméně ve VB.NET máme stále možnost pracovat s ASCII hodnotami jednotlivých znaků. Hlavní výhoda je v tom, že znaky jsou uloženy v tabulce za sebou, podle abecedy. Např. na pozici 97 nalezneme "a", 98 "b" a podobně. Podobně je to s čísly, diakritické znaky tam budou bohužel jen nějak rozházeny.

Zkusme si nyní převést znak do jeho ASCII hodnoty a naopak podle ASCII hodnoty daný znak vytvořit:

Dim c As Char 'znak
Dim i As Integer 'originální (ASCII) hodnota znaku
'převedeme znak na jeho ASCII hodnotu
c = "a"
i = Asc(c)
Console.WriteLine("Znak {0} jsme převedli na ASCII hodnotu {1}", c, i)
'Převedeme ASCII hodnotu na znak
i = 98
c = Chr(i)
Console.WriteLine("ASCII hodnotu {1} jsme převedli na znak {0}", c, i)
Console.ReadKey()

K převodu znaku na ASCII a naopak používáme funkce Asc() a Chr(). Převodům se říká přetypování, ale o tom se blíže pobavíme až později.

Cézarova šifra

Vytvoříme si jednoduchý program na šifrování textu. Pokud jste někdy slyšeli o Cézarově šifře, bude to přesně to, co si zde naprogramujeme. Šifrování textu spočívá v posouvání znaku v abecedě o určitý, pevně stanovený počet znaků. Například slovo "ahoj" se s posunem textu o 1 přeloží jako "bipk". Posun umožníme uživateli vybrat. Algoritmus zde máme samozřejmě opět vysvětlený a to v článku Cézarova šifra . Program si dokonce můžete vyzkoušet v praxi - Online cézarova šifra .

Vraťme se k programování a připravme si kód. Budeme potřebovat proměnné pro původní text, zašifrovanou zprávu a pro posun. Dále cyklus projíždějící jednotlivé znaky a výpis zašifrované zprávy. Zprávu si necháme zapsanou napevno v kódu, abychom ji nemuseli při každém spuštění programu psát. Po dokončení nahradíme obsah proměnné metodou Console.ReadLine(). Šifra nepočítá s diakritikou, mezerami a interpunkčními znaménky. Diakritiku budeme bojkotovat a budeme předpokládat, že ji uživatel nebude zadávat. Ideálně bychom poté měli diakritiku před šifrováním odstranit, stejně tak cokoli kromě písmen.

'inicializace proměnných
Dim s As String = "cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou"
Console.WriteLine("Původní zpráva: {0}", s)
Dim zprava As String = ""
Dim posun As Integer = 1

'cyklus projíždějící jednotlivé znaky
For Each c As Char In s

Next

'výpis
Console.WriteLine("Zašifrovaná zpráva: {0}", zprava)
Console.ReadKey()

Nyní se přesuneme dovnitř cyklu, převedeme znak c na ASCII hodnotu (neboli ordinální hodnotu), tuto hodnotu zvýšíme o posun a převedeme zpět na znak. Tento znak nakonec připojíme k výsledné zprávě:

Dim i As Integer = Asc(c)
i += posun
Dim znak As Char = Chr(i)
zprava += znak

Konzolová aplikace
Původní zpráva: cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou
Zašifrovaná zpráva: dfsofejszktpvubnlefcviefmjmovmpv

Program si vyzkoušíme. Výsledek vypadá docela dobře. Zkusme si však zadat vyšší posun nebo napsat slovo "zebra". Vidíme, že znaky mohou po "z" přetéct do ASCII hodnot dalších znaků, v textu tedy již nemáme jen písmena, ale další ošklivé znaky. Uzavřeme znaky do kruhu tak, aby posun plynule po "z" přešel opět k "a" a dále. Postačí nám k tomu jednoduchá podmínka, která od nové ASCII hodnoty odečte celou abecedu tak, abychom začínali opět na "a".

Dim i As Integer = Asc(c)
i += posun
'kontrola přetečení
If i > Asc("z") Then
  i -= 26
End If
Dim znak As Char = Chr(i)
zprava &= znak

Pokud i přesáhne ASCII hodnotu z, snížíme ho o 26 znaků (tolik znaků má anglická abeceda). Operátor -= vykoná to samé, jako bychom napsali i = i - 26. Je to jednoduché a náš program je nyní funkční. Všimněme si, že nikde nepoužíváme přímé kódy znaků, v podmínce je Asc("z"), i když bychom tam mohli napsat rovnou 122. Je to z důvodu, aby byl náš program plně odstíněn od explicitních ASCII hodnot a bylo lépe viditelné, jak funguje. Cvičně si zkuste udělat dešifrování.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci VB.NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 8. lekci VB.NET
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Visual Basic (VB .NET)
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (15)

 

 

Komentáře

Avatar
Pavel Růžička:17.1.2016 13:26

Ahoj,
Myslím , že v řádku u if-then je chyba. neměl by být zápis "pocetSamohlasek = + 1" ?

 
Odpovědět
17.1.2016 13:26
Avatar
Odpovídá na Pavel Růžička
Michal Žůrek - misaz:17.1.2016 13:29

ne

pocetSamohlasek += 1

je správně. Operátor přičítání k proměnné je +=. Dá se to alternativně (a delší cestou) zapsat jako

pocetSamohlasek = pocetSamohlasek + 1
 
Odpovědět
17.1.2016 13:29
Avatar
Pavel Růžička:17.1.2016 13:33

Omlouvám se, už jsem to dočetl. :-)

 
Odpovědět
17.1.2016 13:33
Avatar
Pavel Růžička:17.1.2016 19:06

Přeci jen ještě jeden dotaz.

int i = (int)c;
i += posun;
char znak = (char)i;
zprava += znak;

To mi přijde jako z C místo VB. Uvést k životu se mi to podařilo po úpravě:

Dim i As Integer = Asc(b)
      i += posun
      Dim znak As Char = Chr(i)
      zprava += znak
 
Odpovědět
17.1.2016 19:06
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Libor Šimo (libcosenior):10.2.2016 9:44

V článku si nalísal:
"Vidíme, že můžeme ke znakům v řetězci přistupovat přes kulatou závorku, jako tomu je i u pole. Zklamáním může být, že znaky na dané pozici jsou ve VB.NET read-only, nemůžeme tedy napsat:

Dim s As String = "Hello devbook"
s(1) = "o"
Console.WriteLine(s)
Console.ReadKey()

Samozřejmě to jde udělat jinak, později si to ukážeme, zatím se budeme věnovat pouze čtení jednotlivých znaků."

Nenašiel aom ako sa to robí a potrebujem zmeniť napríklad prvý znak reťazca s(0).
Poradíš?

Odpovědět
10.2.2016 9:44
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Michal Štěpánek:10.2.2016 10:22

Je to hned v dalším článku...

Odpovědět
10.2.2016 10:22
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Libor Šimo (libcosenior):10.2.2016 13:32

Je tam toho dosť, určite by som nejaký kód napísal, ale asi by nebol optimálny.
V céčku by som na to použil cyklus a vytvoril by som nový reťazec s veľkým prvým písmenom. Asi by to podobne išlo aj vo VS.
Ako by si napísal kód, ktorý zmení prvý znak reťazca z malého písmena na veľké? Je zaručené, že prvý znak je malé písmeno.

Odpovědět
10.2.2016 13:32
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Michal Žůrek - misaz:10.2.2016 16:19

substringem si vezmeš první písmeno, uděláš s ním co chceš a to spojíš se zbytkem, který taky získáš substringem.

 
Odpovědět
10.2.2016 16:19
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 8 zpráv z 8.