Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Klíče registru Windows

Registr WindowsPravděpodobně jste již slyšeli, že v systémech Windows existuje nějaký registr. Je to jeden velký bordel, kam si nejen samotné Windows, ale i téměř všechny nainstalované aplikace ukládají informace o hardwaru, softwaru a jejich nastavení. Registr není nikde popsán (v manualu Windows o něm není ani zmínka) a na internetu jsem toho také moc nenašel. Když zavoláte na hot-line Microsoftu a chcete se zeptat na registr, řeknou vám, že na to nesmí běžný uživatel vůbec sahat a může se stát, že vám i odepřou technickou podporu. Tímto článkem bych to chtěl napravit a trochu přiblížit, co se v Registru Windows skrývá. Musím však upozornit, že jeho struktura není na každé verzi Windows úplně stejná a že neopatrné zacházení může způsobit ztráty dat či pády systému.

Co ten registr tedy je a kde je to vůbec uložené? Struktura vypadá tak, že úplně navrchu je několik kořenů: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS a HKEY_CURRENT_CON­FIG. Oni jsou kořeny ve skutečnosti jen dva - HKEY_LOCAL_MACHINE a HKEY_USERS, ostatní jsou tam jen pro snadnější orientaci a ústí někam do těchto dvou hlavních kořenů. Kde je to tedy uložené? Jsou to dva soubory někde ve Windows. Kořen HKEY_LOCAL_MACHINE je v souboru system.dat a obsahuje informace o hardwaru a softwaru v celém počítači. HKEY_USERS je uložen jako user.dat a obsahuje informace o uživatelích, jejich osobních nastaveních, nastaveních jejich aplikací atd. V kořenech jsou klíče, které mohou zase obsahovat další klíče nebo hodnoty, což jsou již samotné údaje o nastavení.

Teď si asi říkáte: "A k čemu mi to tedy všechno je, pokud nejsem programátor a nechci si tam zapisovat nastavení mých aplikací?". Přes registry se toho dá dělat poměrně hodně. Určitě máte v počítači nějakou sharewarovou aplikaci, která funguje jen 30 dní a potom se odmítá spustit. U většiny těchto aplikaci stačí smazat její klíč v registru (nejčastěji v "hkey_local_machi­ne\software" nebo "hkey_current_u­ser\software"), ona vše zapomene a funguje znovu. Dále si můžete přizpůsobit vzhled a funkce Windows nebo někomu znepříjemnit život nešikovným nastavením ;). Pokud víte o nějakých zajímavých klíčích, které zde nejsou popsány, dejte vědět do knihy návštěv. Příjemnou zábavu :)

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

 

Pracovní plocha


 

 • Změna pozadí pracovní plochy
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\control panel\desktop]
  název hodnoty : wallpaper
  datový typ : REG_SZ (string)
  údaj hodnoty : (cesta k souboru s obrázkem)
  Pokud chcete, aby se obrázek zobrazil jen na určitém místě, přidejte další dvě textové hodnoty wallpaperoriginx a wallpaperoriginy. Jako údaj hodnoty pochopitelně zadejte X a Y souřadnice obrázku.

   
 • Nastavení rychlosti blikání kurzoru
  Při zadávání nějakého textu do textového pole ve Windows kurzor bliká. Následující hodnotou můžete nastavit rychlost blikání či blikání úplně vypnout.
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\control panel\desktop]
  název hodnoty : cursorblinkrate
  datový typ : asi string
  údaj hodnoty : (1 - 60000)
  Kurzor nebude blikat vůbec, pokud údaj hodnoty bude 60000. Nejrychleji bude blikat s hodnotou 1.

   
 • Otevírání nabídky start
  Prodlevu, než vyjede nabídka start, si můžete nastavit vytvořením této hodnoty. Údaje jsou v milisekundách.
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\control panel\desktop]
  název hodnoty : menu-showdelay
  datový typ : string
  údaj hodnoty : (milisekundy)

   
 • Zákaz minimalizace a maximalizace oken
  Praktické využití tohoto vidím jen do nějakého záškodného programu, ale třeba to někdo upotřebí.
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Control Panel\Desktop]
  název hodnoty : MinMaxClose
  datový typ : REG_SZ (string)
  údaj hodnoty : (0 = zakázáno, 1 = povoleno)

   
 • Změna velikosti fontu a ikon na pracovní ploše
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Control Panel\Desktop\Win­dowMetrics]
  název hodnoty : Shell Icon Size
  datový typ : REG_SZ (S string)
  údaj hodnoty : velikost v pixelech (základně 32)

   


Internet explorer


 • Změna pozadí lišty nástrojů
  V Internet Exploreru lze změnit mnoho věcí, jednou z nich je i pozadí lišty nástrojů (té nahoře s tlačítky zpět a podobně). Toho lze dosáhnout přidáním následující textové hodnoty:
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\software\mi­crosoft\inter­net explorer\tool-bar]
  název hodnoty : backbitmap
  datový typ : string
  údaj hodnoty : (cesta k souboru s obrázkem)
  Vymazáním hodnoty se vrátí výchozí nastavení bez obrázku na pozadí.

   
 • Změna titulku okna
  Vytvořte novou hodnotu a do ní napište text, který chcete mít v titulku okna zobrazen (prázdný řetězec znamená, že se titulek nezobrazí vůbec).
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main]
  název hodnoty : Window Title
  datový typ : string
  údaj hodnoty : (text titulku)


Ostatní


 • Vypnutí koše
  Také vás už nebaví pořád vysypávat koš a ztrácet čas přesouváním velkých souborů do koše? Prostě koš zakažte a soubory se do něj nebudou přesouvat, ale rovnou odstraňovat, což ušetří čas.
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Explorer\Bit­Bucket]
  název hodnoty : NukeOnDelete
  datový typ : REG_DWORD (DWORD value)
  údaj hodnoty : (0 = používat koš, 1 = rovnou odstraňovat)
  Pozn.: Stejného efektu lze docílit, když při odstraňování souboru spolu s tlačítkem delete stisknete shift.

   
 • Odstranění tlačítka "Více programů" z nabídky start
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoStartMenuMo­rePrograms
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = default, 1 = zakázat tlačítko)

   
 • Zakazani hotkeys
  User Key: [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoWinKeys
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

   
 • Zakázání windows key
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SYSTEM\Cu­rrentControlSet\Con­trol\Keyboard Layout]
  název hodnoty : Scancode Map
  datový typ : REG_BINARY (Binary Value)
  údaj hodnoty : 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

   
 • Vypnutí funkice pravého tlačítka na pracovní ploše
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoViewContextMenu
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = zakázáno, 1 = povoleno)

   
 • Změna základního prohlížeče
  [HKEY_CLASSES_RO­OT\htmlfile\she­ll\open\comman­d]

   
 • Vypnutí programu regedit
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Sys­tem]
  název hodnoty : DisableRegistry­Tools
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = povolit, 1 = vypnout)

   
 • Vypnutí příkazového řádku
  Vypne příkazový řádek a používání batch souborů (*.bat)
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Po­licies\Microsof­t\Windows\Sys­tem]
  název hodnoty : DisableCMD
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = základně, 1 = vypnuto, 2 = vypnuto, ale povoleny batch soubory)

   
 • Vypnutí windows installeru (instalací)
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Po­licies\Microsof­t\Windows\Insta­ller]
  název hodnoty : DisableMSI
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = povoleno, 1 = pouze admin, 2 = zakázáno)

   
 • Vypnutí vypalování
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer] systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoCDBurning
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = povolit CDR, 1 = zakázat CDR)

   
 • Odstranění některých položek z nabídky start -> hledat
  Když vyvoláte okno hledat, zobrazí se možnosti: Počítače nebo osoby, Vyhledávat v internetu a podobně. Po vymazání následujících podklíčů se možnosti nezobrazí.
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\ CurrentVersion\ex­plorer\FindEx­tensions\Static]
  Podklíče: WebSearch, InetFind, WabFind.

   
 • Odstranění některých systémových složek
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\ CurrentVersion\ex­plorer\mycompu­ter\NameSpace]
  Smazat hodnoty: "992CFFA0-101A-88EC-00DD010CCC48" (Telefonické připojení sítě), "D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF" (Naplánované úlohy), "BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F" (Si?ové adresáře).

Netlogon:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\netlogon


 

Všechny články v sekci
Pokročilé postupy pro Windows
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (40)

Avatar
jindral
Redaktor
Avatar
jindral:21.2.2011 15:08

napadá mě jen HKEY_LOCAL_MAC­HUNEHardware a někde v těch klíčích tam, snad vám pomůže hledání (např. něco ve stylu "projector" apod.)

Odpovědět
21.2.2011 15:08
Life's just a dream.
Avatar
janpoklp
Člen
Avatar
janpoklp:21.2.2011 16:33

Nejsem tak uplně znalí, ale nedaří se mi najít tu cestu v registru na provedrní té zmény/Odstranění tlačítka "Více programů" z nabídky start/.

 
Odpovědět
21.2.2011 16:33
Avatar
TomBen
Redaktor
Avatar
TomBen:6.6.2013 0:02

Prohledal bych registry na to předešlé jméno a kdekoliv bych ho našel, tam bych ho změnil. Jinak ale programy vesele nechávají po odinstalaci i soubory. Takže to klidně může být i jinde než v registru.

Editováno 6.6.2013 0:02
Odpovědět
6.6.2013 0:02
Za posledních 200 miliónů let se nic zvláštního nestalo, akorát dinosauři vymřeli a opice se naučily programovat.
Avatar
Člen
Člen
Avatar
Člen:30.5.2014 18:27

Ahoj!
Mam jednu otazku. Ako ma vyzerat .reg subor, ktory zmeni napr. pozadie pracovnej plochy.
Za odpoved dakujem :)

Odpovědět
30.5.2014 18:27
...
Avatar
Odpovídá na Člen
Michal Štěpánek:30.5.2014 20:10

Když si ho najdeš v registrech a vyexportuješ, tak si ho pak můžeš např. v notepadu prohlídnout...

Odpovědět
30.5.2014 20:10
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Člen
Jan Vargovský:30.5.2014 20:21

HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> Desktop -> Wallpaper -> Modify -> Value data - cesta k souboru.

 
Odpovědět
30.5.2014 20:21
Avatar
-snaživec-
Člen
Avatar
-snaživec-:17.7.2014 17:43

neviem či je to v registroch ale potreboval by som ochrániť proces jedného programu aby sa nedal ukončiť cez správcu úloh

Odpovědět
17.7.2014 17:43
Pomali ďalej zájdeš.
Avatar
Člen
Člen
Avatar
Odpovídá na -snaživec-
Člen:16.9.2014 19:55

Hmm to smrdi zaskodnou cinnostou :) jednoducho v registri zakaz spravcu uloh

Odpovědět
16.9.2014 19:55
...
Avatar
Tomáš Brůna
Redaktor
Avatar
Tomáš Brůna:1.3.2015 19:28

Ahoj dá se v tom někde sledovat historie Chroomu?(windows 7 ultimate)

Editováno 1.3.2015 19:29
Odpovědět
1.3.2015 19:28
Vi veri universum vivus vici
Avatar
Martin Dráb
Redaktor
Avatar
Martin Dráb:1.3.2015 22:42

neviem či je to v registroch ale
potreboval by som ochrániť proces jedného
programu aby sa nedal ukončiť cez správcu
úloh

O tom silně pochybuju. Pokud chceš, aby tvůj program nešel ukončit přes Správce úloh, zkus jej pojmenovat třeba winlogon.exe. Nevím, jak teď, ale na starších Windows to fungovalo spolehlivě. Správce totiž používá takový malý blacklist na zabíjení.

Ahoj dá se v tom někde sledovat historie
Chroomu?(windows 7 ultimate)

Myslím, že Chrome si to bude dělat po svém, nikoliv přes registry. Dělat to přes registry není zrovna přenositelný způsob ukládání dat.

Odpovědět
1.3.2015 22:42
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 50. Zobrazit vše