Anniversary - BF C/C++ week
80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Narozeninové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C/C++

Klíče registru Windows

Registr WindowsPravděpodobně jste již slyšeli, že v systémech Windows existuje nějaký registr. Je to jeden velký bordel, kam si nejen samotné Windows, ale i téměř všechny nainstalované aplikace ukládají informace o hardwaru, softwaru a jejich nastavení. Registr není nikde popsán (v manualu Windows o něm není ani zmínka) a na internetu jsem toho také moc nenašel. Když zavoláte na hot-line Microsoftu a chcete se zeptat na registr, řeknou vám, že na to nesmí běžný uživatel vůbec sahat a může se stát, že vám i odepřou technickou podporu. Tímto článkem bych to chtěl napravit a trochu přiblížit, co se v Registru Windows skrývá. Musím však upozornit, že jeho struktura není na každé verzi Windows úplně stejná a že neopatrné zacházení může způsobit ztráty dat či pády systému.

Co ten registr tedy je a kde je to vůbec uložené? Struktura vypadá tak, že úplně navrchu je několik kořenů: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS a HKEY_CURRENT_CON­FIG. Oni jsou kořeny ve skutečnosti jen dva - HKEY_LOCAL_MACHINE a HKEY_USERS, ostatní jsou tam jen pro snadnější orientaci a ústí někam do těchto dvou hlavních kořenů. Kde je to tedy uložené? Jsou to dva soubory někde ve Windows. Kořen HKEY_LOCAL_MACHINE je v souboru system.dat a obsahuje informace o hardwaru a softwaru v celém počítači. HKEY_USERS je uložen jako user.dat a obsahuje informace o uživatelích, jejich osobních nastaveních, nastaveních jejich aplikací atd. V kořenech jsou klíče, které mohou zase obsahovat další klíče nebo hodnoty, což jsou již samotné údaje o nastavení.

Teď si asi říkáte: "A k čemu mi to tedy všechno je, pokud nejsem programátor a nechci si tam zapisovat nastavení mých aplikací?". Přes registry se toho dá dělat poměrně hodně. Určitě máte v počítači nějakou sharewarovou aplikaci, která funguje jen 30 dní a potom se odmítá spustit. U většiny těchto aplikaci stačí smazat její klíč v registru (nejčastěji v "hkey_local_machi­ne\software" nebo "hkey_current_u­ser\software"), ona vše zapomene a funguje znovu. Dále si můžete přizpůsobit vzhled a funkce Windows nebo někomu znepříjemnit život nešikovným nastavením ;). Pokud víte o nějakých zajímavých klíčích, které zde nejsou popsány, dejte vědět do knihy návštěv. Příjemnou zábavu :)

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

 

Pracovní plocha


 

 • Změna pozadí pracovní plochy
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\control panel\desktop]
  název hodnoty : wallpaper
  datový typ : REG_SZ (string)
  údaj hodnoty : (cesta k souboru s obrázkem)
  Pokud chcete, aby se obrázek zobrazil jen na určitém místě, přidejte další dvě textové hodnoty wallpaperoriginx a wallpaperoriginy. Jako údaj hodnoty pochopitelně zadejte X a Y souřadnice obrázku.

   
 • Nastavení rychlosti blikání kurzoru
  Při zadávání nějakého textu do textového pole ve Windows kurzor bliká. Následující hodnotou můžete nastavit rychlost blikání či blikání úplně vypnout.
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\control panel\desktop]
  název hodnoty : cursorblinkrate
  datový typ : asi string
  údaj hodnoty : (1 - 60000)
  Kurzor nebude blikat vůbec, pokud údaj hodnoty bude 60000. Nejrychleji bude blikat s hodnotou 1.

   
 • Otevírání nabídky start
  Prodlevu, než vyjede nabídka start, si můžete nastavit vytvořením této hodnoty. Údaje jsou v milisekundách.
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\control panel\desktop]
  název hodnoty : menu-showdelay
  datový typ : string
  údaj hodnoty : (milisekundy)

   
 • Zákaz minimalizace a maximalizace oken
  Praktické využití tohoto vidím jen do nějakého záškodného programu, ale třeba to někdo upotřebí.
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Control Panel\Desktop]
  název hodnoty : MinMaxClose
  datový typ : REG_SZ (string)
  údaj hodnoty : (0 = zakázáno, 1 = povoleno)

   
 • Změna velikosti fontu a ikon na pracovní ploše
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Control Panel\Desktop\Win­dowMetrics]
  název hodnoty : Shell Icon Size
  datový typ : REG_SZ (S string)
  údaj hodnoty : velikost v pixelech (základně 32)

   


Internet explorer


 • Změna pozadí lišty nástrojů
  V Internet Exploreru lze změnit mnoho věcí, jednou z nich je i pozadí lišty nástrojů (té nahoře s tlačítky zpět a podobně). Toho lze dosáhnout přidáním následující textové hodnoty:
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\software\mi­crosoft\inter­net explorer\tool-bar]
  název hodnoty : backbitmap
  datový typ : string
  údaj hodnoty : (cesta k souboru s obrázkem)
  Vymazáním hodnoty se vrátí výchozí nastavení bez obrázku na pozadí.

   
 • Změna titulku okna
  Vytvořte novou hodnotu a do ní napište text, který chcete mít v titulku okna zobrazen (prázdný řetězec znamená, že se titulek nezobrazí vůbec).
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main]
  název hodnoty : Window Title
  datový typ : string
  údaj hodnoty : (text titulku)


Ostatní


 • Vypnutí koše
  Také vás už nebaví pořád vysypávat koš a ztrácet čas přesouváním velkých souborů do koše? Prostě koš zakažte a soubory se do něj nebudou přesouvat, ale rovnou odstraňovat, což ušetří čas.
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Explorer\Bit­Bucket]
  název hodnoty : NukeOnDelete
  datový typ : REG_DWORD (DWORD value)
  údaj hodnoty : (0 = používat koš, 1 = rovnou odstraňovat)
  Pozn.: Stejného efektu lze docílit, když při odstraňování souboru spolu s tlačítkem delete stisknete shift.

   
 • Odstranění tlačítka "Více programů" z nabídky start
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoStartMenuMo­rePrograms
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = default, 1 = zakázat tlačítko)

   
 • Zakazani hotkeys
  User Key: [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoWinKeys
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

   
 • Zakázání windows key
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SYSTEM\Cu­rrentControlSet\Con­trol\Keyboard Layout]
  název hodnoty : Scancode Map
  datový typ : REG_BINARY (Binary Value)
  údaj hodnoty : 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

   
 • Vypnutí funkice pravého tlačítka na pracovní ploše
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoViewContextMenu
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = zakázáno, 1 = povoleno)

   
 • Změna základního prohlížeče
  [HKEY_CLASSES_RO­OT\htmlfile\she­ll\open\comman­d]

   
 • Vypnutí programu regedit
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Sys­tem]
  název hodnoty : DisableRegistry­Tools
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = povolit, 1 = vypnout)

   
 • Vypnutí příkazového řádku
  Vypne příkazový řádek a používání batch souborů (*.bat)
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Po­licies\Microsof­t\Windows\Sys­tem]
  název hodnoty : DisableCMD
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = základně, 1 = vypnuto, 2 = vypnuto, ale povoleny batch soubory)

   
 • Vypnutí windows installeru (instalací)
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Po­licies\Microsof­t\Windows\Insta­ller]
  název hodnoty : DisableMSI
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = povoleno, 1 = pouze admin, 2 = zakázáno)

   
 • Vypnutí vypalování
  uživatelský klíč : [HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer] systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Policies\Ex­plorer]
  název hodnoty : NoCDBurning
  datový typ : REG_DWORD (DWORD Value)
  údaj hodnoty : (0 = povolit CDR, 1 = zakázat CDR)

   
 • Odstranění některých položek z nabídky start -> hledat
  Když vyvoláte okno hledat, zobrazí se možnosti: Počítače nebo osoby, Vyhledávat v internetu a podobně. Po vymazání následujících podklíčů se možnosti nezobrazí.
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\ CurrentVersion\ex­plorer\FindEx­tensions\Static]
  Podklíče: WebSearch, InetFind, WabFind.

   
 • Odstranění některých systémových složek
  systémový klíč : [HKEY_LOCAL_MAC­HINE\SOFTWARE\Mi­crosoft\Window­s\ CurrentVersion\ex­plorer\mycompu­ter\NameSpace]
  Smazat hodnoty: "992CFFA0-101A-88EC-00DD010CCC48" (Telefonické připojení sítě), "D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF" (Naplánované úlohy), "BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F" (Si?ové adresáře).

Netlogon:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\netlogon


 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Všechny články v sekci
Pokročilé postupy pro Windows
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Mircosoft
Neregistrovaný
Avatar
Mircosoft:1.8.2005 20:32

Jestli chces, tak ti poslu navod, jak pres registr nastavit titulek okna MSIE a jak odstranit par systemovych adresaru... hned, jak ten papir nekde vyhrabu :-).
A jestli najdu, kde jsem ty udaje nasel, tak ti poslu i odkaz.

 
Odpovědět
1.8.2005 20:32
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:2.8.2005 17:42

To na ten titulek mam, ale jeste jsem se nedostal k tomu to tam hodit. O ty adresare bych mel zajem 8)

Odpovědět
2.8.2005 17:42
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Miroslav Šulc
Neregistrovaný
Avatar
Miroslav Šulc:14.11.2009 11:22

Je to pěkné ale jak změnit velikost písma (zvetšit) v systémových oknech to jsem zde nenašel ,to musí někde v registrch jít ?
Díky

 
Odpovědět
14.11.2009 11:22
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Miroslav Šulc
sdraco:14.11.2009 12:32

Jasně, že to jde. Je na to klíč HKEY_LOCAL_MAC­HINESoftwareMi­crosoftWindows NTCurrentVersi­onFontDPI. Je tam hodnota LogPixels :)

Odpovědět
14.11.2009 12:32
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
vosa
Neregistrovaný
Avatar
vosa:14.2.2010 18:47

prosím te mámm doma pc a nechci si kupovat novej windows ale potřebuju klíč ten 25 místní neměl by jsi nějaky prosím, internet tam mit nebudu děkuju

 
Odpovědět
14.2.2010 18:47
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na vosa
sdraco:14.2.2010 21:09

Tohle chce vzít z gruntu:

 1. Když chci klíč, tak napíši na co (fakt nemám křišťálovou kouli abych věděl verzi tvého systému)
 2. Samotný klíč ti nestačí, systém se musí aktivovat a kdybych ti ho někdo dal, přestal by systém fungovat jemu.
 3. Toto téma k článku vůbec nepatří a ještě vybízí k podvodu, takže už sem nepiš.
Odpovědět
14.2.2010 21:09
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Zkoušeč
Neregistrovaný
Avatar
Zkoušeč:17.2.2010 21:19

Zdravím. Při výběru z obsahu, který fungoval, mi nejde vybrat kapitola. Objeví se zpráva:Operace byla zrušena z důvodu omezení platných pro tento počítač. Obraťte se na správce systému. Mám PC doma, kdo je správce? Nainstalován je Office 2007. Podle rady z nápovědy jsem obnovil systém na dřívější bod obnovy-nic. Obnovil systém z instalačního CD-nic. V registru hledal doporučený klíč HKEY_Local_Machi­ne\Software\Clas­ses\htmlfile\she­ll\open\command
Našel, ale co s ním? Další bylo překopírovat ho z jiného PC - nemám jiný. Jestli je to, co mám za problém, z toho co jsem napsal k pochopení, prosím poraďte nebo odkažte kam se mám obrátit. Díky moc.

 
Odpovědět
17.2.2010 21:19
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Zkoušeč
sdraco:17.2.2010 22:46

Zdravím, vůbec nerozumím problému, který máte, opravdu netuším, co si představit pod pojmem "nejde mi vybrat kapitola". Pokud je problém v Office, nejjednodušší řešení bude asi reinstalace Office, případně reinstalace celého systému a to kompletně, včetně formátování disku (pouhá obnova většinou nic nespraví).

Odpovědět
17.2.2010 22:46
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
ZKOUŠEČ
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
ZKOUŠEČ:17.2.2010 23:24

Hezky večer. Učím se, tak jsem si udělal seznam různých polopatických návodů a abych z nich mohl vybírat, tak jsem z názvů udělal obsah, z kterého teď nic, klepnutím na "kapitolu" nějakého návodu, nevyberu. Snad je to lépe vysvětlené. Díky

 
Odpovědět
17.2.2010 23:24
Avatar
SczDavos
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na ZKOUŠEČ
SczDavos:18.2.2010 15:27

Zdravím, asi vím co máte za problém napadá mě jen jedna věc - zkuste změnit bezpečnost v MS Office (možnosti aplikace např.: word a pak centrum zabezpečení tam to myslím je) pokud máte vysokou bezpečnost tak některé funkce nefungují doporučuji nastavit střední. Doufám že jsem to správně pochopil a že to pomůže v opačném případě napište ...

 
Odpovědět
18.2.2010 15:27
Avatar
Miloš Hořejší
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na SczDavos
Miloš Hořejší:18.2.2010 22:37

Zdravím. Tak jedině, kde jsem mohl nastavit úroveň zabezpečení bylo na "Možnosti Internetu" v Centru. Tam jsem nastavil "střední-OK" a pro jistotu restartoval. Stále to nejde.

 
Odpovědět
18.2.2010 22:37
Avatar
SczDavos
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Miloš Hořejší
SczDavos:19.2.2010 7:55

zkuste postupovat podle návodu od MS nebo si tu chybovou hlášku vygooglujte mě to našlo více případů posílám ten od MS ostatní najdete na googlu :)
http://support.microsoft.com/kb/325478/cs

 
Odpovědět
19.2.2010 7:55
Avatar
Zkoušeč
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na SczDavos
Zkoušeč:19.2.2010 14:41

Zdravím. Prošel jsem co se dalo, ale nic z toho můj problém neodstranilo. Vypadá to na pozvání pc odborníka za obulus. Díky za trpělivost a jestli se to povede odstranit, napíšu jak.

 
Odpovědět
19.2.2010 14:41
Avatar
Jarda
Neregistrovaný
Avatar
Jarda:13.3.2010 17:33

Ahoj,
mám na Vás dotaz. Přeinstaloval jsem W XP a nastal problém , který se dříve neprojevoval. Po zapnutí PC dlouho trvá, než se nabutuje systém z disku (zobrazení základního okna XP po spuštění na monitoru, cca do 1 min.), pak už vše OK.
Děkuji za odpověď

 
Odpovědět
13.3.2010 17:33
Avatar
Adam
Neregistrovaný
Avatar
Adam:28.3.2010 13:21

Ahoj,
zajímalo by mě, jak nastavím přímé odstraňování souborů ve windows 7, na všech discích. Jedná se mi o to, že mám více disků a v klíči "bitbucket" mám další klíč

"Volume" a v tom další "{1d099f71-306b-11df-84de-806e6f6e6963}"... atd. Ale na každém PC je tento poslední klíč jiný.
Dám příklad:
Na PC1 jsou dva disky a v registrech mají tyto hodnoty: "[HKEY_LOCAL_MAC­HINESOFTWAREMi­crosoftWindow­sCurrentVersi­onExplorerBit­BucketVolume{1d099f71-306b-11df-

84de-806e6f6e6963}]
NukeOnDelete=0 (potřebuji nastavit 1)
a
"[HKEY_LOCAL_MAC­HINESOFTWAREMi­crosoftWindow­sCurrentVersi­onExplorerBit­BucketVolume{1d099f2-306b-11df-84de-806e6f6e6963}]
NukeOnDelete=0 (potřebuji nastavit 1)

Na PC2 jsou dva disky a v registrech mají tyto hodnoty: "[HKEY_LOCAL_MAC­HINESOFTWAREMi­crosoftWindow­sCurrentVersi­onExplorerBit­BucketVolume{y­yyyy-yyy-yyy-yyy-

yyyyyyy}]
NukeOnDelete=0 (potřebuji nastavit 1)
a
"[HKEY_LOCAL_MAC­HINESOFTWAREMi­crosoftWindow­sCurrentVersi­onExplorerBit­BucketVolume{xxxxx-xxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx}]
NukeOnDelete=0 (potřebuji nastavit 1)

tzn. že, potřebuji nějákou proměnnou hodnotu {xxxxx-xxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx}

Doufám, že jsem to napsal srozumitelně.

 
Odpovědět
28.3.2010 13:21
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Adam
sdraco:28.3.2010 13:48

Ahoj, moc ti nerozumím, ale když klikneš na koš a dáš vlastnosti, lze to nastavit přímo tam ;-)

Odpovědět
28.3.2010 13:48
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Adam
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adam:28.3.2010 13:59

Ano, to vím, ale jde mi o to, že potřebuji udělat script, abych to nemusel takto nastavovat na každém PC zvlášť.

 
Odpovědět
28.3.2010 13:59
Avatar
Adam
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Adam
Adam:28.3.2010 14:01

respektive, nastavovat ručně... jelikož nainstaluji několik PC denně.

 
Odpovědět
28.3.2010 14:01
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Adam
sdraco:28.3.2010 14:13

On je nějaký rozdíl mezi jedním kliknutím na koš a spuštěním nějakého skriptu? :)

Odpovědět
28.3.2010 14:13
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Adam
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adam:28.3.2010 14:17

Tak pokud v tom skriptu mám x dalších úkonů na nastavení PC po čisté instalaci, tak je pro mě daleko jednodušší spustit jeden script na každém pc, než na každém pc nastavovat všechno zvlášť. Oni to jsou sice 3 kliknutí myší, ale podle mě zbytečné...

 
Odpovědět
28.3.2010 14:17
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Adam
sdraco:28.3.2010 14:31

Koš má ve Windows (a ostatně většině OS) nějakou roli, tudíž by měl zůstat zachován. Pokud denně nestavíš X počítačů pro elitní ajťáky, tak nechápu, proč bys ho měl na každém PC zakazovat, běžný uživatel koš zcela jistě potřebuje a když zohledníš kapacitu dnešních disků, nevidím důvod, proč by se měl zakazovat.
Jak to mají Windows udělané uvnitř nevím, ohledně toho klíče jsem nikde nenašel, že by se měla hodnota nastavovat pro konkrétní disk, mělo by to být globální. Já na Vistách klíč BitBucket vůbec nemám, takže ti nemohu říci, jak cesta vypadá u mně. Být tebou projedu net a podívám se po nějaké dokumentaci, ale jak říkám, moc nerozumím tvým záměrům, připadá mi to trochu zbytečné.

Odpovědět
28.3.2010 14:31
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Adam
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adam:28.3.2010 14:34

ok, i tak dík za pomoc :)
Nejedná se o PC pro "klasické uživatele", tudíž potřebuji mít specifické nastavení celého systému ;)

 
Odpovědět
28.3.2010 14:34
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Adam
sdraco:28.3.2010 14:41

Asi bych se spokojil s tím kliknutím na koš, ale jinak by to mělo jít jen vložením hodnoty NukeOnDelete do klíče BitBucket, žádné adresy disků by tam být neměly. Kdyžtak se pak ozvi, jestli to tak fungovalo :)

Odpovědět
28.3.2010 14:41
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Adam
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adam:28.3.2010 17:49

Tak to nefunguje. Zkusím na to přijít jinak :))

 
Odpovědět
28.3.2010 17:49
Avatar
David Somol
Neregistrovaný
Avatar
David Somol:12.4.2010 16:42

Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak nastavit určité aplikaci(mnou vytvořené) přístup do registru HLMSoftwateClasses? Potřebuji ukládat skryté informace, společné pro všechny uživatele. Pokud to povolím přes UAC, tak přístup funguje, ale tohle povolení pro všechny aplikace není to pravé.
Děkuji
David

 
Odpovědět
12.4.2010 16:42
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
David Somol
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Somol
David Somol:12.4.2010 16:45

Ještě jsem zapomněl dodat - jsou to Windows 7.

 
Odpovědět
12.4.2010 16:45
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na David Somol
sdraco:12.4.2010 18:43

Povolení si můžete palikaí vynutit od systému (zobrazí se potvrzovací dialog), jinak to bohužel nelze :)

Odpovědět
12.4.2010 18:43
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
David Somol
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
David Somol:12.4.2010 18:52

Tušil jsem to :(
Ale přesto děkuji za odpověď.
David

 
Odpovědět
12.4.2010 18:52
Avatar
RikerCZ
Neregistrovaný
Avatar
RikerCZ:15.10.2010 9:08

Dobrý den,

když nastavuji na pc klon zobrazení pro projektor, prosím nevěděl byste, kde se v registrech zapisuje? Děkuji

 
Odpovědět
15.10.2010 9:08
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na RikerCZ
sdraco:15.10.2010 19:51

Dobrý den, tak to netuším.

Odpovědět
15.10.2010 19:51
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Lukas
Neregistrovaný
Avatar
Lukas:16.10.2010 15:01

Nevíš, jak mám zrušit to trapný okno s větou "Přístup byl odepřen" ? Chtěl bych přístup jako linux

 
Odpovědět
16.10.2010 15:01
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Lukas
sdraco:16.10.2010 15:35

V Linuxu jsou práva řešená naprosto stejně. Předpokládám, že chceš něco vymazat a systém si myslí, že se s tím pracuje (Linux ti taky neměl dovolit mazat něco z čeho se čte/zapisuje). Na to platí bohužel jen odhlášení nebo restart, pokud přesně nevíš, který proces soubor/složku využívá.

Odpovědět
16.10.2010 15:35
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
jindral
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
jindral:4.12.2010 21:13

Ne, já myslel třeba když chci do C:system volume information tak na mě vybafne ta hláška, linux mě tam pustí. Jinak je jasný že když mam puštěnej soubor program.exe tak nepůjde odstranit ;)

Odpovědět
4.12.2010 21:13
Life's just a dream.
Avatar
jindral
Redaktor
Avatar
jindral:4.12.2010 21:16

Hele jde nějak zrušit záplata? konkrétně mam na mysli C:concon (nebo C:
ul
ul apod. nejde mi to dokonce ani na mobilu :D ) :D Nebo jsem slyšel že přes zadání klíče DWORD jde aktivovat BSOD, ale na XP SP2 už ne (jen SP1<) nevíš jestli by to šlo obejít? :D

Odpovědět
4.12.2010 21:16
Life's just a dream.
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na jindral
sdraco:4.12.2010 22:21

No tam taky nemáš co dělat, patří to system restore :)

Odpovědět
4.12.2010 22:21
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na jindral
sdraco:4.12.2010 22:21

O tomhle jsem ani nevěděl, docela hustý bug, bohužel již dávno opravený :)

Odpovědět
4.12.2010 22:21
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
jindral
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
jindral:5.12.2010 11:12

Já vim,to je jenom příklad :D

Odpovědět
5.12.2010 11:12
Life's just a dream.
Avatar
jindral
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
jindral:5.12.2010 11:14

njn,tušim že windows 95/98 :D

Odpovědět
5.12.2010 11:14
Life's just a dream.
Avatar
janpoklp
Člen
Avatar
janpoklp:21.2.2011 9:19

Ahoj,jsem běžný uživatel,ale i tak bych si chtěl upravit ovládání windows 7, ale nemohu se dopídit jak v registru tu změnu provést /Odstranění tlačítka "Více programů" z nabídky start konečná cesta kde se to změní z default na hodnotu 1.díky za trpělivost.J.P.

 
Odpovědět
21.2.2011 9:19
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na janpoklp
sdraco:21.2.2011 12:11

Nějak jsem nepochopil, jaké tlačítko máte přesně na mysli.

Odpovědět
21.2.2011 12:11
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
jindral
Redaktor
Avatar
Odpovídá na RikerCZ
jindral:21.2.2011 15:08

napadá mě jen HKEY_LOCAL_MAC­HUNEHardware a někde v těch klíčích tam, snad vám pomůže hledání (např. něco ve stylu "projector" apod.)

Odpovědět
21.2.2011 15:08
Life's just a dream.
Avatar
janpoklp
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
janpoklp:21.2.2011 16:33

Nejsem tak uplně znalí, ale nedaří se mi najít tu cestu v registru na provedrní té zmény/Odstranění tlačítka "Více programů" z nabídky start/.

 
Odpovědět
21.2.2011 16:33
Avatar
TomBen
Redaktor
Avatar
TomBen:6.6.2013 0:02

Prohledal bych registry na to předešlé jméno a kdekoliv bych ho našel, tam bych ho změnil. Jinak ale programy vesele nechávají po odinstalaci i soubory. Takže to klidně může být i jinde než v registru.

Editováno 6.6.2013 0:02
Odpovědět
6.6.2013 0:02
Za posledních 200 miliónů let se nic zvláštního nestalo, akorát dinosauři vymřeli a opice se naučily programovat.
Avatar
Člen
Člen
Avatar
Člen:30.5.2014 18:27

Ahoj!
Mam jednu otazku. Ako ma vyzerat .reg subor, ktory zmeni napr. pozadie pracovnej plochy.
Za odpoved dakujem :)

Odpovědět
30.5.2014 18:27
...
Avatar
Odpovídá na Člen
Michal Štěpánek:30.5.2014 20:10

Když si ho najdeš v registrech a vyexportuješ, tak si ho pak můžeš např. v notepadu prohlídnout...

Odpovědět
30.5.2014 20:10
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Člen
Jan Vargovský:30.5.2014 20:21

HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> Desktop -> Wallpaper -> Modify -> Value data - cesta k souboru.

 
Odpovědět
30.5.2014 20:21
Avatar
-snaživec-
Člen
Avatar
-snaživec-:17.7.2014 17:43

neviem či je to v registroch ale potreboval by som ochrániť proces jedného programu aby sa nedal ukončiť cez správcu úloh

Odpovědět
17.7.2014 17:43
Pomali ďalej zájdeš.
Avatar
Člen
Člen
Avatar
Odpovídá na -snaživec-
Člen:16.9.2014 19:55

Hmm to smrdi zaskodnou cinnostou :) jednoducho v registri zakaz spravcu uloh

Odpovědět
16.9.2014 19:55
...
Avatar
Tomáš Brůna
Redaktor
Avatar
Tomáš Brůna:1.3.2015 19:28

Ahoj dá se v tom někde sledovat historie Chroomu?(windows 7 ultimate)

Editováno 1.3.2015 19:29
Odpovědět
1.3.2015 19:28
Vi veri universum vivus vici
Avatar
Martin Dráb
Redaktor
Avatar
Martin Dráb:1.3.2015 22:42

neviem či je to v registroch ale
potreboval by som ochrániť proces jedného
programu aby sa nedal ukončiť cez správcu
úloh

O tom silně pochybuju. Pokud chceš, aby tvůj program nešel ukončit přes Správce úloh, zkus jej pojmenovat třeba winlogon.exe. Nevím, jak teď, ale na starších Windows to fungovalo spolehlivě. Správce totiž používá takový malý blacklist na zabíjení.

Ahoj dá se v tom někde sledovat historie
Chroomu?(windows 7 ultimate)

Myslím, že Chrome si to bude dělat po svém, nikoliv přes registry. Dělat to přes registry není zrovna přenositelný způsob ukládání dat.

Odpovědět
1.3.2015 22:42
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 50 zpráv z 50.