Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. Zároveň využij akce až 50 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount 50 + hiring

Advor

Advor
Freewarový nástroj pro vývoj adventur.

Info | Seznam verzí | Tutoriály | Screenshoty | Download

Advor je jednoduchý nástroj pro vývoj adventur.

Aktualní verze : 1.02 (20.11.2007)
VÝVOJ ADVORU BYL UKONČENHelp


Advor help - Dosavadní část nápovědy k Advoru určena hlavně pro novou betu. Jsou zde vysvětleny akce ke skriptování objektů. 

Tutorialy


1. Začínáme 1/2
Nová, aktualizovaná verze tutoriálu.
V tomto prvním toturiálu si ukážeme, jak se dá v Advoru vytvořit místnost s hlavní postavou, kurzory a inventář.

1. Začínáme 2/2

Druhá část s hudbou, animovanými kurzory a naprogramovanými objekty a předměty.

Screenshoty


Několik screenshotů z vývoje

 


Verze 0.6 (Beta 4)

Verze 0.4

Verze 0.3

Jedna ze starších verzí


Hlavní chyby :

 • Všechny hlavní chyby byly snad opraveny.Main to do :

 • Práce se souborem adg jen v operační paměti.
 • Český překlad
 

Version list


 • Advor 1.02
  • V editoru objektů lze sunout s hotspotem a borderem v obeject editoru
  • Opraveny bugy s výběrem objektů ve Script editoru
  • Opraven bug v debugu - hlásil chybně nepřiřazený sprite u objektů
  • Pokud Advor nenalezne engine.exe podle zadané cesty, vyhodí chybovou hlášku
  • Hinty v hlavním toolbaru
  • Do Inventory editoru přibylo tlačítko Clone, které vytvoří kopii označené poličky
  • Když vymažeme poličku, označí se další, první nalezená polička
  • Hudba se při přidání otevře
  • Center a hotspot tlačítka u invhotspotu v Object editoru
  • Engine nepočítal některou kolizi objektů s pozicí místnosti
  • Nová možnost spuštění hry - bez debug módu
  • Zprovozněna editace události
  • Chyba, když jsme nascriptovali hl. postavu a použili tag SELF (opraveno chybné počáteční nastavení hl. postavy)
  • Sprite characteru se při přiřazení obnoví (zatím jen levý)
  • debug kontroluje kurzory objektů 

 • Advor 1.01
  • Opravena chyba ve volání Sprite editoru při snaze o editování spritů místnosti
  • Nefunkční zapínání / vypínání stats a room caption v náhledu Inventory editoru
  • Při vložení nového objektu do místnosti se vloží na souřadnice 0,0 + hotspot
  • Chyba u vkládání hl. postavy do místnosti (opomenutí velikosti)
  • Výchozí hloubka objektů je konstantní
  • Test clips již nevyhodí chybu, když není nastaven Main character v Prefs
  • chyba v ukládání nezvoleného kurzoru v Object editoru
  • Začal jsem pracovat na debugu, který zatím dokáže odhalit jen tyto povrchové chyby (určeno hlavně pro rozsah 1. tutoriálu) :
   • Kontrola, jestli jsou zadány kurzory Default a Hand. Pokud ano, zkontroluje se, jestli kurzory s tímto názvem opravdu existují a jestli jejich sprite obsahuje alespoň jeden obrázek.
   • Kontrola, jestli sprite inventáře obsahuje alespoň jeden obrázek
   • Kontrola hlavní postavy a startovní místnosti
   • Kontrola, zda-li mají objekty nastavené všechny sprity 

 • Advor 1.0
  • Náhledy u Images v Prefs
  • Vytvoření dlg.dxg a saving.dxg při vytvoření nové hry a předěláno základní nastavení
  • waves.dxg obsahují základní zvuk kvůli bugu v Delphix
  • Nastavitelná pozice inventáře
  • Jméno a ikona enginu
  • Defaultní spuštěný soubor
  • Myš ve window mode (+ použití tdxform)
  • Ošetřen loading neexistující hry
  • Candraw u canvasu
  • Výběr Stand spritů se obnoví při přidání nového spritu
  • Viditelnost určitých částí Object editoru podle typu editovaného objektu
  • Hinty akcí ve Script editoru
  • Aktivní link v About
  • Spuštění Advoru s parametrem (otevření souboru)
  • Instalace 

 • Advor v. 0.9 (beta 7)
  • Nové akce
   • Change depth - Změní hloubku daného objektu během hry
   • Clear in progress game - Vymaže rozehranou hru. Používá se, když už jsme hru dohráli nebo jsme třeba zemřeli (už se do hry nelze vrátit ani ji uložit)
   • Change music - Změní hudbu v dané místnosti
   • Fade screen in - Může být volána po akci Fade screen out. Pomalu z černé obrazovky zobrazí místnost.
  • Minsize a Maxsize u objektu - Nové hodnoty, umožňující nastavit maximální a minimální velikost postavám
  • Ošetřeno chování enginu, pokud nebyla nalezena cesta
  • Pravděpodobně odstraněn bug ve spouštění dialogu
  • Započítání Y pozice hintu při vykreslení hintu objektu
  • Bug při čekání na konec animace u akce Play animation je opraven
  • Klávesnice je kompletně ovládaná pomocí dxinput
  • Možnost nastavení destination spritu postavy u cest v roomeditoru
  • Odstraněna fatální chyba v mazání hotových událostí
  • Ošetřeno nekonečné přičítání timerů
  • Opraven bug v akci Freez game, když je "zmražena" pouze hlavní postava
  • Opraven bug při provádění On key události, pokud byl objekt vymazán
  • V Prefs se mezi zvuky objevil Transmute sound, který se přehraje, když sloučíme předměty.
  • Opraven bug změny hotspotu při sebrání předmětu
  • Opraven výběr zóny z listboxu v roomeditoru a nastavení cesty
  • Oprava akce If hp is
  • Opravena změna jazyka při načtení nové hry
  • V languages jsou obsaženy také wrongsubjmessages
  • Volitelné pozadí dialogu + opraven bug v označení dvou položek najednou
  • Opraven bug při načtení hry v jiném jazyce
  • Saving game message
  • Konečně jsem po týdnu práce nalezl příčinu mé noční můry - Zjiš?ování pozice myši, které na některých počítačích a ještě k tomu jen někdy zasekávalo hru. Byla to ale vina spíše DelphiX, než moje.
  • Pokud je hra v dialogu, nereaguje klávesnice
  • Přeložené názvy předmětů v inventáři se ukládají do mezipaměti, což urychluje hru
  • Opraven bug v akci New game, kde se díky shodě jmen souborů nevyčistil inventář, pokud se hra těsně před touto akcí uložila
  • Nelze položit do inventáře předmět, který je držen a jehož akce je zároven prováděna
  • Pravé tlačítko myši uloží držený předmět do první nalezené prázdné poličky se správnou velikostí v inventáři
  • Překládání zón a jejich nová vlastnost - Fade
  • Oprava chyby při přeložení dialogu 

 • Advor v. 0.8 (beta 6)
  • Nové události
   • On key - Vyvolá se při stisku klávesy (jen jednou, dokud klávesu zas nepustíme a nestiskneme znovu). Zatím máme na výběr klávesy space, enter a escape.
  • Nové akce
   • Save game - uloží do slotu hru s hl. postavou v poslední herní místnosti, stats a předmět, který je zrovna držen. Počet slotů není nijak omezen.
   • Load game - načte uloženou hru z daného slotu.
   • New game - načte úplně novou hru.
   • If game in progress - vykoná se, pokud máme zrovna rozehranou hru.
   • Set HP - nastaví HP postavě (characteru).
   • If HP is - provede se, pokud je hodnota HP daného characteru menší, větší nebo rovna zadané hodnotě.
   • Freez game - Zmrazí hru. Využívá se např. při animacích, aby hráč nemohl ovlivňovat dění "videa".
    Hru můžeme zmrazit v dvou módech :
    wholegame - zmrazí kompletně celou hru a hráč do ní v tu chvíli nemůže nijak zasahovat.
    mainchar - zmrazí pouze hl. postavu. Můžeme používat předměty z inventáře a klikat na objekty.
   • Unfreez game - rozmrazí hru.
  • Akce Send character to a point dokáže vyslat jakýkoli objekt (charakter), dříve fungovala jen na hlavní postavu. Zatím může chodit najednou v místnosti jen jeden objekt,
  • Při příchodu cestou se nastaví stand sprite
  • Při smazání objektu nebo místnosti se smaže i celá složka v adg souboru
  • Odbugování Room editoru.
   Opraven bug při mazání objektů v místnosti a opravena funkce Test clips. Objekty se vykreslují podle jejich hloubky přesně tak, jak je tomu pak ve hře. Když se přidá nový objekt, zaktivní se. Při přesouvání objektu se obnovují hodnoty v informačním panelu.
  • Rozšíření objektů.
   Nastavitelná pozice hintu + možnost vycentrování, nastavitelná rychlost chůze u postav, inventory hotspot u subjektů. Postavy mají parametr Apply perspective, určující, zda se při chůzi má měnit velikost a rychlost dle perspektivy,
  • FIX timerů.
   Událost dojíždějícího timeru je vymazána ze zásobníku, pokud došlo ke změně místnosti. Opraven bug ve špatném nastavení intervalu timeru objektu, který byl přidán akcí Add object. Akce changeobj nebude asi chodit spravně, doporučuji používat Delete object a následně Add object.
  • Opraven fatální bug s prací s událostmi ve Script editoru
  • Zvýšena prodleva pro zobrazení hlášky a zprovozněno jejich odklikávání
  • Opraveno nastavení pozice hrdiny na začátku hry
  • Editace událostí (zatím jen timerů)
  • Dodržování limitu Minimal size a Maximal size při dynamické změně velikosti postavy na scéně (umožnilo ošidit perspektivu a vkládat schody)
  • Opraven bug při ztrátě focusu okna ve fullscreenu
  • Zóny mají nový parametr Fade, který určuje, zda-li se má při změně místnosti ztmavit obrazovka
  • Hinty v inventáři se zobrazují přes invobjekty
  • Opraven bug při práci se sprity postav a výchozí sprite postav je nyní sprstandright
  • Rozšíření akce start dialog - možnost nastavení pozice, měnitelna caption a vypnutí zobrazování vybrané odpovědi nad hlavu hl. postavy. (Nyní lze použít dialog i jako otázku třeba do menu před ukončením hry). Dialogy ve hře jsou kompletně překládány.
  • Opraven bug zpomalující hru v jiném jazyce
  • Konrola velikosti poličky v inventáři před vložením předmětu (jestli se tam vejde)
  • Zatím jen ošizen bug v události On mouse leave ve hře, když dojde ke změně místnosti
  • Konečně definitivní oprava opakování hudby
  • Jednoduchá loading obrazovka. Advor měl být původně uplně bez loadingu, ale kvůli dynamickému přidělování paměti potřebuje po spuštění asi 4 vteřiny na "postavení" datové struktury.
  • Zvýšen limit udalostí v zásobníku na 20
  • HP hint se centruje a přidává se za něj '%' 

 • Advor v. 0.7 (beta 5)
  • Nové akce
   • Opět přidána akce Call event, teď již 100% funkční
   • Back to game - vrátí se do poslední herní místnosti
   • Save last game screen - uloží obrazovku hry v dané velikosti
   • Set slot sprite - nastaví objektu tento uložený náhled místnosti jako sprite (vhodné do save/load menu)
  • Dal jsem do kupy inventář. Poličky se označují při nájezdu myši, zobrazuje se nad nimi hint předmětu a byla urychlena procedura na obnovení inventáře.
   V inventory editoru můžeme nastavit zda-li chceme na inventář zobrazovat nadpis aktuální místnosti + jeho souřadnice. Na inventář lze také nově pokládat objekty, které jsou potom vloženy do každé herní místnosti (např. tlačítka). Předměty, se kterými hráč začíná novou hru se nyní naklikají do poliček přímo v Inventory editoru (dříve speciální záložka v Prefs). Dále lze zvolit, zda se mají zobrazovat statusy hl. postavy (pokud má hra RPG prvky) a jejich pozice.

    
  • Podpora externí masky u objektů
  • Optimalizace algoritmu šíření do šířky. Prohledává se jen každý "druhý" bud (2x2 pixelů), což zajiš?uje 4x rychlejší vyhledávání cesty hl. postavy. S tím odpadl i problém s přetečením pole při rozlišení 1024x768 pxl. Hl. postava si nyní snaží udržet jeden směr co nejdéle to jde a její jak vertikální, tak horizontální rychlost se mění v závislosti na rychlosti postavy, která je nyní volitelná v object editoru, a na vertikální pozici hrdiny (resp. na jeho Minimal size a Maximal size).
  • Přepracována fronta akcí, což opravilo mnoho bugů s objekty
  • Zvýšena rychlost přepínání spritů u characterů (např. při chůzi)
  • Hl. postava se načte pouze jednou při začátku hry - rychlejší přechod mezi místnostmi
  • Opraven bug v akci Delete event (vracela špatné indexy událostí)
  • Akce Set object as inactive nezapsala objekt při výběru z dialogu
  • Vylepšení manipulace akcí s proměnnými hry
  • Umožněno používat tzv. Depth border, který umožňuje měnit hloubku objektu v závislosti na pozici hl. postavy (když přijdu před strom, je za mnou, když ho obejdu a stoupnu si za něj, překrývá mě)
  • Charaktery (postavy) mají nyní Stand sprity, které se zobrazují, když postava stojí na místě 

 • Advor v. 0.6 (beta 4)
  Podpora menu a inter. Podpora Wave zvuků. Opraveno mnoho bugu, přidány nové akce a události.
  • Nové události
   • On mouse enter - Vyvolá se ve chvíli, když myš najede na objekt. Pokud je více objektů přes sebe, vyvolá se u objektu s nejmenší hloubkou
   • On mouse leave - Vyvolá se ve chvíli, když myš opustí objekt, na kterém dosud ležela
   • On Alarm - Zatím experimentálně přidaná událost, která vyvolá v ní obsažené akce každých X milisekund.
   • On room enter - Vyvolá obsažené akce při příchodu do nové místnosti (menu)
  • Nové akce
   • Play sound - Podpora wave zvuků
   • Fade in - Zatím jen experimentálně přidané zesvětlení obrazovky z úplné tmy
   • Fade out - Postupne ztmaveni obrazovky. Pokud je mistnost s hl. postavou, inventar zustava stale svetly a ztmavi se jen mistnost. Na tuto akci jsem zvlaste hrdy, protoze mi kazdy tvrdil, ze fade v delphiX nejde, kvuli softwarove alpha pruhlednosti a nemoznosti prace s paletou v 32 bitech.
   • If there is an object in the inventory - Vyvolá nasledující akci nebo blok akcí, pokud se v inventáři nachází daný předmět
   • Remove holding subject - předmět, který zrovna držíte, zmizí
   • Set cursor - Nastaví danému objektu kurzor
  • Spojovat predmety lze i v opacnem poradi
  • V prefs se v sounds objevili zvuky Pickup a Drop sound. Ty se prehraji pri uchopeni nebo polozeni predmetu.
  • Podle nastaveni v Preferences hlavni postava k predmetu pri jeho sbirani dojde nebo zustane na miste a on se sebere, jako je to u vetsiny starsich adventur
  • Malinko předělán déš?
  • Opraven bug v akci Start dialog, který když se ukončil, stejně se vyvolala otázka
  • Hudba na pozadi se nyni stale opakuje. Opraven bug, kdyz startovni mistnost hry nemela nastavenou hudbu
  • Opraven bug v editovani akce Sleep ve script editoru
  • Opraven bug v teto akci, ktery zasekl engine v pripade, ze se nejednalo o mistnost s hl. postavou (menu nebo intro). Také opraven bug při načtení zvolené cesty. Ubyla nesmyslná hodnota "actual"
  • Vychozi nastaveni pri pridani nove mistnosti je, ze se jedna o mistnost s hlavni postavou
  • U mistnosti pribyla vlastnost Show cursor. Umoznuje vypnout kurzor, kdyz se jedna o intro nebo animaci
  • Rozsireni akce Send character to a point : Moznost urceni smeru, kterym ma byt postava otocena, kdyz dojde na misto urceni. Z nabidky room ubyla moznost "actual", protoze se mistnost musi pevne urcit kvuli zobrazeni nahledu. Misto urceni lze presne urcit pres nove okno
  • Opraven bug, pretrvavajici zatim vsemi verzemi Advoru - Kdyz se klikne jen nekolik pixelu od mista, kde hl. postava stoji, cesta se jiz spocita spravne
  • Dalsi fatalni nedostatek pretrvavajici ve vsech predchozich verzich byla kolize. Nyni Advor obsahuje dokonalou perpixel kolizi i s objekty s jinou velikosti, nez 100%
  • Objekt ve hre, na kterem lezi kurzor mysi, muze byt jen jeden. Pokud mys lezi na vice objektech, ktere jsou pres sebe, vybere se ten s nejnizsi hloubkou [depth]
  • Opraven bug v akci Add object. Objekt se nepridal, pokud byl typu character
  • Kdyz se pouzije spatny predmet na objekt, vyvola se jedna z hlasek, urcenych v prefs, v sekci wrongsubjmessages. (Tahle pouzit nejde atd.)
  • Opravena chyba pri zpracovani dvou bloku kodu v sobe
  • Byla modifikovana akce Show message. Text je nyni vycentrovany, muze byt nekolikaradkovy a prizpusobuje se oknu s hrou
  • Byly nastaveny výchozí hodnoty pro hloubku objektů. Hlavní postavě nastavte 0
  • V preferences se objevilo nastavení hudby pro boj a hlasitost hudby
  • Opraveny další menší chyby, jako přidělení rodičovského objektu, kotvy ve spriteeditoru, při kliknutí na zónu se 2x přidala akce Wait for char
  • Hlášky objektů, pokud je tak nastaveni, pozastaví hru a zmizí po časovém intervalu nebo po odkliknutí
  • Prozatím vyhozena akce Call event 

 • Advor v. 0.5 (beta 3)
  • Obrovske rozsireni skriptovani objektu :
   - Maximalni pocet akci v udalosti byl zvysen z 10ti na 20.

   Nove udalosti (je jich vice, ale aktivni jsou tyto)
   • Transmute - Spojovani predmetu at v inventari nebo primo v mistnosti jsem vyresil udalosti transmute. Ta se vsak jen tvari, jako udalost. Akce v ni zatim nejsou vyvolavany.
   • Custom event 1 - 3 - Kazdy objekt ma tri udalosti, do kterych si programator muze dat co chce a pak je z volat.

   - Udalost On use with ma nyni prednost nad udalosti On click.

   Nove akce :
   Akci pribylo tolik, ze jsem na ne udelal samostatne okno, ktere se vyvola tlacitkem "Add event".
   Nove akce jsou nasledujici (Opet je jich vice,ale jen tyto jsou aktivni) :
   • Start new game - Zacne novou hru. Prepne se do mistnosti, ve ktere je vlozena hlavni postava a nastavi inventar a vsechny ostatni hodnoty na zakladni.
   • Exit game - Ukonci engine.
   • Set language - Nastavi jazyk hry.
   • Set instance as inactive - Nastavi instanci daneho objektu v dane mistnosti jako neaktivni, tudiz slouzi uz jen jako pozadi.
   • Call event - Zavola libovolnou udalost objektu.
   • Show dialog - Zobrazi dialog s moznosti vyberu odpovedi a se zadanym spritem hlavy.
   • If dialog result is... - Spusti nasledujici akci ci blok akci, pokud byla vybrana zadana moznost z dialogu.
   • Change value of custom variable - Zmeni hodnotu promenne libovolneho objektu. Nyni ma kazdy objekt 5 celociselnych a 5 255ti znakovych promennych, ktere maji pocatecni hodnotu 0 a lze do nich zapisovat i cist.
   • If custom variable has a value... - Spusti nasledujici akci ci blok akci, pokud ma dana promenna daneho objektu zadanou hodnotu. Pokud jde o promennou celociselnou, lze vybrat z moznosti je rovno, je vetsi a je mensi.
   • Start of block a End of block - Tyto dve akce slouzi k vymezeni bloku o nekolika akcich. Vyuzivaji se zejmena za podminkou, pokud chceme pri splneni provest vice, nez jednu akci. Zastupuju prikazy begin a end z programovani.
  • Ve vestavenem editoru jazyku lze navolit libovolny pocet jazyku, do kterych bude mozno hru prepnout, a prelozit jednotlive fraze.
  • Byl predelan editor objektu, ktery ma ted zalozky a v kazde specificke nastaveni. Opraven bug v zobrazovani nahledu a nove nastaveni kurzoru.
  • V cursor editoru se zobrazuje hotspot a lze ho premistit tahem mysi.
  • Zrusena slozka menus - Menu a intra se nyni vytvari jako mistnosti, ve kterych se nastavi, ze je menu. Nezapomente u nich nastavit, ze je to herni mistnost, kdyz se o ni jedna !
  • Jde nastavit pocasi v kazde mistnosti. Zatim je na vyber jen normalni a dest.
  • Novy ukladaci dialog.
  • Odstranen hlavni bug s pristupem ke spritum. Nyni je hra velice stabilni.
  • Odstranen bug pri nedosazeni ciloveho bodu hl. postavy.
  • Odstranen bug pri praci se zonami v room editoru.
  • Tisice dalsich vylepseni a odstraneni chyb. Na vsechny si nepamatuji :-)


   
 • Advor v. 0.4 (beta 2)
  • Cursor editor - Moznost zvoleni hotspotu kliknutim
  • Podpora hudby na pozadi. Kazda mistnost ma nastavenou svou hudbu, pri prechodu do jine mistnosti se hudba but zmeni, nebo zustane hrat a to v pripade, ze je nastavena hudba, ktera jiz hraje.
   Do Advoru vestaven Music editor s prehravacem (zatim asi neprehrava midi soubory).
  • Zrusen typ objektu Door (dvere). Dvere jsou nyni naskriptovany objekt.
  • U objektu je hodnota Active, ktera urcuje, jestli se pri najeti kurzorem na objekt zobrazi caption a zda se provadeji veskere udalosti.
  • Opraven bug v prejmenovavani resources objektu a mistnosti.
  • Vyuziva se resource object
  • Objekty maji nastavitelny hotspot, ktery se zobrazuje v nahledu
  • Objekty maji hodnotu alfa, ktera nastavuje jejich pruhlednost. (255 - uplne nepruhledny, 0 - uplne pruhledny)
  • Nahledy objektu se centruji a zmensuji podle vymezeneho pole a jsou pruhledne.
  • Ve Sprite editoru lze nastavit, zda se ma nahled zmensit podle okna, ktere lze libovolne zvetsit. Nahled se zpruhledni podle nastaveni pruhlednosti a jeji barvy.
  • Zprovoznen Script editor, podporujici nekolik zakladnich udalosti a akci. Toto umoznuje programovat objekty ve hre. Na tomto bodu jsem stravil prakticky vetsinu casu od vypusteni verze 0.3.
  • Roomeditor prosel velkou radou zmen. Jmenovat je sem vsechny asi neni mozne. Je to napriklad nastaveni zobrazovanych soucasti, editace zon a nahledy cest v destroomu, vubec zavedeni cest, zprovozneni nahledu velikosti hlavni postavy, zruseni podpory dveri, pokud v mistnosti vlozen hrdina, je nastavena jako pocatecni mistnost hry a pocatecni pozice hrdiny se urci podle pozice hrdiny v mistnosti, zony maji svou caption, ktera se zobrazi (pokud je to povoleno v nastaveni hry), pod kurzorem, pokud je v poli zony.
  • Hlavni postava je nyni enginem brana jako bezny objekt vlozeny do mistnosti.
  • Hlavni nastaveni hry - moznost nastaveni zobrazovani caption a objektu, nastaveni, zda ma hlavni postava pri sbirani predmetu k danemu predmetu prijit nebo jestli se proste sebere, jako tomu bylo u starsich adventur.
  • Zaveden ini soubor s cestami k enginu a souboru, ktery se ma pri spusteni advoru otevrit. Pokud jsou cesty prazdne, engine.exe se hleda v adresari s Advorem a Advor se spusti s zadnym otevrenym souborem.
  • Vetsina editaci hry probiha v pameti, takze hru je jiz jiz nutne ukladat (hlavne pred ukoncenim Advoru a pred spustenim). V dalsich verzich budou v pameti probihat snad uz vsechny operace a soubor adg se nebude vubec pouzivat a modifikovat. Vytvoren samostatny save dialog.
  • Opraveny bugy v Character editoru, ted je mozno zvolit sprity s libovolnymi jmeny.
  • Prechod z textovych souboru v kazdem kurzoru, objektu a mistnosti na jeden binarni soubor.
  • Opraveny stovky bugu a provedeny stovky mensich uprav. Pokud si jeste na nejakou zasadnejsi vzpomenu, pripisu ji sem ;]


   
 • Advor v. 03 (beta 1)
  • Prvni provozuschopna betaverze.


   
 • Advor v. 01 a 0.2
  • Velmi jednoduche zacatky, kdy Advor slouzil pouze jako editor mistnosti do radio=eX, nikoli jako samostatny vyvojovy nastroj.
Galerie


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1545x (1.08 MB)

 

Program pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
1 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:26.7.2006 14:54

aha, tak jsem tam zapomnel prihodit dll ;(
a jeste zipko se souborama tutorialu,
brzy napravim

Odpovědět
26.7.2006 14:54
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Mircosoft
Neregistrovaný
Avatar
Mircosoft:31.7.2006 21:17

Jak tak koukam na Advor... znas AGS? To je v podstate to same... a uz to nejaky ten patek existuje :P . Akorat ze tam skripty stoji na Cecku a ne na Pascalu, to je fakt.

 
Odpovědět
31.7.2006 21:17
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:2.8.2006 16:28

Cau, znam jen WME, ale to by programatori vymreli, protoze vsechno uz nekdo udelal :)

Odpovědět
2.8.2006 16:28
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:9.3.2007 0:05

Prave jsem dokoncil druhou betaverzi Advoru s cislem verze 0.4 (podpora programovani objektu) a k ni prislusny tutorial. Jen pripravim dokumentaci a v nasledujicich dnech se objevi na webu :)
Jinak rusim databazi softwaru pro Palm, oduvodneni v PalmGuestbook

Odpovědět
9.3.2007 0:05
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Crodery
Neregistrovaný
Avatar
Crodery:12.11.2007 12:00

Ahoj, našel jsem měnší bug rád vám pošlu, ale nevidím nikde mail. Třeba uvédst ho na Builder.

 
Odpovědět
12.11.2007 12:00
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:26.11.2007 9:35

Mail je sdraco [zavinac] gmail [tecka] com.

Odpovědět
26.11.2007 9:35
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Mario
Neregistrovaný
Avatar
Mario:4.1.2008 16:49

Ahoj. Volam sa Mario. Som zo slovenska. Tvoja hra Bermen je super ale najviac ma zaujalo to, ze si si vytvoril vlastny engine. Stiahol som si tvoj program na tvorbu adventur a dufam, ze sa mi podari nieco vytvorit. Ak mi sa mi to podari dokoncim svoju stranku a hodim to na nu a tebe dam vediet.

 
Odpovědět
4.1.2008 16:49
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:5.1.2008 1:38

Ahoj, věc se má tak, že Advor, který je tady na webu, je zabugovaný. Už ho opravovat nebudu, protože nechci pokračovat s problémovými DelphiX, na kterých je postaven. Chci ho celý přepsat pod jiný framework, ale zatím s tím moc nespěchám, protože se tu po něm zatím nikdo nesháněl, a předělat ho bude spousta práce. Pokud máš opravdu VÁŽNÝ zájem v něm něco vytvořit, můžu na tom začít pracovat, ale aby to nebylo zbytečně.
Kontaktuj mě na ICQ -201 888 696.
Jinak jsem rád, že se hra líbí :)

Odpovědět
5.1.2008 1:38
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Radek
Neregistrovaný
Avatar
Radek:29.3.2008 14:45

Zdravim Chci jen Pochválit Advor je to vynikajicí nástroj a dobře se s nim pracuje . Hodně úspěchů při dalším vývoji !

 
Odpovědět
29.3.2008 14:45
Avatar
kuba
Neregistrovaný
Avatar
kuba:1.8.2008 18:09

ahoj, stahnul jsem si advor a jsem z neho velmi nadseny, bohuzel mam verzi 1.01, protoze 1.02 jsem tu nenasel nikde k dispozici a nevim jestli je to tou verzi, ale sprity do objects mi pri spusteni nenajde, jinde jo. takze pokud by bylo mozne uvolnit verzi 1.02, byl bych velmi rad.:)

 
Odpovědět
1.8.2008 18:09
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:3.8.2008 3:57

Zdravím, vývoj Advoru byl bohužel ukončen. Je to díky tomu, že je celý postaven na doporučovaném, avšak nestabilním a zastaralém frameworku DelphiX. Stabilita a další vývoj s tímto základem není možný a předělat ho na jiný framework by znamenalo udělat ho z velké části odznova, k čemuž bohužel už asi nedojde :(
Verze 1.02 je zde: http://sdraco.ic.cz/Advor 1.02.zip , není to instalace, čili nakopíruj do nainstalované 1.01, ale nevím, zda to tvůj problém vyřeší.

Odpovědět
3.8.2008 3:57
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
kuba
Neregistrovaný
Avatar
kuba:3.8.2008 15:14

diky moc, uz to bezi tak jak ma. jinak o tom advoru a bermenovi jsem si tu precetl asi vsechno, nikdy bych neveril jak tezce muze vznikat az by clovek rekl "primitivni" adventura. muj obdiv tvoji vytrvalosti a zapalenosti, malokdo by to vydrzel

 
Odpovědět
3.8.2008 15:14
Avatar
Amin33
Neregistrovaný
Avatar
Amin33:14.9.2008 20:29

caute mna hlavne zaujal program advor a je vnom naky bugg a to: ked dam novy object a nastavim vsetko ako v tutorialu tak pri zapnuti hry my napise ze object strom : sprite not found pricom som secko spravil jak sa ma . Aj ked si stiahnem veci do tutorialu tak ked spustim uz spravenu hru tak tiez to iste strom a ten vyhlad z okna

 
Odpovědět
14.9.2008 20:29
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:17.9.2008 13:44

To Amin33: viz můj koment zde z 2008-08-03 03:57:23 (o 6 komentů dolů).

Odpovědět
17.9.2008 13:44
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Rox Cox
Neregistrovaný
Avatar
Rox Cox:13.2.2009 16:56

Verze 1.02 se nedá stáhnout, protože nebyla dokončena? :O

 
Odpovědět
13.2.2009 16:56
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:15.2.2009 23:14

Verze 1.02 se nedá stáhnout proto, že nemám žádnou motivaci k tomu udělat instalačku a hodit ji na web, když vývoj programu skončil... Nicméně jednou se tu objeví.

Odpovědět
15.2.2009 23:14
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
rex
Neregistrovaný
Avatar
rex:28.2.2009 19:21

a kedy to zhruba bude????? :`

 
Odpovědět
28.2.2009 19:21
Avatar
Hattaaa
Neregistrovaný
Avatar
Hattaaa:6.3.2009 22:39

Ten Advor je úžasnej program! :O Diky za něj!!! :):)

 
Odpovědět
6.3.2009 22:39
Avatar
Hattaaa
Neregistrovaný
Avatar
Hattaaa:7.3.2009 18:22

Ahoj! Narazil jsem u tohohle jinak skvělého programu na malý problém, nedokážu jednoduše spustit hotovou hru bez zapnutí Advoru. Můžeš mi pls poradit jak udělat samostatnou hru? ;(

 
Odpovědět
7.3.2009 18:22
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:8.3.2009 17:22

Ahoj, podle komentářů se dočteš, že verze 1.01 není použitelná kvůli chybě, někdy sem nahraju 1.02. Jinak sputitelnou hru eděláš tak, že skopíruješ do nějaké složky soubor engine.exe a tvůj soubor s hrou (adg). Potom stačí vzít myší adg a přetáhnout ho na engine. Samozřejmě lze udělat snadno zástupce nebo batch soubor.

Odpovědět
8.3.2009 17:22
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Hattaaa
Neregistrovaný
Avatar
Hattaaa:3.4.2009 21:12

Lol.. diky za info! Budu se tesit na 1.02 :)

Peace!
Hattaaa

 
Odpovědět
3.4.2009 21:12
Avatar
fugasjunior
Neregistrovaný
Avatar
fugasjunior:17.5.2009 11:50

Skvělé! Kdy tu bude verze 1.02 ke stažení?

 
Odpovědět
17.5.2009 11:50
Avatar
Spaixs
Neregistrovaný
Avatar
Spaixs:16.8.2009 20:24

Cau, mas to tu pekny a sem tu kvuli programu Advor, kterej se ti fakt poved, je to, to co sem hledal akorat potrebuju poradit jestli nak de ta vysledna hra co v tom udelam nak prevest na EXE samospustitelny soubor ? protoze kdyz tu hru budu chtit dat na net tak ji nikdo nespusti... Dik ;)

 
Odpovědět
16.8.2009 20:24
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:16.8.2009 20:56

projed knihu navstev, uz jsem to tu nekde resil :)

Odpovědět
16.8.2009 20:56
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Spaixs
Neregistrovaný
Avatar
Spaixs:16.8.2009 23:53

Tak sem to projel asi hodinu a nic sem nenašel tak sem to snad neprejel nekde ale asi to tu neni. no nic nemas tolik casu nebudu te zdrzovat a zkusim neco jinyho, ale jesi se ti bude chtit muzes mi napsat jestli by to slo prevest na EXE, bylo by to fajn... :) Nemam zas tolik casu na programovani tak sem chtel vyuzit ADVOR.8)

 
Odpovědět
16.8.2009 23:53
Avatar
Spaixs
Neregistrovaný
Avatar
Spaixs:17.8.2009 10:53

Tak sem to vyresil ! Dik za Advor:D

 
Odpovědět
17.8.2009 10:53
Avatar
sker11
Neregistrovaný
Avatar
sker11:24.10.2009 23:47

;( To tu nebude ani za 20 let

 
Odpovědět
24.10.2009 23:47
Avatar
stano
Neregistrovaný
Avatar
stano:24.11.2009 10:51

Nazdar, stiahol som si verziu 1.01 a nejde mi do nej pridat character - ked nacitam obrazky podla tutorialu tak sa nezobrazia ale do suboru sa nacitaju. tu v komentaroch je napisane ze verzia 1.01 nieje funkcna, ale stiahol som si aj verziu 1.0 a na tej mi to takisto nejde a nai vo verzii 0.6 nevies mi prosim ta poradit ? nastavujem vsetko podla navodu transparentnu farbu aj ostatne veci. ukaze sa len subor sprite0.dxg ze v character object editore je ale vedla va nahlade vobec postavu nevidim

 
Odpovědět
24.11.2009 10:51
Avatar
Filip Částka
Neregistrovaný
Avatar
Filip Částka:5.12.2009 14:20

Nemohu nají soubor inventar.png

 
Odpovědět
5.12.2009 14:20
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:19.12.2009 2:06

Verzi 1.02 si můžete stáhnout zde: http://www.sdraco.cz/advor102.zip , PROGRAM NESPOUŠTĚJTE, ALE NAHRAĎTE OBSAH SLOŽKY S ADVOREM 1.01 OBSAHEM TOHOTO ZIPU!!! Umisťuji sem tuto verzi jen díky opakovaným prosbám a nadále platí, že má podpora k tomuto programu vypršela. Jedná se sice o přesnou verzi, ve které byl vytvořen Bermen, ale neručím za její stabilitu.

Odpovědět
19.12.2009 2:06
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Raiper34
Neregistrovaný
Avatar
Raiper34:5.1.2010 19:09

Super program urcite s ním nieco skusím!!!:)

 
Odpovědět
5.1.2010 19:09
Avatar
Kešu
Neregistrovaný
Avatar
Kešu :11.1.2010 21:07

Mám problém po spuštění hry se mi zobrazí toto: http://www.upnito.sk/imggal.php?… Mam win 2000 professional.

 
Odpovědět
11.1.2010 21:07
Avatar
Filip Částka
Neregistrovaný
Avatar
Filip Částka:27.3.2010 18:03

Nemohu najít soubor inventar(inven­tory),
o kterém se piše v tutorialu.]:>

 
Odpovědět
27.3.2010 18:03
Avatar
SczDavos
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Filip Částka
SczDavos:27.3.2010 19:56

stáhni si tohle
http://www.sdraco.cz/download.php?…
a příště čti pořádně ! 8|

 
Odpovědět
27.3.2010 19:56
Avatar
Antiku
Neregistrovaný
Avatar
Antiku:24.6.2010 20:58

nezobrazujou se mi tam ikony v levym panelu jako je pozadí objekty a inventář atd. Co stim????:X:X:X

 
Odpovědět
24.6.2010 20:58
Avatar
Krys
Neregistrovaný
Avatar
Krys:19.8.2010 13:31

Ahoj chci se zeptat kdy budou další tutorialy např. aby se postavička dostala do dalsi mistnosti aby mohla povidat s jinou postavou a tky aby se mohla třeba jiná postavička(s kterou bysme mluvili) hybala:)

 
Odpovědět
19.8.2010 13:31
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Krys
sdraco:21.8.2010 20:40

Vývoj Advoru byl ukončena tím také veškerá jeho podpora.

Odpovědět
21.8.2010 20:40
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Adventura
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adventura:27.8.2010 20:47

Zdar chci se jen zeptat jak se hra ulozí aby zní byla instalačka a pak jak aby sla postava do jíné místností dík za odpoved predem 8-)

 
Odpovědět
27.8.2010 20:47
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Adventura
sdraco:28.8.2010 10:56

Doufám, že používáš verzi 1.02, ke změně místnosti slouží akce changeroom (nečekaně). Mimochodem, možná by chtělo přečíst si příspěvek, který jsem psal nad tebou.
Předpokládám, že víš, jak udělat hru spustitelnou bez Advoru, na instalačku je např. Innosetup - viz můj článek http://www.sdraco.cz/index.php?…

Odpovědět
28.8.2010 10:56
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Adventura
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adventura:5.9.2010 18:57

Jo dík moc a jeste nevím jestli je to chyba ale kdyz dám aby sel do dalsi místnosti tak on tam de a pak se to premnění ale postavicka tam uz není :(
nevím jestli je to chyba nebo mám jeste neco udelat?(postavicku sem tam predtím dal):(

 
Odpovědět
5.9.2010 18:57
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Adventura
sdraco:5.9.2010 19:04

Musíš si umístit cestu (path) a potom v akci Change room jí nastavit postavičce, aby po ní přišla. Cesta MUSÍ ležet na místech, kde je povoleno chodit, jinak se stane to, co popisuješ.

Odpovědět
5.9.2010 19:04
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Adventura
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Adventura:5.9.2010 19:17

Mockrát děkuji.. :) uz mě to funguje :)

 
Odpovědět
5.9.2010 19:17
Avatar
MR anonimus
Neregistrovaný
Avatar
MR anonimus:8.9.2010 15:51

Cau..Vím ze je vyvoj advoru pozastaven ale kdybis natom zacal znovu dělat(náhodou :) )tak bys tam mohl dát CZ a jak je chlze tak jeste na sikmo :)

 
Odpovědět
8.9.2010 15:51
Avatar
CHYBA
Neregistrovaný
Avatar
CHYBA:8.9.2010 20:59

Ahoj mám vverzi 1.02 a casto mě to hlásí chybu(kdyz treba chci nacist projekt tak se pak nenacte,u objektu mě to pak zmizi i u room a u inventory :( ) hlasi mě to acces violation at adress 0041C973 in module "advor.exe".Read of adress 00000000 co stím :( celkem mě to zavazí :o

 
Odpovědět
8.9.2010 20:59
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na CHYBA
sdraco:8.9.2010 21:42

Vývoj projektu spolu s veškerou podporou byl ukončen, je to tu napsané.

Odpovědět
8.9.2010 21:42
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
kogli
Neregistrovaný
Avatar
kogli:24.11.2010 19:22

Kde je ke stažení Advor 1.02??? to co je v komentech je už staré :(:(:(

 
Odpovědět
24.11.2010 19:22
Avatar
kogli
Neregistrovaný
Avatar
kogli:25.11.2010 17:58

Kde je ke stažení Advor 1.02??? to co je v komentech je už staré:(:(:(

 
Odpovědět
25.11.2010 17:58
Avatar
sczdavos
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na kogli
sczdavos:25.11.2010 21:28

Ahoj,

http://www.itnetwork.cz/download.php?…
obsah překopíruješ do složky s Advorem 1.01 a nahradíš.

Odpovědět
25.11.2010 21:28
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
Raiper34
Tvůrce
Avatar
Raiper34:20.12.2010 12:26

Zdravím ako mám urobiť aby sa hra spúštala už sama na každom PC iba po kliknutí, potrebujem iba neako to prekonvertovať do .exe :/

Odpovědět
20.12.2010 12:26
Posledná vydaná hra: http://www.islandsoft.cz/index.php?art=hra-akcna-space-resistance
Avatar
sczdavos
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Raiper34
sczdavos:20.12.2010 13:22

Ahoj,
já jsem to dělal tak, že jsem si vytvořil dávkový soubor a do něj napsal co kde chci otevřít.

Otevřeš si notepad a tam napíšeš 'engine.exe gamefile.adg'.
Poté dáš uložit a zvolíš všechny soubory a napíšeš spusit.bat a tim budeš spouštět hru.:)

Odpovědět
20.12.2010 13:22
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
Jirka
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Adventura
Jirka:23.12.2010 11:35

Bohužel toho se nedočkáme, leda by z toho autor udělal otevřený projekt. ;-)

 
Odpovědět
23.12.2010 11:35
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Jirka
sdraco:23.12.2010 13:44

Zdrojáky bych klidně uveřejnil, ale bohužel vzhledem k tomu, že použité technologie jsou zastaralé a také k faktu, že jsem je psal jako prase, by to asi nemělo žádný efekt :)

Odpovědět
23.12.2010 13:44
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Raiper34
Tvůrce
Avatar
Raiper34:15.1.2011 16:38

A pls ešte ako urobiť aby mal program moju ikonu? A nie ikonu žiadnu alebo adg ikonu. Diky
A škoda že vyvoj je ukončeny, mohol som urobiť ďalšiu komunitu :O

Odpovědět
15.1.2011 16:38
Posledná vydaná hra: http://www.islandsoft.cz/index.php?art=hra-akcna-space-resistance
Avatar
Marek
Neregistrovaný
Avatar
Marek:10.3.2011 20:01

Můžu se zeptat jakou ten advor má licensi ??????
Já jen, že tam nikde nejsou podmínky užití :D

 • takže si to jako každej může používat jak chce?

xD :)

 
Odpovědět
10.3.2011 20:01
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Marek
sdraco:10.3.2011 20:41

Ahoj, Advor je Freeware.

Odpovědět
10.3.2011 20:41
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Marek
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Marek:11.3.2011 17:52

Ano freeware je, ale to jestě neznamená nic,než ho můžu bezplatně užívat... u každého freeware programu máš něaká omezení atd.... třeba, že na komerční účely ne atd.....

 
Odpovědět
11.3.2011 17:52
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Marek
sdraco:11.3.2011 21:25

Nesmíš prodávat Advor a nesmíš do něj jakkoli zasahovat. Vše ostatní je povoleno.

Odpovědět
11.3.2011 21:25
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
raiperGM34
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Raiper34
raiperGM34:13.3.2011 17:59

Tak ja si odpovime sám.... Stiahnete si program Bat to exe a ten bat ktorý ste si vytvorili (to je popisne v diskusií) v tom prekonvertujete na exte a v tom programe si nastavite aj ikonu aj veľa iných užitočných veci :)

Odpovědět
13.3.2011 17:59
Posledná vydaná hra: http://www.islandsoft.cz/index.php?art=hra-akcna-space-resistance
Avatar
Marek
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Marek:18.3.2011 21:29

Děkuji za Info... Chtěl jsem se jen informovat.

 
Odpovědět
18.3.2011 21:29
Avatar
xM4tHeWx
Tvůrce
Avatar
xM4tHeWx:22.7.2011 19:52

Ahoj,pokoušim se neco v advoru udelat ale nejak mi to nejde hlavne proto že mi to hádže túto chybu
acces violation at address 0041C973 in module advor.exe.read of address 00000000.Co to je ? skúšal som reinstall no nic..chcem ho je to dobrý program help

 
Odpovědět
22.7.2011 19:52
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na xM4tHeWx
David Čápka:22.7.2011 20:10

Zdravím, lituji, ale podpora Advoru byla ukončena a bude i stažen z tohoto webu. Doporučuji použít jiný program, např. WME

Odpovědět
22.7.2011 20:10
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
xM4tHeWx
Tvůrce
Avatar
xM4tHeWx:22.7.2011 21:25

aha tu je rovno screen
http://www.uploadmy.g6.cz/bermencooo.jpg

 
Odpovědět
22.7.2011 21:25
Avatar
xM4tHeWx
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na David Čápka
xM4tHeWx:23.7.2011 13:23

WME je zložitý a advor je dobrý a jednoduchý, bol by som rád kebyže ho dokončíš :).. vyrboa je pozastavena ?? tak ale hry by mali íst .. ale mne nejdú..

 
Odpovědět
23.7.2011 13:23
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na xM4tHeWx
David Čápka:23.7.2011 20:49

Advor je starý a nekompatibilní s novými Windows, nikdy nebyl odladěn ani nedospěl do stabilní verze. Není ukončen jen vývoj, ale i podpora. Je to u něj napsané velkým písmem. Zítra ho kompletně stáhnu z webu, aby ho lidé nestahovali a dále se neptali že něco nefunguje. Už se jím nechci dále zabývat.

Odpovědět
23.7.2011 20:49
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
xM4tHeWx
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na David Čápka
xM4tHeWx:23.7.2011 22:21

tak je to škoda lebo advor je dobrý program a kebyže ho vylepšíš už nevím kde ale v nejakém príspevku si to psal tak by to bylo super :)
ale OK chápem..ale určite je lepší než WMA teda kebyže mi ide :D ok...

 
Odpovědět
23.7.2011 22:21
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 65 zpráv z 65.