Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
swift week + discount 30

Lekce 6 - Quick sort

V minulé lekci, Merge Sort, jsme si ukázali algoritmus Merge sort i se zdrojovými kódy.

Jak již název napovídá, Quicksort je rychlý. On je dokonce nejrychlejší a je to algoritmus, který se skutečně používá v praxi k třídění prvků, proto bude tento článek o něco obsáhlejší, než ostatní. Chová se dobře jak na malých, tak na velkých polích a je paměťově nenáročný. Algoritmus je založen na principu rozděl a panuj, který jsme si již vysvětlili v algoritmu Merge sort.

Quicksort si označí jeden prvek v poli jako tzv. pivot. Výběrem pivotu se prozatím nebudeme zabývat a budeme jako pivot brát vždy první prvek v poli. Nyní zavoláme funkci divide (rozděl), která přeuspořádá pole tak, aby byly zleva prvky menší než pivot, poté následovat pivot sám a za pivotem byly prvky větší, než je on sám. Povšimněte si, že jsem napsal přeuspořádá, nikoli setřídí. Prvky jsou tedy mezi sebou stále rozházené a jediné setřídění spočívá v jejich rozdělení pivotem. Tuto operaci jsme schopni zvládnout v lineárním čase a také velmi rychle. Nyní algoritmus rekurzivně zavoláme na levou polovinu pole před pivotem a na pravou polovinu za pivotem (pivota už necháme tam, kde je). S těmi provedeme to samé, jako s původním polem a takto budeme pokračovat až do chvíle, kdy na vstupu dostaneme jednotkové pole (pole velikosti 1). Po vynoření z rekurze nemusíme dělat už vůbec nic, pole je setříděné. Nyní si algoritmus předvedeme v praxi a řekneme si více o funkci rozděl.

Průběh

Protože Quicksort je velmi rychlý, předvedeme si ho tentokrát na poli o trochu větším, než obvykle, abychom z něj něco vůbec viděli :)
Máme tedy pole následujících prvků:

5 2 9 3 5 1 8

Jako pivot si vybereme první prvek (5).

5 2 9 3 5 1 8

Nyní na pole zavoláme funkci divide. Funkce si jako první uloží pivot na konec pole, aby nepřekážel a také abychom se na něj mohli snadno odkazovat. Udělá to jednoduchým prohozením pivota s posledním prvkem.

8 2 9 3 5 1 5

Nyní si budeme držet pozici, od které začínají prvky větší, než je pivot (tedy pozice prvního většího prvku, než je pivot, dále už jen pozice). Protože jsme na začátku, bude mít hodnotu 0. Pole nyní projedeme cyklem od začátku do předposledního prvku (protože poslední je pivot). Pokud je prvek v poli menší, než je pivot, prohodí se s prvkem na pozici. Protože v tu chvíli se počet prvků menších než pivot zvětší, musíme i pozici zvýšit o 1. Až dojedeme do cíle, prohodíme samotný pivot s pozicí (jeden z větších prvků se tedy dostane na konec a pivot sám bude vymezovat obě části pole). Protože se pozice pivotu jistě posune (těžko bude zase na začátku, když jsme před něj navkládali menší prvky), musí tuto novou pozici funkce divide vrátit, aby s ním Quicksort mohl dále pracovat. V následující vizualizaci algoritmu budu pozici znázorňovat jako tečku.

.8 2 9 3 5 1 5

V našem poli tedy začneme prvním prvkem (8), pozici máme také na začátku. Protože prvek 8 je jistě větší než pivot (5), necháme ho na místě, s pozicí nebudeme hýbat a přistoupíme k dalšímu prvku (2).

.8 2 9 3 5 1 5

2 je jistě menší než 5, proto prvek prohodíme s prvkem na pozici (tedy prvek 2 se prohodí s prvkem 8 ) a pozici posuneme o 1 doprava. Přistoupíme k dalšímu prvku (9).

2 .8 9 3 5 1 5

9 necháme na místě (9 > 5) a přistoupíme k prvku 3.

2 .8 9 3 5 1 5
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

3 < 5, prohodíme, zvýšíme pozici, jdeme na prvek 5.

2 3 .9 8 5 1 5

5 není menší než 5, necháme být a jdeme ne poslední prvek 1.

2 3 .9 8 5 1 5

1 < 5, prohodíme, zvýšíme.

2 3 1 .8 5 9 5

Nakonec pivot prohodíme s prvkem na pozici.

2 3 1 5 5 9 8

Takhle tedy vypadá pole po zavolání funkce divide, nesmíme zapomenout vrátit pozici, aby Quicksort věděl, kde je nyní pivot. Všimněte si, že výsledek nemá se setříděným polem moc společného, pole se pouze rozdělilo na dvě části pomocí pivotu. Takto nám v podstatě vznikla 2 další pole a to [2, 3, 1] a [5, 9, 8]. Nyní se "rozdvojíme" a pustíme Quicksort na obě vzniklá pole (tedy přesněji na 2 části původního pole, nová pole v podstatě nevznikla, jen se na situaci tak můžeme dívat). Nejprve zpracujeme to první, druhá větev bude zatím chvíli čekat. Původní pole nám samozřejmě nezmizí, jen si budeme všímat jen jeho části a proto bude zbytek znázorněn šedě.

Vybereme pivota (2)

2 3 1 5 5 9 8

Zavoláme na část pole funkci divide, výsledek bude vypadat takto:

1 2 3 5 5 9 8

Když nyní pole opět rozdělíme, dostaneme 2 jednoprvková pole a to [1] a [3]. To je přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout, protože jednoprvkové pole považujeme za triviálně setříděné. Quicksort již na jednoprvkové pole volat funkci divide nebude a levá polovina pole je hotová. Vynoříme se tedy z rekurze a přejdeme k pravé polovině, která na nás zatím čekala. Vybereme pivota, tedy prvek 5.

1 2 3 5 5 9 8

Po zavolání funkce divide se jistě nic nezmění, pivot zůstane na začátku a oba prvky jsou větší než on. Moc si tedy nepomůžeme a pole se nám zkrátí jen o pivot. V nové části pole vybereme pivot (9).

1 2 3 5 5 9 8

Funkce divide vrátí následující výsledek:

1 2 3 5 5 8 9

Jednoprvkové pole ([8]) považujeme za setříděné. Vynoříme se z rekurze a pole je setříděné. Na další třídění se můžete podívat na videoukázce.

1 2 3 5 5 8 9

Vizualizace

Video ukázka

Časová složitost

Ohledně stability musím dodat, že zde uvedená funkce divide pro jednoduchost není stabilní. Lze ji však napsat tak, aby stabilní byla. Jak je to však s časovou složitostí? Již jsem se zmínil, že funkce rozděl probíhá v lineárním čase, její časová složitost je tedy O(n). Kolikrát se však provádí? Na to není jednoznačná odpověď a pokud očekáváte háček, očekáváte správně. V ideálním případě nám funkce divide pole rozdělí na 2 stejné poloviny. Když něco dělíme na poloviny, složitost bude jistě dvojkový logaritmus, tedy O(log n). A protože samotné dělení trvá O(n), složitost celého algoritmu by v tomto případě byla naše oblíbené O(n log n). Je dokázáno, že Quicksort má i v průměrném případě opravdu tuto složitost, i když poloviny nejsou vždy přesně dodrženy.

Jak již to bývá, extrémní rychlost Quicksortu je vykoupena špatným chováním algoritmu na již předtříděných polích. Zatím co Bubblesort si na předtříděných polích liboval, Quicksort vybere jako pivot první prvek (tedy nejmenší nebo největší číslo) a funkce rozděl pak logicky před pivota už žádný prvek nadá. Nové pole je tedy vždy menší jen o jeden jediný prvek a druhé pole se vůbec nevytvoří. Složitost nám spadne na O(n2). S tímto problémem souvisí i hackerské útoky na informační systémy. Představte si, že víte, že nějaká firma třídí data v databázi pomocí Quicksortu, který vybírá jako pivota vždy první prvek. Stačí jim poslat tisíce setříděných polí, jejich algoritmus se náhle propadne na časovou složitost O(n2) a protože server s takovou zátěží nepočítá, tak spadne. Tento problém lze však poměrně snadno vyřešit, nicméně je velmi důležité vědět, že existuje.

Variace Quicksortu

Vybírat první prvek tedy asi není úplně nejlepší nápad. Když vybereme poslední, problém bude úplně stejný. Nabízí se nejjednodušší řešení: vybereme prvek prostřední nebo třeba vždy prvek ve 2/3 pole. Útočníka sice zmateme, ale když bude znát naše zdrojové kódy, dokáže opět vyrobit taková pole, aby složitost algoritmu spadla na O(n2).

Dalším řešením by mohlo být vybrat vždy medián a z něj udělat pivot. Pole bychom tak dělili vždy přesně na 2 poloviny. Dokonce i existuje algoritmus, který je schopný najít medián v lineárním čase. Takový Quicksort by měl potom zaručenou asymptotickou časovou složitost opravdu O(n log n). V praxi však bohužel hledání mediánu algoritmus natolik zpomalí, že se pak tuto variantu nevyplatí použít.

Co kdybychom pivot prostě vybírali náhodně? Trefa, této verzi se říká Randomizovaný Quicksort. V praxi výběr náhodného čísla algoritmus časově příliš nezatíží. Prakticky však náhodné číslo neexistuje. Čísla, která generuje počítač, se nazývají pseudonáhodná čísla. Softwarové náhodné generátory totiž většinou pracují se systémovým časem a číselnými řadami. Např. unixové systémy jsou známé tím, že jejich generátory využívají šum ze zvukové karty nebo teploty procesoru. Generátory používané například pro armádní kryptografii mohou využívat štěpení izotopů a podobných jevů. Ale zpět k randomizovanému quicksortu - v 99% případů se jedná o naprosto spolehlivý a rychlý algoritmus. Prakticky je nenapadnutelný, i když teoreticky náhodné číslo neexistuje. Kdyby to však náhodou někomu nestačilo, existuje ještě další varianta quicksortu: Introsort.

Introsort je Quicksort, který nemusí být ošetřený proti napadení a může tedy vybírat jako pivot hned první prvek. Navíc si však bude počítat, jak hluboké je zanoření rekurze. Pokud přesáhne log n, přepne se Quicksort na Heapsort a zbytek pole je setříděný Heapsortem, který má zaručenou složitost O(n log n) na jakémkoli poli. Introsort se v praxi vyskytuje velmi často a je to tedy již pravý algoritmus, kterým většina programů třídí svá data.

Vlastnosti algoritmu

Časová složitost O (n log n) pro průměrný případ, O (n2)
Stabilita Může být implementován stabilně
Rychlost Velmi vysoká

Pozn. je myšlena časová složitost průměrného případu a rychlost vzhledem ke všem třídícím algoritmům.

Zdrojové kódy

 • // preusporada pole na prvky mensi nez pivot, pivot a prvky vetsi nez pivot
  public static int divide(int[] list, int left, int right, int pivot) {
   int temp = list[pivot]; // prohozeni pivotu s poslednim prvkem
   list[pivot] = list[right];
   list[right] = temp;
   int i = left;
   for (int j = left; j < right; j++) {
    if (list[j] < list[right]) { // prvek je mensi, nez pivot
     temp = list[i]; // prohozeni pivotu s prvkem na pozici
     list[i] = list[j];
     list[j] = temp;
     i++; // posun pozice
    }
   }
   temp = list[i]; // prohozeni pivotu zpet
   list[i] = list[right];
   list[right] = temp;
   return i; // vrati novy index pivotu
  }
  
  public static void limited_quicksort(int[] list, int left, int right) {
   if (right >= left) { // podminka rekurze
    int pivot = left; // vyber pivotu
    int new_pivot = divide(list, left, right, pivot);
    // rekurzivni zavolani na obe casti pole
    limited_quicksort(list, left, new_pivot - 1);
    limited_quicksort(list, new_pivot + 1, right);
   }
  }
  
  // zavola omezeny quicksort na cele pole
  public static void quicksort(int[] list) {
   limited_quicksort(list, 0, list.length - 1);
  }
 • // preusporada pole na prvky mensi nez pivot, pivot a prvky vetsi nez pivot
  public static int divide(int[] list, int left, int right, int pivot) {
   int temp = list[pivot]; // prohozeni pivotu s poslednim prvkem
   list[pivot] = list[right];
   list[right] = temp;
   int i = left;
   for (int j = left; j < right; j++) {
    if (list[j] < list[right]) { // prvek je mensi, nez pivot
     temp = list[i]; // prohozeni pivotu s prvkem na pozici
     list[i] = list[j];
     list[j] = temp;
     i++; // posun pozice
    }
   }
   temp = list[i]; // prohozeni pivotu zpet
   list[i] = list[right];
   list[right] = temp;
   return i; // vrati novy index pivotu
  }
  
  public static void limited_quicksort(int[] list, int left, int right) {
   if (right >= left) { // podminka rekurze
    int pivot = left; // vyber pivotu
    int new_pivot = divide(list, left, right, pivot);
    // rekurzivni zavolani na obe casti pole
    limited_quicksort(list, left, new_pivot - 1);
    limited_quicksort(list, new_pivot + 1, right);
   }
  }
  
  // zavola omezeny quicksort na cele pole
  public static void quicksort(int[] list) {
   limited_quicksort(list, 0, list.Length - 1);
  }
 • // preusporada pole na prvky mensi nez pivot, pivot a prvky vetsi nez pivot
  function divide(var list: array of integer; left, right, pivot: integer): integer;
  var temp, i, j: integer;
  begin
   temp:=list[pivot]; // prohozeni pivotu s poslednim prvkem
   list[pivot]:=list[right];
   list[right]:=temp;
   i:=left;
   for j:=left to right do
   if (list[j] < list[right]) then begin // prvek je mensi, nez pivot
    temp:=list[i]; // prohozeni pivotu s prvkem na pozici
    list[i]:=list[j];
    list[j]:=temp;
    inc(i); // posun pozice
   end;
   temp:=list[i]; // prohozeni pivotu zpet
   list[i]:=list[right];
   list[right]:=temp;
   result:=i; // vrati novy index pivotu
  end;
  
  // quicksort omezeny na urcitou cast pole
  procedure limited_quicksort(var list: array of integer; left, right: integer);
  var pivot, new_pivot: integer;
  begin
   if (right >= left) then begin // podminka rekurze
    pivot:=left; // vyber pivotu
    new_pivot:=divide(list, left, right, pivot);
    // rekurzivni zavolani na obe casti pole
    limited_quicksort(list, left, new_pivot - 1);
    limited_quicksort(list, new_pivot + 1, right);
   end;
  end;
  
  // zavola omezeny quicksort na cele pole
  procedure quicksort(var list: array of integer);
  begin
   limited_quicksort(list, 0, length(list) - 1);
  end;
 • # preusporada pole na prvky mensi nez pivot, pivot a prvky vetsi nez pivot
  def divide(list, left, right, pivot)
   temp = list[pivot] # prohozeni pivotu s poslednim prvkem
   list[pivot] = list[right]
   list[right] = temp
   i = left
   left.upto(right) do |j|
    if (list[j] < list[right]) # prvek je mensi, nez pivot
     temp = list[i] # prohozeni pivotu s prvkem na pozici
     list[i] = list[j]
     list[j] = temp
     i += 1 # posun pozice
    end
   end
   temp = list[i] # prohozeni pivotu zpet
   list[i] = list[right]
   list[right] = temp
   return i # vrati novy index pivotu
  end
  
  # quicksort omezeny na urcitou cast pole
  def limited_quicksort(list, left, right)
   if (right >= left) # podminka rekurze
    pivot = left # vyber pivotu
    new_pivot = divide(list, left, right, pivot)
    # rekurzivni zavolani na obe casti pole
    limited_quicksort(list, left, new_pivot - 1)
    limited_quicksort(list, new_pivot + 1, right)
   end
  end
  
  # zavola omezeny quicksort na cele pole
  def quicksort(list)
   limited_quicksort(list, 0, list.length - 1)
  end
 • // preusporada pole na prvky mensi nez pivot, pivot a prvky vetsi nez pivot
  function divide(array &$list, $left, $right, $pivot) {
   $temp = $list[$pivot]; // prohozeni pivotu s poslednim prvkem
   $list[$pivot] = $list[$right];
   $list[$right] = $temp;
   $i = $left;
   for ($j = $left; $j < $right; $j++) {
    if ($list[$j] < $list[$right]) { // prvek je mensi, nez $pivot
     $temp = $list[$i]; // prohozeni pivotu s prvkem na pozici
     $list[$i] = $list[$j];
     $list[$j] = $temp;
     $i++; // posun pozice
    }
   }
   $temp = $list[$i]; // prohozeni pivotu zpet
   $list[$i] = $list[$right];
   $list[$right] = $temp;
   return $i; // vrati novy index pivotu
  }
  
  function limited_quicksort(array &$list, $left, $right) {
   if ($right >= $left) { // podminka rekurze
    $pivot = $left; // vyber pivotu
    $new_pivot = divide($list, $left, $right, $pivot);
    // rekurzivni zavolani na obe casti pole
    limited_quicksort($list, $left, $new_pivot - 1);
    limited_quicksort($list, $new_pivot + 1, $right);
   }
  }
  
  // zavola omezeny quicksort na cele pole
  function quicksort(array &$list) {
   limited_quicksort($list, 0, count($list) - 1);
  }
  
  

V další lekci, Dolní odhad složitosti problému třídění, si ukážeme dolní odhad složitosti problému třídění.


 

Předchozí článek
Merge Sort
Všechny články v sekci
Třídicí/řadicí algoritmy
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Dolní odhad složitosti problému třídění
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
15 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (8)

Avatar
Lukáš Kún
Člen
Avatar
Lukáš Kún:29.11.2017 0:28

Moje C# verze bez rekurze:

public static T[] QuickSort<T>(T[] pole)
      where T : IComparable<T>
    {
      Random rnd = new Random();

      int[] lims = new int[pole.Length];
      int li = -1;

      lims[++li] = 0;
      lims[++li] = pole.Length - 1;

      while (li > 0)
      {
        int p = lims[li--];
        int l = lims[li--];
        int prv = l;
        int pos = p;

        Swap(pole, pos, rnd.Next(l, p));

        while (l < p)
        {
          if (pole[l].CompareTo(pole[pos]) == 1)
            Swap(pole, l, --p);
          else
            l++;
        }

        Swap(pole, pos, p);

        if (pos - prv > 1)
        {
          if (p < pos)
          {
            lims[++li] = p + 1;
            lims[++li] = pos;
          }
          if (prv < p)
          {
            lims[++li] = prv;
            lims[++li] = p - 1;
          }
        }
      }

      return pole;
    }

static void Swap<T>(T[] pole, int i1, int i2)
    {
      T tmp = pole[i1];
      pole[i1] = pole[i2];
      pole[i2] = tmp;
    }

Testováno celkem dlouho testem generujícím náhodně dlouhá pole s náhodnými čísly - vše prošlo, tak snad by to mělo fungovat. Ovšem nejsem žádný profík, takže kdo ví :D

Případné námitky rád uvítám.

 
Odpovědět
29.11.2017 0:28
Avatar
Peter Mlich
Člen
Avatar
Peter Mlich:24.4.2018 16:08

Časová složitost - Tady zalezi na kodu algoritmu. Bezny quick sort na O(n*n) pro opacne serazene pole cisel (desc). Cili, mate z nej bubble sort. Pro normalni zamichani je obvykle stejne rychly jako modifikovany merge sort. Mozna o neco rychlejsi.

 
Odpovědět
24.4.2018 16:08
Avatar
Patrik Pastor:21.4.2019 14:28

proc se nepouziva casteji merge sort, kdyz ma stejnou rychlost i stabilitu, ale navic je u nej 100% ze bude mit slozitos O {n*log(n)}, narozdil od quick sortu, kde to muze spadnout na n2

 
Odpovědět
21.4.2019 14:28
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
David Čápka:21.4.2019 15:09

Merge sort a quicksort mají stejnou časovou složitost. To znamená, že od určitého počtu prvků jsou stejně rychlé. Na malých polích ale quicksort vychází lépe a proto je to nejčastěji volený algoritmus.

Odpovědět
21.4.2019 15:09
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Patrik Pastor:21.4.2019 21:14

jak se vlastne ta slozitos meri? resp. kdyz rikas, ze na male pole je quicksort rychlejsi nez merge, rikas tim o kolik milisekund se provede trideni rychleji? nebo jakym zpusobem se meri (resp co je vysledek mereni), a jake jednotky. dik

 
Odpovědět
21.4.2019 21:14
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Patrik Valkovič
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Patrik Valkovič:21.4.2019 21:39

Ahoj. Složitost se měří obecně (jako abstrakce slouží Turingův stroj, ale to je už trochu komplikované). Obecně se vezme časově nejnáročnější operace (což je v tomto případě porovnání / přesun prvků) a počítá se, kolikrát je operace provedena.
Dále můžeš rozlišovat složitost v nejlepším případě, v nejhorším případě a v průměru. Dále existuje i složitost asymptotická (průměrná složitost při velkém množství operací, ale ta se u třídících algoritmů moc nepoužívá).
Složitost neudává nic o reálné rychlosti. Na některém stroji může běžet sekundu a na některém minutu. Důležité je, že pro velké množství prvků, bude vždy O(n*log n) lepší než O(n2). Pro příklad seřazení 10 hodnot trvá bubblesortem 10ms a quicksortem 20ms. Ale pro 10000 hodnot to bude bubblesortem 10000ms a quicksortem 1000ms (čísla jsem si vymyslel).
Jak říkáš, quicksort je v průměrném případě nejlepší třídící algoritmus, ale v nejhorším je složitost n2, proto většina implementací má tzv. fallback, který přepne na jiný třídící algoritmus, pokud se situace zdá být špatná.
Mergesort má nevýhodu, že není inplace, tedy potřebuješ alokovat větší paměťové místo (tj. má paměťovou složitost větší než quicksort), ale je stabilní.
Mergesort lze dále použít pro spojové seznamy (poté lze přepsat na inplace verzi) a pro třídění velkých dat (jelikož nemusí být všechny data uložené v paměti.
Quicksort je by default nestabilní (lze implementovat i stabilní verzi) a je inplace.
Třetím často používaným algoritmem je heapsort, která není stabilní, ale je zaručena složitost O(n*log n). V průměru má o něco horší složitost než pro quicksort (má vyšší konstantu složitosti).
Výběr ideálního třídícího algoritmu tedy závisí na situaci.

Odpovědět
21.4.2019 21:39
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
Odpovídá na Patrik Valkovič
Patrik Pastor:21.4.2019 21:48

fakt moc diky za takove lidi. Ted je mi to zase o neco vice jasnejsi. Rad bych se prece jen jeste zeptal (snad uz nepusobim doterne, vim, hodne se ptam), na onu stabilitu. Tedy rozdil mezi stabilni a nestabilni nebo jak to co to vlastne je (kdyz pises, ze quicksort je defaulnute nestabilno, ale da se stabilizovat). a za 2) u mergesort rozumim spojovym zaznamum (ktera se na sebe referuji), ale nerozumim, jak to, ze by data nemusela byt ulozena v pameti, jak jinak by k nim mel pristup (prece i ty zaznamy jsou fyzicky v pameti). Jinak jeste jednou diky za vysvetleni

 
Odpovědět
21.4.2019 21:48
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
David Čápka:22.4.2019 12:33

Stabilita, časová složitost a všechny podobné pojmy jsou vysvětleny v úvodních článcích v sekci s algoritmy. Z tvých dotazů to vypadá, že jsi je nečetl - www.itnetwork.cz/algoritmy

Editováno 22.4.2019 12:33
Odpovědět
22.4.2019 12:33
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Patrik Valkovič
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Patrik Valkovič:22.4.2019 13:43

Stabilita znamená, že prvky se stejnou hodnotou budou mít stejné pořadí jako v neseřazené sekvenci. Například série [{k:1, v:5}, {k:2, v:4}, {k:1, v:2}] bude při stabilním řazení podle k vždy [{k:1, v:5}, {k:1, v:2}, {k:2, v:4}].
U mergesortu pracuješ s tím, že máš dvě seřazené sekvence a ty spojuješ. Například 1, 3, 9 a 2, 4, 6. Pro nejnižší prvek nemusíš znát, co následuje za 1 nebo 2. Nejenže data nepotřebuješ mít v paměti (ale mohou být například v souboru na disku), ale nepotřebuješ ani náhodný přístup (postačí sekvenční). Z tohoto důvodu byl megesort používán za dob páskových pamětí, které měli jen sekvenční přístup.

a=[1, *, *]   b=[2, *, *]   sorted=[]
a=[3, *]    b=[2, *, *]   sorted=[1]
a=[3, *]    b=[4, *]    sorted=[1, 2]
a=[9]      b=[4, *]    sorted=[1, 2, 3]
a=[9]      b=[6]      sorted=[1, 2, 3, 4]
a=[9]      b=[]      sorted=[1, 2, 3, 4, 6]
a=[]      b=[]      sorted=[1, 2, 3, 4, 6, 9]
Odpovědět
22.4.2019 13:43
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
Andrej Ceperko:20. ledna 21:17

Podmienka rekurzie, ktorú máš v zdrojovom kóde

(right >= left)

je pravdivá aj pre jednoprvkové pole.
A ako už vieme, jednoprvkové pole je triviálne zotriedené.
Nemá to byť náhodou takto:

(right > left)

???

 
Odpovědět
20. ledna 21:17
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 18. Zobrazit vše