Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

Lekce 14 - Pokročilejší tvorba scény v Blenderu aneb modelujeme věž

V předchozí lekci, Modelování podle referenční předlohy v Blenderu, jsme modelovali pokročilejší objekty.

Již tedy máme zkušenosti s vytvořením alespoň nějakého modelu, vytvořením textury a její aplikací na model. V této lekci si zrekapitulujeme vše, co se objevilo v lekcích předchozích a rovnou to použijeme. Prozatím trochu odbočíme od našeho tématu mimozemské základy alá oblasti 51 v Nevadské poušti a zkusíme si nabyté znalosti využít k modelování jiné základny, nebo alespoň její části, tentokrát však vojenské. Vytvoříme si totiž věž super tajné vojenské základny.

Modelujeme věž

Každý jsme určitě viděli, ať už ve filmech, hrách, či kdekoli jinde, že vojenský, a hlavně tajný prostor, se neobejde bez ostnatého drátu a kontrolních věží, kde mají svá stanoviště chlápci se svítilnami, klobouky, a brokovnicí v kapse. Vytvoříme si tedy jednu takovou jednodušší věž. Chcete-li, můžete použít nějakou referenci a podlé té si svou věž vymodelovat, pomocí postupů jenž si vysvětlíme. Já osobně vytvořím věž podle své představivosti, ať je to něco originálního a vojenská základna jako žádná jiná.

Smažeme tedy defaultní kostku, kterou nám Blender nabízí a pomocí Shift + A přidáme a zvolíme Mesh -> Cylinder. Pomocí TABu se Blender přepne z objektového módu (Object mode) do módu úprav (Edit Mode), přičemž musí být rozkliknutý již přidaný válec (cylinder). Ten bude sloužit jako podstava věže. Spodní část by měla být o něco širší, ať má věž ten správný "badass" výraz. Přepne se tedy výběr na výběr ploch. Pro toto slouží zkratky 1, 2 a 3. Rozklikneme horní plochu válce a pomocí zkratky G a poté Z tuto plochu posuneme podél osy Z o něco níž.

G slouží pro posun vybraného objektu, plochy, vertexu, hrany apod. Následná zkratka X, Y nebo Z slouží pro výběr osy, podél které chceme posuv provést.

Je-li pořád rozkliknutá horní strana válce, zkratkou E vytáhneme z této strany nové plochy, ale jen asi o polovinu výšky celého válce. Nyní tuto část zúžíme pomocí zkratky S tak, aby horní plocha této části měla jen o něco málo menší průměr, než spodní plocha podstavy. Z této horní plochy/kruhu opět vytáhneme nové plochy podél osy Z (do výšky) tak, aby celkový objekt byl dost vysoký. Rozklikneme vrchní plochu/kruh a pomocí Shift + S vybereme Cursor to Selection a následně vložíme Mesh -> Cube. Tímto se na vršek přidala krychle, a jelikož byl pořád aktivní Edit mode, tak ta krychle je s tím válcem v rámci jednoho objektu.

Nyní v edit módu zkratkou Ctrl + R ukážeme na krychli věže zhruba někam do středu, z boku, a následným kliknutím nám vznikne nová edge na všech bočních stranách krychle. Vybereme všechny plochy od nové edge směrem nahoru, včetně vrchní plochy, a pomocí kláves E + Esc, a poté S, zmenšíme plochy o něco málo směrem do středu. Poté je posuneme směrem dolů a zarovnáme se zbytkem. Opět vytvoříme novou edge na bočních plochách, ale blíže k hornímu okraji. Zbylé menší plochy opět i s tou vrchní vytáhneme do boku stejným postupem. Horní plochu vytáhneme trochu do výšky a malinko zmenšíme - bude to střecha naší věže, která by teď měla vypadat zhruba jako na obrázku níže.

Úprava vrchu věže

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nyní se přepneme do objektového módu a vytvoříme si novou krychli, kterou upravíme tak, aby kopírovala zapuštěné plochy v krychli věže tak, aby od každého rohu zbylo trochu místa - na všech stranách stejně. Jak tuhle krychli upravit již víme a nebude to určitě problém. Výsledek by měl vypadat jako na obrázku níže.

Nyní opět v objektovém módu vybereme naši věž a v nabídce na pravé straně si vybereme možnost modifikátorů, Modifiers (vertikální nabídka a políčko s modrým klíčem). Vybereme modifikátor boolean (booleanovské operace - rozdíl, průsečík a spojení) a operaci necháme na volbě Difference, tedy rozdíl. Kliknutím na kapátko v poli Object vybereme druhou krychli, která protíná naši věž ze stran a potvrdíme volbou Apply. Protínající krychli odstraníme a naše věz by měla mít prázdný vnitřek s nosnými sloupy v rozích. Pokud se přepneme do edit režimu, tak by zde měla být plocha navíc - na spodní části, tu o něco málo vytáhneme směrem dolů a vznikly nám tím stěny, ze kterých se tyčí sloupy držící střechu. Výsledek by měl být takový:

Cesta do věže, tedy vzhůru na výšlap

Nyní máme samotnou věž jako takovou. Bude teď na čase vytvořit nějaký přístup do pozorovací části. Osobně bych byl pro výtah, ale ten by se do takové věžičky určitě nevlezl. Vytvoříme si tedy schodiště, nejspíše nějaké ocelové připomínající lešení. V edit módu tedy bokem vedle věže přidáme nový válec.

Rozklikneme jeho vrchní a spodní plochy a pomocí zkratky pro zvětšení a zkratky pro osu Z jej zvětšíme do výšky. Necháme tyto plochy označené a přepneme pivot na individual origins. Uprostřed nahoře v pracovní ploše je nabídka pro Transform orientations, jenž nabízí možnosti jako Global, Local apod., které si vysvětlíme později. Nás zajímá ikona dvou protínajících se kruhů hned vedle toho, kterou rozklikneme a vybereme požadovanou možnost. To nám způsobí to, že plochy se nebudou měnit podle pivotu celého objektu, ale podle jejích samotných pivotů - zjednodušeně řečeno se změní průměr jen těchto dvou ploch, což způsobí to, že se změní průměr celého válce. Ten zmenšíme až tak, aby tento válec vypadal spíše jako tyč vedle naší věže. Tuto tyč zduplikujeme pomocí Shift + D a posuneme kopii buď podél osy X, nebo Y (záleží na umístění a rotaci) tak, aby mezi nimi bylo místo. Označíme si oba dva válce. Mně nejvíce vyhovuje přepnout se pomocí Y do wireframe pohledu a pomocí Ctrl a pravého tlačítka myši vybrat všechny plochy těchto dvou válců.

Přepneme pivoty zpět na median point a tyto dvě tyče otočíme do úhlu zhruba 45 stupňů, aby vypadaly vedle věže nakloněné. Vytvoříme si v edit módu novou krychli a tu upravíme tak, aby byla tenká a široká tak, aby se vlezla mezi tyto tyče a vypadala spíš jako prkno nebo deska. Tato deska bude tvořit jakýsi schod. Budeme ji tedy duplikovat - na počtu záleží čistě podle toho, kolik má rád kdo schodů a jak se mu to více zlíbí. Celý tento komplex tyčí a schodů zduplikujeme a otočíme tak, aby spolu svíraly pravý úhel a byly otočené okolo věže. Druhé schodiště také posuneme výš, tak aby jeho spodek začínal ve výšce, kde končí první.

Mezi ně vytvoříme další desku, jenž bude delší a bude vyplňovat prostor mezi schodišti. Vytvoříme 3 nové hrany tak, aby nám na rozích vznikly čtvercové plochy, které po vysunutí budou tvořit podpůrnou konstrukci. Na vrchu horního schodiště bude další deska navazující na horní schodiště spojená s věží.

Kompletní schodiště s věži vypadá zhruba nějak takto:

Na místě, kde navazuje deska na schodiště a propojuje se s věží, vytvoříme v object módu další krychli, kterou prodloužíme tak, aby překrývala stěnu věže. Překlikneme opět na model věže a aplikujeme další rozdílový modifikátor boolean a vybereme krychli, která nám již překrývá jednu ze stěn a aplikujeme modifikátor. Ve stěně tedy vznikne prázdné místo, jenž bude sloužit pro vstup do věže ze schodiště, přece nikdo nebude nic přelézat!

Výsledkem této lekce by měla být věž se schodištěm vypadající podobně této:

Použité zkratky

Na konec lekce ještě přidávám seznam použitých zkratek, které jsme v lekci hojně využívali.

Zkratka Účel
Shift + A Add - Přidání
Ctrl + R Cut - rozdělení
E Extrude - vytažení
S Size - změna velikosti
R Rotate - rotace
Shift + D Duplicate - duplikace

To je pro dnešní lekci již vše.

V další lekci, Modifikátor Decimate a pluginy v Blenderu, opět na chvilku odbočíme od našeho světa mimozemské základny a ukážeme si práci s pluginy a představíme si nový modifikátor.


 

Předchozí článek
Modelování podle referenční předlohy v Blenderu
Všechny články v sekci
Základy Blenderu
Článek pro vás napsal Lukáš Vachtarčík
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Autor se věnuje programování v .NETu, ASP.NETu a Microsoftích technologiích obecně. Ve svém volném čase se zabývá tvorbou módů do her a počítačovou grafikou.
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!