Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Pracovní prostory v Blenderu

V minulé lekci, Úvod do tvorby 3D grafiky v Blenderu, jsme si udělali úvod do 3D grafiky a Blenderu.

V tomto tutoriálu základů Blenderu se budeme věnovat ovládání programu a konečně také něco vytvoříme, sic to bude jen pomalovaná kostka :)

Ovládání a typy editorů v Blenderu

Opakování je matkou moudrosti, takže ještě jednou: Blender je složitý, ale nejde o nic, co bychom společně nezvládli. Zobrazení, které vidíme po otevření Blenderu, je ve skutečnosti rozložení několika editorových oken. Blender v sobě obsahuje následující:

Typy editorů v Blender - Základy Blenderu

Všimneme si, že téměř každý z nich má k sobě přiřazenou klávesovou zkratku. Ikonu konkrétního editoru najdeme vždy v levém horním rohu:

Umístění editorů v Blenderu - Základy Blenderu

Jednotlivé editory můžeme buď rozdělit nebo spojit. Pravým tlačítkem myši klikneme na předěl dvou editorových oken a zvolíme split area, prostředním tlačítkem myši pak přepínáme mezi vertikálním a horizontálním rozložením. Horizontální znamená vodorovné a vertikální kolmé dolů:

Práce s okny v Blender - Základy Blenderu

Klávesovou zkratkou Ctrl + Alt + Q se dostaneme do čtyř základních pohledů (stejnou klávesovou zkratkou ho vypneme):

 • půdorys,
 • nárys,
 • bokorys,
 • perspektiva.

Zde vidíme pohledy v Blenderu:

Pohledy v Blender - Základy Blenderu

Většina 2D nebo 3D grafických programů je navržena tak, aby uživatel držel jednu ruku nad klávesnicí a druhou nad myší. Jakmile si na ovládání trochu zvykneme, zjistíme, že nejčastěji používané klávesy se nacházejí v levé části klávesnice.

V Blenderu můžeme kromě modelování mapovat a vytvářet textury, vyvíjet materiály, pracovat s animacemi nebo psát skripty pomocí jazyka Python. To samozřejmě není úplný výčet, ovšem pro většinu takových činností už vývojáři nachystali pracovní prostory (workspaces), které najdeme uprostřed nahoře:

Práce s pracovními prostory v Blender - Základy Blenderu

Všimněme si poslední položky Duplicate current, která nám umožní vytvořit si vlastní rozložení. Každý editor má své kontextové menu, plus další ovládací prvky. Klávesové zkratky zůstávají mezi jednotlivými editory stejné, pokud ovšem mají v danou chvíli smysl. Například klávesa A vždy znamená vyber vše.

Základní pracovní postupy

Vytvoříme jednoduchý obrázek, ve kterém si předvedeme základní pracovní postup pro:

 • manipulaci s objekty,
 • nastavení materiálu,
 • texturování,
 • změnu pozadí a výsledný render.

Nepůjde o nic složitého, podíváme se do jednotlivých editorů a naučíme se orientovat v základních funkcích. Po skončení budeme vědět, proč a jak se přepínat do jednotlivých režimů a k čemu přesně slouží.

Manipulace s objekty

Když zapneme Blender máme na scéně světlo, kameru a kostku. Se všemi objekty si vyzkoušíme pracovat. Označíme si kostku pomocí levého tlačítka myši. Základní klávesové zkratky pro manipulaci s objekty jsou:

 • G - pohyb s objektem,
 • R - otáčení s objektem,
 • S - škálování objektu.

V programu vidíme toto:

Manipulace s objekty v Blenderu - Základy Blenderu

Přepneme se do zobrazení shora pomocí klávesy 7 na numerické klávesnici. Pravým tlačítkem myši si označíme kameru. Nyní pomocí klávesy N si otevřeme boční menu a nastavíme si pozici kamery:

Nastavení kamery v Blender - Základy Blenderu

V menu Transform vidíme několik možností nastavení:

 • Location - nastavení pozice,
 • Rotation - nastavení otočení,
 • Scale - nastavení škálování.

Nastavíme si tedy pozici a otočení kamery tím, že levým tlačítkem myši klikneme na hodnoty v jednotlivých osách a přepíšeme je.

Kromě ručního zadávání přes klávesnici lze použít i rychlejší, byť méně přesné tažení při stisknutí levého tlačítka myši. Pomocí klávesy CtrlShift můžeme přesněji zadávat hodnoty.

Do pohledu kamery se přepneme pomocí numerické klávesy 0.

Materiál

Samotná kostka již má přiřazený výchozí materiál. Najdeme ho v Properties, záložce Material:

Umístění materiálů v Blenderu - Základy Blenderu

My ale rovnou přeskočíme do pracovního prostoru s názvem Shading:

Pracovní prostor Shading v Blenderu - Základy Blenderu

V editoru vidíme Principled BSDF a Material Output. Tomu říkáme nody (uzly). Díky nodům nastavujeme objektům textury. Později si vysvětlíme jak fungují. Teď si vytvoříme texturu, na kterou budeme kreslit. Otevřeme si menu Add pomocí ShiftA. A do vyhledávání napíšeme Image Texture. Dále nod zapojíme do Principled BSDF a klikneme na tlačítko New pro vytvoření textury. Nastavíme si název a potvrdíme:

Nastavení materiálu v Blenderu - Základy Blenderu

UV mapování a kresba

Způsobem, jak přenést 2D na 3D, typicky například obrázek na 3D objekt, se zabývá UV mapování. Pokud vybereme kostku a přepneme se do pracovního prostoru UV Editing, zjistíme, že UV mapa je předem vytvořená. Nám už nezbývá, než přiřadit UV souřadnicím vytvořenou texturu:

Pracovní prostor UV Editing v Blenderu - Základy Blenderu

Přepneme se do pracovního prostoru Texture Paint. Naše kostka by měla mít černou barvu:

Pracovní prostor Texture Paint v Blenderu - Základy Blenderu

Vrhneme se na malování. Přepněme se pomocí numerické klávesy 0 do pohledu kamery. Pomocí pravého tlačítka myši dostaneme kontextové menu s hodnotami Radius a Strength a možnosti nastavení barvy štětce. Můžeme, ale hodnoty Radius a Strenght nastavovat snáze pomocí klávesových zkratek. F pro Radisu a Shift + F pro Strenght. Barvu samotnou si můžeme také nastavit vlevo nahoře po otevření barevné palety:

Nastavení v Texture Paint v Blenderu - Základy Blenderu

Vyzkoušíme si tedy něco namalovat na kostku, vyzkoušet si více barev a různé nastavení štětce. Můžeme také kreslit přímo i na UV mapu:

Práce v Texture Paint v Blenderu - Základy Blenderu

Pokud se chceme přepínat do pohledů shora, zleva atd., pak podržíme klávesu Alt a prostřední tlačítko myši. Následným tahem patřičným směrem se přepneme do žádaného pohledu.

Pokud vyžadujeme kapátko, stiskneme a držme S. Nad kterou barvou klávesu pustíme, tu vybereme. Následně zkusme klávesu E a z nabídky vyberme například menu Line. Budeme pak kreslit rovné čáry:

Další nastavení v Texture Paint v Blenderu - Základy Blenderu

Pozadí a render

Než si kostku vyrenderujeme, tak si musíme nastavit světlo, abychom na výsledném renderu něco viděli. Přepneme se zpátky do Layout. Vezmeme si vložené světlo a přesuneme ho blíže ke kostce. Intenzitu světla si nastavujeme v bočním menu Properties v Data. Abychom výsledek pořádně viděli, nastavíme si Sun a v Strenght si nastavíme hodnotu 3. Slunce si natočíme směrem na stranu, kam míří kamera:

Nastavení světla v Blenderu - Základy Blenderu

Abychom viděli texturu na objektu a jak světlo osvětluje kostku, stiskneme Z a z menu si vybereme Rendered:

Zobrazení renderu v Blenderu - Základy Blenderu

Samotný render není nic složitého. Po stisknutí klávesy F12 dostaneme výsledek:

Rneder v Eevee v Blenderu - Základy Blenderu

Abychom dostali lepší výsledek, tak v editoru Properties najdeme záložku Render, kde si zvolíme příslušný renderovací engine, v našem případě Cycles:

Cycles v Bledneru - Základy Blenderu

Můžeme si všimnou, že máme 2 renderovací enginy a to Eevee a Cycles. První render byl v Cycles. Zatím nám stačí vědět, že Cycles je pro renderování náročnější oproti Eevee, ale poskytuje lepší rendery. Později si řekneme více, jaký je mezi nimi rozdíl. Pokud nám nevyhovuje šedé neutrální pozadí, můžeme ho změnit v záložce World, kde si můžeme změnit například barvu na modrou:

Nastavení pozadí v Blenderu - Základy Blenderu

Výsledek může vypadat například takto:

Výsledný render - Základy Blenderu

Ukázali jsme si základní pracovní postup ve 3D. Namapovali jsme texturu na jednoduchý model a následně jsme ho vykreslili.

V příští lekci, Modelujeme kostku v Blenderu, se zaměříme na modelování kostky.


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 50x (118.95 kB)

 

Předchozí článek
Úvod do tvorby 3D grafiky v Blenderu
Všechny články v sekci
Základy Blenderu
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Modelujeme kostku v Blenderu
Článek pro vás napsal hanpari
Avatar
Uživatelské hodnocení:
122 hlasů
Autor se věnuje programování, grafice a literatuře.
Aktivity