Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 12 - Funkce v jazyce C

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 10. a 11. lekci Céčka, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V minulé lekci, Řešené úlohy k 10. a 11. lekci Céčka, jsme se seznámili s matematickou knihovnou math.h. Dnešní tutoriál o programovacím jazyce C je věnován velmi důležitému tématu, kterým je využívání funkcí. My jsme již seznámení s tím, že kód programu píšeme do funkce main(). To pro naše učební programy, které uměly vykonávat jen jednu jednoduchou věc, prozatím stačilo. Představte si ovšem, že píšete program, který je dlouhý několik set tisíc řádků. Určitě uznáte, že v takové nudli kódu v jednom souboru a v jedné funkci by se orientovalo velmi špatně. Navíc, pokud bychom chtěli provést nějakou stejnou posloupnost příkazů na více místech, museli bychom ji buď stále opisovat nebo v kódu skákat z místa na místo. Obě dvě možnosti jsou opět velmi nepřehledné.

Funkcionální dekompozice

O rozdělení aplikace do funkcí se někdy hovoří jako o tzv. funkcionální dekompozici. Nelekejte se termínu, jednoduše si rozmyslíme, co má naše aplikace umět a pro různé uživatelské funkce obvykle vytvoříme jednotlivé funkce ve zdrojovém kódu. V praxi se nám bude často stávat, že si budeme tvořit kromě těchto funkcí ještě nějaké pomocné, např. můžeme mít funkci pro výpis menu aplikace nebo rozdělíme nějaký složitý výpočet do více menších funkcí kvůli přehlednosti.

Funkcím se někdy říká podprogramy nebo subrutiny. Pokud funkce nevrací žádnou hodnotu (viz dále), může se ji v některých jazycích říkat procedura. U větších aplikací, které mají mnoho funkcí, se funkce sdružují do tzv. modulů. Ty vy dobře znáte např. v podobě #include <stdio.h>, kterým načítáme knihovnu (modul) pro práci se standardním vstupem a výstupem (tedy pro nás s konzolí). Podobně jsou matematické funkce soustředěné v systémovém modulu math.h. Tyto moduly nebo-li knihovny se také naučíme vytvářet.

Tvorba funkcí

Funkce je logický blok kódu, který jednou napíšeme a poté ho můžeme libovolně volat bez toho, abychom ho psali znovu a opakovali se. Funkci deklarujeme v globálním prostoru, někde nad funkcí main(). Bude vypadat podobně. Přidejme do našeho zdrojového kódu funkci, která do konzole vypíše "Ahoj, vřele tě tu vítám!". Pro názornost si poprvé uveďme kompletní zdrojový kód programu:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void pozdrav(void)
{
  printf("Ahoj, vřele tě tu vítám!\n");
}

int main(int argc, char** argv)
{
  return (EXIT_SUCCESS);
}

První slovo void v definici funkce udává, že funkce nevrací žádnou hodnotu. Druhé void má podobný význam, určuje, že funkce nemá žádné vstupní parametry. Funkci nyní musíme zavolat, aby se spustila. Musíme to samozřejmě udělat až potom, co ji deklarujeme, jinak by ji kompilátor neznal (proto jsme ji psali nad funkci main()). Do main() napíšeme tento řádek:

pozdrav(); // zavolání funkce

Výsledek:

Konzolová aplikace
Ahoj, vřele tě tu vítám!

Funkce s parametry

Funkce může mít také libovolný počet vstupních parametrů (někdy se jim říká argumenty), které píšeme do závorky v její definici. Parametry ovlivňujeme chování funkce. Mějte situaci, kdy chceme pozdravit našeho uživatele podle jména. Rozšíříme tedy stávající funkci o parametr jmeno a ten potom přidáme s konkrétní hodnotou do volání funkce:

void pozdrav(char jmeno[])
{
  printf("Ahoj, vřele tě tu vítám %s!\n", jmeno);
}

Volání funkce v main() následně upravíme takto:

pozdrav("Karle"); // zavolání funkce

Kdybychom nyní chtěli pozdravit několik lidí, nemusíme otrocky psát znovu a znovu printf("Ahoj, vřele..., stačí nám pouze vícekrát zavolat naší funkci:

pozdrav("Karle");
pozdrav("Davide");
pozdrav("Mařenko");
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Výsledek:

Konzolová aplikace
Ahoj, vřele tě tu vítám Karle!
Ahoj, vřele tě tu vítám Davide!
Ahoj, vřele tě tu vítám Mařenko!

Návratová hodnota funkce

Funkce může dále vracet nějakou hodnotu. Opusťme náš příklad s pozdravem a vytvořme tentokrát funkci, která nám spočítá obsah obdélníku. Tento obsah ovšem nebudeme chtít pouze vypsat, ale budeme ho chtít použít v dalších výpočtech. Proto výsledek funkce nevypíšeme, ale vrátíme jako návratovou hodnotu. Funkce může vracet právě jednu hodnotu pomocí příkazu return, který zároveň funkci i ukončí, další kód za return tedy již nebude spuštěn. Datový typ návratové hodnoty musíme uvést před definici funkce. Přidejte si do programu následující funkci:

int obsah_obdelniku(int sirka, int vyska)
{
  int vysledek = sirka * vyska;
  return vysledek;
}

V praxi by naše funkce samozřejmě počítala něco složitějšího, aby se nám ji vyplatilo vůbec programovat. V příkladu ale obdélník poslouží dobře. Funkce pojmenováváme malými písmeny, celými slovy a místo mezer používáme podtržítka. Ačkoli céčko samotné je plné zkrácenin, vy se jim vyhněte. Je totiž mnohem čitelnější funkce datum_narozeni() než datnar(), u které nemusí být na první pohled zřejmé co že to vůbec dělá.

Pokud bychom nyní chtěli vypsat obsah nějakého obdélníku, jednoduše vložíme volání funkce do funkce printf(). Jako první se spočítá obsah obdélníku, funkce tuto hodnotu vrátí a hodnota přijde jako vstupní parametr funkci printf(), která ji vypíše. Jako šířku a výšku zadejme např. 10 a 20 cm:

printf("Obsah obdélníku je: %d cm^2", obsah_obdelniku(10, 20));

Konzolová aplikace
Obsah obdélníku je: 200 cm^2

Pokud vám to přijde zmatené, vždy můžete použít ještě pomocnou proměnnou:

int obsah = obsah_obdelniku(10, 20);
printf("Obsah obdélníku je: %d cm^2", obsah);

Návratovou hodnotu funkce jsme ovšem nepoužili kvůli tomu, abychom ji jen vypisovali. Využijme nyní toho, že je výpis na nás, a vypišme součet obsahů dvou obdélníků:

int celkovy_obsah = obsah_obdelniku(10, 20) + obsah_obdelniku(20, 40);
printf("Součet obsahů obdélníku je: %d cm^2", celkovy_obsah);

Výsledek:

Konzolová aplikace
Součet obsahů obdélníku je: 1000 cm^2

Vzpomeňme si na minulé příklady, které jsme během našeho seriálu vytvořili. Můžete si je zkusit přepsat tak, abyste volali funkci. V rámci návrhu by všechen kód měl být rozdělen do funkcí (a ideálně do modulů, viz. další díly) a to zejména kvůli přehlednosti. My jsme to ze začátku kvůli jednoduchosti zanedbali, nyní to prosím berte na vědomí :)

Výhoda funkcí je tedy v přehlednosti a úspornosti (můžeme napsat nějakou věc jednou a volat ji třeba stokrát na různých místech programu). Když se rozhodneme funkci změnit, provedeme změnu jen na jednom místě a tato změna se projeví všude, což značně snižuje riziko chyb. V příkladě, kde zdravíme Karla, Davida a Mařenku nám stačí změnit text pozdravu ve funkci a změní se ve všech třech voláních. Nemít kód ve funkci, museli bychom přepisovat 3 věty a v nějaké bychom mohli udělat chybu.

Rekurze

Na konec si udělejme ještě odbočku k pokročilejšímu tématu, kterým je rekurze. Rekurzivní funkce je taková funkce, která v těle volá sama sebe. Taková funkce potřebuje nějakou informaci, podle které pozná, kdy má skončit (tzv. ukončení rekurze), jinak by zavolala sebe, ta zas sebe a tak až do pádu programu na nedostatek paměti. Rekurze se často používá v algoritmizaci.

Ve funkcionálních jazycích se rekurze používá namísto cyklů. Vezměme si například cyklus for, který sčítá čísla od 1 do 10. Stejného výsledku můžeme docílit i rekurzí, funkce se buď zavolá znovu s číslem o 1 vyšším nebo se ukončí.

int cyklus(int aktualni_index, int konecny_index, int suma)
{
  if (aktualni_index == konecny_index)
    return suma;
  return cyklus(aktualni_index + 1, konecny_index, suma + aktualni_index);
}

Funkci bychom zavolali takto:

printf("%d", cyklus(0, 10, 0)); // začátek rekurze

To samé můžeme zapsat pomocí cyklu for:

// ekvivalentní zápis s for
int suma = 0;
int a;
for (a = 0; a < 10; a++)
  suma += a;
printf("%d", suma);

Jak můžete vidět, čtení rekurze není tak snadné, jak je tomu u cyklu for. Aby toho nebylo málo, použití rekurze sebou nese dodatečnou zátěž, protože se musí opakovaně předávat parametry (více v článku o kompilaci). Obecně lze velkou část programů, které používají rekurzi, přepsat do podoby bez rekurze. Pro příklad si napíšeme program, který počítá faktoriál. Předvedeme si verzi s rekurzí a verzi bez rekurze.

int faktorial(int x)
{
  if (x == 1)
    return 1;
  return x * faktorial(x - 1);
}

Funkci bychom zavolali takto:

printf("%d", faktorial(10));

A alternativa pomocí cyklu:

int vysledek = 1;
int x = 10;
int i;
for (i = 2; i <= x; i++)
  vysledek *= i;
printf("%d", vysledek);

S rekurzí se můžete často setkat v již existujících programech nebo na pohovorech do práce. Nicméně doporučuji se rekurzi spíše vyhýbat, alespoň ze začátku. Rekurze také dokáže velice rychle zaplnit zásobník a ukončit celý program. Navíc je složitá na chápání, pokud vás zmátla, ještě se s ní setkáte minimálně u algoritmů, kde bude dostatek prostoru pro další vysvětlení.

V příští lekci, Řešené úlohy k 12. lekci Cečka, se podíváme na další se základních aspektů C - na struktury.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 12. lekci Cečka, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 10. a 11. lekci Céčka
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
9 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (22)

 

 

Komentáře

Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
ra3sk:25.10.2015 14:05

Zdravím, chcem sa spýtať či je pomocou funkcie scanf to meno aj načítať. Predom ďakujem za odpoveď.

 
Odpovědět
25.10.2015 14:05
Avatar
Tomáš123
Člen
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Tomáš123:5.11.2015 21:49

Áno ide, pozri si predchádzajúci článok ako sa načítavajú reťazce...

Odpovědět
5.11.2015 21:49
Keby nebolo Internetu Exploreru, nebolo by dnešného internetu.
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Libor Šimo (libcosenior):6.11.2015 7:35

Skusal si to?
Tutorialy tu nie su len na to, aby si si ich precital, ale hlavne na to, aby si si to vyskusal sam. ;-)

Odpovědět
6.11.2015 7:35
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
ra3sk:6.11.2015 14:30

Skúšal ale nie takto vo funkcí... ale určite vyskúšam.

 
Odpovědět
6.11.2015 14:30
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
ra3sk:12.11.2015 13:00

A ešte by som sa chcel spýtať prečo %i

 
Odpovědět
12.11.2015 13:00
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Libor Šimo (libcosenior):12.11.2015 13:20

Na výpis int sa môže použiť %i alebo %d.

Odpovědět
12.11.2015 13:20
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
studnicka.ji
Člen
Avatar
studnicka.ji:10.12.2016 15:53
int cyklus(int aktualni_index, int konecny_index,int suma)
{
   if(aktualni_index == konecny_index)
     return suma;
   cyklus(aktualni_index+1,konecny_index,suma+aktualni_index);
}
cyklus(0,10,0); //začátek rekurze

tento kod mi hází vysledek 45... to je divné

 
Odpovědět
10.12.2016 15:53
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):10.12.2016 16:31

1+2+3+4+5+6+7+8+9

Odpovědět
10.12.2016 16:31
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Jack Brendl
Člen
Avatar
Jack Brendl:25.1.2019 22:09

Dobrý den, mohl bych se zeptat co znamena tohle: %s!\n ? Moc dekuji.

 
Odpovědět
25.1.2019 22:09
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jack Brendl
DarkCoder:25.1.2019 23:08

% ve funkci printf() představuje část tzv. specifikace formátu. Specifikace formátu udává typ dat které se budou v místě, kde je tato specifikace uvedena, zobrazovat. Druh zobrazovaného typu je dán písmenem za znakem %. Konkrétně %s říká, že funkce printf() má očekávat řetězec znaků (pole typu char ukončené nulovým znakem).

Vykřičník ve formátovacím řetězci nemá smysl negace. Je to znak který se prostě zobrazí.

\ ve funkci printf() představuje část tzv. escape sekvence. Escape sekvence je sekvence řídících znaků, které umožňuje pozměnit chování terminálu. To co se má provést určuje znak za zpětným lomítkem. konkrétně v tomto případě \n říká, že funkce printf() má v místě, kde je uvedena tato escape sekvence, odřádkovat.

Odpovědět
25.1.2019 23:08
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 10.