PHP týden Letní akce
Pouze tento týden sleva až 80 % na kurzy PHP. Lze kombinovat s akcí Letní slevy na prémiový obsah!
Brno? Vypsali jsme pro vás nové termíny školení Základů programování a OOP v Brně!

Lekce 9 - Textové řetězce v jazyce C podruhé - Práce se znaky

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Textové řetězce v jazyce C, jsme si uvedli, že textový řetězec je vlastně pouze pole znaků ukončené nulovým znakem. Dnes budeme v tutoriálu pracovat právě s jednotlivými znaky, naučíme se používat ASCII hodnoty a vytvoříme analyzátor vět a šifrovací program.

Výpis textu po znacích

Nejprve si ověříme, že můžeme opravdu přistupovat k textu jako k poli charů. Pro začátek si pouze vypíšeme jednotlivá písmena nějakého řetězce:

int i;
char veta[] = "Hello ITnetwork";

for (i = 0; veta[i] != '\0'; i++)
  printf("%c ", veta[i]);

Cyklus projede všechny znaky řetězce, až narazí na nulový znak, kterým je řetězec zakončený. Ve výsledku jsou opravdu vypsány jednotlivé znaky řetězce, pro názornost jsem za každý znak vypsal ještě mezeru:

Konzolová aplikace
Hello ITnetwork

ASCII hodnota

Možná jste již někdy slyšeli o ASCII tabulce. Zejména v éře operačního systému MS-DOS prakticky nebyla jiná možnost, jak zaznamenávat text. Jednotlivé znaky byly uloženy jako čísla typu byte, tedy s rozsahem hodnot od 0 do 255. V systému byla uložena tzv. ASCII tabulka, která měla 256 znaků a každému ASCII kódu (číselnému kódu) přiřazovala jeden znak.

Asi je vám jasné, proč tento způsob nepřetrval dodnes. Do tabulky se jednoduše nevešly všechny znaky všech národních abeced, nyní se používá unicode (UTF-8) kódování, kde jsou znaky reprezentovány trochu jiným způsobem. Nicméně v C se ve výchozím nastavení stále pracuje s ASCII hodnotami jednotlivých znaků. Pokud bychom chtěli pracovat s UNICODE znaky (tedy i UTF8), museli bychom použít takzvané wide znaky. Hlavní výhoda ASCII zápisu je v tom, že znaky jsou uloženy v tabulce za sebou, podle abecedy. Např. na pozici 97 nalezneme "a", 98 "b" a podobně. Podobně je to s čísly, diakritické znaky tam budou bohužel jen nějak rozházeny.

Zkusme si nyní převést znak do jeho ASCII hodnoty a naopak podle ASCII hodnoty daný znak vytvořit:

char c; // znak
int i; // ordinální (ASCII) hodnota znaku
// převedeme znak na jeho ASCII hodnotu
c = 'a';
i = (int)c;
printf("Znak %c jsme převedli na ASCII hodnotu %d\n", c, i);

// Převedeme ASCII hodnotu na znak
i = 98;
c = (char)i;
printf("ASCII hodnotu %d jsme převedli na znak %c", c, i);

Konzolová aplikace
Znak a jsme převedli na ASCII hodnotu 97
ASCII hodnotu 98 jsme převedli na znak b

Analýza výskytů ve větě

Napišme si jednoduchý program, který nám analyzuje zadanou větu. Bude nás zajímat počet samohlásek, souhlásek, čísel a počet zbylých znaků (např. mezera nebo !).

Daný textový řetězec si nejprve v programu zadáme napevno, abychom ho nemuseli při každém spuštění psát. Až bude program hotový, nahradíme řetězec za scanf(). Řetězec budeme projíždět cyklem po jednom znaku. Rovnou zde říkám, že neapelujeme na rychlost programu a budeme volit názorná a jednoduchá řešení.

Nejprve si připravme kód, definujme si samohlásky, souhlásky a čísla. Počet zbylých znaků nemusíme počítat, bude to délka řetězce mínus součet samohlásek, souhlásek a písmen. Připravíme si proměnné, do kterých budeme ukládat jednotlivé počty. Protože se jedná o složitější kód, nebudeme zapomínat na komentáře.

// inicializace pocitadel
int pocet_samozhlasek = 0;
int pocet_souhlasek = 0;
int pocet_cisel = 0;

// retezec, ktery chceme analyzovat
char retezec[] = "Programator se zasekne ve sprse, protoze instrukce na samponu byly: Namydlit, omyt, opakovat.";

// definice typu znaku
char samohlasky[] = "aeiouyAEUOUY";
char souhlasky[] = "bcdfghijklmnpqrstvwxzBCDFGHIJKLMNPQRSTVWXZ";
char cisla[] = "0123456789";

// indexy
int i;

printf("Puvodni zprava: %s\n",retezec);

// hlavni cyklus pokracuje, dokud nenarazi na znak konce retezce
for (i = 0; retezec[i] != '\0'; i++)
{

}

Nejdříve počítadlo vynulujeme. Na definice znaků nám postačí obyčejné pole znaků jak jej známe. Hlavní cyklus nám projede jednotlivé znaky v řetězci. Pojďme plnit počítadla, pro jednoduchost již nebudu opisovat zbytek kódu a přesunu se jen k cyklu:

// hlavni cyklus pokracuje, dokud nenarazi na znak konce retezce
for (i = 0; retezec[i] != '\0'; i++)
{
  if (obsahuje_znak(retezec[i], samohlasky) == 1)
    pocet_samohlasek++;
  else if (obsahuje_znak(retezec[i], souhlasky) == 1)
    pocet_souhlasek++;
  else if (obsahuje_znak(retezec[i], cisla) == 1)
    pocet_cisel++;
}

Všimněte si, že využíváme funkci obsahuje_znak(), která zjistí zda řetězec obsahuje určitý znak. K funkcím se sice dostaneme až na konci kurzu, nicméně dnes předběhneme a přidáme si právě funkci obsahuje_znak(), abychom mohli vytvořit nějaké zajímavé programy.

Následující blok kódu vložte nad funkci main(), pokud budete mít s jeho začleněním problémy, podívejte se na přiložené zdrojové kódy.

int obsahuje_znak(char znak,char pole[])
{
  int i;
  for (i = 0; pole[i] != '\0'; i++)
  if (pole[i] == znak)
    return 1;
  return 0;
}

Funkci si zatím popisovat nebudeme, vraťme se k našemu kódu ve funkci main(). Aktuální znak naší věty tedy nejprve zkusíme vyhledat v řetězci samohlasky a případně zvýšit jejich počítadlo. Pokud v samohláskách není, podíváme se do souhlásek a případně opětovně zvýšíme jejich počítadlo. To samé provedeme s čísly. Nyní nám chybí již jen výpis na konec:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int obsahuje_znak(char znak,char pole[])
{
  int i;
  for (i = 0; pole[i] != '\0'; i++)
  if (pole[i] == znak)
    return 1;
  return 0;
}

int main(int argc, char** argv)
{

  // inicializace pocitadel
  int pocet_samohlasek = 0;
  int pocet_souhlasek = 0;
  int pocet_cisel = 0;

  // retezec, ktery chceme analyzovat
  char retezec[] = "Programator se zasekne ve sprse, protoze instrukce na samponu byly: Namydlit, omyt, opakovat.";

  // definice typu znaku
  char samohlasky[] = "aeiouyAEUOUY";
  char souhlasky[] = "bcdfghijklmnpqrstvwxzBCDFGHIJKLMNPQRSTVWXZ";
  char cisla[] = "0123456789";

  // indexy
  int i;

  printf("Puvodni zprava: %s\n",retezec);

  // hlavni cyklus pokracuje, dokud nenarazi na znak konce retezce
  for (i = 0; retezec[i] != '\0'; i++)
  {
    if (obsahuje_znak(retezec[i], samohlasky) == 1)
      pocet_samohlasek++;
    else if (obsahuje_znak(retezec[i], souhlasky) == 1)
      pocet_souhlasek++;
    else if (obsahuje_znak(retezec[i], cisla) == 1)
      pocet_cisel++;
  }
  printf("Pocet samohlasek: %d\n", pocet_samohlasek);
  printf("Pocet souhlasek: %d\n", pocet_souhlasek);
  printf("Pocet cisel: %d\n", pocet_cisel);
  printf("Pocet zbylych znaku: %d\n",
      strlen(retezec) - pocet_samohlasek - pocet_souhlasek - pocet_cisel);
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Výsledek:

Konzolová aplikace
Puvodni zprava: Programator se zasekne ve sprse, protoze instrukce na samponu byly: Namydlit, omyt, opakovat.
Pocet samohlasek: 31
Pocet souhlasek: 45
Pocet cisel: 0
Pocet zbylych znaku: 17

Cézarova šifra

Vytvoříme si jednoduchý program pro šifrování textu. Pokud jste někdy slyšeli o Cézarově šifře, bude to přesně to, co si zde naprogramujeme. Šifrování textu spočívá v posouvání znaku v abecedě o určitý, pevně stanovený počet znaků. Například slovo "ahoj" se s posunem textu o 1 přeloží jako "bipk". Posun umožníme uživateli vybrat. Algoritmus zde máme samozřejmě opět vysvětlený a to v článku Cézarova šifra. Program si dokonce můžete vyzkoušet v praxi - Online cézarova šifra.

Vraťme se k programování a připravme si kód. Budeme potřebovat proměnné pro původní text a pro posun. Zašifrovaným textem nahradíme původní zprávu. Dále cyklus projíždějící jednotlivé znaky a výpis zašifrované zprávy. Zprávu si necháme zapsanou napevno v kódu, abychom ji nemuseli při každém spuštění programu psát. Po dokončení nahradíme obsah proměnné funkcí scanf(). Šifra nepočítá s diakritikou, mezerami a interpunkčními znaménky. Diakritiku budeme bojkovat a budeme předpokládat, že ji uživatel nebude zadávat. Pro zjednodušení vynecháme i velká písmena. Ideálně bychom měli diakritiku před šifrováním odstranit, stejně tak cokoli kromě písmen.

// retezec k zasifrovani
char s[] = "cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou"; // cerne diry jsou tam, kde buh delil nulou
int posun = 1;
int i;

printf("Puvodni zprava: %s\n", s);

// hlavni cyklus
for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
{

}

printf("Zasifrovana zprava: %s\n", s);

Nyní se přesuneme dovnitř cyklu. Hodnotu aktuálního znaku zvýšíme o posun a uložíme místo původního znaku.

// hlavni cyklus
for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
{
  s[i] = s[i] + posun;
}

Konzolová aplikace
Puvodni zprava: cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou
Zasifrovana zprava: dfsofejszktpvubnlefcviefmjmovmpv

Program si vyzkoušíme. Výsledek vypadá docela dobře. Zkusme si však zadat vyšší posun nebo napsat slovo "zebra". Vidíme, že znaky mohou po "z" přetéct do ASCII hodnot dalších znaků, v textu tedy již nemáme jen písmena, ale další ošklivé znaky. Uzavřeme znaky do kruhu tak, aby posun plynule po "z" přešel opět k "a" a dále. Postačí nám k tomu jednoduchá podmínka, která od nové ASCII hodnoty odečte celou abecedu tak, abychom začínali opět na "a".

// hlavni cyklus
for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
{
  s[i] = s[i] + posun;
  if (s[i] > 'z') // kontrola preteceni
    s[i] = s[i] - 26;
}

Pokud hodnota přesáhne ASCII hodnotu 'z', snížíme ji o 26 znaků (tolik znaků má anglická abeceda). Je to jednoduché a náš program je nyní funkční. Všimněme si, že nikde nepoužíváme přímé kódy znaků, v podmínce je 'z', i když bychom tam mohli napsat rovnou 122. Je to z důvodu, aby byl náš program plně odstíněn od explicitních ASCII hodnot a bylo lépe viditelné, jak funguje. Cvičně si zkuste udělat dešifrování.

V příští lekci, Vícerozměrná pole v jazyce C, si řekneme o jedné z nejzákladnějších konstrukcí jazyka C - o funkcích :)


 

Stáhnout

Staženo 80x (126.1 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce c

 

 

Článek pro vás napsal patrik.valkovic
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Předchozí článek
Textové řetězce v jazyce C
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 8.-9. lekci Céčka
Aktivity (12)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (3)

Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Petr Štechmüller:19.12.2016 20:42

Ahoj, našel jsem tam zatím tří chyby:

 1. Když si nadeklaruješ pole charů, tak ho musíš před použitím vymazat, protože nemáš zaručeno, že to bude prázdný.
 2. Na řádku s načítáním
scanf(" %99c", &analyza);

už nedávej

&analyza

ale pouze

analyza

protože char[] je vlastně pointer.

3. Na posledním řádku se odkazuješ na proměnný, které neexistují

Odpovědět 19.12.2016 20:42
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Petr Štechmüller:19.12.2016 20:44

4. Pole se indexuje v C-like jazycích vždy od 0!

Odpovědět 19.12.2016 20:44
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):19.12.2016 21:18

Chyba funkcia obsahuje_znak().

Odpovědět 19.12.2016 21:18
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):19.12.2016 21:22

Nemas deklarovane premenne psa,psp,pc,pd, navyse ich nepotebujes. Treba pouzit tie deklarovane, napr. pocetcisel.
Ten kod si len od niekoho skopcil, ale si sa nad nim nezamyslel, alebo tomu vobec nerozumies.

Editováno 19.12.2016 21:23
Odpovědět 19.12.2016 21:22
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Moss
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Moss:20.12.2016 13:22

Pardon, tym premennym som zabudol zmenit meno. Najprv som tam mal premenne psa,psp,pc a pd, ale som zmenil ich nazvy na pocetsamohlasok... Dakujem za upozornenie.

 
Odpovědět 20.12.2016 13:22
Avatar
Odpovídá na Moss
Libor Šimo (libcosenior):20.12.2016 13:54

Tu funkciu si si uz napisal?

Odpovědět 20.12.2016 13:54
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):20.12.2016 14:01

/** funkcia kontoluje, ci sa znak nachadza v poli znakov

 • @param pole_znakov
 • @param znak
 • @return true/false (1/0)

*/
int obsahuje_znak(char *pole_znakov, char znak);

Odpovědět 20.12.2016 14:01
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Moss
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Moss:22.12.2016 15:50

Napisal a trochu zmenil program :-)

 
Odpovědět 22.12.2016 15:50
Avatar
Tomáš Lipert:5.12.2018 12:20

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char** argv) {
int i;
int pom;
char veta[151];
printf("Zadejte text:");

scanf("%150[^\n]s", veta);
pom= strlen(veta);
for (i = 0; pom-i+1 != '\0'; i++)

printf("%c-", veta[pom -i]);

return (EXIT_SUCCESS);
}

Ahoj toto je program, který vypíše větu, kterou definujete a napíše jí pozpátku.
Chci se zeptat, jestli by to nešlo nějak jinak. předem děkuji za odpovědi.

 
Odpovědět 5.12.2018 12:20
Avatar
DarkCoder
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Tomáš Lipert
DarkCoder:5.12.2018 21:28
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char *str = "Tento retezec bude vypsan pozpatku.";
    for (int i = strlen(str)-1; i >= 0; i--) putchar(*(str + i)); //C99 standart

    return(0);
}
Odpovědět 5.12.2018 21:28
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 13. Zobrazit vše