Java týden První novoroční výprodej
Hledáš brigádu v IT, která bude 100 % home office a 100 % flexibilní? Pak napiš na: redakce [zavináč] itnetwork.cz pro více info!
Využij prvních novoročních slev a získej od nás až 80 % bodů navíc zdarma! Zároveň také probíhá Java týden se slevou na e-learning až 80 %

Lekce 12 - Dynamická alokace polí

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

Již jsme si ukázali, jak si dynamicky alokovat základní datové typy a struktury. Zatím jsme si ale nepověděli, jak si dynamicky vytvářet pole.

V čistém C se používá funkce malloc, více je probráno v článku Dynamická alokace paměti v jazyce C. Ačkoliv se jedná o céčkový přístup, doporučuji se seznámit se syntaxí a použitím. Přestože C++ poskytuje vlastní syntaxi pro alokací polí, ta z C se běžně používá (i v C++ kódech), protože je o něco univerzálnější. Nyní se již pojďme podívat na syntaxi v C++.

Operátor new[]

Tento operátor funguje stejně jako operátor new, s tím rozdílem, že místo jednoto prvku jich vytvoří několik. Tyto prvky jsou v paměti za sebou jeden vedle druhého a operátor new[] nám vrátí adresu prvního z nich, tedy pointer na začátek tohoto bloku paměti. Na rozdíl od vyšších programovacích jazyků si C++ žádným způsobem nepamatuje velikost pole (o to se musíme postarat sami) a stejně tak nekontroluje přístup mimo hranice pole. Syntaxe je následující:

int* array = new int[100]; //vytvoření 100 prvků typu int a přiřazení adresy prvního z nich pointeru array, nebo-li vytvoření pole o 100 prvcích typu int
*array = 20; //přiřazení hodnoty 20 prvku na adrese na kterou ukazuje array, nebo-li přiřazení hodnoty 20 prvnímu prvku pole
array[0] = 20; //toto je to samé
array[54] = 1000; //to samé, jen přiřazujeme hodnotu pětapadesátému prvku pole
array[100] = 1; //chyba - poslední index pole je 99

Jak je vidět, platí stejné pravidla jako pro staré dobré pole, jak jsme se ho učili. Indexujeme od nuly pomocí hranatých závorek. Stejně tak platí, že použijeme-li index roven nebo větší velikosti pole, čteme data mimo pole a dostaneme buď neplatné data nebo program spadne.

Operátor delete[]

Pro uvolnění paměti se používá operátor delete s hranatými závorkami. Platí stejná pravidla jako pro čisté delete, tedy měli bychom ukazatel nastavit na NULL a neměli bychom uvolňovat již uvolněnou paměť (program by opět mohl spadnout). Syntaxe je následující:

delete [] array;
Naši partneři možná hledají právě tebe!

Pokud přicházíte z C (nebo máte zkušenosti se správou paměti v C), je potřeba zdůraznit, že paměť musí být uvolněna pomocí delete []. Syntaxe C (malloc a free) a C++ (new[] a delete[]) používají jiné algoritmy pro alokování a uvolňování paměti a nejsou kompatibilní. Paměť alokovaná malloc musí být uvolněna voláním free a paměť alokována new musí být uvolněna delete.

Tím jsme probrali syntaxi a teď si ukážeme, jak vytvořit pole, které se umí automaticky zvětšit.

Dynamické pole

Řekněme, že chceme uložit několik hodnot, ale dopředu nevíme, kolik jich bude. Pokud použijeme pole malé velikost, nemusí se všechny hodnoty do pole vlézt. Pokud ale použijeme pole příliš velké, tak budeme ve většině případů zbytečně zabírat mnoho místa. Řešením je dynamické pole, které se automaticky zvětšuje.

Na začátku si vytvoříme pole určité velikosti (řekněme 10 prvků). Pokud budeme chtít vložit 11. prvek, potom vytvoříme větší pole, hodnoty ze starého pole překopírujeme a jedenáctý prvek vložíme do zvětšeného pole. Staré pole poté můžeme vymazat. Ke každému takovému poli si tedy budeme muset pamatovat ukazatel, jeho velikost a počet vložených prvků.

Jedinou funkci kterou budeme potřebovat bude pro vložení dalšího prvku. Jedná se totiž o jedinou funkci, která může původní pole změnit. Nejdřív si uvedeme implementaci a až poté si funkci vysvětlíme.

int* pridej_prvek(int prvek, int* pole, int &pocet_prvku, int &kapacita)
{
   //vytvoříme nove pole
   if(pole == NULL)
   {
     int* vytvoreno = new int[10];
     kapacita = 10;
     vytvoreno[0]=prvek;
     pocet_prvku=1;
     return vytvoreno;
   }
   //pole je již plne - musíme ho zvětšit
   if(kapacita == pocet_prvku)
   {
     int* vytvoreno = new int[kapacita*2]; // vytvoření nového pole
     kapacita = kapacita * 2;
     for(int i=0;i<pocet_prvku;i++)
        vytvoreno[i]=pole[i]; //zkopírování původního pole
     delete [] pole;
     vytvoreno[pocet_prvku]=prvek;
     pocet_prvku++;
     return vytvoreno;
   }
   //je dostatek místa
   pole[pocet_prvku]=prvek;
   pocet_prvku++;
   return pole;
}

Pokud nám v parametru příjde nealokované pole (nebo jen NULL), potom vytvoříme pole o velikosti 10, vložíme do něj první prvek a pole vrátíme. Protože se adresa pole může uvnitř funkce změnit (například když pole zvětšujeme), musíme si návratovou hodnotu vždy uložit namísto původního pole. Pokud už je pole plné (počet vložených prvků se rovná kapacitě), poté si vytvoříme nové pole, překopírujeme hodnoty, staré pole uvolníme a vrátíme nově vytvořené pole. Nakonec nám zůstává situace, kdy je v poli dostatek místa. V takovém případě pouze vložíme prvek na konec a pole vrátíme. Všimněte si použití referencí u parametrů. Díky tomu můžeme uvnitř funkce měnit počet prvků i kapacitu pole a změny se propíšou ven.

Jak se takové pole používá, je na následující ukázce:

   int* pole = NULL;
   int velikost, kapacita;
   for(int i=0;i<15;i++)
     pole = pridej_prvek(i*2, pole, velikost, kapacita);
   cout << "Prvky: ";
   for(int i=0;i<velikost;i++)
     cout << pole[i] << " ";
   for(int i=0;i<10;i++)
     pole = pridej_prvek(i*3, pole, velikost, kapacita);
   cout << endl << "Prvky: ";
   for(int i=0;i<velikost;i++)
     cout << pole[i] << " ";
   cout << endl << "Pocet prvku: " << velikost << ", kapacita: " << kapacita << endl;
Konzolová aplikace
Prvky: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Prvky: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Pocet prvku: 25, kapacita: 40

Práce je velice jednoduchá a pozor si musíme dát pouze při přidávání prvků do pole. Přístup probíhá stále stejně a mazání provedeme pouze tím, že zmenšíme počet vložených prvků. Ideální by bylo uzavřít počet prvků, kapacitu a ukazatel do struktury a tím zápis ještě zpřehlednit. Funkce by poté měla pouze dva parametry a to vkládaný prvek a referenci na strukturu (abychom ji mohli změnit).

Velmi podobná logika je použita ve většině vyšších programovacích jazycích pro implementaci polí, které se mohou dynamicky zvětšovat (ArrayList v Javě, List v C# nebo Array v JavaScriptu). Pokud se (stejně jako v našem případě) pole vždy zvětší na dvojnásobek své kapacity, jedná se o nejefektivnější řešení v poměru výkonu a paměťové náročnosti.

Naše pole má stále jednu nevýhodu. Můžeme ho použít pouze pro pole celých čísel. V příštím díle se podíváme na šablony a ukážeme si, jak vytvořit univerzální implementaci pro všechny datové typy.


 

 

Článek pro vás napsal Patrik Valkovič
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Předchozí článek
Přetypování a operátory
Všechny články v sekci
Pokročilé konstrukce C++
Miniatura
Následující článek
Šablony
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Avatar
Martin Petrovaj
Překladatel
Avatar
Martin Petrovaj:30.12.2017 11:52

K časti Dynamické pole

// parameter kapacita nemá v článku uvedený dátový typ
int* pridej_prvek(int prvek, int* pole, int &pocet_prvku, int &kapacita)
{
    if (pole == NULL)
    {
        int* vytvoreno = new int[10];
        kapacita = 10;
        vytvoreno[0] = prvek;
        pocet_prvku = 1;
        return vytvoreno;
    }
    // porovnávanie kapacity s pocet_prvku namiesto nedefinovanej premennej vlozeno
    if (kapacita == pocet_prvku)
    {
        int* vytvoreno = new int[kapacita * 2];
        kapacita = kapacita * 2;

        /* nedalo by sa namiesto cyklu použiť memcpy?
        for (int i = 0; i<pocet_prvku; i++)
            vytvoreno[i] = pole[i];
        */
        memcpy(vytvoreno, pole, sizeof(int)*pocet_prvku);

        delete[] pole;
        vytvoreno[pocet_prvku] = prvek;
        pocet_prvku++;
        return vytvoreno;
    }

    pole[pocet_prvku] = prvek;
    pocet_prvku++;
    return pole;
}
Editováno 30.12.2017 11:53
Odpovědět
30.12.2017 11:52
if (this.motto == "") { throw new NotImplementedException(); }
Avatar
Odpovídá na Martin Petrovaj
Patrik Valkovič:30.12.2017 16:52

Díky, opraveno. memcpy jsem použít nechtěl, protože s touto funkcí není čtenář seznámen.

Odpovědět
30.12.2017 16:52
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Naši partneři možná hledají právě tebe!
Avatar
Lukáš Labor:7.2.2019 19:01

Nějak tomu nerozumím, to musím pro dynamickou alokaci vždycky použít funkci mimo main, a pole se dá zvětšit jen jednou? Čekal bych že bude nějaký postup jak se dá pole zvětšit libovolně krát podle potřeby.

 
Odpovědět
7.2.2019 19:01
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.