Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
PHP týden

Lekce 1 - Úvod do ukazatelů v C++

Vítejte u první lekce pokročilého kurzu o programování v jazyce C++. V této sekci se naučíme pracovat s dynamicky alokovanou pamětí v jazyce C++ a dostaneme se také k práci se soubory. Asi vás nepřekvapí, že předpokladem ke zdolání seriálu je znalost základů C++.

Adresy v paměti

Když jsme se poprvé zmiňovali o proměnných, říkali jsme si, že proměnná je "místo v paměti", kam si můžeme uložit nějakou hodnotu. Také víme, že proměnné mají různé datové typy (např. int) a ty zabírají v paměti různě místa (např. int zabírá 32 bitů, tedy 32 nul a jedniček).

Paměť počítače si můžeme představit jako dlouhou (téměř nekonečnou :) ) řadu nul a jedniček. Některé části paměti jsou obsazené jinými aplikacemi a některé jsou operačním systémem chápány jako volné místo. Aby se dalo s pamětí rozumně pracovat, je adresována, jako jsou např. domy v ulici. Adresy se většinou zapisují v šestnáctkové soustavě, ale stále se jedná o obyčejná čísla. Adresy jdou chronologicky za sebou a na každé adrese se nachází 1 bajt (tedy 8 bitů, protože adresování po drobných bitech by bylo nepraktické).

Jakmile v C++ deklarujeme nějakou proměnnou ve zdrojovém kódu a aplikaci spustíme, C++ si řekne operačnímu systému o tolik paměti, kolik je pro tuto proměnnou třeba. Od systému získá adresu do paměti, na kterou může hodnotu proměnné uložit (zjednodušeně řečeno).

Získání adresy proměnné

Jazyk C++ nás od adres zatím plně odsťiňoval, paměť rezervoval za nás a s proměnnými jsme pracovali jednoduše pomocí jejich jmen. Vytvořme si nyní jednoduchý program, který založí proměnnou typu int a do ni uloží hodnotu 56. Adresu této proměnné si získáme pomocí tzv. referenčního operátoru & (ampersand) a vypíšeme ji do konzole.

int main()
{
  int a;
  a = 56;
  cout << "Proměnná a s hodnotou " << a << " je v paměti uložená na adrese " << &a << endl;
  cin.get();
  return 0;
}

Výsledek:

Adresa proměnné v paměti

Vidíte, že na mém počítači si systém vybral adresu 0x23aadc. Vy tam budete mít jiné číslo. Situace v paměti počítače bude vypadat takto:

Uložení proměnné v paměti

(Datový typ int má 32 bitů, proto tedy zabírá 4 osmice bitů a 4 adresy. Udáváme vždy adresu začátku hodnoty.)

Ukazatelé (pointery)

Získat číslo adresy je sice hezké, ale pokud bychom s pamětí takto pracovali, bylo by to poněkud nepraktické. Z toho důvodu jazyk C++ podporuje tzv. ukazatele (anglicky pointery). Ukazatel je proměnná, jejíž hodnotou je adresa někam do paměti. C++ ukazatel však nebere jako pouhé číslo, ale ví, že ho má používat jako adresu. Když do ukazatele tedy něco uložíme nebo z něj naopak něco vypisujeme, nevypisuje se adresa (hodnota ukazatele), ale použije se hodnota, na kterou ukazatel ukazuje.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vraťme se opět k našemu programu. Tentokrát si kromě proměnné a definujeme i ukazatel na proměnnou a. Ten bude také typu int, avšak před jeho názvem bude tzv. dereferenční operátor * (hvězdička).

int main()
{
  int a = 56;
  int *p_a = &a; // Uloží do p_a adresu proměnné a
  *p_a = 15; // Uloží hodnotu 15 na adresu v p_a
  cout << "Ukazatel p_a ma hodnotu " << p_a << " a ukazuje na hodnotu " << *p_a << endl;
  cout << "Hodnota ulozena v a je " << a << endl;
  cin.get();
  return 0;
}

Aplikace si vytvoří proměnnou typu int a dále ukazatel na int. Ukazatelé také mají vždy svůj datový typ podle toho, na hodnotu jakého typu ukazují. Do proměnné a se uloží hodnota 56.

Do ukazatele p_a (zatím bez hvězdičky) se uloží adresa proměnné a, kterou získáme pomocí referenčního operátoru &. Nyní budeme chtít tam, kam ukazuje pointer p_a, uložit číslo 15. Použijeme dereferenční operátor (*) a tím neuložíme hodnotu do ukazatele, ale tam, kam ukazatel ukazuje.

Následně vypíšeme hodnotu ukazatele (což je nějaká adresa v paměti, obvykle vysoké číslo, zde ho vypisujeme v šestnáctkové soustavě) a dále vypíšeme hodnotu, na kterou ukazatel ukazuje. Kdykoli pracujeme s hodnotou ukazatele (ne adresou), používáme operátor *.

Výsledek:

Editace proměnné ukazatelem

Předávání referencí

Umíme tedy na proměnnou vytvořit ukazatel. K čemu je to ale dobré? Do proměnné jsme přeci uměli ukládat i předtím. Jednou z výhod pointerů je tzv. předávání referencí. Vytvořme si funkci, které přijdou v parametru 2 čísla a my budeme chtít, aby jejich hodnoty prohodila (této funkci se anglicky říká swap). Naivně bychom mohli napsat následující kód:

// Tento kód nefunguje
void prohod(int a, int b)
{
  int pomocna = a;
  a = b;
  b = pomocna;
}

int main()
{
  int cislo1 = 15;
  int cislo2 = 8;
  prohod(cislo1, cislo2);
  cout << "V cislo1 je číslo " << cislo1 << " a v cislo2 je číslo " << cislo2 << endl;
  cin.get();
  return 0;
}

Výsledek:

Špatná implementace funkce swap

Proč že aplikace nefunguje? Při volání funkce prohod ve funkci main() se vezmou hodnoty proměnných cislo1 a cislo2 a ty se zkopírují do proměnných a a b v definici funkce. Funkce dále změní tyto proměnné a a b, avšak původní proměnné cislo1 a cislo2 zůstanou beze změny. Tomuto způsobu, kdy se hodnota proměnné do parametru funkce zkopíruje, říkáme předávání hodnodnou.

Pozn.: K prohození 2 čísel potřebujeme pomocnou proměnnou. Kdybychom ve funkci prohod() napsali jen a = b; b = a;, byla by v obou proměnných hodnota b, protože hodnota a se mezitím změnila.

Libovolnou proměnnou můžeme předat referencí a to tak, že funkci upravíme aby přijímala v parametrech pointery a při volání funkce použijeme referenční operátor &:

void prohod( int *a, int *b )
{
  int pomocna = *a;
  *a = *b;
  *b = pomocna;
}

int main()
{
  int cislo1 = 15;
  int cislo2 = 8;
  prohod( &cislo1, &cislo2 );
  cout << "V cislo1 je cislo " << cislo1 << " a v cislo2 je cislo " << cislo2 << endl;
  cin.get();
  return 0;
}

Výsledek:

Předávání referencí v jazyce C++

Jelikož funkci nyní předáváme adresu, je schopna změnit původní proměnnou.

Někteří programátoři v jazyce C++ používají často parametry funkcí k vracení hodnoty. To ovšem není příliš přehledné a pokud nás netlačí výpočetní čas a je to jen trochu možné, měla by funkce vracet jen jednu hodnotu pomocí příkazu return.

Předávání pole

Pole a pointery mají v C++ mnoho společného. Proto když předáme pole do parametru nějaké funkce a pole v ní změníme, změny se v původním poli projeví. Pole je na rozdíl od ostatních typů vždy předáváno referencí aniž bychom se o to museli snažit.

void napln_pole(int pole[], int delka)
{
  int i;
  for (i = 0; i < delka; i++)
  {
    pole[i] = i + 1;
  }
}

int main() {
  int cisla[10];
  napln_pole(cisla, 10);
  cout << cisla[5] << endl; // Vypíše číslo 6
  cin.get();
  return 0;
}

Jak jsme si řekli dříve, pole je vlastně spojité místo v paměti. Ale takové místo musíme umět nějak adresovat. Adresujeme ho právě pomocí ukazatele. Samotné jméno proměnné u pole není nic jiného než ukazatel. To znamená, že nám bez problémů projde následující operace přiřazení.

int pole[10];
int* p_pole = pole;

NULL

Všem pointerům libovolného typu můžeme přiřadit konstantu NULL. Ta udává, že je pointer prázdný a že zrovna na nic neukazuje. Na většině platforem se NULL rovná hodnotě 0 a tak se v některých kódech můžete setkat s přiřazením 0 místo NULL. To se obecně nedoporučuje kvůli kompatibilitě mezi různými platformami. Tuto hodnotu budeme v budoucnu hojně používat.

Co si zapamatovat: Pointer je proměnná, ve které je uložena adresa do paměti. Můžeme pracovat buď s touto adresou nebo s hodnotou na této adrese a to pomocí operátoru *. Adresu libovolné proměnné získáme pomocí operátoru &.

Pointery jsme si poměrně slušně uvedli.

V příští lekci, Dynamická správa paměti v C++, se podíváme na dynamické alokování paměti, které je pravým účelem pointerů.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 51x (10.94 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C++

 

Všechny články v sekci
Pokročilé konstrukce C++
Článek pro vás napsal Patrik Valkovič
Avatar
Jak se ti líbí článek?
9 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Aktivity (7)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (5)

Avatar
Patrik Valkovič:11.11.2017 15:23

Protože se vztahuje na typ (int*).

Odpovědět
11.11.2017 15:23
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
Trenky
Člen
Avatar
Trenky:27.5.2018 17:54

Na menenie dvoch hodnôt typu int netreba pomocnú premennú, ak bude kód vyzerať nejak takto
void change (int *a, int *b){
if (a!=b){
a=a+*b;
b=a-*b;
a=a-*b;
}
}

 
Odpovědět
27.5.2018 17:54
Avatar
Marek Pochyba:6.11.2018 11:47

int p_a je to isté ako int p_a

Editováno 6.11.2018 11:50
 
Odpovědět
6.11.2018 11:47
Avatar
Zakk
Člen
Avatar
Zakk:14.11.2018 21:34

nešlo by použít v té funkci pro prohození reference

void prohod(int &a, int &b)
{
  int pomocna = a;
  a = b;
  b = pomocna;
}

a pak při volání psát jen

prohod(a,b);

alespoň takhle si to pamatuju ze školy

 
Odpovědět
14.11.2018 21:34
Avatar
Odpovídá na Zakk
Patrik Valkovič:14.11.2018 21:43

Reference nebyly ještě probrány a tak je nemůžu použít. Nicméně řešení to je.

Odpovědět
14.11.2018 21:43
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Miroslav Jaroš:3.2.2019 16:01

Ten obrazok na zaciatku ukazuje len 16 bitov, resp. su v kazdej adrese len polovicne bity. Preco? Co sa tyka tej hodnoty 56, tak ta je v dvoch "polovicnych adresach". Tomuto nechapem, cumim na to 10 minut.

 
Odpovědět
3.2.2019 16:01
Avatar
Imrich Vízi
Člen
Avatar
Odpovídá na Miroslav Jaroš
Imrich Vízi:11.5.2019 16:49

Ukazatelé (pointery) -> "Následně vypíšeme hodnotu ukazatele (což je nějaká adresa v paměti, obvykle vysoké číslo, zde ho vypisujeme v desítkové soustavě) a dále vypíšeme hodnotu, na kterou ukazatel ukazuje."

Nemala by byť miesto desiatkovej sústavy šestnástková ?

 
Odpovědět
11.5.2019 16:49
Avatar
Odpovídá na Imrich Vízi
Patrik Valkovič:11.5.2019 16:58

Díky, opraveno.

Odpovědět
11.5.2019 16:58
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
Ľuboslav Janíček:24.9.2020 13:09

Súhlasím s Miroslavom, ten obrázok asi nie je správne.

 
Odpovědět
24.9.2020 13:09
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
DarkCoder:25.9.2020 2:46

Pro všechny co řeší obrázek v článku, jak je uložena hodnota v paměti.

Ano. Obrázek není správný a to z následujících důvodů:

 1. Neodpovídá počet bitů v rámci bloku paměti
 2. Hodnota je v paměti chybně reprezentována.
 3. Hodnota v paměti je zapisována od nejlevnějších bitů

Každý blok paměti (1 byte) odpovídá 8 bitům. Celočíselná hodnota typu int ve 32bit prostředí bude mít 32bitů, v 16bit prostředí 16bitů. Hodnota 56 se vejde do jednoho bytu (< 256), tedy není možné, aby jiný nežli nejnižší byte byl nenulový. Hodnota se do paměti zapisuje od nejdražšího bitu po nejlevnější (od nejnižší adresy po nejvyšší).

Mějme příklad kde zobrazíme celé číslo 25 typu int v paměti ve 32bit prostředí.
Dejme tomu, že číslo bude uloženo na adresách 150 až 153. To jak je hodnota uložena v paměti (viz.obrázek). Adresy stoupají zprava doleva. Bit úplně vpravo je nejdražší, bit úplně vlevo je nejlevnější.

Následující úryvek kódu vypíše adresy a hodnoty jednotlivých bytů na dané adrese :

int var = 25;
void *p = &var;

for (int i = 0; i < sizeof(int); i++) {
  printf("%p %d\n", (char*)(p) + i, *((char*)(p) + i));
}

Výstup:

012FF9B8 25
012FF9B9 0
012FF9BA 0
012FF9BB 0

Pozn: Když budete ukázku kódu spouštět, mohou se adresy ve Vašem případě lišit. Nebudou se však lišit hodnoty uložené na těchto adresách (4 hodnoty pro 32bit prostředí, 2 hodnoty pro 16bit prostředí). První hodnota bude 25, druhá (další) budou 0.

Odpovědět
25.9.2020 2:46
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 15. Zobrazit vše