Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 2 - Databáze v C++ a Qt - Připojení k databázi a nová tabulka

V minulé lekci, Úvod do databází v C++ a Qt, jsme se uvedli do problematiky databází v C++. Než se pustíme do něčeho okenního, seznámíme se se základními principy SQL v Qt v konzolovém prostředí. Postupně si v tutoriálu ukážeme, jak zjistíme, zda vůbec máme k dispozici ovladač pro zvolený databázový stroj a jak se pomocí něj k databázi připojíme. Dále postoupíme k vytvoření databáze a tabulky v ní.

První databázový projekt v C++

Založíme si konzolový projekt v Qt Creator, jak si jej nazvete je jen na vás. Pokud jste si neprošli kurz o Qt, tak jak stvořit nový projekt v Creatoru shrnu do několika obrázků:

Založení C++ projektu v Qt Creator

Poté dostanete dialog s výběrem typu aplikace:

Typ aplikace nebo projektu

Následně si můžete zvolit umístění projektu.

project.pro

První, co budeme muset pro zprovoznění databáze udělat, je otevřít si projektový soubor *.pro, který najdete přímo v Creatoru:

Projektový soubor

Najdete v něm něco takového:

QT -= gui

CONFIG += c++11 console
CONFIG -= app_bundle
...

Bohužel Qt neví, že chceme používat SQL a musíme mu to říci. Přidáme tedy jeden řádek:

QT -= gui
QT += sql
...

main.cpp

Nyní přejdeme do výchozího souboru, který si osekáme do naprosto základního tvaru:

#include <QCoreApplication>
#include <QDebug>
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlDriver>
#include <QSqlError>
#include <QSqlQuery>

int main(int argc, char *argv[])
{
  Q_UNUSED(argc);
  Q_UNUSED(argv);
}

Máme zde několik nových importů, pojďme si je popsat:

 • <QDebug> - Tato knihovna nám usnadní výstup na konzoli. Nebudeme používat standardní QTextOut,
  Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

  ale ladící informace.

 • <QSqlDatabase> - Třída pro připojení a vytvoření databáze.
 • <QSqlDriver> - Abstraktní třída ovladačů - umožní přístup ke specifické databázi.
 • <QSqlError> - Třída chybových výstupů v SQL databázi.
 • <QSqlQuery> - Třída pro SQL dotazy.

Dále jsme použili makro Q_UNUSED(), čímž označíme, že argumenty aplikace nebudeme využívat. Zatím nic složitého.

Konstanta s názvem ovladače

Tímto máme připravenou hlavní funkci pro experimenty s databází. Jako první věc si přidáme konstantu s názvem ovladače pro databázi SQLite :

//...
const QString DRIVER = "QSQLITE";
//...

Připojení k databázi

Následně se zkusíme připojit k databázi a zároveň otestovat několik chybových stavů. Databázi si vytvoříme zatím pouze v paměti, abychom se při experimentování nezatěžovali se soubory. Kód bude následující:

// ...
QSqlDatabase db;
if (QSqlDatabase::isDriverAvailable(DRIVER)) {
  db = QSqlDatabase::addDatabase(DRIVER);
  db.setDatabaseName(":memory:");
  qDebug() << "SQLite is ok";

  // Sem budeme vkládat další kód...
}
else {
  qFatal("SQLite driver not available");
}
// ...

Na začátku vytváříme instanci databáze. Pokud je driver k dispozici, budeme pokračovat. Pokud nemáme ovladač, je zbytečné pokračovat a ukončíme program s touto informací.

Uvnitř podmínky používáme statickou metodu, která přidá ovladač k SQLite databázi. Dále nastavíme jméno databáze. Nyní nám bude databáze stačit v paměti. Nezapomeňte i dvojtečky. Pokud byste chtěli vytvořit souborovou databázi, uvedete název souboru, např.: data.db. To si ale ukážeme dále v kurzu.

Všimněte si, že funkce qDebug() používá normální výstupní proud, ovšem můžete použít i formátový řetězec jako argument funkce.

Dostaneme následující výstup:

Konzolová aplikace
SQLite is ok
Zavřete toto okno stisknutím tlačítka 
	...
	

Nyní můžeme databázi otevřít. Když se to nepovede, opět nemá význam pokračovat a program ukončíme. Pokračujeme samozřejmě ve větvi programu v podmínce:

//...
  // Otevíráme databázi
  if (db.open()) {
    qDebug("Databázi se zdařilo otevřít");
  }
  else {
    qWarning() << "ERROR: " << db.lastError().text();
    return 1;
  }
//...

Výstup:

Konzolová aplikace
SQLite is ok
Databázi se zdařilo otevřít

Záměrně jsem nepoužil funkci qFatal(char *), protože se mi nechtělo vytvářet formátový řetězec a ještě převádět na ASCII kód. qWarning() používá výstupní proud a snadněji pracuje s textem typu QString. Program v případě chyby jednoduše ukončíme příkazem return 1;

Za povšimnutí určitě stojí funkce db.lastError().text(), která skutečně vrací textovou reprezentaci poslední chyby, která nastala.

Vytvoření databázové tabulky

Dalším krokem v databázi vytvoříme nějakou jednoduchou tabulku. Např. seznam lidí s jejich ID a jménem:

QSqlQuery query("CREATE TABLE people (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT)");
CREATE TABLE

Pro vytvoření nové tabulky používáme SQL příkaz CREATE TABLE následovaný názvem tabulky, v našem případě people, a dále závorkou. V té uvádíme jaké má tabulka sloupce jako název sloupce a jeho datový typ. Jednotlivé sloupce oddělujeme čárkou. Typ INTEGER označuje celá čísla a TEXT text. PRIMARY KEY u sloupce id udává, že se jedná o unikátní identifikátor záznamů. Toto id se bude také automaticky navyšovat s každou nově vloženou osobou.

QSqlQuery

Vytvořili jsme instanci QSqlQuery. Na tomto je pozoruhodné, že příkaz v argumentu se okamžitě vykoná, aniž bychom museli volat query.exec(). Je to sice příjemná vlastnost, ale přeci jen bychom možná rádi věděli, zda operace proběhla úspěšně. Qt myslí i na toto a dalo k dispozici funkci bool query.isActive(), která vrací true při úspěchu. Můžeme ji tedy rovnou aplikovat:

//...
if (query.isActive()) {
  qDebug() << "Tabulka vytvořena";
}
else {
  qWarning() << "ERROR: " << query.lastError().text();
  return 1;
}
//...

Výstup našeho programu je nyní následující:

Konzolová aplikace
SQLite is ok
Databázi se zdařilo otevřít
Tabulka vytvořena

Zde by opět v případě chyby v programu nemělo smysl pokračovat, protože když tabulka není, nelze do ní nic uložit.

Tabulku máme připravenou a data si do ní vložíme zas příště, v lekci Databáze v C++ a Qt - Základy Qt SQL.


 

Předchozí článek
Úvod do databází v C++ a Qt
Všechny články v sekci
Databáze v C++ pomocí Qt SQL
Článek pro vás napsal Virlupus
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se věnuje webovým aplikacím a skladově-účetnímu softwaru. Snaží se uvést zpět PC-Fand v Javě i Pythonu. Lexiální analýze a parserování. Studuje fyziku na MFF UK. Učil IT na střední škole.
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!