Pouze tento týden sleva až 80% na e-learning týkající se Kotlinu
Využij akce až 80% zdarma při nákupu e-learningu. Více informací .
BF summer

Lekce 5 - SqlDataReader a připojená databáze v C# .NET

V minulé lekci, Připojená databázová aplikace v C# .NET, jsme se připojili k databázi a vypsali počet řádků v tabulce.

V dnešním C# .NET tutoriálu se naučíme číst z databáze jednotlivé řádky.

Zpracování dat

Pokud potřebujeme spustit nad databází dotaz, který vrací více záznamů (ten náš poslední vracel jen jedno číslo), musíme ke zpracování výsledku dotazu využít třídu *DataReader. Instanci této třídy jako výsledek vrátí metoda ExecuteReader() třídy Command. Třída *DataReader umožňuje procházet výslednou množinu dat po jednotlivých záznamech. K tomu slouží metoda Read(). Přístup k jednotlivým atributům záznamu můžeme získat pomocí indexu nebo názvu sloupce uvedeného v hranatých závorkách, případně pomocí metod Get...(), které nám hodnoty rovnou převedou na požadovaný datový typ.

Příklad 4

Vypište na obrazovku všechna slovíčka. U slovíček budeme chtít vypsat sloupce: Id, Czech a English.

Řešení

SqlCommand prikaz = new SqlCommand("SELECT Id, Czech, English FROM Word", pripojeni);
pripojeni.Open();
SqlDataReader dataReader = prikaz.ExecuteReader();
while (dataReader.Read()) // dokud neprojdeme všechny záznamy
{
  Console.WriteLine("{0} {1} {2}",
    dataReader[0],           // index sloupce (Id)
    dataReader["Czech"],        // název sloupce
    dataReader.GetString(2));      // index sloupce (English) s převedením na požadovaný datový typ
}

Výsledek:

Konzolová aplikace
1 počítač computer
2 míč ball
3 pes dog
4 já I
5 mít rád like
6 devbook devbook

SQL dotaz místo COUNT nyní obsahuje výčet sloupců, které vybíráme. SqlDataReader čte řádek po řádku co databáze vrátila a výsledky vypisuje do konzole.

Předávání parametrů

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Udělejme z aplikace opravdový slovníček a nechme uživatele zadat slovíčko, které mu následně přeložíme.

SQL injekce

Nejprve si ukažme, jak se to nemá dělat. Naivně bychom si mohli nechat zadat slovíčko a to potom přímo vložit jako vyhledávanou frázi do dotazu. Zdrojový kód aplikace by vypadal takto:

// tento zdrojový kód je nebezpečný
string connectionString = @"Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=SlovickaDB;Integrated Security=True";
using (SqlConnection pripojeni = new SqlConnection(connectionString))
{
  pripojeni.Open();

  Console.WriteLine("Zadej anglické slovíčko k překladu");
  string slovo = Console.ReadLine();

  SqlCommand prikaz = new SqlCommand("SELECT Czech FROM Word WHERE English='" + slovo + "'", pripojeni);

  SqlDataReader dataReader = prikaz.ExecuteReader();
  while (dataReader.Read()) // dokud neprojdeme všechny záznamy
  {
    Console.WriteLine("Překlad: {0}", dataReader["Czech"]);
  }
}
Console.ReadKey();

SQL dotaz je podobný tomu předchozímu. Nezajímají nás však již všechny řádky, ale jen ty, kde má sloupec English určitou hodnotu. Podmínku v SQL zapíšeme pomocí klauzule WHERE.

Ačkoli se zdá, že aplikace funguje korektně:

Konzolová aplikace
Zadej anglické slovíčko k překladu
computer
Překlad: počítač

Zamyslete se nad tím, co se stane, když nějaký uživatel zadá k překladu tento řetězec:

'; DROP TABLE Word --

Škodlivý kód se nám vloží přímo do dotazu a spustí se nad databází. Útočníkovi tak dáváme plnou kontrolu and našimi daty, v tomto případě nám nenávratně vymaže celou tabulku. To je ještě poměrně nevinný útok, mohl by nám vzít i hesla uživatelů a podobně.

Předávání parametrů

Bezpečnostní problém způsobuje samozřejmě přímé vkládání hodnot do textu SQL dotazu. Útok se proto nazývá SQL injection, jako vložení cizího SQL kódu do našeho.

Platí zásada, že musíme počítat s tím, že škodlivý kód může být v každém parametru, který do dotazu vkládáme. Nelze se spolehnout na to, že tato proměnná asi nebude nic od uživatele obsahovat.

Aplikace se mění a do proměnné by se mohla časem dostat i třeba jen část hodnoty, kterou zadal uživatel. A věřte mi, že uživatelé jsou vynalézaví a budou naši aplikaci zkoušet a budou nám tam tyto hodnoty vkládat.

V minulosti se parametry ošetřovaly speciální funkcí, která tzv. zescapovala škodlivé znaky. Moderní dotazy se píší pomocí tzv. Prepared Statements. Ty fungují tak, že se do dotazu místo parametrů vloží jen speciální značky. Parametry se poté předávají odděleně. Ukažme si, jak do dotazu vložit parametry správně:

string connectionString = @"Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=SlovnicekDB;Integrated Security=True";
using (SqlConnection pripojeni = new SqlConnection(connectionString))
{
  pripojeni.Open();

  Console.WriteLine("Zadej anglické slovíčko k překladu");
  string slovo = Console.ReadLine();

  SqlCommand prikaz = new SqlCommand("SELECT Czech FROM Word WHERE [email protected]", pripojeni);
  prikaz.Parameters.AddWithValue("@slovo", slovo);

  SqlDataReader dataReader = prikaz.ExecuteReader();
  while (dataReader.Read()) // dokud neprojdeme vsechny zaznamy
  {
    Console.WriteLine("Překlad: {0}", dataReader["Czech"]);
  }

}
Console.ReadKey();

Všimněte si, že v SQL dotazu je jen zástupná značka, která se označuje zavináčem @ a libovolným názvem. Nepíšeme kolem ní ani apostrofy, ty jsou dodány později podle typu značky. Před zavoláním metody ExecuteReader() do dotazu připojíme parametry, v našem případě parametr @slovo, jehož hodnotou bude proměnná slovo. Databáze si sama parametry ošetří a nemusíme se bát, že by nám aplikaci někdo mohl nabourat.

V příští lekci, Databáze v C# .NET - INSERT, UPDATE, DELETE a COUNT, si ukážeme, jak záznamy v databázi přidávat, mazat a editovat. Zdrojové kódy dnešního programu jsou jako vždy v příloze ke stažení.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 378x (1.03 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Připojená databázová aplikace v C# .NET
Všechny články v sekci
Databáze v C# - ADO.NET
Článek pro vás napsal JOF
Avatar
Jak se ti líbí článek?
12 hlasů
Aktivity (9)

 

 

Komentáře

Avatar
Maros2470
Člen
Avatar
Maros2470:22.4.2014 19:33

Zkoušel jsem výpis tabulky ve Form. Napsal jsem to takto, ale vypíše mi pouze poslední řádek tabulky. Kde mám chybu?

private void button2_Click(ob­ject sender, EventArgs e)
{

string connectionString = @"Data Source=PCMAREK\E­li;Initial Catalog=Eli-elektro;Integrated Security=True";
using (SqlConnection pripojeni = new SqlConnection(con­nectionString))
{
pripojeni.Open();

SqlCommand prikaz = new SqlCommand("SELECT ID, Banka, Kod FROM Banky", pripojeni);

SqlDataReader dataReader = prikaz.Execute­Reader();
while (dataReader.Read())
{
richTextBox1.Text = dataReader["ID"]­.ToString() + " " + dataReader["Ban­ka"].ToString() + " " + dataReader["Kod"]­.ToString();
comboBox1.Text = dataReader["Kod"]­.ToString();
comboBox2.Text = dataReader ["Banka"].ToS­tring();
}
}

}

 
Odpovědět
22.4.2014 19:33
Avatar
parallave
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Maros2470
parallave:23.4.2014 16:56

Za richTextBox1.Text atd. máš "=", místo "+=", takže ti každá iterace přemaže předchozí text.

Odpovědět
23.4.2014 16:56
C++ & C#
Avatar
Maros2470
Člen
Avatar
Odpovídá na parallave
Maros2470:24.4.2014 9:48

Teď to vypíše všechny položky, ale neodřádkuje. Píše to vše za sebou.

 
Odpovědět
24.4.2014 9:48
Avatar
parallave
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Maros2470
parallave:24.4.2014 15:28

Ještě přidej na konec řetězce znak "\n", znamená to další řádek. viz http://msdn.microsoft.com/…21280bw.aspx

Odpovědět
24.4.2014 15:28
C++ & C#
Avatar
Maros2470
Člen
Avatar
Odpovídá na parallave
Maros2470:24.4.2014 17:25

Díky za radu. Jen ještě jeden dotaz, jak to udělat s Combobox, tam se mi to také řadí za sebou? Díky za odpověď.

 
Odpovědět
24.4.2014 17:25
Avatar
Odpovídá na Maros2470
Michal Štěpánek:24.4.2014 17:30

Combobox musíš plnit buď jako Add items, nebo mu musíš dát jako zdroj dat výsledek toho SQL dotazu...

Odpovědět
24.4.2014 17:30
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Maros2470
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Maros2470:24.4.2014 17:41

Asi jsem blbej, ale nechápu ten výsledek SQL dotazu, já myslel, že ho tam mám.
comboBox2.Text = dataReader ["Banka"].ToS­tring();, nebo ne?

 
Odpovědět
24.4.2014 17:41
Avatar
Odpovídá na Maros2470
Michal Štěpánek:24.4.2014 17:57

ale combobox používá vlastnosti value a item a NE Text, následně se pak odkazuješ na SelectedItem, SelectedValue nebo SelectedIndex

Odpovědět
24.4.2014 17:57
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Odpovídá na Maros2470
Michal Štěpánek:24.4.2014 18:02

Nevím jak to udělat v C#, ale ve VB.NET je to např. takto

//Naplnění Comboboxu CB_Zakazky - název firma a město
    Dim dt As DataTable = New DataTable   //tabulka s daty v paměti
    oledbcon.Open() //připojovací řetězec
    Dim strSql As OleDbCommand
    strSql = New OleDbCommand("SELECT Id, CisloZakazky + ' - ' + NazevZakazky AS Zakazka FROM TabulkaZakazky", oledbcon)
    Dim ada As New OleDbDataAdapter(strSql)
    ada.Fill(dt)

    With Me.CB_Zakazky
      .DataSource = dt
      .DisplayMember = "Zakazka"
      .ValueMember = "Id"
    End With
    oledbcon.Close()
Editováno 24.4.2014 18:03
Odpovědět
24.4.2014 18:02
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
JOF
Lektor
Avatar
Odpovídá na Maros2470
JOF:24.4.2014 22:45

Jak píše čočkin - u comboboxu nepoužívej vlastnost Text, ale Items apod.
Např. comboBox1.Item­s.Add(dataRea­der["Kod"].ToS­tring());
(Jinak vřele doporučuji komponenty pořádně pojmenovávat a nenechávat jméno comboBox1, comboBox2 atd.)

Co se týká připojení comboboxu na nějaký datový zdroj, tak to je možné u odpojeného přístupu ...

 
Odpovědět
24.4.2014 22:45
Avatar
Odpovídá na JOF
Michal Štěpánek:25.4.2014 8:11

Ano, připojení ComboBoxu na datový zdroj se dělá u odpojeného přístupu, ale myslím si, že stálé připojení na databázi je k ničemu, jen to zbytečně zvyšuje nároky na aplikaci, potažmo na síť, nehledě k tomu, že když aplikaci využívá více lidí najednou, je pak jednodušší ohlídat, aby si vzájemně "nepřekáželi". Spojení do DB by mělo být otevřeno jen po dobu nezbytně nutnou k provedení příkazu, jinak by mělo být zavřeno.

Odpovědět
25.4.2014 8:11
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Marian Benčat:26.12.2015 17:41

Připojení do DB se ale ihned po ukončení usingu (případně close()) neukončuje. .NET si vnitřně všechny SQLConnection pooli a v okamžiku, kdy se zavolá Close() tak ho pouze navrátí zpět do connection poolu a ještě ho nějakou dobu nechává otevřené a pak ho recykluje. Stejný connection pool pak zjistí na základě connection stringu. Proto není také nutné nad SQL connection dělat vlastní pooling a ničemu nevadí na každý dotaz dělat new SQLConnection().. tedy ,,ničemu".

Odpovědět
26.12.2015 17:41
Totalitní admini..
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
Marian Benčat:26.12.2015 17:51

Je ale samozřejmě dobré tam ten connection ihned vracet, jakmile se daná operace dokončí.

Odpovědět
26.12.2015 17:51
Totalitní admini..
Avatar
Karel Labonek:25.2.2018 15:24

Zdravím,
možná vzhledem k výše řečenému je to zbytečný dotaz, ale nějak mi v příkladech chybí uzavření připojení "pripojeni.Close()" s databází začínám tak jen pro jistotu :-) .

 
Odpovědět
25.2.2018 15:24
Avatar
jozef_i
Člen
Avatar
Odpovídá na Karel Labonek
jozef_i:25.2.2018 17:12

To sa vyriešilo použitím klauzuly "using" pre "pripojeni", po vyskočení z bloku using, a automaticky disposne....

 
Odpovědět
25.2.2018 17:12
Avatar
Odpovídá na jozef_i
Karel Labonek:26.2.2018 19:30

Jasné, děkuji za odpověď :-) .

 
Odpovědět
26.2.2018 19:30
Avatar
Marek Jakoubek:26.5.2020 21:40

Jestli bys chtěl o tomhle podrobnější informace, tak doporučuji zdejší článek o souborech: https://www.itnetwork.cz/…atch-finally
Sice se to netýká úplně databází, ale stejně :-) !

 
Odpovědět
26.5.2020 21:40
Avatar
jan široký
Člen
Avatar
jan široký:28.8.2020 12:18

Ahoj
dataReader po mne chce taky

dataReader.Close()

nebo uzivani v ramci using.

Editováno 28.8.2020 12:18
 
Odpovědět
28.8.2020 12:18
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 18 zpráv z 18.