Poslední den BLACK FRIDAY! Slevy až 80 % jsou všude. Tak rychle ještě přejdi do rostoucího IT oboru!
The real BF 2020

Objektově orientované programování v C# .NET - Online kurz

Tutoriály on-line kurzu se věnují objektově orientovanému programování v C# .NET. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám frameworku .NET.

Ohlasy studentů

E-learning kurz OOP v C# .NET

Úvod do objektově orientovaného programování v C#

Lekce 1

Úvod do objektově orientovaného programování v C#

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
První objektová aplikace v C# - Hello object world

Lekce 2

První objektová aplikace v C# - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro C# - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 1.-2. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 1.-2. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Hrací kostka v C# - Konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3

Hrací kostka v C# - Konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v C# objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 3. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 3. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Referenční a hodnotové datové typy

Lekce 4

Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak C# pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 4. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 4. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Bojovník do arény

Lekce 5

Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v C# .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
C# - Aréna s bojovníky

Lekce 6

C# - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v C#. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7

Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v C#. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8

Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí base a přepisovat metody předků pomocí override.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Statika

Lekce 9

Statika

V tutoriálu se v C# naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Vlastnosti

Lekce 10

Vlastnosti

V tutoriálu si ukážeme, jak se v C# deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas v C#

Lekce 11

Datum a čas v C#

V tutoriálu si ukážeme, jak se v C# pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 11. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
List

Lekce 12

List

Tutoriál nám v C# .NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Diář s databází v C#

Lekce 13

Diář s databází v C#

V tutoriálu si vytvoříme v C# .NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na práci s kolekcí List a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Rozhraní (interface)

Lekce 14

Rozhraní (interface)

V tutoriálu si ukážeme jak v C# .NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
-25% Přetypování a hierarchie objektů

Lekce 15

Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v C# .NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů

Lekce 16

Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v C# .NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 14.-16. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 14.-16. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma rozhraní, abstraktní třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Lekce 17

Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro C# .NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor ==, konstanty a výčtové typy (enum) spolu s flagy.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

Lekce 18

Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v C# .NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 17.-18. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 17.-18. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma enumy, indexery a delegáti. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Události

Lekce 19

Události

V tutoriálu si v C# .NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Řešené úlohy k 19. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 19. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji

Lekce 20

Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v C# .NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Tuple a ValueTuple v C# .NET

Lekce 21

Tuple a ValueTuple v C# .NET

Popis struktury ValueTuple a třídy Tuple včetně komplektní syntaxe a příkladů v C# .NET.
Napsal Miroslav Husťák
PRO Zobrazit popis
-25% Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další

Lekce 22

Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v C# .NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
-25% Učební pomůcka na OOP v C# .NET - Tahák

Tahák

Učební pomůcka na OOP v C# .NET - Tahák

Vymazlený tahák na jednu oboustrannou A4. Zapamatujte si snadno nejdůležitější syntaxi objektově orientovaného programování v C# .NET.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v C# .NET

Tvůj certifikát

Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v C# .NET

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu OOP v C# .NET, který se ti na pohovoru určitě neztratí.
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Regulární výrazy v C# .NET

Regulární výrazy v C# .NET

V článku se dozvíte co to jsou regulární výrazy, jak je psát a jak se s nimi pracuje v jazyce C# .NET. Představíme si třídu Regex.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
-25% Online cvičení regulárních výrazů

Online cvičení regulárních výrazů

5 úloh, které lze řešit regulárním výrazem. Úlohy jsou řazené podle obtížnosti od jednoduché po složitou. Vaše řešení bude automaticky testováno.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Novinky v C#

Novinky v C#

Představení novinek, postupů, nové syntaxe a pravidel v C#6, jako podmínkové catch bloky, string interpolation a další.
Napsal Patrik Valkovič
Zdarma Zobrazit popis
Zdrojákoviště C# .NET - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště C# .NET - Objektově orientované programování

Zobrazit sekci 27 Položek

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis
Online test znalostí objektově orientovaného programování

Online test znalostí objektově orientovaného programování

Udělej si online test! Výsledky znalostního kvízu Objektově orientované programování, tabulka nejlepších členů sítě.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis

Varianta s lektorem

Tento kurz je možné studovat i ve variantě s lektorem.

Kurz / školení / doučování OOP v C# .NET

Kurz / školení / doučování OOP v C# .NET

Školení objektově orientovaného programování v C# .NET se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v C#

Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v C#

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných C# .NET aplikacích.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (25)