Objektově orientované programování v C#

C# .NET Objektově orientované programování American English version English version

Tutoriály on-line kurzu se věnují objektově orientovanému programování v C# .NET. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám frameworku .NET.

Ohlasy studentů

Lekce

Kurz / školení / doučování OOP v C# .NET

Kurz / školení / doučování OOP v C# .NET

Školení objektově orientovaného programování v C# .NET se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Úvod do objektově orientovaného programování v C#

1. díl - Úvod do objektově orientovaného programování v C#

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
ZdarmaNapsal David Čápka
První objektová aplikace v C# - Hello object world

2. díl - První objektová aplikace v C# - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro C# - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 1.-2. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 1.-2. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Hrací kostka v C# - Konstruktory a náhodná čísla

3. díl - Hrací kostka v C# - Konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v C# objektovou hrací kostku, první část naší arény.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 3. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 3. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Referenční a hodnotové datové typy

4. díl - Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak C# pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 4. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 4. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Bojovník do arény

5. díl - Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v C# .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
ZdarmaNapsal David Čápka
C# - Aréna s bojovníky

6. díl - C# - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v C#. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
ZdarmaNapsal David Čápka
Dědičnost a polymorfismus

7. díl - Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v C#. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus.
ZdarmaNapsal David Čápka
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

8. díl - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí base a přepisovat metody předků pomocí override.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 5.-8. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 5.-8. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Statika

9. díl - Statika

V tutoriálu se v C# naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 9. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 9. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Vlastnosti

10. díl - Vlastnosti

V tutoriálu si ukážeme, jak se v C# deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
ZdarmaNapsal David Čápka
Datum a čas v C#

11. díl - Datum a čas v C#

V tutoriálu si ukážeme, jak se v C# pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 11. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 11. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
List

12. díl - List

Tutoriál nám v C# .NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
ZdarmaNapsal David Čápka
Diář s databází v C#

13. díl - Diář s databází v C#

V tutoriálu si vytvoříme v C# .NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 12.-13. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 12.-13. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na práci s kolekcí List a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Rozhraní (interface)

14. díl - Rozhraní (interface)

V tutoriálu si ukážeme jak v C# .NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
ZdarmaNapsal David Čápka
Přetypování a hierarchie objektů

15. díl - Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v C# .NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
PremiumNapsal David Čápka
Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů

16. díl - Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v C# .NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
PremiumNapsal David Čápka
Cvičení k 14.-16. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 14.-16. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma rozhraní, abstraktní třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINapsal David Čápka
Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

17. díl - Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro C# .NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor ==, konstanty a výčtové typy (enum) spolu s flagy.
PremiumNapsal David Čápka
Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

18. díl - Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v C# .NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
PremiumNapsal David Čápka
Cvičení k 17.-18. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 17.-18. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma enumy, indexery a delegáti. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINapsal David Čápka
Události

19. díl - Události

V tutoriálu si v C# .NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
PremiumNapsal David Čápka
Cvičení k 19. lekci OOP v C# .NET

Cvičení k 19. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINapsal David Čápka
Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji

20. díl - Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v C# .NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
PremiumNapsal David Čápka
Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další

21. díl - Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v C# .NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
PremiumNapsal David Čápka
Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v C#

Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v C#

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných C# .NET aplikacích.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Zdrojákoviště C# .NET - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště C# .NET - Objektově orientované programování

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Sekce
23
Online test znalostí objektově orientovaného programování

Online test znalostí objektově orientovaného programování

Udělej si online test! Výsledky znalostního kvízu Objektově orientované programování, tabulka nejlepších členů Islandsoft.cz.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka


 

Aktivity (6)