Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 1 - Úvod do objektově orientovaného programování v C#

Vítejte u první lekce úvodu do objektově orientovaného programování v C#. Kurz Základní konstrukce jazyka C# již máme za sebou, minule jsme jej dokončili lekcí Matematické funkce v C# a knihovna Math. V tomto kurzu se naučíme objektově programovat a hlavně objektově myslet. Je to něco trochu jiného, než jsme dělali doteď a samotný program už nebudeme chápat jako několik řádků příkazů, které interpret vykonává odshora dolů.

Objektově orientované programování (dále jen OOP) nevzniklo náhodou, ale je důsledkem vývoje, který k němu směřoval. Jedná se o moderní metodiku vývoje softwaru, kterou podporuje většina programovacích jazyků. Častou chybou je, že se lidé domnívají, že OOP se využívá pouze při psaní určitého druhu programů a jinak je na škodu. Opak je pravdou - OOP je filosofie, je to nový pohled na funkci programu a komunikaci mezi jeho jednotlivými částmi. Mělo by se používat vždy, ať už děláme malou utilitku nebo složitý databázový systém. OOP není jen technika nebo nějaká doporučená struktura programu, je to hlavně nový způsob myšlení, nový náhled na problémy a nová éra ve vývoji softwaru.

Nejprve se podíváme do historie, jak se programovalo dříve a které konkrétní problémy OOP řeší. Je to totiž důležité k tomu, abychom pochopili, proč OOP vzniklo.

Evoluce metodik

Mezi tím, jak se programovalo před 40ti lety a jak se programuje dnes, je velký rozdíl. První počítače neoplývaly velkým výkonem a i jejich software nebyl nijak složitý. Vývoj hardwaru je však natolik rychlý, že se počet tranzistorů v mikroprocesorech každý rok zdvojnásobí (Moorův zákon). Bohužel, lidé se nedokáží rozvíjet tak rychle, jako se rozvíjí hardware. Stále rychlejší počítače vyžadují stále složitější a složitější software (resp. lidé toho chtějí po počítačích stále více a více). Když se v jedné chvíli zjistilo, že okolo 90% softwaru je vytvořeno se zpožděním, s dodatečnými náklady nebo selhalo úplně, hledaly se nové cesty, jak programy psát. Vystřídalo se tak několik přístupů, přesněji se jim říká paradigma (chápejte jako směr myšlení). My si je zde popíšeme.

1. Strojový kód

Program byl jen souborem instrukcí, kde jsme neměli žádnou možnost pojmenovávat proměnné nebo zadávat matematické výrazy. Zdrojový kód byl samozřejmě specifický pro daný hardware (procesor). Toto paradigma bylo brzy nahrazeno.

2. Nestrukturované paradigma

Nestrukturovaný přístup je podobný assemblerům, jedná se o soubor instrukcí, který se vykonává odshora dolů. Zdrojový kód již nebyl závislý na hardwaru a byl lépe čitelný pro člověka, přístup na nějakou dobu umožnil vytvářet komplexnější programy. Bylo tu však stále mnoho úskalí: Jediná možnost, jak udělat něco vícekrát nebo jak se v kódu větvit, byl příkaz GOTO. GOTO nám umožňovalo "skákat" na jednotlivá místa v programu. Místa byla dříve specifikována číslem řádku zdrojového kódu, což je samozřejmě nepraktické. Když do kódu vložíme nový řádek, čísla přestanou souhlasit a celý kód je rozbitý. Později vznikla možnost definovat tzv. "návěstí". Takto se obcházela např. absence cyklů. Takovýto způsob psaní programů je samozřejmě velice nepřehledný a brzy přestal postačovat pro vývoj složitějších programů.

Uvědomme si, že obrovské rozšíření počítačů za posledních několik dekád má na svědomí růst poptávky po softwaru a logicky také růst poptávky po programátorech. Jistě existují lidé, kteří dokáží bez chyby psát programy v ASM nebo jiných nízkých jazycích, ale kolik jich je? A kolik si asi za takovou nadlidskou práci účtují? Je potřeba psát programy tak, aby i méně zkušení programátoři dokázali psát kvalitní programy a nepotřebovali k tvorbě jednoduché utilitky 5 let praxe.

3. Strukturované programování

Strukturované programování je první paradigma, které se udrželo delší dobu a opravdu chvíli postačovalo pro vývoj nových programů. Programujeme pomocí cyklů a větvení. To je v podstatě to, kam jsme se doteď dostali.

Program lze rozložit do funkcí (metod), tomu jsme se nevěnovali, protože to v C# (který je objektový) ani moc dobře nejde a raději jsem dal přednost tento mezikrok přeskočit a začít rovnou s OOP. U strukturovaného programování hovoříme o tzv. funkcionální dekompozici. Problém se rozloží na několik podproblémů a každý podproblém potom řeší určitá funkce s parametry. Nevýhodou je, že funkce umí jen jednu činnost, když chceme něco jiného, musíme napsat novou. Neexistuje totiž způsob, jak vzít starý kód a jen trochu ho modifikovat, musíme psát znovu a znovu - vznikají zbytečné náklady a chyby. Tuto nevýhodu lze částečně obejít pomocí parametrizace funkcí (počet parametrů poté ale rychle narůstá) nebo použitím globálních proměnných. S globálními daty vzniká však nové nebezpečí - funkce mají přístup k datům ostatních. To je začátek konce, nikdy totiž neuhlídáme, aby někde nedošlo k přepsání glob. dat mezi funkcemi a začne docházet k nekontrolovatelným problémům. Celý program se potom skládá z nezapouzdřených bloků kódu a špatně se udržuje. Každá úprava programu zvyšuje složitost, program potom nutně dojde do stavu, kdy náklady na přidávání nových funkcí vzrostou na tolik, že se program již nevyplatí rozšiřovat. Zástupci tohoto přístupu jsou například jazyky C a Pascal.

Mezi strukturovaným programováním a objektově orientovaným programováním existoval ještě mezičlánek, tzv. modulární programování, která nám umožňuje zapouzdřit určitou funkcionalitu do modulů. Stále však neexistuje způsob, jak již napsaný kód modifikovat a znovu využít.

Jak již jsem se zmínil na začátku článku, někdy se uvádí, že se jednoduché programy mají psát neobjektově, tedy strukturovaně. Není to však pravda. Když opomineme fakt, že porušujeme filozofii OOP jako takovou, nikdy nemůžeme vědět, zda se tento program neuchytí a z malé utilitky se nestane něco vážnějšího. Potom opět nutně dospějeme do stavu, kdy program nebude možné dál rozšiřovat a budeme ho buď muset zahodit nebo celý přepsat s pomocí OOP.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Neobjektovým metodám psaní kódu se přezdívá "spaghetti code" pro jejich nepřehlednost (protože špagety jsou zamotané).

Objektově orientovaný přístup

Jedná se o filozofii a způsob myšlení, designu a implementace, kde klademe důraz na znovupoužitel­nost. Přístup nalézá inspiraci v průmyslové revoluci - vynález základních komponent, které budeme dále využívat (např. když stavíme dům, nebudeme si pálit cihly a soustružit šroubky, prostě je již máme hotové).

Poskládání programu z komponent je výhodnější a levnější. Můžeme mu věřit, je otestovaný (o komponentách se ví, že fungují, jsou otestovány a udržovány). Pokud je někde chyba, stačí ji opravit na jednom místě. Jsme motivováni k psaní kódu přehledně a dobře, protože ho po nás používají druzí nebo my sami v dalších projektech (přiznejme si, že člověk je od přírody líný a kdyby nevěděl, že se jeho kód bude znovu využívat, nesnažil by se ho psát kvalitně :) ).

Znalosti, které jsme se doteď naučili, samozřejmě budeme používat dál. Náš kód budeme pouze jinak strukturovat a to do komunikujících objektů.

Jak OOP funguje

Snažíme se nasimulovat realitu tak, jak ji jsme zvyklí vnímat. Můžeme tedy říci, že se odpoutáváme od toho, jak program vidí počítač (stroj) a píšeme program spíše z pohledu programátora (člověka). Jako jsme tehdy nahradili assembler lidsky čitelnými matematickými zápisy, nyní jdeme ještě dál a nahradíme i ty. Jde tedy o určitou úroveň abstrakce nad programem. To má značné výhody už jen v tom, že je to pro nás přirozenější a přehlednější.

Základní jednotkou je objekt, který odpovídá nějakému objektu z reálného světa (např. objekt člověk nebo databáze).

Objekty v objektově orientovaném programování

Objekt má své atributy a metody.

Atributy

Atributy objektu jsou vlastnosti neboli data, která uchovává (např. u člověka jmeno a vek, u databáze heslo). Jedná se o prosté proměnné, se kterými jsme již stokrát pracovali. Někdy o nich hovoříme jako o vnitřním stavu objektu.

Slovo vlastnost si v Microsoftu vyhradili pro specifické využití a to samé platí pro atribut. Proměnným objektů říkají field, což se zase kryje s českým slovem pole. Budu tedy používat slovo atribut, i když to nebude úplně korektní.

Metody

Metody jsou schopnostmi, které umí objekt vykonávat. U člověka by to mohly být metody: JdiDoPrace(), Pozdrav() nebo Mrkni(). U databáze PridejZaznam() nebo Vyhledej()). Metody mohou mít parametry a mohou také vracet nějakou hodnotu. Velmi dobře je známe, používali jsme např. metodu Split() na objektu string. I string je vlastně objekt, který reprezentuje v realitě nějaký text. Vidíte, že si můžeme jednoduše představit, že jednáme s řetězcem textu, něco mu přikazovat nebo na něm něco nastavovat. Obsahuje metody, které řetězec umí vykonávat (kopírování, mazání, splitování...) a má také nějaké atributy, např. Length, který značí jeho délku.

Objekty v objektově orientovaném programování

Ve starších jazycích metody nepatřily objektům, ale volně se nacházely v modulech (jednotkách). Místo text.Split() bychom tedy postaru psali Split(text). Nevýhodou samozřejmě bylo zejména to, že metoda Split() tehdy nikam nepatřila. Nebyl způsob, jak si vyvolat seznam toho, co se s řetězcem dá dělat a v kódu byl nepořádek. Navíc jsme nemohli mít 2 metody se stejným názvem, v OOP můžeme mít uzivatel.Vymaz() a clanek.Vymaz(). To je velmi přehledné a jednoduché, ve strukturovaném programu bychom museli psát: vymaz_uzivatele(uzivatel) a vymaz_clanek(clanek). Takovýchto hloupých metod bychom museli mít někde rozházených tisíce. Pokud vám to připomíná jazyk PHP, bohužel máte pravdu. PHP je v tomto opravdu hrozné a to z toho důvodu, že jeho návrh je starý. Sice se časem plně přeorientovalo na objekty, ale jeho základy se již nezmění. C# je naštěstí jazyk moderní a celý .NET je silně postavený na objektech.

V tomto článku si vysvětlíme jen úplné základy, tedy jak objekty vytvářet a jak zapouzdřit jejich vnitřní logiku. Dalším funkcím OOP (mluvím zejména o dědičnosti) budou věnovány další lekce, aby toho nebylo najednou moc :)

Třída

S pojmem třída jsme se již také setkali, chápali jsme ji jako soubor příkazů. Třída však umožňuje mnohem více. Třída je vzor, podle kterého se objekty vytváří. Definuje jejich vlastnosti a schopnosti.

Objekt, který se vytvoří podle třídy, se nazývá instance. Instance mají stejné rozhraní jako třída, podle které se vytváří, ale navzájem se liší svými daty (atributy). Mějme například třídu Clovek a od ní si vytvořme instance karel a josef. Obě instance mají jistě ty samé metody a atributy, jako třída (např. jmeno a vek) a metody (JdiDoPrace() a Pozdrav()), ale hodnoty v nich se liší (první instance má v atributu jmeno hodnotu "Karel" a ve vek 22, druhá "Josef" a 45).

Objekty v objektově orientovaném programování

Komunikace mezi objekty probíhá pomocí předávání zpráv, díky čemuž je syntaxe přehledná. Zpráva obvykle vypadá takto: prijemce.NazevMetody(parametry). Např. karel.Pozdrav(sousedka) by mohl způsobit, že instance karel pozdraví instanci sousedka.

OOP stojí na základních třech pilířích:

  • Zapouzdření
  • Dědičnost
  • Polymorfismus

Vysvětleme si první z nich.

Zapouzdření

Zapouzdření umožňuje skrýt některé metody a atributy tak, aby zůstaly použitelné jen pro třídu zevnitř. Objekt si můžeme představit jako černou skřínku (anglicky blackbox), která má určité rozhraní (interface), přes které jí předáváme instrukce/data a ona je zpracovává.

Nevíme, jak to uvnitř funguje, ale víme, jak se navenek chová a používá. Nemůžeme tedy způsobit nějakou chybu, protože využíváme a vidíme jen to, co tvůrce třídy zpřístupnil.

Příkladem může být třída Clovek, která bude mít atribut datumNarozeni a na jeho základě další atributy: plnolety a vek. Kdyby někdo objektu zvenčí změnil datumNarozeni, přestaly by platit proměnné plnolety a vek. Říkáme, že vnitřní stav objektu by byl nekonzistentní. Toto se nám ve strukturovaném programování může klidně stát. V OOP však objekt zapouzdříme a atribut datumNarozeni označíme jako privátní, zvenčí tedy nebude viditelný. Naopak ven vystavíme metodu ZmenDatumNarozeni(), která dosadí nové datum narození do proměnné datumNarozeni a zároveň provede potřebný přepočet věku a přehodnocení plnoletosti. Použití objektu je bezpečné a aplikace stabilní.

Zapouzdření tedy donutí programátory používat objekt jen tím správným způsobem. Rozhraní (interface) třídy rozdělí na veřejně přístupné (public) a vnitřní strukturu (private).

V příští lekci, První objektová aplikace v C# - Hello object world, si vytvoříme svůj první objektový program.


 

Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v C# .NET
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
První objektová aplikace v C# - Hello object world
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
278 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (32)

Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Alesh:27.5.2020 15:23

Atributy objektu jsou vlastnosti neboli data, která uchovává (např. u člověka jméno a věk, u databáze heslo). Jedná se o prosté proměnné, se kterými jsme již stokrát pracovali. Někdy o nich hovoříme jako o vnitřním stavu objektu.
Zdroj: Lekce 1 - Úvod do objektově orientovaného programování v C#

 
Odpovědět
27.5.2020 15:23
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
DarkCoder:27.5.2020 15:24

Myslím že do začátků programování ani není důležitý vědět co to je.

To by nebylo nejšťastnější. Pochopení základních pojmů je něco co pomáhá porozumět lépe dané problematice. Přesněji řečeno pochopit. Pokud bychom se tomuto aspektu vyhnuli, dalo by se to přirovnat tomu, že při výkladu funkcí by se opomenuly následující termíny - deklarace funkce, definice funkce, návratová hodnota funkce, identifikátor, parametr funkce, argument funkce, tělo funkce, a význam funkce a samotný pojem funkce.

Odpovědět
27.5.2020 15:24
"Chceš-li předávat své znalosti, měj kvalitní podklady."
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
Martin Havelka:27.5.2020 15:32

Tak jsem to samozřejmě nemyslel. Myslel jsem tím TY Atributy, kterým tak říká Microsoft. Pouze tím chci říct, že si myslím, že stačí pochopit, terminologii.. tím pádem rozdíl mezi českými (našimi) a microsoftími atributy, ale není do začátků důležité hledat si učivo o atributech (a reflexi třeba), jen kvůli porozumění rozdílu mezi tím. Řekl bych, že vzhledem k tomu, že se o tom bavíme v 1. lekci.. není moc šťastné odkazovat někoho na reflexi.

 
Odpovědět
27.5.2020 15:32
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Martin Havelka
DarkCoder:27.5.2020 16:09

Pochopením terminologie je pouze jedním z mnoha aspektů nutným k rychlému a úspěšnému dosažení cíle. Že výklad Microsoftu a dalších je zbytečně komplikovaný, to je známá věc. Čím více zdrojů k dispozici bude, tím více si lze z každého vzít. Bohužel tím vzniká mnoho duplicitních pojmů a také že každý zdroj může danou věc vykládat jinak. Právě proto že se bavíme u první lekce je nezbytné, aby každý kdo začíná pochopil základní věci, jejíž znalost dále je bezpodmínečná. Umění podat danou látku kvalitně je stejně tak důležité, jako s ní umět pracovat. Ale o už je jiný příběh...

Odpovědět
27.5.2020 16:09
"Chceš-li předávat své znalosti, měj kvalitní podklady."
Avatar
Karel Šolberk:7.9.2021 11:01

Ahoj, trochu netradiční otázka. Jak řešíte CZ/ENG klávesnici? Já mám při programování zapnutou ENG, nebyl jsem schopen ty všechny speciální znaky na CZ používat a už jsem si na to zvykl. Samozřejmě se mi pořád plete Y a Z... Ale jak píšete diakritiku? Vždy ručně přepínáte ENG/CZ a zpět?

 
Odpovědět
7.9.2021 11:01
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Veil
Člen
Avatar
Odpovídá na Karel Šolberk
Veil:7.9.2021 12:47

Já používám Klávesnice: České programátorské.

 
Odpovědět
7.9.2021 12:47
Avatar
Odpovídá na Veil
Karel Šolberk:7.9.2021 12:52

Jsem si říkal, že asi bude nějaký hybrid.. Dá se na tom psát česky rychle, když musíš držet ten Alt? (tak jsem to aspoň teď našel na webu, možná je to jinak, případně dovysvětli).

 
Odpovědět
7.9.2021 12:52
Avatar
Veil
Člen
Avatar
Odpovídá na Karel Šolberk
Veil:7.9.2021 13:13

Je to o zvyku. Píši 10 prsty, když bych psal víc textu v cz, tak si to přepnu na cz. Když chci český znak, zmáčknu pravý alt a je to tam. Si to vyzkoušej, každému sedí něco jiného.

 
Odpovědět
7.9.2021 13:13
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Karel Šolberk
Alesh:7.9.2021 14:05

Nebo můžeš používat českou QWERTY klávesnici. Tam zas naopak píšeš ty anglické znaky s pravým altem. Např. @ je Alt Gr + ě atd.

 
Odpovědět
7.9.2021 14:05
Avatar
Jaroslav Drobek:1. srpna 11:53

Hodnocení:

  • "..vzrostou na tolik,.."
  • "Obě instance mají jistě ty samé metody a atributy, jako třída (např. jmeno a vek) a metody (JdiDoPrace() a Pozdrav()),.." - to by bylo vhodné správně naformulovat.
  • Jestliže Karel pozdraví sousedku, asi není vhodné jej obecně označit jako příjemce.
 
Odpovědět
1. srpna 11:53
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 42. Zobrazit vše