Lekce 7 - Visual Studio - Snippety

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Visual Studio - Pomocníci při psaní kódu, jsme se věnovali pomocníkům při psaní kódu. Dnešní tutoriál bude o již slíbených snippetech.

Snippety

Jednou ze zásadních funkcí Visual Studia, která výrazně zjednodušuje psaní opakujícího se zdrojového kódu, jsou snippety. Opět si otevřeme soubor regex.cs a kurzor přesuneme za začátek bloku třídy program a vytvoříme za ním nový řádek.

Vložení snippetu

Snippet lze vložit kliknutím pravého tlačítka myši přes možnost Insert Snippet.

Otevře se seznam složek obsahující snippety. Vyberme složku C# a snippet s názvem prop. Dvakrát na něj poklepejme.

Do zdrojového kódu se vloží definice vlastnosti v C# s 2 zvýrazněnými částmi (datovým typem a názvem vlastnosti).

Obě části lze přepisovat a přesouvat se mezi nimi dá klávesou Tab. Jedná se o velmi rychlý způsob, jak napsat vlastnost v C#. Výhoda snippetů je že nemusíte psát omáčku okolo, jako je slovo public a oblast get a set v závorkách.

Vkládání snippetů z nabídky je docela krkolomné a proto existuje ještě jedna možnost, jak je vložit, a to tak, že do kódu ručně napíšeme jejich název a stiskneme Tab (v předchozích verzích Visual Studia se musel tabulátor zmáčknout 2×). Vyzkoušejme si to.

Napišme for a stiskněme Tab. Automaticky se doplní blok cyklu for s označenými volbami pro název proměnné a koncovou podmínku.

Všimnout si můžeme, že snippet není moc dobře odsazen - například odsazení složených závorek není podle našich představ (i když je máme vybrané v nastavení). Později, až budeme vytvářet snippety, se dozvíme, proč to mu tak je. Teď se smiřme s tím, že odsazení budeme muset spravit ručně.

Tvorba vlastního snippetu

Velkou výhodou je možnost vytvořit si své vlastní snippety.

Reprezentace snippetu

Snippet je reprezentován jako XML soubor, který definuje, jak bude snippet vypadat, kde jsou oblasti k zadávání hodnot, atd...

Existující snippety

Na úvod se můžeme podívat, jak vypadají existující snippety. V nabídce tools si otevřeme, Code snippet manager.

Otevře se správce snippetů, kde jsou všechny načtené snippety.

Snippety jsou řazeny podle programovacího jazyka a výchozí je (podle abecedy) CSS, přepněme si jazyk tedy na C#. Asi tušíte, že se to dělá select-boxem Language.

Tuto strukturu, kterou vidíme, jsme již viděli, když jsme vkládali snippet do kódu. Vyberme tedy opět Visual C# a třeba cyklus for.

V pravé části okna uvidíme informace, jako je popisek snippetu, jeho zkratku, jaké typy snippet podporuje a autora snippetu. Nahoře je pak políčko s cestou k snippetu. Zkopírujme si cestu se složkou k snippetům a otevřeme ji v průzkumníkovi Windows.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vidíme, že všechny snippety jsou v této složce pojmenovány klasicky podle svého názvu a mají příponu .snippet. Otevřeme si snippet for. Snippet se otevře ve Visual Studiu (pokud máte přenastavené asociace souboru, tak si jej otevřete ve Visual Studiu) a uvidíme jeho strukturu XML.

Kořenovým elemenetem je element <CodeSnippets> (pozor na množné číslo). V tomto elementu se pak nachází elementy (v případě souboru for.snippet jen jeden) <CodeSnippet>. <CodeSnippet> má nějakou hlavičku a nějaké tělo. V hlavičce jsou definovány informace o snippetu a v jeho těle je pak deklarace a samotný snippet.

Prakticky: tvorba vlastního snippetu

Jako nejjednodušší příklad si vytvoříme snippet, který vloží meta hlavičky s informacemi, aby webové prohlížeče načítanou stránku neukládali do cache. Snippet se tedy budeme používat v jazyce HTML.

V nabídce file vyberme New > File a vyhledejme si XML soubor.

Potvrďme Open.

Vytvořme kořenový element <CodeSnippets> a jako jmenný prostor mu nastavme:

http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet

V tomto okamžiku Visual Studio ví, jaké elementy můžeme tvořit, a okamžitě nám podtrhne koncovou značku s varováním, že element CodeSnippets není kompletní. Varování vidíme v okně Error List.

Poznámka: Pokud XML nerozumíte, nemusíte to moc řešit. Jmenné prostory prakticky označují, k jakému formátu se bude dokument validovat. Nastavují se jako parametr xmlns a platí k elementu, kde jsou nastaveny a potomkům tohoto elementu.

Náš kód zatím vypadá následovně.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">

</CodeSnippets>

Vložme si nový element <CodeSnippet>. IntelliSense již napovídá.

Teď nám Visual Studio označí element <CodeSnippet> se 2 varováními. Jednak musíme specifikovat parametr Format a druhak musí mít náš <CodeSnippet> hlavičku. Doplňme tedy parametr Format na hodnotu 1.0.0. Aktuální podporované snippety mají právě tuto verzi, pokud bychom zvolili jinou verzi a Visual Studio této verzi nebude rozumět, snippet nebude načtený (nebude fungovat). Již nám svítí jen jedno varování a to, že snippet musí mít hlavičku. IntelliSense již napovídá vhodné elementy, jedná se o element <Header>. Poslední věc, která se mu nebude líbit, je, že nám ve snippetu chybí element <Snippet>, který definuje samotný kód snippetu. Pořadí hlavičky a elementu <Snippet> nesmíte zaměnit, jinak se nebude jednat o validní Snippet a Visual Studio vám ho podtrhne s varováním. Zdrojový kód snippetu vypadá následovně:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
<CodeSnippet Format="1.0.0">
  <Header>

  </Header>
  <Snippet>

  </Snippet>
</CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Hlavička snippetu

IntelliSense již napovídá. Takže ihned (aniž bychom bloudili v dokumentaci) víme, jaké hodnoty musíme (měli bychom) vyplnit.

Půjdeme tedy od shora.

Autor

Elemet autor obsahuje jméno nebo instituci autora. Uveďme tedy svoje jméno.

<Author>Michal Žůrek</Author>

Description

Popisek, který výstižně označí, k čemu snippet slouží. V našem případě se jedná o zabránění cáchování.

<Description>Disable cache by meta tags in head element</Description>

HelpUrl

<HelpUrl> označeju adresu, která se otevře při vyvolání nápovědy (F1). Využijeme odkazu třeba:

http://stackoverflow.com/…1133/2229538

<HelpUrl>http://stackoverflow.com/a/1341133/2229538</HelpUrl>

KeyWords

Keywords označuje klíčová slova. Zadávají se v podelementech KeyWord. Použijeme třeba klíčová slova web browsers, cache, force, disable:

<Keywords>
  <Keyword>web browsers</Keyword>
  <Keyword>cache</Keyword>
  <Keyword>force</Keyword>
  <Keyword>disable</Keyword>
</Keywords>

Shortcut

Označuje, pod jakou zkratkou budeme snippet vyvolávat. Měl by být krátký, protože kdyby byl dlouhý, začínal by postrádat smysl a ideálně by měl být snadno zapamatovatelný.

Vzpomeňme si na snippet prop, který označoval Property.

<Shortcut>discach</Shortcut>

SnippetTypes

Typy snippetů můžeme použít 2 (existují 3, ale ten 3. z nějakého důvodu podle dokumentace nesmíme používat). Existuje SurroundsWith a Expansion. SurroundWith vkládá snippet okolo vybrané oblasti a Expansion ke kurzoru. Nám bude stačit Expansion. Třetí typ Refactoring slouží v C# refactoringu a nás nebude zajímat, protože jej stejně nemůžeme ve vlastních snippetech využít (a ani by to nemělo smysl).

Typ se udává v elementu <SnippetType>:

<SnippetTypes>
  <SnippetType>Expansion</SnippetType>
</SnippetTypes>

Title

Je samotný titulek snippetu. Jedná se o název v správci snippetů a v nabídce výběru snippetu:

<Title>Disable browser cache</Title>

Podle programátorských zásad si seřaďte elementy podle důležitosti od shora dolů (přesouvat řádky nahoru a dolů již umíte, doufám, že nebudete vyjímat a vkládat :) ) a pak přejděme k samotnému <Snippet>.

Obsah snippetu

Obsah snippetu se udává v elementu <Code>. Code vyžaduje parametr Language, který specifikuje, o jaký programovací jazyk se jedná. Obsah kódu se udává v sekci CDATA.

<Code Language="html">
<![CDATA[
  ]]>
</Code>

V sekci CDATA budeme mít naše meta hlavičky, které najdeme v odkazu pro nápovědu.

Celý element <Code> bude vypadat následovně:

<Code Language="html">
<![CDATA[<meta http-equiv="cache-control" content="max-age=0" />
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="expires" content="0" />
  <meta http-equiv="expires" content="Tue, 01 Jan 1980 1:00:00 GMT" />
  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />]]>
</Code>

To je pro náš nejjednodušší snippet vše, uložme jej s příponou .snippet (File > Save).

Instalace snippetů

To že jsme snippet vytvořili je sice pěkné, ale Visual Studio ještě nevím, že jej chceme použít. Otevřeme proto znova správce snippetů.

Přidání celé složky

Visual studio umí načítat snippety ze složky. Dělá se to tlačítkem Add... a následným vybráním složky.

Import snippetu

Snippety lze importovat i jednotlivě pomocí tlačítka Import... a následným vybráním snippetu.

Snippety lze načítat i ze sítě. Hodí se to zejména ve firmách, kdy zaměstnanci mezi sebou mohou snippety sdílet.

Snippet si naimportujte nebo nechte načítat složku. Pak vytvořme novou webovou stránku HTML (Fie > New > File > HTML page) a zkusme si vložit snippet. Uvidíte, že zdrojový kód se vloží.


 

Stáhnout

Staženo 53x (623 B)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

 

Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
16 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Předchozí článek
Visual Studio - Pomocníci při psaní kódu
Všechny články v sekci
Visual Studio
Aktivity (3)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (3)

Avatar
Luboš
Člen
Avatar
Luboš:10.6.2015 15:43

Už mi to jde(metoda pokus-omyl vyšla) :) Díky za radu Michale.

 
Odpovědět
10.6.2015 15:43
Avatar
Odpovídá na Luboš
Michal Žůrek - misaz:10.6.2015 18:49

možná ještě detail, že se sem tam musí restartovat Visual Studio aby si je načetl. I když se mi někdy stává, že si všímá změn a reloadne si je za běhu. Možná je to v každé verzi jinak vyřešené.

 
Odpovědět
10.6.2015 18:49
Avatar
Martin Kupec
Člen
Avatar
Martin Kupec:22.10.2015 18:20

Dobrý seriál, i člověku, který má zkušenosti z jiných IDE to pomůže v základní orientaci ve VS a hlavně ušetřit čas.
Určitě by neškodilo před publikováním vrazit texty alespoň do Wordu, pravopisné chyby, které se nacházejí asi ve všech dílech, by se daly lehce odstranit a celkovou úroveň série by to ještě zvýšilo.

 
Odpovědět
22.10.2015 18:20
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Michal Štěpánek:27.1.2016 10:44

Jak to vypadá s dalším dílem?

Odpovědět
27.1.2016 10:44
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
 
Odpovědět
27.1.2016 17:32
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Xan95
Redaktor
Avatar
Xan95:27.5.2016 20:27

Bude nějaký díl o Task Listu? O tokenech TODO, HACK atd. Jsem dost zapomínavý člověk a pokud např. něco odložím, tak mi TODO hodně pomáhá

 
Odpovědět
27.5.2016 20:27
Avatar
Odpovídá na Xan95
Michal Žůrek - misaz:27.5.2016 21:26

nevím, možná.

 
Odpovědět
27.5.2016 21:26
Avatar
Samo
Člen
Avatar
Samo:21.4.2017 17:12

V netbeanse, ked pisem metodu(napriklad citanie zo suboru), tak ma hned upozorni,aby som vlozil blok try,catch aj s informaciou o aku vynimku ide. Da sa to niekde nastavit aj vo VS?

 
Odpovědět
21.4.2017 17:12
Avatar
Odpovídá na Samo
Michal Žůrek - misaz:21.4.2017 19:47

nevím o tom, že by to šlo. V .NET se seznam výjimek neexportuje, takže Visual Studio ani nemůže vědět jaké výjimky by to mohlo vyhodit.

 
Odpovědět
21.4.2017 19:47
Avatar
Samo
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Samo:21.4.2017 23:11

Tak to je teda škoda :-(

 
Odpovědět
21.4.2017 23:11
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 13. Zobrazit vše