Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Python týden

Lekce 14 - Další ovládací prvky Windows Forms

V minulé lekci, Základní ovládací prvky Windows Forms, jsme si popsali několik základních formulářových prvků (controls), byly to Button, Label, TextBox, NumericUpDown, ComboBox, ListBox a CheckBox.

Dnes v C# .NET tutoriálu budeme v prohlídce Toolboxu pokračovat.

RadioButton (Přepínač)

RadioButton/Přepínač ve Windows forms aplikaci

RadioButton (občas překládán jako rádiové tlačítko) je velmi podobný CheckBoxu. Rozdíl je v tom, že v aktuálním kontejneru může být zaškrtnutý pouze jeden RadioButton. Pokud jich vložíme více a nějaký zaškrtneme, ostatní se odškrtnou. Máme tak tedy možnost zvolit vždy jen jednu z nějaké množiny možností. RadioButtony obvykle používáme v případě, kdy je možností jen několik a ListBox by na formuláři nevypadal hezky.

Vlastnosti

 • Checked (bool) - Pokud je true, je RadioButton zaškrtnutý.
 • Appearance - Pokud nastavíme na Button, bude se RadioButton vykreslovat jako obyčejné tlačítko (tedy jako Button). Zaškrtnutý RadioButton bude vykreslen jako stisknuté tlačítko, ostatní jako nestisknutá.
 • Image - Pokud používáme Appearance = Button, můžeme tlačítku jednoduše nastavit ikonku.
 • TextAlign - Zarovnání textu popisku vůči zaškrtávacímu tlačítku.
 • ImageAlign - Zarovnání obrázku.
 • TextImageRelation - Zde můžeme nastavit vztah mezi textem a obrázkem. Text může být napsaný na obrázku, může být také nad ním, pod ním atd.

Události

 • CheckedChanged - Vyvolá se v případě, že se RadioButton zaškrtl nebo odškrtl.

GroupBox (Skupina)

GroupBox/Skupina ve Windows forms aplikaci

Pokud spolu některé prvky na formuláři logicky souvisí, můžeme je umístit do nějakého kontejneru. Kontejner je ovládací prvek, který v sobě může obsahovat další prvky, ty do něj v designeru jednoduše naskládáme myší. Jedním z kontejnerů v .NETu je GroupBox. Zkuste si vytvořit GroupBox a nakliknout do něj několik prvků. Pokud ho nyní přesunete, uvidíte, že se tyto vložené prvky přesouvají spolu s ním.

Kromě zpřehlednění formuláře má vkládání ovládacích prvků do kontejnerů další výhody. Můžeme např. skrýt kontejner (nastavit mu Visible na false) a on zmizí i s jeho obsahem. Můžeme pomocí cyklu jednoduše přistupovat k prvkům uvnitř kontejneru pomocí jeho kolekce Controls. A v neposlední řadě do něj můžeme vložit RadioButtony, ze kterých může být vždy vybraný jen jeden. RadioButtonů může být vybraných více, pokud jsou v jiných kontejnerech.

Vlastnosti

 • Text - Nadpis skupiny.
 • Controls - Kolekce komponent vložených uvnitř skupiny.

Události

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Žádné důležité.

Panel (Panel)

Panel ve Windows forms aplikaci

Panel je dalším kontejnerovým ovládacím prvkem. Chová se stejně, jako GroupBox, pouze se jeho rámeček ve výchozím stavu nezobrazuje. Můžeme tak seskupovat některé prvky formuláře pro vnitřní potřebu aplikace a uživatel nic nepozná. Typickou ukázkou je naplnění např. 20ti TextBoxů nějakými hodnotami. Jednoduše je dáme do Panelu a cyklem projedeme jeho kolekci Controls, kterým nastavíme Text. Bez panelu bychom se k prvkům TextBox špatně dostávali a třeba si přepsali úplně všechny na formuláři.

Vlastnosti

 • BorderStyle - Styl rámečku. Můžeme nastavit None (žádný), FixedSingle (jednoduchý) a Fixed3D (stínovaný).
 • Controls - Kolekce komponent vložených uvnitř panelu.

Události

Žádné důležité.

FlowLayoutPanel (Panel s tekoucím obsahem)

FlowLayoutPanel/Panel s tekoucím obsahem ve Windows forms aplikaci

FlowLayoutPanel za nás aranžuje prvky na formuláři. Zatímco v normálním panelu musíme prvku udat pozici, FlowLayoutPanel se na pozice nedívá a prvky vykresluje jak jdou za sebou, zleva doprava, shora dolů. To může být mnohdy užitečné.

Vlastnosti

 • FlowDirection - Můžeme nastavit jakým směrem se mají prvky vykreslovat. Panel je umí kreslit také zprava doleva nebo dokonce i svisle a to v obou směrech.
 • BorderStyle - Styl rámečku. Můžeme nastavit None (žádný), FixedSingle (jednoduchý) a Fixed3D (stínovaný).

Události

Žádné důležité.

PictureBox (Obrázek)

PictureBox/Obrázek ve Windows forms aplikaci

PictureBox je obrázek, přesněji řečeno ovládací prvek s obrázkem. Hodí se ke zkrášlení designu aplikace. Často se ji také obrázek nepřiřadí a místo toho se na prázdný obrázek vykresluje (např. nějaký graf).

Vlastnosti

 • Image - Obrázek.
 • SizeMode - Režim zobrazení obrázku. Normal zobrazí obrázek jak je, StretchImage ho roztáhne bez ohledu na poměr stran na celou velikost PictureBoxu, AutoSize nastaví PictureBoxu velikost podle obrázku, CenterImage obrázek vystředí a konečně Zoom roztáhne (či zmenší) s ohledem na poměr stran.

Události

 • Paint - Zavolá se ve chvíli překreslení obrázku (tedy kdy si formulář řekne o to, aby se obrázek znovu vykreslil. To se stane při vytvoření formuláře nebo např. když přes formulář přejedeme jiným oknem). V této metodě obvykle na plátno obrázku kreslíme vlastní grafiku, dělá se to metodami na vlastnosti Graphics, kterou nalezneme na proměnné e z parametru metody. Během kurzu jsme si to vyzkoušeli.

DateTimePicker (Výběr data a času)

DateTimePicker/Výběr data a času ve Windows forms aplikaci

DateTimePicker nám umožňuje důstojně zadávat datum a čas. Určitě se vyplatí tento ovládací prvek k tomuto účelu používat, pro uživatele je to pohodlné a pro nás také. Nemusíme hodnoty složitě parsovat z TextBoxu, ušetříme si reakce na špatně zadané hodnoty a zároveň za nás zadávání vyřeší operační systém. Ten nám poskytne hezký kalendář k zadání data a k času pole s šipičkami.

Vlastnosti

 • Format - Vybírá formát výpisu. Můžeme si vybrat mezi dlouhým a krátkým výpisem data, výpisem času a poté i vlastním formátem, ten tu však nebudeme řešit.

Takto vypadá Picker pro výběr času:

DateTimePicker/Výběr data a času ve Windows forms aplikaci
 • ShowUpDown (bool) - Udává, zda se má zobrazovat UpDown (šipičky, které jsou vhodné zejména k zadání času) nebo vyjížděcí kalendář (ten je perfektní k zadání data).
 • Value - Zadaná hodnota.

Události

 • ValueChanged - Vyvolá se ve chvíli, kdy uživatel změní zadanou hodnotu.

MonthCalendar (Měsíční kalendář)

MonthCalendar/Měsíční kalendář ve Windows forms aplikaci

Kalendář nám umožňuje zobrazovat dny v měsíci, označovat je a vykreslovat některé jako tučné. Nabízí se jako součást nějaké agendy.

Vlastnosti

 • BoldedDays (DateTime[]) - Pole DateTime, nastavené na dny, které se mají vykreslit jako tučné. Takto např. označíme dny, ve které máme nějakou schůzku.
 • MonthlyBoldedDays (DateTime[]) - Podobně jako výše můžeme tučné dny navolit bez ohledu na měsíc, budou se tak zobrazovat tučně v každém měsíci.
 • AnnuallyBoldedDays - Opět podobně tučné dny, tyto se zobrazí každý rok, na roce tedy nezáleží.
 • CalendarDimensions - Počet měsíců vykreslených svisle a vodorovně.
 • ShowToday (bool) - Umožňuje vypnout dolní lištu s dnešním datem.
 • ShowTodayCircle (bool) - Umožňuje vypnout zvýraznění dnešního dne kroužkem.
 • ShowWeekNumbers (bool) - Vypíše i čísla týdnů.

Události

 • DateChanged - Vyvolá se při změně výběru data (nebo rozsahu dat) nebo při přechodu šipkami na další/předchozí měsíc.
 • DateSelected - Vyvolá se při změně výběru data (nebo rozsahu dat).

To je zas pro dnešek vše.

V příští lekci, Windows Forms - Dialogy, budeme pokračovat s naším průzkumem ovládacích prvků v .NETu.


 

Předchozí článek
Základní ovládací prvky Windows Forms
Všechny články v sekci
Windows Forms - Okenní aplikace v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (7)

 

 

Komentáře

Avatar
Jakub Ondrák:3.6.2018 9:03

Ahoj, u DateTimePickeru jsem si všiml, že MaxDate je 31.12.9998. U většího data to hodí chybu. Dá se nějak nastavit, aby MaxDate bylo 31.12.9999? Takové max.datum se používá v SAP. Díky za cokoli.

 
Odpovědět
3.6.2018 9:03
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.