Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

WPF - Okenní aplikace v C# .NET - Online kurz

On-line kurz pro programování okenních (formulářových) aplikací v C# .NET pomocí moderního frameworku WPF (Windows Presentation Foundation).

Co se v kurzu naučíš?

Budeš umět tvořit grafické aplikace o více oknech, které pracují s daty a mají reálnou přidanou hodnotu. Moderní kurz nabitý praktickými projekty tě posune dál na tvé cestě za platem až 140.000 Kč.

Ohlasy studentů

Lekce

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Lekce 1

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Tutoriál představí technologii WPF a porovná ji se starší Windows Forms. Naprogramujeme si také svou první jednoduchou formulářovou aplikaci v C# .NET.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Jazyk XAML v C# .NET WPF

Lekce 2

Jazyk XAML v C# .NET WPF

V tutoriálu si popíšeme základy jazyka XAML, který se používá k návrhu formulářů v C# .NET WPF. Zmíníme elementy, jmenné prostory a entity.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Pozicování v C# .NET WPF

Lekce 3

Pozicování v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme základy pozicování prvků v okně v C# .NET WPF aplikacích. Zmíníme absolutní a relativní pozici, DIP, Margin, Padding a velikost.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Návrh formuláře pro kalkulačku v C# .NET WPF

Lekce 4

Návrh formuláře pro kalkulačku v C# .NET WPF

V tutoriálu navrhneme formulář pro kalkulačku v C# .NET WPF. Naučíme se přidávat sloupce a řádky do Gridu a představíme si prvky TextBox a ComboBox.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Code Behind v C# .NET WPF a dokončení kalkulačky

Lekce 5

Code Behind v C# .NET WPF a dokončení kalkulačky

V tutoriálu si uvedeme Code Behind a naučíme se zpracovávat události ve WPF aplikacích v C# .NET. Dokončíme kalkulačku a vysvětlíme si jak WPF funguje.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 1.-5. lekci WPF v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 1.-5. lekci WPF v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET WPF na téma pozicování, základní ovládací prvky a Code Behind. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Radek Vymětalík
PRO Zobrazit popis
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken

Lekce 6

Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken

V tutoriálu navrhneme okna pro aplikaci k upomínání narozenin v C# .NET WPF. Představíme si prvky StackPanel, ListBox, Image, Calendar a Label.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

Lekce 7

Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

V tutoriálu naprogramujeme v C# .NET logické třídy pro výpočet věku z data narození, výpočet zbývajících dní do nejbližších narozenin a vyhledání osob.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

Lekce 8

Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

V tutoriálu se naučíme propojovat logickou a prezentační vrstvu v C# .NET WPF. Naučíme se výjimky, dialogy a bindovat ObservableCollection na ListBox.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy

Lekce 9

Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy

V tutoriálu se naučíme základy bindingu v C# .NET, jejich módy, DataContexty, implementujeme rozhraní INotifyPropertyChanged a zmíníme se o ViewModelu.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Serializace a dokončení

Lekce 10

Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Serializace a dokončení

V tutoriálu dokončíme C# .NET aplikaci pro upomínání narozenin ve WPF. Naučíme se serializovat a deserializovat ObservableCollection z/do XML a zásady WPF.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 6.-10. lekci WPF v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 6.-10. lekci WPF v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET WPF na téma MVVM, serializace a prvky Image, ListBox, Label. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Radek Vymětalík
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Kreslení na Canvas v C# .NET WPF

Lekce 11

Kreslení na Canvas v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme kreslit geometrické tvary Rectangle pomocí Ganvas v C# .NET WPF. Začneme aplikaci k evidenci volných a obsazených sedadel v kině.
Napsal Radek Němec
Zdarma Zobrazit popis
Zpracování kliknutí na obdélník v C# .NET WPF

Lekce 12

Zpracování kliknutí na obdélník v C# .NET WPF

V tutoriálu pro C# .NET WPF dokončíme aplikaci pro evidenci kinosálu. Pomocí kliknutí na Canvas označíme konkrétní sedadlo a naučíme se používat dialogy.
Napsal Radek Němec
PRO Zobrazit popis
DispatcherTimer a BackgroundWorker v C# .NET

Lekce 13

DispatcherTimer a BackgroundWorker v C# .NET

V tutoriálu si ukážeme časovač DispatcherTimer a BackgroundWorker v C# .NET WPF. Naučíme se spouštět metodu po určitém časovém intervalu nebo na pozadí.
Napsal Radek Němec
PRO Zobrazit popis
Analogové a digitální hodiny v C# .NET WPF

Lekce 14

Analogové a digitální hodiny v C# .NET WPF

V tutoriálu začneme programovat analogové a digitální hodiny pomocí Rectangle v C# .NET WPF a naučíme se jak provádět rotaci prvků.
Napsal Radek Němec
PRO Zobrazit popis
Dokončení hodin v C# .NET WPF

Lekce 15

Dokončení hodin v C# .NET WPF

V tutoriálu dokončíme analogové a digitální hodiny pomocí Rectangle v C# .NET. A ukážeme si jak využívat RadioButtony pro výběr hodin.
Napsal Radek Němec
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 11.-15. lekci WPF v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11.-15. lekci WPF v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET WPF na BackgroundWorker, DispatcherTimer a prvek Canvas. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Radek Vymětalík
PRO Zobrazit popis
DataGrid v C# .NET WPF

Lekce 16

DataGrid v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme používat tabulku DataGrid ve formulářových aplikacích WPF v C# .NET. Naučíme se definovat vlastní sloupce a vybrat položku.
Napsal Radek Němec
PRO Zobrazit popis
Zdroje (Resources) v C# .NET WPF

Lekce 17

Zdroje (Resources) v C# .NET WPF

Článek ze zabývá Resources (zdroji) v C# .NET WPF. Popisuje co to zdroje jsou, kde se používají a jak se definují.
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Základ

Lekce 18

Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Základ

Postup vytvoření video přehrávače pomocí prvku MediaElement. Přidání funkcí pro výběr videa, přehrání, pozastavení a ukončení videa.
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava kódu

Lekce 19

Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava kódu

V tutoriálu přidáme kód pro zneaktivnění ovládacích tlačítek přehrávače dle jeho současného stavu a obslužné metody v Code Behind rozdělíme do regionů.
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava vzhledu

Lekce 20

Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava vzhledu

V C# .NET WPF tutoriálu ostylujeme uživatelské rozhraní našeho přehrávače audia a videa. Pomocí resources uděláme tlačítka kulatá a oknu nastavíme pozadí.
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Nové funkce

Lekce 21

Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Nové funkce

V C# .NET tutoriálu přidáme našemu audio/video přehrávači ve WPF funkci posunu přehrávání videa, změnu rychlosti přehrávání a změnu hlasitosti.
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Dokončení

Lekce 22

Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Dokončení

Změna vzhledu aplikace, rozšíření funkcí pro prohlížení obrázků (listování, slideshow) a pro přehrávání audia (výběr souborů, typ přehrávání, playlisty).
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Motivy a styly v C# .NET WPF

Lekce 23

Motivy a styly v C# .NET WPF

WPF tutoriál je věnován změnám vzhledu formulářů a popisuje způsoby, jak toho docílit pomocí stylů, skinů a motivů.
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Skiny ve WPF aplikacích

Lekce 24

Skiny ve WPF aplikacích

WPF tutoriál je věnován změnám vzhledu formulářů v C# .NET pomocí používání metody skinů.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Změna tvaru formuláře v C# .NET WPF

Lekce 25

Změna tvaru formuláře v C# .NET WPF

WPF tutoriál je věnován změně tvaru a vzhledu formuláře. Vše si ukážeme na aplikaci zobrazující hodiny v C# .NET WPF.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
WPF - 2D efekty

Lekce 26

WPF - 2D efekty

Vytváření 2D efektů u základních prvků WPF pomocí předdefinovaných knihoven Effects, Transform a Brush.
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
DependencyProperties v C# .NET WPF

Lekce 27

DependencyProperties v C# .NET WPF

Řekneme si co umí DependencyProperties z WPF navíc oproti klasickým C# vlastnostem v kombinaci s INotifyPropertyChanged a kde je použít.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Vlastní ovládací prvek s DependencyProperties v C# .NET WPF

Lekce 28

Vlastní ovládací prvek s DependencyProperties v C# .NET WPF

V C# .NET tutoriálu si naprogramujeme ukázku použití DependencyProperties ve WPF ve vlastním UserControl.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
WPF - Šablony

Lekce 29

WPF - Šablony

Ve WPF tutoriálu se naučíme tvořit šablony typu ControlTemplate a DataTemplate a vytvoříme k nim jednoduché ukázky použití.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Animace v C# .NET WPF - Storyboard, základní a frame animace

Lekce 30

Animace v C# .NET WPF - Storyboard, základní a frame animace

Ve WPF tutoriálu si vysvětlíme, jak fungují animace, a naučíme se vytvářet základní lineární animace a animace lineárními klíčovými snímky.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Animace v C# .NET WPF - Diskrétní a Spline klíčové snímky

Lekce 31

Animace v C# .NET WPF - Diskrétní a Spline klíčové snímky

Ve WPF tutoriálu se naučíme používat další animace založené na klíčových snímcích, jsou to diskrétní a Spline animace.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Animace v C# .NET WPF - Path animace, definice a spouštění

Lekce 32

Animace v C# .NET WPF - Path animace, definice a spouštění

Ve WPF tutoriálu si představíme animace založené na definici cesty a poté si ukážeme různé definice animací v XAML i Code Behind a jejich spouštění.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Toastové notifikace v C# .NET WPF

Lekce 33

Toastové notifikace v C# .NET WPF

Nauč se tvořit toastové notifikace v C# .NET WPF na jednoduchých aplikacích s praktickými ukázkami jejich použití.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
WPF - Základní ovládací prvky WPF

Lekce 34

WPF - Základní ovládací prvky WPF

Seznam ovládacích prvků, které můžeme používat ve svých WPF aplikacích. Popisuje vlastnosti a nejčastěji používané události Button, CheckBox a RadioButton.
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
WPF - Přehled prvků pro vkládání dat

Lekce 35

WPF - Přehled prvků pro vkládání dat

Popis WPF ovládacích prvků Calendar, ComboBox, DatePicker, ListBox, PasswordBox, RichTextBox, TextBox, jejich nejdůležitější vlastnosti a události.
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
WPF - Prvky pro ukládání dat a popisné prvky

Lekce 36

WPF - Prvky pro ukládání dat a popisné prvky

Článek popisuje WPF komponenty PasswordBox, RichTextBox, TextBox, Label, ProgressBar, TextBlock. Uvádí jejich nejčastěji používané vlastnosti a události.
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
WPF - Prvky pro zobrazení dat

Lekce 37

WPF - Prvky pro zobrazení dat

Článek obsahuje popis WPF ovládacích prvků pro zobrazení dat, jejich nejdůležitější vlastnosti a nejčastěji používané události
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
WPF - Prvky pro menu a dialogy

Lekce 38

WPF - Prvky pro menu a dialogy

Tutoriál obsahuje popis aplikačního menu a různých dialogů v C# .NET WPF a jejich nejdůležitější vlastnosti včetně ukázek použití.
Napsal Petr Pospíšil
Zdarma Zobrazit popis
WPF - Kontejnerové prvky

Lekce 39

WPF - Kontejnerové prvky

V C# .NET WPF tutoriálu zakončíme prohlídku prvků kontejnery. Jsou to Canvas, DockPanel, Grid, StackPanel, TabControl a WrapPanel.
Napsal Petr Pospíšil
PRO Zobrazit popis
Závěrečný test - WPF v C# .NET

Závěrečný test

Závěrečný test - WPF v C# .NET

Zakonči znalosti závěrečným testem WPF! Ten je posledním krokem k získání e-learning certifikátu kurzu a prověří tvé znalosti ze všech lekcí.
Napsal David Čápka
NovéPRO Zobrazit popis
Tvůj certifikát e-learning kurzu WPF

Tvůj certifikát

Tvůj certifikát e-learning kurzu WPF

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu WPF, který se ti na pracovním pohovoru určitě neztratí.
Napsal David Čápka
NovéZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Měnová kalkulačka

Měnová kalkulačka

Video-tutoriál, jak ve WPF C# naprogramovat měnovou kalkulačku převádějící CZK na EUR a obráceně dle aktuálního kurzu staženého z ČNB.
Napsal Petr
Zdarma Zobrazit popis
Tvorba vlastního formulářového prvku (WPF)

Tvorba vlastního formulářového prvku (WPF)

V tutoriálu si zkusíme naprogramovat MaskedTextBox pro wpf v C# .NET Uvidíte jak prvek zařadit do aplikace pomocí kódu i pomocí XAMLu.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
3D grafika v C# .NET WPF

3D grafika v C# .NET WPF

Článek je zaměřen na vytváření 3D objektů ve WPF. Popisuje jednotlivé komponenty pro tvorbu a obsahuje ukázku použití těchto komponent.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
3D grafika v C# .NET WPF - Tvorba základních tvarů

3D grafika v C# .NET WPF - Tvorba základních tvarů

Tutoriál popisuje tvorbu základních tvarů (jehlan, krychle, kvádr, kužel, válec) v C# .NET WPF.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
3D grafika v C# .NET WPF - Koule a hrany

3D grafika v C# .NET WPF - Koule a hrany

Tutoriál popisuje tvorbu koule v C# .NET WPF obsahuje a ukázkovou aplikaci, kde je možno vyzkoušet i odvozené tvary. Dále ukazuje zvýraznění hran objektů.
Napsal Petr Pospíšil
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Vektorová grafika v C# .NET WPF - Úvod

Vektorová grafika v C# .NET WPF - Úvod

Popíšeme základy, co to je vektorová grafika, jaký je rozdíl oproti rastrové grafice. Jak se k této problematice staví .NET s použitím WPF.
Napsal Michal Kotek
Zdarma Zobrazit popis
Vektorová grafika v C# .NET WPF - Kreslení dalších tvarů

Vektorová grafika v C# .NET WPF - Kreslení dalších tvarů

Dokončení projektu vykreslujícího základní tvary v C# .NET WPF a prozkoumání posledních tří možností kresby s ukázkou ke stažení.
Napsal Michal Kotek
Zdarma Zobrazit popis
Vektorová grafika v C# .NET WPF - Ruční převod SVG do XAML

Vektorová grafika v C# .NET WPF - Ruční převod SVG do XAML

Naučíme se jak pracovat s SVG soubory v WPF .NET Framework, jak je přepsat či zkonvertovat do XAML a dynamicky zobrazit v jednoduchém programu.
Napsal Michal Kotek
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Vektorová grafika v C# .NET WPF - Auto převod SVG do XAML

Vektorová grafika v C# .NET WPF - Auto převod SVG do XAML

Naučíme se jak pracovat s SVG soubory v WPF .NET Framework, jak je přepsat či zkonvertovat do XAML a dynamicky zobrazit v jednoduchém programu.
Napsal Michal Kotek
PRO Zobrazit popis
Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace WPF

Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace WPF

Zobrazit sekci 68 Položek

Galerie okenních WPF aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis


 

Aktivity (15)