Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
October discounts

Lekce 7 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

V minulé lekci, Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken, jsme navrhli kompletně formuláře pro naši aplikaci.

V tomto C# .NET tutoriálu se budeme zabývat návrhem logické vrstvy, tedy tříd, které obsahují logiku aplikace.

Osoba

V naší aplikaci budou zcela jistě figurovat osoby, vytvořme jim tedy třídu. Před třídu nezapomeňte dát modifikátor public.

Vlastnosti

Osoba bude mít 4 vlastnosti:

 • Jmeno - jméno typu string
 • Narozeniny - narozeniny typu DateTime
 • Vek - věk typu int
 • ZbyvaDni - zbývající počet dní do nejbližších narozenin typu int

První dvě vlastnosti jsou jednoduché:

public string Jmeno { get; set; }
public DateTime Narozeniny { get; set; }

Tyto vlastnosti nastavíme pomocí parametrického konstruktoru. Třída vypadá zatím takto:

public class Osoba
{
  public string Jmeno { get; set; }
  public DateTime Narozeniny { get; set; }

  public Osoba(string jmeno, DateTime narozeniny)
  {
    Jmeno = jmeno;
    Narozeniny = narozeniny;
  }

}

Další dvě vlastnosti nebudou pouhou proměnnou, ale budou obsahovat další logiku. Takové vlastnosti je potom možné pomocí bindingu jednoduše zobrazovat na formuláři.

Věk

Vlastnost vypočítá a vrátí aktuální věk osoby v celých letech. Výpočet bohužel není jen o tom odečíst dva datumy, jelikož TimeSpan neumí zjistit počet let, pouze počet dní. Výpočet věku tedy provedeme následujícím způsobem:

 1. Získáme si aktuální datum (bez času) pomocí DateTime.Today.
 2. Věk spočítáme jako rozdíl roků v aktuálním datu a datu narozenin. Asi je vám jasné, že tento věk není přesný. Pokud jsme se narodili 1.2.1990 a je 1.1.2010, není nám 20 let, ale jen 19. Z toho důvodu provedeme korekci.
 3. V případě, že je aktuální datum menší (dříve) než datum narození po přidání námi vypočítaných let, nastal výše uvedený případ a my věk o rok snížíme.
 4. Hotový věk vrátíme.

Kód vlastnosti bude následující:

public int Vek
{
  get
  {
    DateTime dnes = DateTime.Today;
    int vek = dnes.Year - Narozeniny.Year;
    if (dnes < Narozeniny.AddYears(vek))
      vek--;
    return vek;
  }
}

ZbyvaDni

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vlastnost nám vrátí kolik dní zbývá do narozenin osoby. To zjistíme následujícím způsobem:

 1. Získáme si aktuální datum (bez času).
 2. Získáme datum dalších narozenin přičtením věku + 1 k datu narození.
 3. Data odečteme a celkový rozdíl ve dnech vrátíme. Jelikož je rozdíl typu double, musíme ho zkonvertovat na int.
public int ZbyvaDni
{
  get
  {
    DateTime dnes = DateTime.Today;
    DateTime dalsiNarozeniny = Narozeniny.AddYears(Vek + 1);

    TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;

    return Convert.ToInt32(rozdil.TotalDays);
  }
}

ToString()

Jelikož budeme osoby vypisovat, přepíšeme třídě ještě metodu ToString() tak, aby vracela jméno osoby:

public override string ToString()
{
  return Jmeno;
}

Správce osob

Další logickou komponentou aplikace bude správce osob. Třída se bude starat o osoby, bude je umět přidávat, odebírat a jejich seznam ukládat do souboru a opětovně načíst. Konečně bude umět mezi osobami vyhledat tu, která má nejbližší narozeniny.

Přidejte si k projektu tedy třídu SpravceOsob a učiňte ji veřejnou.

Vlastnosti a atributy

Správce osob bude disponovat třemi veřejnými vlastnostmi.

První je seznam osob typu ObservableCollection. S touto kolekcí jsme se v kurzu ještě nesetkali. Jedná se o chytřejší List, který na sobě umí vyvolat událost změny v případě, že se změní jeho obsah. Díky tomuto mechanismu se automaticky obnoví všechny prvky na formuláři, které mají nastavený jako zdroj dat právě tuto ObservableCollection. Asi si dokážete představit, že obnovovat ručně desítky formulářových prvků v případě změny může být velice nepřehledné. Jakmile v naší aplikaci přidáme novou osobu, bude ihned vidět v seznamu osob aniž bychom ho obnovovali, obnoví se sám. ObservableCollection() inicializujeme v konstruktoru.

Pokud bychom chtěli implementovat i editaci osob, musela by třída Osoba implementovat rozhraní INotifyPropertyChanged. Jakákoli změna (např. jména) by se poté automaticky projevila ve všech prvcích všech formulářů, kde osoba figuruje. Tímto se však pro zjednodušení zabývat nebudeme.

Třída zatím vypadá takto:

public class SpravceOsob
{
  public ObservableCollection<Osoba> Osoby { get; set; }

  public SpravceOsob()
  {
    Osoby = new ObservableCollection<Osoba>();
  }

}

Dalšími vlastnostmi jsou:

 • DnesniDatum, která vrátí dnešní datum.
 • A NejblizsiOsoba, která vrátí osobu s nejbližšími narozeninami.

Jejich kód:

public Osoba NejblizsiOsoba { get; set; }

public DateTime DnesniDatum
{
  get
  {
    return DateTime.Now;
  }
}

Metody

Kromě přidávání a odebírání bude třída umět i nalézt osobu s nejbližšími narozeninami. Ukládání a načítání osob do/ze souboru necháme na později.

NajdiNejblizsi()

Metoda najde a uloží osobu, která má nejbližší narozeniny. K vyhledání osoby v seznamu použijeme LINQ metodu OrderBy(), která osoby uspořádá podle toho, kolik dní zbývá do jejich narozenin. Výsledek uložíme do kolekce, jejíž typ neuvedeme a použijeme místo toho klíčové slovo var, jak je v LINQ zvykem. Následně vrátíme první osobu. Metodu bychom měli volat jen tehdy, když jsou v seznamu nějaké osoby. Bude také privátní, jelikož ji budeme volat jen uvnitř třídy. Ačkoli by z kódu mělo být jasné, co metoda dělá, můžete se samozřejmě podívat na tutoriály v sekci Kolekce a LINQ v C# .NET, kde je technologie LINQ detailně popsána.

private void NajdiNejblizsi()
{
  var serazeneOsoby = Osoby.OrderBy(o => o.ZbyvaDni);
  if (serazeneOsoby.Count() > 0)
    NejblizsiOsoba = serazeneOsoby.First();
  else
    NejblizsiOsoba = null;
}

Pridej()

Metoda přidá novou osobu do ObservableCollection. Jelikož osobu budeme přidávat formulářem, hodí se nám, aby metoda brala v parametrech vlastnosti osoby a na jejich základě vytvořila novou instanci. Z data narození uložíme pouze část s datem, tedy bez času.

Před přidáním zkontrolujeme, zda jméno není příliš krátké nebo není zadané datum v budoucnosti. Pokud nějaká z těchto situací nastane, vyvoláme výjimku. Právě výjimky jsou jediným správným způsobem, jak s chybami v objektových aplikacích pracovat.

Výjimky jsou detailněji popsané v sekci Práce se soubory v C# .NET. Pokud jste se s nimi ještě nesetkali, bude vám stačit vědět, že výjimka se vyvolá pomocí klíčového slova throw, za kterým následuje instance výjimky. Výjimek máme několik typů včetně možnosti vytvořit si vlastní. V našem případě se nám hodí ArgumentException (chyba v argumentu). Do konstruktoru výjimky zadáváme text chyby. Jakmile je výjimka vyvolána, metoda již dále nepokračuje. Jak na chybu reagovat si ukážeme až budeme metodu volat z formuláře.

Při zadávání data ovládacím prvkem DatePicker dostaneme datum jako typ DateTime?. Pokud jste dočetli objektový kurz C# až do konce, víte, že otazník značí tzv. nullovatelný typ. To je jakési rozšíření hodnotového datového typu o hodnotu null, kterou hodnotový typ běžně obsahovat nemůže. Pokud je v datu null, znamená to, že nebylo zadané a vyhodíme též výjimku. K hodnotě nullovatelného typu přistupuje přes vlastnost Value.

public void Pridej(string jmeno, DateTime? datumNarozeni)
{
  if (jmeno.Length < 3)
    throw new ArgumentException("Jméno je příliš krátké");
  if (datumNarozeni == null)
    throw new ArgumentException("Nebylo zadané datum narození");
  if (datumNarozeni.Value.Date > DateTime.Today)
    throw new ArgumentException("Datum narození nesmí být v budoucnosti");
  Osoba osoba = new Osoba(jmeno, datumNarozeni.Value.Date);
  Osoby.Add(osoba);
  NajdiNejblizsi();
}

Na konci metody obnovíme nejbližší osobu, protože to může být zrovna ta přidaná.

Odeber()

Metoda odebere osobu z ObservableCollection. Protože vždy budeme chtít odebírat již hotovou osobu, bere metoda v parametru právě tu. Po odebrání opět obnovíme nejbližší osobu.

public void Odeber(Osoba osoba)
{
  Osoby.Remove(osoba);
  NajdiNejblizsi();
}

Pokračovat budeme v lekci, Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev, kdy aplikaci zprovozníme. Dosavadní zdrojový kód je ke stažení níže.


 

Stáhnout

Staženo 785x (315.47 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken
Všechny články v sekci
WPF - Okenní aplikace v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
24 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (8)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (20)

Avatar
Marek
Člen
Avatar
Marek:14.9.2017 21:02

Díky za odpověď. Kontroloval jsem tu Arénu a opravdu tam jsou všechny třídy internal, tak tam asi bude nějaká spojitost s vlastnostmi, jak píše David, jelikož atributy v Aréně fungovaly dobře..

 
Odpovědět
14.9.2017 21:02
Avatar
Jan Troják
Brigádník
Avatar
Jan Troják:25.11.2017 22:05

Nalezena chyba: v kodu ZbyvaDni je zbytečně vytvořená instance: 'DateTime dnes = DateTime.Today;'

Původní:

public int ZbyvaDni
{
    get
    {
        DateTime dnes = DateTime.Today;
        DateTime dalsiNarozeniny = Narozeniny.AddYears(Vek + 1);

        TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;

        return Convert.ToInt32(rozdil.TotalDays);
    }
}

Opravené:

public int ZbyvaDni
{
    get
    {
        DateTime dalsiNarozeniny = Narozeniny.AddYears(Vek + 1);

        TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;

        return Convert.ToInt32(rozdil.TotalDays);
    }
}
 
Odpovědět
25.11.2017 22:05
Avatar
Odpovídá na Jan Troják
Michal Štěpánek:26.11.2017 10:01

Zbytečně vytvořená sice je, ale že by to byla nějaká ukrutná chyba, se mi nezdá...
stačí jen opravit toto

TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;

na toto

TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - dnes;
Editováno 26.11.2017 10:02
Odpovědět
26.11.2017 10:01
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Martin Komínek:3.1.2018 17:16

Ahoj, dnes když jsem napsal ObservableCollec­tion ve Visual Studiu, tak to tento typ kolekce neznalo. Pokud by jste měli podobný problém stačí nahoře napsat. using System.Collec­tions.ObjectMo­del.

 
Odpovědět
3.1.2018 17:16
Avatar
Odpovídá na Martin Komínek
Krystof Matejka:18.3.2018 10:55

Díky, měl jsem podobný problém, ušetřilo mi to nějaký čas.

 
Odpovědět
18.3.2018 10:55
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Martin Komínek
Michal Štěpánek:18.3.2018 21:49

Stačí tam tu "kolekci" napsat a po najetí myši na červeně podtržené slovo se objeví možnosti řešení, mezi kterými je i přidání potřebných usingů...

Odpovědět
18.3.2018 21:49
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Andrej Ceperko:28.12.2019 20:13

zápis vlastnosti DnesniDatum

public DateTime DnesniDatum
{
    get
    {
        return DateTime.Now;
    }
}

sa dá skrátene zapísať aj takto:

public DateTime DnesniDatum { get; } = DateTime.Now;

To len pre zaujímavosť.
Originálny zápis je síce rozsiahlejší, ale zato edukatívnejší :-)

 
Odpovědět
28.12.2019 20:13
Avatar
Odpovídá na Andrej Ceperko
Michal Štěpánek:29.12.2019 9:40

To je samozřejmě pravda, ale tento článek vznikl v době, kdy takový zápis ještě nebyl možný (myslím, že je to možné až od verze C# 6) a hlavně bych řekl, že pro začátečníka je ten "delší" zápis lépe srozumitelný...

Odpovědět
29.12.2019 9:40
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Ondřej Štorc
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Andrej Ceperko
Ondřej Štorc:29.12.2019 16:19

Tyhle kódy bohužel nedělají totéž. Když pustíš tenhle kód:

 class A
  {
    public DateTime X { get; } = DateTime.Now;

    public DateTime Y
    {
      get { return DateTime.Now; }
    }
  }

// ....

A a = new A();

Console.WriteLine(a.X == a.X);
Console.WriteLine(a.Y == a.Y);

tak (i přes upozornění od Rideru, který tvrdí že se dají oba výrazy nahradit za true...) dostaneš na výstupu True a potom False.

Důvodem je to že vlastnost X se neinicializuje při vytvoření instance A, tudíž pro všechny dotazy má stejnou hodnotu. Ale zato vlastnost Y se při každém dotazu na ní koukne co v sobě zrovna má vlastnost DateTime.Now. Y by se dal zkrátit na:

public DateTime Y => DateTime.Now;

což jsi možná měl na mysli...

Odpovědět
29.12.2019 16:19
Život je příliš krátký na to, abychom bezpečně odebírali USB z počítače..
Avatar
Odpovídá na Ondřej Štorc
Andrej Ceperko:30.12.2019 13:31

Ďakujem za upozornenie.
Máš pravdu. Príkazy, ktoré som považoval za totožné, majú rozdielný význam.
Lepšie je to vidieť, keď namiesto tvojho porovnania:

A a = new A();

Console.WriteLine(a.X == a.X);
Console.WriteLine(a.Y == a.Y);

ich 2x vypíšeš a medzi výpismi uspíš vlákno:

A a = new A();

Console.WriteLine(a.X);
Console.WriteLine(a.Y);

Thread.Sleep(3000);

Console.WriteLine(a.X);
Console.WriteLine(a.Y);

hodnota X sa nezmení a hodnota Y sa vyhodnocuje pri každom zavolaní

 
Odpovědět
30.12.2019 13:31
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 30. Zobrazit vše