Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
discount week 50

Lekce 8 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

V minulé lekci, Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva, jsme naprogramovali většinu logické vrstvy aplikace.

Dnes v C# .NET tutoriálu aplikaci zprovozníme.

Oddělení prezentace a logiky

Nyní máme dokončenou tzv. prezentační část aplikace (formuláře) a logickou část (třídy). Tyto 2 vrstvy se v aplikaci striktně oddělují, jelikož jinak je kód velmi nepřehledný. Nikdy byste neměli provádět výpočty, zápisy do souborů, databáze a podobné věci přímo v kódu formuláře! Vždy si vytvoříme třídu, která poskytuje příslušné metody a tuto třídu z formuláře pouze používáme. Logika zůstane ve třídě. Třída by naopak vůbec neměla vědět o formuláři. Neměla by tedy např. zobrazovat chybové hlášky, ale pouze vyvolávat v případě chyby výjimky. Je potom na formuláři, aby uživateli chybu zobrazil. Právě formulář je ta část aplikace, která s uživatelem komunikuje. Žádná jiná to nedělá.

Pokud vás napadlo, že naše jednoduchá kalkulačka, kterou jsme vytvořili v prvních lekcích kurzu, byla návrhově špatně, máte pravdu. Z důvodu jednoduchosti jsme napsali výpočty rovnou do obslužné metody tlačítka. Správně bychom měli mít nějakou třídu, která by výsledky počítala a její metody bychom z formuláře pouze volali. XAML a i jeho Code Behind je tedy stále prezentační vrstva aplikace. XAML definuje jak formulář vypadá, Code Behind volá logiku, kterou neobsahuje.

Dnes si tedy ukážeme, jak se to dělá správně.

Propojení prezentace a logiky

Přejdeme do Code Behind formuláře MainWindow a třídě přidáme privátní atribut typu SpravceOsob, ve kterém rovnou vytvoříme instanci správce:

private SpravceOsob spravceOsob = new SpravceOsob();

Instance správce se vytvoří při vytvoření formuláře a formulář s ní dále bude komunikovat a tak provádět úkony, které si přeje uživatel.

Přidávání osob

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Abychom něco konečně také viděli, přejdeme k přidávání osob. Nejprve přejdeme do kódu formuláře OsobaWindow, kde si stejně jako v předchozím formuláři připravíme správce osob jako privátní atribut. Kdybychom zde i vytvořili jeho instanci, nebylo by nám to moc platné, jelikož osoby by byly načtené ve správci v hlavním formuláři. A načítat je znovu by bylo neefektivní. Necháme si tedy hotového a načteného správce předat konstruktorem a uložíme ho do připravené proměnné:

private SpravceOsob spravceOsob;

public OsobaWindow(SpravceOsob spravceOsob)
{
  InitializeComponent();
  this.spravceOsob = spravceOsob;
}

Nyní naklikneme tlačítko OK a do správce přidáme osobu pomocí hodnot, které uživatel do jednotlivých prvků zadal. K hodnotě v DatePickeru přistoupíme pomocí vlastnosti SelectedDate, která je nullovatelného typu DateTime?.

Určitě si vzpomínáte, že metoda Pridej() vyvolá výjimku v případě příliš krátkého jména, nullového data nebo data v budoucnosti. Proto kód s přidáním vložíme do bloku try, za kterým bude následovat blok catch. Pokud výjimka v bloku try nastane, program se ihned přesune do bloku catch, kde pomocí okna MessageBox zobrazí chybovou hlášku. Pokud bychom výjimku takto neošetřili, způsobila by pád aplikace.

private void okButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  try
  {
    spravceOsob.Pridej(jmenoTextBox.Text, narozeninyDatePicker.SelectedDate);
    Close();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message, "Chyba", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Exclamation);
  }
}

Ke zprávě výjimky se dostaneme přes vlastnost Message. Všimněte si také, že zprávě nastavujeme ikonku vykřičníčku. V metodě již neřešíme žádnou logiku a je díky tomu poměrně krátká.

V tomto formuláři jsme skončili. Přesuneme se zpět do MainWindow, tentokrát do grafického návrháře. Naklikneme tlačítko pridatButton a jeho obslužnou metodu upravíme takto:

private void pridatButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  OsobaWindow osobaWindow = new OsobaWindow(spravceOsob);
  osobaWindow.ShowDialog();
}

V obslužné metodě tlačítka pridatButton vytvoříme novou instanci formuláře OsobaWindow, které předáme místního správce osob. Na instanci následně zavoláme metodu ShowDialog(). Ta zobrazí nový formulář (stejně jako metoda Show()) a k tomu ještě zablokuje zbytek aplikace, který se zaktivní až v případě, kdy se dialog zavře. Výsledkem je, že se s hlavním formulářem nedá pracovat dokud dialog nepotvrdíme či neukončíme. U dialogů se toto většinou dělá (dialogy rozumějte pomocné formuláře, který slouží nejčastěji k zadání dat). I když nám by v podstatě nevadilo, kdyby uživatel během zadávání nové osoby aplikaci používal a otevřel třeba další dialog k zadávání.

Když bychom aplikaci nyní spustili, osobu bychom sice přidali do ObservableCollection, nicméně bychom ji v ListBoxu neviděli. Je to samozřejmě z toho důvodu, že ListBox není na tuto kolekci napojený. Jistě vás nepřekvapí, že toho docílíme pomocí bindingu.

Binding

Pokud chceme bindovat, musíme oknu nejprve nastavit tzv. kontext. To je objekt, jehož vlastnosti budeme bindovat. To uděláme nejjednodušeji v konstruktoru okna pomocí následujícího kódu:

DataContext = spravceOsob;

Instance správce osob je nyní nastavena jako datový kontext hlavního okna a my v tomto okně můžeme zobrazovat její vlastnosti.

Přesuneme se do XAMLu a elementu <ListBox> dodáme atribut ItemsSource:

<ListBox Name="osobyListBox" Grid.Column="0" Grid.Row="2" Margin="0, 0, 0, 10" ItemsSource="{Binding Osoby}"/>

Tím říkáme, že zdrojem položek ListBoxu je vlastnost Osoby na kontextu, kterým je správce osob.

Zkuste si aplikaci spustit a přidat nějaké osoby. Přidané osoby se ihned objeví v ListBoxu díky bindingům. ListBox vždy zobrazuje to, co vrací metoda ToString() jeho položek. U osob tedy zobrazuje jejich jméno. Podobně fungují samozřejmě i další ovládací prvky, např. ComboBox.

Binding u WPF ListBoxu v C# .NET

Odebrání uživatelů

Obslužná metoda tlačítka odebratButton bude vypadat takto:

private void odebratButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (osobyListBox.SelectedItem != null)
  {
    spravceOsob.Odeber((Osoba)osobyListBox.SelectedItem);
  }
}

Důležitá je podmínka, která zjišťuje, zda je v ListBoxu vybraná nějaká položka. Jak vidíte, k vybrané položce se dostaneme přes vlastnost SelectedItem. Položku následně přetypujeme na Osoba, jelikož je typu object (to aby byl ListBox univerzální). Tuto osobu předáme metodě Odeber() na správci, která dále vykoná fyzické odebrání z ObservableCollection.

Dnešní projekt je níže ke stažení a já se na vás těším v příští lekci, Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy, kdy budeme pokračovat v bindingu.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1287x (322.68 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva
Všechny články v sekci
WPF - Okenní aplikace v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
14 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (5)

Avatar
honza.bilek4
Člen
Avatar
honza.bilek4:30.4.2014 18:27

Paráda,už mi to došlo,díky.

 
Odpovědět
30.4.2014 18:27
Avatar
ja
Člen
Avatar
ja:15.6.2015 13:10

dík

 
Odpovědět
15.6.2015 13:10
Avatar
Michal Gros
Redaktor
Avatar
Michal Gros :20.12.2015 19:57

no ja nechapu co stím ?:
mám stejný problem
Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error CS0051 Inconsistent accessibility: parameter type 'SpravceOsob' is less accessible than method 'OsobaWindow.O­sobaWindow(Sprav­ceOsob)' pripominacNarozenin C:\Users\Michal\O­neDrive\visual_stu­dio\pripominac­Narozenin\pri­pominacNaroze­nin\OsobaWindow­.xaml.cs 23 Active

Odpovědět
20.12.2015 19:57
Jestli jste dobří nahrnou na Vás spoustu práce. Jestli jste sakra dobří, tak se jí dokážete zbavit.
Avatar
Michal Gros
Redaktor
Avatar
Michal Gros :20.12.2015 19:59
private SpravceOsob spravceOsob;

public OsobaWindow(SpravceOsob spravceOsob)
{
    InitializeComponent();
    this.spravceOsob = spravceOsob;
}

nějako mi to nefunguje nevím co s tím
Hlásí mi to chybu

Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error CS0051 Inconsistent accessibility: parameter type 'SpravceOsob' is less accessible than method 'OsobaWindow.O­sobaWindow(Sprav­ceOsob)' pripominacNarozenin C:\Users\Michal\O­neDrive\visual_stu­dio\pripominac­Narozenin\pri­pominacNaroze­nin\OsobaWindow­.xaml.cs 23 Active

Odpovědět
20.12.2015 19:59
Jestli jste dobří nahrnou na Vás spoustu práce. Jestli jste sakra dobří, tak se jí dokážete zbavit.
Avatar
Odpovídá na Michal Gros
Michal Štěpánek:20.12.2015 20:33

a máš třídu SpravceOsob nastavenou jako "Public"?

Odpovědět
20.12.2015 20:33
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Poggy
Člen
Avatar
Poggy:9.12.2017 16:36

Ahoj, narazil jsem na identický problém jako výše. Jen sem vložím řešení. Problém je v této části:

private SpravceOsob spravceOsob;

public OsobaWindow(SpravceOsob spravceOsob)
{
    InitializeComponent();
    this.spravceOsob = spravceOsob;
}

Bohužel jsem v předešlých tutoriálech zapomněl nastavit třídy Osoba a SprávceOsob jako veřejné i když v tutoriálu to je. Řešení je tedy:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Xml.Serialization;

namespace WpfUpominacNarozenin
{
  public class SpravceOsob // zde musí být public class SpravceOsob

Třída osoba:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace WpfUpominacNarozenin
{
  public class Osoba // zde musí být public class Osoba
  {
    public string Jmeno { get; set; }
    public DateTime Narozeniny { get; set; }
 
Odpovědět
9.12.2017 16:36
Avatar
Patrik Pastor:21.2.2019 20:08

V XAMLU mi nejde v ItemsSource nalézt v Bindingu Osoby - v těch složených závorkách, takže to nemůžu nabindingovat.

public class SpravceOsob
{
public ObservableCollec­tion<Osoba> Osoby { get; set; }
public SpravceOsob()
{
Osoby = new ObservableCollec­tion<Osoba>();
}

nevite nekdo proc?

 
Odpovědět
21.2.2019 20:08
Avatar
Mouser
Člen
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Mouser:22.2.2019 2:15

Když se DataContext nastavuje v code behindu, IntelliSense neumí v XAMLu property objektu napovídat. Prostě to tam napiš ručně a bude to fungovat.

 
Odpovědět
22.2.2019 2:15
Avatar
FiftypiSoftware
Super redaktor
Avatar
FiftypiSoftware:3.3.2020 0:30

Trošku mi to oddělováni logické a grafické části připomíná MVC architekturu popisovanou zde v PHP tutoriálech ☺
Nicméně je to dobrá poznámka. To jsem nevěděl

 
Odpovědět
3.3.2020 0:30
Avatar
Lukáš Lakota:24. května 17:25

ahoj, je nějaký rozdíl mezi těmito kusy kódu, nebo se používají úplně stejně?

(Osoba)osobyListBox.SelectedItem
(osobyListBox.SelectedItem as Osoba)
 
Odpovědět
24. května 17:25
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 15. Zobrazit vše