Základní konstrukce jazyka C# .NET - Online kurz

Online kurz se věnuje vysvětlení základních konstrukcí jazyka C# a .NET frameworku pro úplné začátečníky. Chceš jít s dobou? C# patří mezi ty nejnovější a nejmodernější programovací jazyky a je určen pro tvorbu všech typů aplikací.

Syntax jazyka samozřejmě vychází z angličtiny. Pro pohodlnější výuku jsou však naše C# tutoriály kompletně v češtině. Na konci každého tematického bloku jsou připravena praktická cvičení a vědomostní kvízy, kde si můžeš vyzkoušet všechny získané znalosti z každého C sharp tutoriálu. Po absolvování kurzu získáš certifikát.

16 interaktivních lekcí

Odevzdání 24 samostatných úloh

5 vědomostních testů

Certifikát absolventa

Co tě C# tutoriály naučí?

Budeš umět tvořit programy komunikující s uživatelem a provádějící jednoduché úkony. Moderní kurz nabitý interaktivními příklady ti dá solidní základy, na které se můžeš při cestě za platem až 140.000 Kč spolehnout.

C# tutoriál tě povede od úplných základů programování a ukáže ti správnou cestu ke zvládnutí tohoto programovacího jazyka. Naučíš se, jak vytvořit vlastní projekt, jak jej zálohovat. Dozvíš se, jak se v C# pracuje s proměnnými a jaké datové typy můžeš využít. Tuto část prozkoumáme opravdu podrobně ve dvou lekcích.

Už víš, s čím můžeš v C# operovat, ale nevíš jak? V dalších lekcích C# tutoriálu se dozvíš, jak práci svého programu větvit na základě podmínek. V části věnované cyklům se zase naučíš aplikovat jeden postup automatizovaně vícekrát. 

Víš, kdo je největším nepřítelem programu? Jeho uživatel. Ale teď vážně – uživatel ne vždy musí pochopit, jakým způsobem vložit potřebné informace. Proto je vhodné jeho vstupy zkontrolovat ještě dřív, než s nimi program bude pracovat. 

Následně doplníme ještě textové řetězce. Protože tou dobou už budeš mít dostatečný základ, přistoupíme k polím a matematickým funkcím. Precizně připravený kurz obsahuje mimo jiné i rady od senior programátora o nejčastějších chybách začátečníků. Na úplný závěr ještě lehce naťukneme algo­ritmy a C sharp tutoriál bude u konce stažením certifikátu v PDF.

Prověřeno absolventy

Připraveno profesionály z oboru

Avatar
Kurz vytvořil David Čápka. David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Unicorn University

Online tutoriály C# .NET

Úvod do C# a .NET frameworku

Lekce 1

Úvod do C# a .NET frameworku

Představíme si jazyk C# a framework .NET, vysvětlime si různé programovací jazyky od strojového kódu, přes kompilery a interprety až k virtuálním strojům.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Visual Studio a první konzolová aplikace v C# .NET

Lekce 2

Visual Studio a první konzolová aplikace v C# .NET

V tutoriálu si ukážeme instalaci Visual Studia a základy práce s ním. Vytvoříme si jednoduchou konzolovou aplikaci v C# - Hello world.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Proměnné, typový systém a parsování v C# .NET

Lekce 3

Proměnné, typový systém a parsování v C# .NET

Tutoriál vysvětlí proměnné a typový systém v C#, ukážeme si parsování hodnot z konzole a vytvoříme celkem 4 jednoduché aplikace včetně kalkulačky.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Kvíz - C# .NET, konzole a proměnné

Krátký test

Kvíz - C# .NET, konzole a proměnné

Vyzkoušej si, jak již znáš technologii C# .NET a umíš používat konzoli a proměnné, v krátkém kvízu! Ať se můžeš pustit bez obav dál!
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 1.-3. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 1.-3. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma proměnné, typový systém a parsování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Typový systém podruhé: Datové typy v C# .NET

Lekce 4

Typový systém podruhé: Datové typy v C# .NET

Tutoriál obsahuje tabulky základních datových typů jazyka C#, dále si popíšeme metody na stringu, jako je např. práce s podřetězci.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Nejčastější chyby C# začátečníků - Umíš pojmenovat proměnné?

Lekce 5

Nejčastější chyby C# začátečníků - Umíš pojmenovat proměnné?

V C# .NET tutoriálu si ukážeme dobré praktiky v programování, zde správné pojmenovávání proměnných, a jak jsou nejčastěji porušovány nejen nováčky.
Napsal David Čápka
NovéZdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 4.-5. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 4.-5. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma datové typy a textové řetězce. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Podmínky (větvení) v C# .NET

Lekce 6

Podmínky (větvení) v C# .NET

Tutoriál vysvětluje větvení v C#, tedy podmínky if/else a konstrukci switch, obsahuje ukázkové programy na výpočet odmocniny a vylepšenou kalkulačku.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 6. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 6. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma podmínky, větvení a switch. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Cykly v C# .NET - for a while

Lekce 7

Cykly v C# .NET - for a while

Dnešní díl seriálu tutoriálů o C# se věnuje cyklům, ukážeme si cykly for a while a vytvoříme malou násobilku, mocninátor a vylepšíme naši kalkulačku.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 7. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 7. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma cykly, zejména for cyklus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Ošetření uživatelských vstupů v C# .NET

Lekce 8

Ošetření uživatelských vstupů v C# .NET

Tutoriál se věnuje ošetření uživatelských vstupů z konzole C#, naučíme se také načítat a zpracovávat znaky z ReadKey(), dokončíme naši kalkulačku.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Pole v C# .NET

Lekce 9

Pole v C# .NET

Tutoriál se věnuje polím v C#, ukážeme si jejich deklaraci, naplnění, výpis a metody, které nám .NET pro práci s poli poskytuje.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Kvíz - Podmínky, cykly, pole v C# .NET

Krátký test

Kvíz - Podmínky, cykly, pole v C# .NET

Umíš již používat podmínky, cykly a pole v C# .NET? Ověř si své znalosti, ať se můžeš pustit bez obav dál!
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 8.-9. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 8.-9. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma pole a foreach cyklus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Textové řetězce v C# podruhé - Práce s jednotlivými znaky

Lekce 10

Textové řetězce v C# podruhé - Práce s jednotlivými znaky

Tutoriál nám ukáže, jak v C# přistupovat k jednotlivým znakům řetězce. Naučíme se používat ASCII hodnoty, vytvoříme analyzátor vět a šifrovací program.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 10. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 10. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma práce se znaky v textových řetězcích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Textové řetězce v C# do třetice - Split a Join

Lekce 11

Textové řetězce v C# do třetice - Split a Join

Znalosti o řetězcích v C# dovršíme tímto tutoriálem, který nám ukáže další metody na stringu. Pomocí Split a Join si vytvoříme dekodér Morseovy abecedy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Kvíz - Textové řetězce v C# .NET

Krátký test

Kvíz - Textové řetězce v C# .NET

Umíš již používat textové řetězce v C# .NET? Ověř si své znalosti, ať se můžeš pustit bez obav dál!
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 11. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma splitování řetězců a vkládání/mazání podřetězců. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Podmínky v C# podruhé - Ternární výraz a propadávací switch

Lekce 12

Podmínky v C# podruhé - Ternární výraz a propadávací switch

V C# .NET tutoriálu si osvojíme ternární operátor a konstrukci switch s propadáváním, čímž dokončíme syntaxi podmínek.
Napsal Radek Vymětalík
Zdarma Zobrazit popis
Cykly v C# .NET podruhé - do-while, break a continue

Lekce 13

Cykly v C# .NET podruhé - do-while, break a continue

V tutoriálu rozšíříme naše znalosti cyklů v C# .NET o cyklus do-while, klíčová slova break, continue a zkrácenou verzi for cyklu.
Napsal Radek Vymětalík
Zdarma Zobrazit popis
Kvíz - Pokročilé podmínky a cykly v C# .NET

Krátký test

Kvíz - Pokročilé podmínky a cykly v C# .NET

Umíš již používat pokročilé podmínky a cykly v C# .NET? Ověř si své znalosti, ať se můžeš pustit bez obav dál!
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Vícerozměrná pole v C# .NET

Lekce 14

Vícerozměrná pole v C# .NET

V tutoriálu si v C# .NET uvedeme dvourozměrná (2D) pole a vícerozměrná pole obecně, včetně zkrácené inicializace, příkladů a polí zubatých.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Matematické funkce v C# a knihovna Math

Lekce 15

Matematické funkce v C# a knihovna Math

Tutoriál se věnuje knihovně Math, která v .NET poskytuje pro C# matematické funkce jako zaokrouhlení, goniometrické funkce, mocniny, odmocniny a podobně.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Nejčastější chyby C# začátečníků, děláš je také?

Lekce 16

Nejčastější chyby C# začátečníků, děláš je také?

V C# .NET tutoriálu si ukážeme dobré praktiky v programování, např. pojmenování kolekcí, bool výrazy a DRY, a jak jsou nejčastěji porušovány nejen nováčky.
Napsal David Čápka
NovéPRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 14.-16. lekci C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 14.-16. lekci C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma vícerozměrná pole a matematické funkce. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
K čemu jsou algoritmy?

Lekce 17

K čemu jsou algoritmy?

Tento článek je úvodem do světa algoritmů, řekneme si, co to algoritmus vlastně je a proč by nás něco takového mělo vůbec zajímat.
Napsal Ondřej Michálek
Zdarma Zobrazit popis
Učební pomůcka na Základy C# .NET - Tahák

Tahák

Učební pomůcka na Základy C# .NET - Tahák

Vymazlený tahák na jednu oboustrannou A4. Zapamatujte si snadno nejdůležitější syntaxi C# jako je vstup a výstup, proměnné, řetězce, podmínky, cykly, pole.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Závěrečný test - Základní konstrukce C# .NET

Závěrečný test

Závěrečný test - Základní konstrukce C# .NET

Závěrečný test je součástí certifikace kurzu a prověří tvé znalosti napříč všemi lekcemi.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Tvůj certifikát e-learning kurzu Základy C# .NET

Tvůj certifikát

Tvůj certifikát e-learning kurzu Základy C# .NET

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu Základů C# .NET, který se ti na pracovním pohovoru určitě neztratí.
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Historie .NETu

Historie .NETu

Stručná historie .NET Frameworku a co přinesly jednotlivé verze.
Napsal Ondřej Štorc
Zdarma Zobrazit popis
Zdrojákoviště C# .NET - Základní konstrukce

Zdrojákoviště C# .NET - Základní konstrukce

Zobrazit sekci 17 Položek

Galerie konzolových aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis

Varianta s lektorem

Tento kurz je možné studovat i ve variantě s lektorem.

Školení programování v C# .NET s lektorem - začátečníci

Školení programování v C# .NET s lektorem - začátečníci

Školení základů programování v C# .NET, kurz se zaměřuje zejména na datové typy, podmínky, cykly, řetězce, pole, funkce a knihovny.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (51)