Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 6 - Cykly v Dartu

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 5. lekci Dartu, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V minulé lekci, Řešené úlohy k 5. lekci Dartu, jsme si vysvětlili podmínky. Nyní přejdeme k cyklům, po dnešním Dart tutoriálu již budeme mít téměř kompletní výbavu základních konstrukcí a budeme schopni tvořit rozumné aplikace.

Cykly

Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

FOR cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, protože v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy int i = 0. Samozřejmě si můžeme proměnnou i vytvořit někde nad tím a už nemusíme psát slovíčko int, bývá ale zvykem používat právě int i.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např (i < 10).
 • prikaz nám říká, co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních operátorů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

print('Knock');
print('Knock');
print('Knock');
print('Penny!');

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    print('Knock');
}

print('Penny!');

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Knock
Knock
Knock
Penny!

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v i trojka, již nesouhlasí podmínka i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Příkaz se spustí 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti. Protože nebudeme chtít, aby se nám v konzoli text vždy odřádkoval, nemůžeme použít metodu print(). Obdobně jako při načítání využíváme stdin, využijeme stdout s metodou write(). (Alternativa k print() by byla metoda stdout.writeln()). Aby metoda fungovala, nezapomeňte načíst knihovnu dart:io.

for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('$i');
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu. Všimněte si, že v cyklu tentokrát nezačínáme na nule, ale můžeme nastavit počáteční hodnotu 1 a koncovou 10. V programování je ovšem zvykem začínat od nuly, později zjistíme proč.

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 1 až 10, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a proměnnou vždy násobit daným číslem. Mohlo by to vypadat asi takto:

print('Malá násobilka pomocí cyklu:');
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 2} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 3} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 4} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 5} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 6} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 7} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 8} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 9} ');
stdout.writeln();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    stdout.write('${i * 10} ');

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Malá násobilka pomocí cyklu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

print('Malá násobilka pomocí dvou cyklů:');
for (int j = 1; j <= 10; j++) {
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
        stdout.write('${i * j} ');
    print('');
}

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná j nabývá ve vnějším cyklu hodnoty 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou j. Po každém běhu vnitřního cyklu je třeba odřádkovat, to vykoná print('') nebo stdout.writeln(). Můžete si zkusit vypsané řádky upravit pomocí metody padLeft() tak, aby byla čísla hezky ve sloupcích.

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

print('Mocninátor');
print('==========');
print('Zadejte základ mocniny: ');
int a = int.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
print('Zadejte exponent: ');
int n = int.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));

int vysledek = a;
for (int i = 0; i < (n - 1); i++)
    vysledek = vysledek * a;

print('Výsledek: $vysledek');
print('Děkuji za použití mocninátoru');

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 23 = 2 * 2 * 2. Tedy an spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo a číslem a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny. Vidíme, že naše proměnná vysledek je v těle cyklu normálně přístupná. Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Konzolová aplikace
Mocninátor
==========
Zadejte základ mocniny:
2
Zadejte exponent:
3
Výsledek: 8
Děkuji za použití mocninátoru

Již tušíme, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
for (int i = 1; i <= 10; i++)
    i = 1;

Au, vidíme, že se program zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí. Okno programu zavřeme nebo použijeme tlačítko stop (červené tlačítko ve tvaru čtverce).

While cyklus

While cyklus funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka)
{
    // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :) For je vlastně speciální případ while cyklu. While se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. metodu vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali následovně pomocí while:

int i = 1;
while (i <= 10) {
    stdout.write('$i ');
    i++;
}

To ale není ideální použití while cyklu. Vezmeme si naši kalkulačku z minulých lekcí a opět ji trochu vylepšíme, konkrétně o možnost zadat více příkladů. Program tedy hned neskončí, ale zeptá se uživatele, zda si přeje spočítat další příklad. Připomeňme si původní verzi kódu (je to ta verze se switchem, ale klidně použijte i tu bez něj, záleží na vás):

print('Vítejte v kalkulačce');
print('Zadejte první číslo:');
double a = double.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
print('Zadejte druhé číslo:');
double b = double.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
print('Zvolte si operaci:');
print('1 - sčítání');
print('2 - odčítání');
print('3 - násobení');
print('4 - dělení');
int volba = int.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
double vysledek;
switch (volba) {
    case 1:
        vysledek = a + b;
        break;
    case 2:
        vysledek = a - b;
        break;
    case 3:
        vysledek = a * b;
        break;
    case 4:
        vysledek = a / b;
        break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
    print('Výsledek: $vysledek');
else
    print('Neplatná volba');
print('Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.');

Nyní vložíme téměř celý kód do while cyklu. Naší podmínkou bude, že uživatel zadá "ano", budeme tedy kontrolovat obsah proměnné pokracovat. Zpočátku bude tato proměnná nastavena na "ano", aby se program vůbec spustil, poté do ní necháme načíst volbu uživatele:

print('Vítejte v kalkulačce');
String pokracovat = 'ano';

while (pokracovat == 'ano') {
    print('Vítejte v kalkulačce');
    print('Zadejte první číslo:');
    double a = double.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
    print('Zadejte druhé číslo:');
    double b = double.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
    print('Zvolte si operaci:');
    print('1 - sčítání');
    print('2 - odčítání');
    print('3 - násobení');
    print('4 - dělení');
    int volba = int.parse(stdin.readLineSync(encoding: UTF8));
    double vysledek;
    switch (volba) {
        case 1:
            vysledek = a + b;
            break;
        case 2:
            vysledek = a - b;
            break;
        case 3:
            vysledek = a * b;
            break;
        case 4:
            vysledek = a / b;
            break;
    }
    if ((volba > 0) && (volba < 5))
        print('Výsledek: $vysledek');
    else
        print('Neplatná volba');
    print('Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]');
    pokracovat = stdin.readLineSync(encoding: UTF8);
}

print('Děkuji za použití kalkulačky.');

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Vítejte v kalkulačce
Vítejte v kalkulačce
Zadejte první číslo:
12
Zadejte druhé číslo:
128
Zvolte si operaci:
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
1
Výsledek: 140.0
Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]
ano
Vítejte v kalkulačce
Zadejte první číslo:
-10.5
Zadejte druhé číslo:
6
Zvolte si operaci:
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
3
Výsledek: -63.0
Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]
ne
Děkuji za použití kalkulačky.

Naši aplikaci lze nyní používat vícekrát a je již téměř hotová. V příští lekci, Řešené úlohy k 6. lekci Dartu, si ukážeme, jak zabezpečit všechny vstupy od uživatele.

Již toho umíme docela dost, začíná to být zábava, že? :)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 6. lekci Dartu, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 2x (3.38 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Dart

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 5. lekci Dartu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Dart
Článek pro vás napsal Honza Bittner
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Student FIT ČVUT. In love with Flutter. :-) Sleduj mě na https://twitter.com/tenhobi a ptej se na cokoli na https://github.com/tenhobi/ama.
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!