IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 12 - Bootstrap - List groups

V minulé lekci, Bootstrap - Jumbotron a Badges, jsme se zabývali Bootstrap komponentami jumbotron a badges.

V dnešním tutoriálu CSS frameworku Bootstrap se zaměříme na seznamy.

List groups

List groups, česky asi seznamové skupiny, jsou seznamy, do kterých můžeme vložit v podstatě kterýkoli odkaz. Vykreslují se svisle a obvykle se využívají v kombinaci s grid systémem, kdy pomocí nich zobrazíme seznam položek jako jeden ze sloupců layoutu stránky.

Úplně nejjednodušší list group vytvoříme jak jinak, než pomocí seznamu <ul> :)

<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item active">Události</li>
  <li class="list-group-item">Zprávy</li>
  <li class="list-group-item">Články</li>
  <li class="list-group-item disabled">Aukce</li>
</ul>

Samotnému elementu <ul> přiřazujeme třídu .list-group, jeho prvkům <li> poté třídu .list-group-item. Pokud chceme některý prvek vykreslit jako vybraný, přiřazujeme mu třídu .active. Některé prvky můžeme naopak vykreslit jako neaktivní a to pomocí třídy .disabled.

Výsledek:

List groups v Bootstrap
list_groups.html

Na disabled položky může být jako vždy možné teoreticky kliknout pomocí klávesnice a proto bychom je měli zneaktivnit např. JavaScriptem.

Odkazy a tlačítka

Místo seznamu <ul> můžeme použít i element <div> a do něj vkládat jako prvky např. elementy <a> nebo <button>. Divu přiřadíme opět třídu .list-group a jeho prvkům třídu .list-group-item. Prvkům navíc přidáváme třídu .list-group-item-action, která způsobí hover efekt. **Odkazům nepřidáváme třídu .btn.

<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action active">Události</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Zprávy</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Články</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action disabled">Aukce</a>
</div>

Výsledek:

List groups v Bootstrap
list_groups_di­vy.html

Pokud bychom použili element <button>, můžeme prvky zneaktivnit pomocí atributu disabled="disabled".

Barvy

Pro obarvení pozadí položek můžeme využít standardních barev Bootstrapu, jsou dostupné pod třídami:

 • .list-group-item-primary - Hlavní barva, jako výchozí modrá
 • .list-group-item-secondary - Druhá hlavní barva, výchozí šedá
 • .list-group-item-success - Zelená
 • .list-group-item-danger - Červená
 • .list-group-item-warning - Žlutá
 • .list-group-item-info - Neutrální modrá
 • .list-group-item-light - Světlounce šedá
 • .list-group-item-dark - Téměř černá

Pokud přidáme i třídu .list-group-item-action, budou mít položky hover efekt.

List groups v Bootstrap
list_groups_bar­vy.html

Aktivní položka má vždy barvu "primary", jako výchozí modrou, bez ohledu na barvu pozadí položky. Jako vždy bychom kromě přiřazení barvy pozadí měli vložit i nějaký <span> s třídou .sr-only, obsahující vysvětlení zvýraznění pro uživatele s hlasovými čtečkami.

Odznaky

Do prvků seznamu není problém vložit odznaky. Jejich zarovnání nastavíme pomocí flex utilities a to přidáním tříd .d-flex, .justify-content-between a .align-items-center. Více o utilitách se dozvíte dále v kurzu.

List groups v Bootstrap
list_groups_od­znaky.html

Další HTML obsah

Do list groups můžeme vložit prakticky cokoli, nadpisy, odstavce a další elementy.

<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-between">
      <h5 class="mb-1">Moderní webdesign od A do Z</h5>
      <small class="text-muted">4. ledna</small>
    </div>
    <p class="mb-1">
      Školení webdesignu a front-endových technologií HTML 5, CSS 3, bootstrap, SEO optimalizace pro vyhledávače, domény a webhostingy, SASS a LESS a dalších.
    </p>
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-between">
      <h5 class="mb-1">Objektové programování</h5>
      <small class="text-muted">14. ledna</small>
    </div>
    <p class="mb-1">
      Školení objektově orientovaného programování, kurz se zaměřuje zejména na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní, výjimky, kolekce, lambda funkce a další.
    </p>
    <small class="text-danger">Poslední místa.</small>
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
    <div class="d-flex w-100 justify-content-between">
      <h5 class="mb-1">Testování a verzování</h5>
      <small class="text-muted">24. ledna</small>
    </div>
    <p class="mb-1">
      Školení slouží jako příprava do zaměstnání pro všechny, kteří umí již dobře programovat, ale neovládají nástroje pro testování, verzování a práci v týmu.
    </p>
  </a>
</div>

Výsledek:

List groups v Bootstrap
list_groups_html_ob­sah.html

Taby

Pokud do stránky připojíme i Bootstrap JavaScript, můžeme prvky seznamu použít jako záložky pro přepínání dalšího obsahu. HTML kód by vypadal takto:

<div class="row">
  <div class="col-4">
    <div class="list-group" role="tablist">
      <a class="list-group-item list-group-item-action active" id="list-udalosti-list" data-toggle="list" href="#list-udalosti" role="tab" aria-controls="Události">Události</a>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" id="list-zpravy-list" data-toggle="list" href="#list-zpravy" role="tab" aria-controls="Zprávy">Zprávy</a>
      <a class="list-group-item list-group-item-action" id="list-clanky-list" data-toggle="list" href="#list-clanky" role="tab" aria-controls="Články">Články</a>
      <a class="list-group-item list-group-item-action disabled" id="list-aukce-list" data-toggle="list" href="#list-aukce" role="tab" aria-controls="Aukce">Aukce</a>
    </div>
  </div>
  <div class="col-8">
    <div class="tab-content">
      <div class="tab-pane fade show active" id="list-udalosti" role="tabpanel" aria-labelledby="list-udalosti-list">Obsah záložky pro události</div>
      <div class="tab-pane fade" id="list-zpravy" role="tabpanel" aria-labelledby="list-zpravy-list">Obsah záložky pro zprávy</div>
      <div class="tab-pane fade" id="list-clanky" role="tabpanel" aria-labelledby="list-clanky-list">Obsah záložky pro články</div>
    </div>
  </div>
</div>

Zdrojový kód je již poměrně šílený, ale nenutí nás implementovat žádný JavaScript, což je vždy dobrá zpráva :) Použijte jej jednoduše tak, že jej zkopírujete a upravíte. Pro správnou funkčnost je nutné dodržet všechna ID a prefixy/suffixy. Všimněte si tříd .fade a .show pro dosažení animace přechodu mezi taby.

Výsledek v prohlížeči je:

List groups v Bootstrap
list_groups_ta­by.html

Přepínání pomocí JavaScriptu

Pokud bychom někdy potřebovali taby přepínat pomocí JavaScriptu, například je cyklit po nějakém časovém intervalu, máme k tomu připravenou metodu tab():

$('#id-prvku-v-seznamu').tab('show');

Na tabech se v JavaScriptu volají následující události (jejich pořadí odpovídá pořadí jejich volání):

 • hide.bs.tab - Zavolá se na zrovna aktivní záložce, když se má zobrazit nová záložka.
 • show.bs.tab - Zavolá se na záložce, která se má zrovna zobrazit, ale předtím, než je opravdu zobrazena.
 • hidden.bs.tab - Zavolá se na záložce, která byla dříve aktivní, již poté, co došlo k přepnutí.
 • shown.bs.tab - Zavolá se na záložce, která se zrovna zobrazila.

Události odchytíme např. takto:

$('a[data-toggle="list"]').on('shown.bs.tab', function (e) {
  e.target // nově aktivovaný tab
  e.relatedTarget // tab, který byl dříve aktivní
})

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11.-12. lekci Bootstrap CSS frameworku, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Bootstrap - Jumbotron a Badges
Všechny články v sekci
Kompletní kurz CSS frameworku Bootstrap
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 11.-12. lekci Bootstrap CSS frameworku
Článek pro vás napsal David Čápka Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
361 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity