IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 20 - Bootstrap - Navigace

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 17.-19. lekci Bootstrap CSS frameworku, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním tutoriálu CSS frameworku Bootstrap se naučíme stylovat navigaci.

Navigace v Bootstrapu

Kdykoli budeme v naší prezentaci potřebovat navigaci, nemusíme pro styly chodit daleko. Bootstrap má pro nás připravenou jak samostatnou navigaci, tak i responzivní navigační lištu s vyjíždějícím menu. V dnešní lekci se budeme věnovat samostatné navigaci, pro kterou máme k dispozici třídu .nav.

Ukažme si nejprve jak komponenta vypadá. K reprezentaci prvků navigace použijeme položky seznamu:

<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">O firmě</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Produkty</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Ceník</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
  </li>
</ul>

Výsledek v prohlížeči:

Navigace v Bootstrap
navigace.html

Prvkům navigace přiřazujeme třídu .nav-link. Pro označení aktivního odkazu v navigaci používáme třídu .active a pro zneaktivnění některých položek používáme .disabled. Zde ještě používáme atribut tabindex="-1". Jeho hodnota -1 uživatelům znemožní na tento prvek přejít pomocí klávesnice.

Element <nav> a zarovnání

Kromě seznamu můžeme použít i obyčejné odkazy bez dalších elementů, které uzavřeme do elementu <nav>, opět se třídou .nav. Rovnou si ukažme i jak položky v navigaci zarovnat vodorovně. Jelikož celá navigace je postavena na flexboxu, použijeme nám již známých flexbox utilit. Konkrétně k zarovnání na střed využijeme třídu .justify-content-center:

<nav class="nav justify-content-center">
  <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">O firmě</a>
  <a class="nav-link" href="#">Produkty</a>
  <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Ceník</a>
  <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
</nav>

A výsledek:

Navigace v Bootstrap
navigace_odka­zy.html

Pro zarovnání vpravo bychom použili třídu .justify-content-end.

Svislá navigace

Pokud bychom chtěli navigaci nastylovat jako svislou, využijeme třídy .flex-column. Svislé navigace se uplatní zejména na menších displejích, proto můžeme jednoduše navigaci nastylovat i jako vodorovnou na počítačích a svislou na telefonech. K tomu bychom využili například třídy .flex-sm-row:

<ul class="nav flex-column">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">O firmě</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Produkty</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Ceník</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
  </li>
</ul>

Výsledek:

Navigace v Bootstrap
navigace_svis­la.html

Opačného chování bychom docílili třídou .flex-sm-column, kdy by byla navigace svislá na počítačích a vodorovná na telefonech. Jako další bychom mohli využít responzivní třídy jako .text-sm-center, kterou bychom přiřadili položkám a ta by je na počítačích centrovala a na mobilech, kde je navigace svislá, by je nechala zarovnané vlevo jako svislý seznam.

Záložky

Navigaci můžeme jednoduše nastylovat jako záložky přidáním třídy .nav-tabs. Je zde podporovaná i třída .active. K plné funkcionalitě je třeba nalinkovat i javascriptový plugin Bootstrapu:

<ul class="nav nav-tabs">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">O firmě</a>
      </li>
      <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-expanded="false">Produkty</a>
        <div class="dropdown-menu">
          <a class="dropdown-item" href="#">Dílna</a>
          <a class="dropdown-item" href="#">Kuchyně</a>
          <div class="dropdown-divider"></div>
          <a class="dropdown-item" href="#">Zahrada</a>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Ceník</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
      </li>
    </ul>

Výsledek v prohlížeči:

Navigace v Bootstrap
navigace_zaloz­ky.html

Všimněme si, že v jedné záložce je použito i rozbalovací tlačítko Dropdown z lekce Bootstrap - Dropdowns.

Pilulky

Podobně můžeme z odkazů udělat i "pilulky" přidáním třídy .nav-pills. Rovnou si ukážeme využití i další třídy, .nav-fill, která roztáhne obsah navigace tak, aby vyplnil celou její šířku. Pro prvky se stejnou šířkou použijeme také .nav-justified. Veškerý vodorovný prostor bude obsazen navigačními odkazy, ale na rozdíl od výše uvedeného .nav-fill bude každá navigační položka stejně široká.

Pokud bychom k definici navigace využili element <nav> a odkazy <a>, tedy zkrácenou verzi bez seznamu, odkazům již nemusíme přiřazovat třídu .nav-item. Ukažme si tento příklad:

<nav class="nav nav-pills nav-fill">
  <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">O firmě</a>
  <a class="nav-link" href="#">Produkty</a>
  <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Ceník</a>
  <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
</nav>

V prohlížeči:

Navigace v Bootstrap
navigace_pilul­ky.html

Pokud bychom chtěli přidat i Dropdown, postupovali bychom stejně jako u záložek a využili bychom definici pomocí seznamu:

<ul class="nav nav-pills">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#">O firmě</a>
      </li>
      <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-expanded="false">Produkty</a>
        <div class="dropdown-menu">
          <a class="dropdown-item" href="#">Dílna</a>
          <a class="dropdown-item" href="#">Kuchyně</a>
          <div class="dropdown-divider"></div>
          <a class="dropdown-item" href="#">Zahrada</a>
        </div>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Ceník</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
      </li>
    </ul>

V prohlížeči:

Navigace v Bootstrap
navigace_pilul­ky_dropdown.html

Sémantika

Navigaci pomocí seznamu <ul> musíme přiřazovat nadřazenému rodičovskému prvku i atribut role="navigation" pro hlasové čtečky nebo ji obalit ještě do sémantického elementu <nav>. Do atributu role NEuvádíme hodnoty tablist, tab ani tabpanel a to i když v navigaci záložky používáme, protože tyto role slouží pro dynamický obsah, který záložky přepínají. Dynamické záložky bychom neměli kombinovat s Dropdown tlačítky, protože může být matoucí, že "aktivační" tlačítko nebude hned zpočátku viditelné, ale bude schované spolu se záložkou.

Dynamické záložky

Jelikož jsme dynamické záložky již několikrát zmínili, pojďme si ukázat, jak je na navigaci napojit. Nezapomeňme připojit JavaScript:

<ul class="nav nav-tabs" id="navigace" role="tablist">
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link active" id="o-firme-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#o-firme" role="tab" aria-controls="o-firme" aria-selected="true">O firmě</button>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <button class="nav-link" id="produkty-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#produkty" role="tab" aria-controls="produkty" aria-selected="false">Produkty</button>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <button class="nav-link" id="kontakt-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#kontakt" role="tab" aria-controls="kontakt" aria-selected="false">Kontakt</button>
  </li>
</ul>
<div class="tab-content" id="navigace-obsah">
  <div class="tab-pane fade show active" id="o-firme" role="tabpanel" aria-labelledby="o-firme-tab">Obsah záložky O firmě...</div>
  <div class="tab-pane fade" id="produkty" role="tabpanel" aria-labelledby="produkty-tab">Obsah záložky Produkty...</div>
  <div class="tab-pane fade" id="kontakt" role="tabpanel" aria-labelledby="kontakt-tab">Obsah záložky Kontakt...</div>
</div>

Výsledek:

Navigace v Bootstrap
navigace_dyna­micke_zalozky­.html

Všimněme si využití tříd .fade a .show k dosažení animace. Následuje zjednodušená verze s elementem <nav>:

<nav class="nav nav-tabs" id="navigace" role="tablist">
      <button class="nav-item nav-link active" id="o-firme-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#o-firme" role="tab" aria-controls="o-firme" aria-selected="true">O firmě</button>
      <button class="nav-item nav-link" id="produkty-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#produkty" role="tab" aria-controls="produkty" aria-selected="false">Produkty</button>
      <button class="nav-item nav-link" id="kontakt-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#kontakt" role="tab" aria-controls="kontakt" aria-selected="false">Kontakt</button>
    </nav>
    <div class="tab-content" id="navigace-obsah">
      <div class="tab-pane fade show active" id="o-firme" role="tabpanel" aria-labelledby="o-firme-tab">Obsah záložky O firmě...</div>
      <div class="tab-pane fade" id="produkty" role="tabpanel" aria-labelledby="produkty-tab">Obsah záložky Produkty...</div>
      <div class="tab-pane fade" id="kontakt" role="tabpanel" aria-labelledby="kontakt-tab">Obsah záložky Kontakt...</div>
    </div>

Výstup v prohlížeči:

Navigace v Bootstrap
navigace_dyna­micke_zalozky­.html

Navigaci s dynamickými záložkami můžeme vytvořit i s pomocí pilulek, stačí místo třídy .nav-tabs přiřadit třídu .nav-pills. Ideálně bychom měli změnit i hodnotu data atributu data-bs-toggle z tab na pill. Dokonce můžeme záložky umístit i vertikálně, tento příklad si ukážeme:

<div class="row">
  <div class="col-3">
  <div class="nav flex-column nav-pills" id="navigace" role="tablist" aria-orientation="vertical">
    <button class="nav-link active" id="o-firme-tab" data-bs-toggle="pill" href="#o-firme" role="tab" aria-controls="o-firme" aria-selected="true">O firmě</button>
    <button class="nav-link" id="produkty-tab" data-bs-toggle="pill" href="#produkty" role="tab" aria-controls="produkty" aria-selected="false">Produkty</button>
    <button class="nav-link" id="kontakt-tab" data-bs-toggle="pill" href="#kontakt" role="tab" aria-controls="kontakt" aria-selected="false">Kontakt</button>
  </div>
</div>
<div class="col-9">
  <div class="tab-content" id="navigace-obsah">
    <div class="tab-pane fade show active" id="o-firme" role="tabpanel" aria-labelledby="o-firme-tab">Obsah záložky O firmě...</div>
    <div class="tab-pane fade" id="produkty" role="tabpanel" aria-labelledby="produkty-tab">Obsah záložky Produkty...</div>
    <div class="tab-pane fade" id="kontakt" role="tabpanel" aria-labelledby="kontakt-tab">Obsah záložky Kontakt...</div>
  </div>
</div>

Výstup v prohlížeči:

Navigace v Bootstrap
navigace_dyna­micke_zalozky_pi­lls.html

V ukázce je použit responzivní grid, který si podrobně vysvětlíme dále v kurzu.

JavaScript

Jako u většiny komponent, i u navigace můžeme ovlivňovat chování JavaScript pluginů. Jako vždy můžeme využívat k uzpůsobení chování buď data atributy nebo k jednotlivým vlastnostem přistupovat pomocí JavaScriptu. Vlastnosti mají v JavaScriptu stejné názvu jako data atributy (bez prefixu data-bs-). Jedná se o data atribut data-bs-toggle s hodnotou tab nebo pill.

Přes JavaScript bychom bez data atributů inicializovali záložky jako:

var triggerTabList = [].slice.call(document.querySelectorAll('#myTab a'))
triggerTabList.forEach(function (triggerEl) {
 var tabTrigger = new bootstrap.Tab(triggerEl)

 triggerEl.addEventListener('click', function (event) {
  event.preventDefault()
  tabTrigger.show()
 })
})

Záložky můžeme také aktivovat individuálně následujícími způsoby:

var triggerEl = document.querySelector('#myTab a[href="#profile"]')
bootstrap.Tab.getInstance(triggerEl).show() // Výběr dle jména

var triggerFirstTabEl = document.querySelector('#myTab li:first-child a')
bootstrap.Tab.getInstance(triggerFirstTabEl).show() // Výběr první záložky

Metody třídy Tab

Třída Tab v Bootstrapu poskytuje následující metody pro práci s jejími instancemi:

 • dispose() - Tato metoda zničí instanci záložky, uvolní všechny její prostředky a odstraní příslušné posluchače událostí.
 • show() - Metoda aktivuje a zobrazí záložku spojenou s danou instancí třídy Tab.
 • getInstance(element) - Statická metoda, která získá instanci Tab spojenou s určeným DOM elementem. Pokud taková instance neexistuje, vrátí null.
 • getOrCreateInstance(element, config) - Statická metoda, která získá existující instanci Tab spojenou s DOM elementem nebo vytvoří novou instanci, pokud žádná není nalezena. Volitelný parametr config může být použit pro nastavení instance.
Využití metod v praxi

Zobrazení záložky vypadá následovně:

var someTabTriggerEl = document.querySelector('#someTabTrigger')
var tab = new bootstrap.Tab(someTabTriggerEl)

tab.show()

Získání instance tab spojené s DOM elementem:

var triggerEl = document.querySelector('#trigger')
var tab = bootstrap.Tab.getInstance(triggerEl)

Získání instance tab spojené s DOM elementem, nebo vytvoření nové, pokud nebyla inicializována:

var triggerEl = document.querySelector('#trigger')
var tab = bootstrap.Tab.getOrCreateInstance(triggerEl)

K aktivování určité záložky postupujeme následovně.

Pro otevření záložky podle jména:

var triggerEl = document.querySelector('#zalozky a[href="#produkty"]');
var tab = new bootstrap.Tab(triggerEl);

tab.show();

Pro otevření první záložky:

var firstTabEl = document.querySelector('#zalozky a:first-child');
var firstTab = new bootstrap.Tab(firstTabEl);

firstTab.show();

Pro otevření poslední záložky:

var lastTabEl = document.querySelector('#zalozky a:last-child');
var lastTab = new bootstrap.Tab(lastTabEl);

lastTab.show();

Pro otevření konkrétní záložky (zde čtvrté):

var specificTabEl = document.querySelector('#zalozky li:nth-child(4) a');
var specificTab = new bootstrap.Tab(specificTabEl);

specificTab.show();

Metody jsou asynchronní a předají řízení dříve, než dojde opravdu k přepnutí záložky! Je to z důvodu probíhající animace. Pokud animace (transition) právě probíhá, budou veškerá volání metod ignorována.

Události

Reagovat můžeme v JavaScriptu i na následující události:

 • hide.bs.tab - Událost vyvolaná na aktivní záložce, když je na cestě k deaktivaci kvůli zobrazení nové záložky.
 • show.bs.tab - Událost vyvolaná na záložce, která se bude zobrazovat, ale ještě než je zobrazena.
 • hidden.bs.tab - Událost vyvolaná na původně aktivní záložce, ale až po tom, co byla deaktivována a zobrazila se nová záložka.
 • shown.bs.tab - Událost vyvolaná na nově aktivní záložce po jejím zobrazení.

Reakce na událost bude vypadat například takto:

var tabEl = document.querySelector('button[data-bs-toggle="tab"]')
tabEl.addEventListener('shown.bs.tab', function (event) {
 event.target // Nově aktivovaná záložka
 event.relatedTarget // Předchozí aktivní záložka
})

V příští lekci, Bootstrap - Navigační lišta, si ukážeme, jak napsat responzivní navigační lištu.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 17.-19. lekci Bootstrap CSS frameworku
Všechny články v sekci
Kompletní kurz CSS frameworku Bootstrap
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Bootstrap - Navigační lišta
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
623 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity