IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 8 - Bootstrap - Tlačítka

V minulé lekci, Bootstrap - Tabulky, jsme dokončili styly CSS frameworku Bootstrap pro běžné HTML elementy.

V dnešním CSS Bootstrap tutoriálu se přesuneme do další části frameworku. Budeme se věnovat tzv. komponentám. To jsou třídy určené zejména pro elementy <div> a <span>, které nám umožňují vytvářet rychle a jednoduše takové prvky, které jazyk HTML zatím přímo nepodporuje, ale na webech je často potřebujeme. Tato lekce je věnovaná práci s tlačítky.

Tlačítka

Tlačítka hojně využijeme jednak u formulářů, ale také na všech místech, kde by byl obyčejný odkaz málo výrazný. Abychom udrželi kvalitní uživatelský zážitek, měly by být všechny důležité akce přístupné pod tlačítky, ať už se jedná o přidání zboží do košíku nebo o tlačítko "Vyhledat" někde v sidebaru.

Tlačítka obvykle vytváříme z elementů <button>, <a> nebo <input>, kterým přidáme třídu .btn. Tím se z nich stanou inline bloky. Jako vždy zde máme několik tříd pro tlačítka standardních Bootstrap barev a jednu průhlednou:

 • .btn-primary - hlavní barva, jako výchozí modrá pro výchozí akci,
 • .btn-secondary - druhá hlavní barva, výchozí šedá,
 • .btn-success - zelená na úspěšné akce,
 • .btn-danger - červená pro nebezpečné akce,
 • .btn-warning - žlutá pro zvýraznění důležitých akcí,
 • .btn-info - neutrální modrá pro neutrální akce,
 • .btn-light - světlounce šedá,
 • .btn-dark - téměř černá,
 • .btn-link - zarovná odkaz jako tlačítko, ale pozadí je průhledné.

Jako vždy bychom měli ideálně přidat i nějaký text v elementu s třídou .visually-hidden s popisem významu barvy pro hlasové čtečky.

Tlačítko vytvoříme například takto:

<button type="button" class="btn btn-success">Odeslat</button>

Udělejme si malou přehlídku:

Tlačítka v Bootstrap
tlacitka.html

Pokud elementy <a> používáme pro tlačítka, která nepřesměrovávají na jinou stránku, ale jsou např. obsluhována JavaScriptem, měli bychom jim dodat atribut role="button". Nebo můžeme pro tyto účely používat element <button>, který je sémanticky správnější. Elementy <a> bychom měli používat ideálně jen pro tlačítka, která přesměrovávají na nějakou jinou adresu.

Obrysy tlačítek

Pokud má některý formulář mnoho barevných tlačítek, výsledný dojem může působit až moc výrazně. Z tohoto důvodu Bootstrap poskytuje rovněž třídy, které obarví pouze rámeček a text tlačítka, přičemž pozadí zůstane průhledné. Ty začínají na .btn-outline-, např. .btn-outline-primary a podobně:

Tlačítka v Bootstrap
tlacitka_obry­sy.html

Velikosti

Podle důležitosti tlačítka můžeme ovlivnit i jeho velikost. Třídy k tomu jsou následující:

 • .btn-lg - velké tlačítko,
 • .btn-sm - malé tlačítko.

V prohlížeči:

Tlačítka v Bootstrap
tlacitka_veli­kosti.html

Stavy

Jistě jste si všimli, že se kolem tlačítka zobrazí ještě dodatečný rámeček v případě, že je aktivní (zrovna jsme na něj kliknuli a potom nekliknuli na nic jiného). Tento rámeček zmizí v případě, že tlačítko není zrovna aktivním elementem ve stránce (pseudoselektor :active).

Vynucení aktivního stylu

Kdybychom někdy potřebovali vykreslit neaktivní tlačítko jako aktivní, můžeme k tomu použít třídu .active. Pro sémantickou korektnost bychom měli pro čtečky dodat i atribut aria-pressed="true":

<button type="button" class="btn btn-primary active" aria-pressed="true">Aktivní tlačítko</button>

Neaktivní tlačítka

Stejně můžeme tlačítko i nechat vykreslit jako neaktivní pomocí třídy .disabled. Pro čtečky dodáme ještě aria-disabled="true". Třída .disabled se hodí zejména pro odkazy, které na rozdíl od tlačítek nemůžeme zneaktivnit pomocí atributu disabled="disabled". Bootstrap nastavuje neaktivním tlačítkům kurzor šipky a opravdu na ně nelze kliknout. Jelikož na taková tlačítka lze bohužel "kliknout" ještě pomocí klávesnice, měli bychom k nim přidávat i atribut tabindex="-1":

<button type="button" class="btn btn-primary disabled" aria-disabled="true" tabindex="-1">Neaktivní tlačítko</button>

Vypínače

Pomocí Bootstrapového JavaScript pluginu můžeme z tlačítek vytvořit vypínače (togglery). Všechny Bootstrap JavaScript pluginy jsou obvykle obsaženy v jednom .js souboru, který na oficiální stránce stáhneme a nalinkujeme v elementu <head>.

Vypínač na rozdíl od obyčejného tlačítka drží stisknutý dokud jej znovu nevypneme. Elementu pro získání tohoto chování přiřadíme data atribut data-bs-toggle="button". Pokud chceme, aby byl přepínač ve výchozím stavu stisknutý, dodáme třídu .active společně s atributem aria-pressed="true" pro hlasové čtečky:

Vypínače v Bootstrap
tlacitka_vypi­nace.html

Skupiny tlačítek

Tlačítka můžeme seskupit, čímž docílíme jejich spojení do souvislé tlačítkové lišty. To působí dobře pokud se všechna tlačítka týkají např. nějakého widgetu. Tuto funkčnost Bootstrap implementuje pomocí třídy .btn-group, kterou přiřadíme elementu, obvykle <div>, který jednotlivá tlačítka obaluje. Bootstrap vybízí k používá atributu role="group" pro všechny elementy, které něco seskupují. Můžeme se také setkat s použitím hodnoty role="toolbar" u nástrojových lišt, které mohou obsahovat více skupin tlačítek:

<div class="btn-group" role="group" aria-label="Výběr kandidáta">
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Předchozí</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Zvolit</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Další</button>
</div>

V prohlížeči vidíme:

Skupiny tlačítek v Bootstrap
tlacitka_skupi­ny.html

Velikosti

K nastavení velikosti tlačítek ve skupině přiřazujeme celé skupině, tedy elementu <div>, jednu z těchto tříd:

 • .btn-group-lg pro velká tlačítka,
 • nic pro standardní velikost,
 • .btn-group-sm pro malá tlačítka.

Podívejme se na kód:

<div class="btn-group btn-group-lg" role="group" aria-label="Výběr kandidáta">
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Předchozí</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Zvolit</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Další</button>
</div>

A v prohlížeči uvidíme:

Velikosti tlačítek v Bootstrap
tlacitka_skupi­ny_velikosti.html

Dropdown

Pokud bychom jedno z tlačítek chtěli jako tzv. dropdown (tlačítko s rolovacími možnostmi), vložíme jej jako další skupinu do již existující skupiny tlačítek. Nezapomeneme připojit JavaScript, jelikož právě pomocí něj je rozbalování implementováno. Skupiny tedy můžeme zanořovat do sebe. Dropdownům se budeme věnovat dále v kurzu a nyní se s nimi zatím nebudeme zatěžovat, ukažme si jen jak vypadají:

Dropdowny v Bootstrap
tlacitka_skupi­ny_dropdown.html

Svislá skupina

Tlačítka můžeme seskupit i svisle. U této varianty nejsou dropdowny podporované. Skupině v tomto případě vůbec nepřiřazujeme třídu .btn-group a místo ní použijeme třídu .btn-group-vertical.

Skupiny tlačítek v Bootstrap
tlacitka_svis­le_skupiny.html

Nástrojové lišty

Nástrojové lišty (toolbary) vytvoříme, když obalíme několik skupin tlačítek třídou .btn-toolbar. Můžeme do nich vkládat i další elementy jako např. inputy:

<div class="btn-toolbar" role="toolbar" aria-label="Nástrojová lišta">
  <div class="btn-group me-2" role="group" aria-label="První skupina">
    <button type="button" class="btn btn-secondary">1</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">2</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">3</button>
  </div>
  <div class="input-group" aria-label="Druhá skupina">
    <span class="input-group-text" id="btnGroupAddon">www.</span>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Vaše doména" aria-label="Pole na doménu" aria-describedby="btnGroupAddon">
  </div>
</div>

Ukázka v prohlížeči:

Toolbary v Bootstrap
tlacitka_tool­bar.html

Checkboxy a radiobuttony

I když se k formulářům teprve dostaneme, můžeme si zmínit, že jako tlačítka ve skupině můžeme nastylovat i radiobuttony nebo checkboxy. Jedná se v podstatě o kombinaci vypínačů a skupiny tlačítek, jak jsme si to ukázali výše:

Checkboxy a radiobuttony v Bootstrap
tlacitka_chec­kboxy_a_radio­buttony.html

Tím jsme si popsali vše ohledně tlačítek v Bootstrapu.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 7.-8. lekci Bootstrap CSS frameworku, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Bootstrap - Tabulky
Všechny články v sekci
Kompletní kurz CSS frameworku Bootstrap
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 7.-8. lekci Bootstrap CSS frameworku
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
631 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity