IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 5 - Bootstrap - Úvod do grid systémů

Dnes jsme se dostali k samotnému grid systému Bootstrapu. Dnešní a příští lekce patří mezi ty nejpřínosnější z celého kurzu, naučíte se používat velmi jednoduchý a účinný nástroj. Grid systém Bootstrapu je od verze 4 postaven na flexboxu, jeho starší verze používali CSS vlastnost float.

Úvod do grid systémů

Na začátek by se slušilo problematiku gridů nastínit, začněme hezky od začátku. Rozdělení obsahu do pravidelné mřížky se netýká jen webů, ale tento princip je používán v podstatě již od středověku a to nejen pro text, ale i pro ilustrace. Nalezneme jej v novinách a časopisech. Možná víte, že loga většiny firem jsou také vytvořena na základě pravidelných tvarů, které k sobě lícují. Kromě toho, že mřížka plní estetickou funkci, je pro lidi takto zarovnaná informace mnohem lépe zpracovatelná. Podívejme se na layout populární Bootstrap šablonu Gantella pro administraci webu:

Šablona Gantella pro Bootstrap

Vidíme, že layout je rozdělený do šesti pomyslných sloupců. Všechny kontejnery na stránce mají potom velikost jen a pouze v násobcích velikosti těchto sloupců. Celý web působí velmi celistvým dojmem.

Pokud budeme prvky pozicovat na stránku jak nás napadne, můžeme dopadnout jako legendární stránky Penzionu na Hrubých lukách, dnes již naštěstí nahrazené jinou verzí.

Stránky penzionu na Hrubých lukách

Tabulky

V dobách již dávno minulých se pro tvorbu layoutů internetových stránek používaly tabulky. Jejich výhodou bylo, že obsah webu byl opticky zarovnán do tabulky, takže rozložení působilo pravidelně a vyváženě. Taková tabulková kostra zastaralého webu by mohla vypadat např. takto:

<table>
  <tr>
    <td colspan="2"><h1>Hlavička</h1></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><h2>Menu</h2></td>
    <td>Obsah...</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><small>Patička</small></td>
  </tr>
</table>

Výsledek v prohlížeči:

Tabulkový layout
tabulkovy_lay­out.html

Tabulky se pro pozicování prvků na stránce již nepoužívají kvůli 2 závažným nedostatkům.

 • Nejsou sémantické - Tabulku vyhledávače chápou jako nějaký zdroj dat. Pokud do nich vložíme celou stránku nebo i její část s obsahem, nebudou tomu pravděpodobně rozumět, což se nám může projevit nižší návštěvností.
 • Nejsou responzivní - Pokud stránku s tabulkou zmenšíme, tabulka se nezalomí, ale zobrazí se ošklivý posuvník. Na mobilních zařízeních by byl tabulkový web téměř nepoužitelný.

Grid systémy

Webdesigneři přemýšleli nad tím, jak vytvořit mřížku bez elementu <table>, aby se vyhnuli jeho nedostatkům. Tím se vyvinuly tzv. grid systémy. To jsou předpřipravené třídy, které přiřazujeme elementům <div> a ty následně získávají určitou šířku. Systémy obvykle fungují tak, že rodičovský element rozdělí do 12 sloupců. Dříve se k tomu využívala šířka zadaná v procentech, jeden sloupec tedy zabíral 8,33%. Dnes se využívá flexbox. Číslo 12 bylo vybráno proto, že má mnoho dělitelů. Do kontejneru tak můžeme vložit:

 • Element přes celou šířku (velikost 12 sloupců)
 • Element přes polovinu (velikost 6 sloupců)
 • Element přes třetinu šířky (velikost 4 sloupce)
 • Element přes čtvrtinu šířku (velikost 3 sloupců)
 • Element přes 1/6 šířky (velikost 2 sloupců)
 • A element přes 1/12 šířky (velikost 1 sloupců)

Samozřejmě můžeme nastavovat i násobky těchto hodnot, např. vložit do kontejneru element, který zabere 2/3 obsahu a tudíž bude nastavený na šířku 8 sloupců a pod. Naopak nejsme schopni vložit např. sloupec o velikosti 5, můžeme vložit buď 4 nebo 6. Toto omezení je dané za estetickou pravidelnost danou mřížkou.

Zkusme si příklad s Bootstrapovým gridem:

<div class="container-fluid bg-light">
  <div class="row">
    <div class="col-3 border bg-success text-white">
      Čtvrtina
    </div>
    <div class="col-3 border bg-success text-white">
      Čtvrtina
    </div>
    <div class="col-6 border bg-warning">
      Polovina
    </div>
  </div>
</div>

S kontejnery jsme se již seznámili. Pokud pracujeme s gridem, budeme definovat jeho řádky a sloupce. Řádek obaluje sloupce a definujeme jej jako <div> se třídou .row. Sloupce můžeme definovat několika způsoby, ten nejjednodušší je uvést třídu col- a za pomlčku uvést kolik sloupců gridu má sloupec zabírat. Pokud bychom chtěli všechny sloupce stejně široké, přiřadili bychom jim jen třídu .col.

V příkladu první 2 sloupce zabírají 3/12, tedy čtvrtinu obsahu. Pokud jste si mysleli, že jako webdesigneři nebudete potřebovat zlomky, budete možná trochu zklamaní :) Další zabírá 6/12 gridu, tedy polovinu.

Výsledek v prohlížeči:

Grid v Bootstrap
grid.html

Grid výše zatím není responzivní, jak toho docílit si ukážeme příště. Těšte se, bude to jízda! :)

V další lekci, Bootstrap - Grid systém Bootstrapu, dovršíme své znalosti grid systému.


 

Předchozí článek
Kvíz - Reboot, typografie a obrázky v Bootstrap
Všechny články v sekci
Kompletní kurz CSS frameworku Bootstrap
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Bootstrap - Grid systém Bootstrapu
Článek pro vás napsal David Čápka Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
450 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity