Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Discount week - April - 30

Lekce 2 - Úvod do CSS preprocesoru Sass

V minulé lekci, Příprava a nastavení, jsme si uvedli základní informace pro tvorbu profesionálního webu. Představili jsme si nejvhodnější jazyky a nastavení editoru/IDE.

Sass je kompilovaný jazyk, který rozšiřuje syntaxi CSS o proměnné, cykly, podmínky, mixiny, funkce aj. Šetří čas, množství napsaného kódu, je přehlednější a snadněji se udržuje.

Jak jsme si uvedli v předešlé lekci, budeme používat syntaxi SCSS (Sassy CSS), která rozšiřuje CSS syntaxi - to znamená, že jakýkoli CSS kód je kompatibilní s SCSS (naopak nikoli).

Pokaždé když vytvoříte nějaký SCSS soubor, musíme ho zkompilovat do CSS souboru pomocí kompilátoru Sass, který jsme si nainstalovali společně s Ruby v minulé lekci. Samotný SCSS soubor nelze spustit, jelikož prohlížeč nezná jeho syntaxi a nemůže tedy ostylovat elementy.

Informace, dokumentace a ukázky kódu můžete také najít na oficiální stránce jazyka sass-lang.com

Jaké má používání preprocesoru, konkrétně Sass, výhody? Pojďme si je projít a předvést na ukázkách.

Komentáře

V Sass můžeme psát dva typy komentářů. První typ, ten klasický z CSS, /* ... */ se nám po kompilaci zachová, tedy se přenese jako komentář do výsledného CSS souboru. Druhý typ // ... se nám nezkompiluje a tudíž ho uvidíme pouze v SCSS souboru.

Hnízdění (Nesting)

Hnízdění (originálně nesting) je styl zápisu, který umožňuje zanořovat CSS styly do sebe. Potomka tedy zapíšeme podobně jako každou jinou vlastnost. Tato funkce preprocesoru je velmi užitečná, jelikož ušetří mnoho nepříjemností s vypisováním desítek selektorů... Zanořovat do sebe můžeme samozřejmě jakkoli a kolikrát jen chceme, avšak nejlepší je uplatnit nepsané pravidlo nepřesáhnout maximální počet zanoření 4.

Zde můžeme využívat také klíčového znaku &, který značí rodičovský element. Můžeme tak například snadno vnořit hover.

Představme si, že máme <div>, do kterého vložíme odstavec. Na odstavec budeme chtít umístit hover efekt, ale pouze pokud je vložený v tomto divu. Situaci můžeme nastylovat tímto způsobem:

div
{
  background: white;
  width: 900px;
  margin: 0 auto;
  padding: 5px 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  p
  {
   color: gray;
   font-family: 'Arvo', serif;
   &:hover
   {
     color: black;
   }
  }
}

Jak jste si jistě všimli, zápis se nám oproti klasickému CSS zpřehlednil a zkrátil.

Proměnné

Proměnné nám efektivně vyřeší náš problém se zdlouhavým přepisováním, což je v CSS docela otravné. V Sass začínají proměnné klíčovým znakem $, po kterém následuje název-proměnné, dvojtečka a následně [hodnota].

Za zmínku stojí, že pokud změníme nějakou proměnnou uvnitř selektoru, změna se nám projeví v celém kódu.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vytvoříme si proměnné pro barvy, písmo, šířku a padding. Následně proměnné aplikujeme na <div> a odstavec z minulé ukázky.

$root-barva: gray;
$druha-barva: black;

$div-pozadi: white;
$div-sirka: 900px;
$div-padding: 5px;
$div-border-barva: #ccc;

$odstavec-pismo: 'Arvo', serif;

div
{
  background: $div-pozadi;
  width: $div-sirka;
  margin: 0 auto;
  padding: $div-padding $div-padding*2;
  border: 1px solid $div-border-barva;
  p
  {
   color: $root-barva;
   font-family: $odstavec-pismo;
   &:hover
   {
     color: $druha-barva;
   }
  }
}

Dobře, teď to možná vypadá jako zdlouhavý nesmysl, ale počkejte, až si zkusíte proměnné na několika set řádkovém CSSku :)

Kompilace - způsoby zápisu

Sass podporuje několik stylů zápisů do exportovaného CSS souboru - tedy to, jak nám vyleze CSS kód ven. Jednotlivé styly si ukážeme zase na našem jednoduchém kódu.

Compresed

Všechno je smrštěno na jeden řádek bez mezer. V PhpStormu a Sublime Textu přidejte do argumentu --style compressed.

div{background:#fff;width:900px;margin:0 auto;padding:5px 10px;border:1px solid #ccc}div p{color:gray;font-family:"Arvo",serif}div p:hover{color:#000}

Compact

Styly se uspořádají na řádky, kde každý řádek je vyhraněn pro jeden selektor. Řádky se stejným rodičem jsou odděleny prázdným řádkem.

div { background: white; width: 900px; margin: 0 auto; padding: 5px 10px; border: 1px solid #ccc; }
div p { color: gray; font-family: "Arvo", serif; }
div p:hover { color: black; }

Nested

Vytvoří "normální" CSS zápis, kde jsou jako u Compact selektory se stejným rodičem odděleny od jiných a navíc jsou selektory potomka vždy odsazené.

div {
 background: white;
 width: 900px;
 margin: 0 auto;
 padding: 5px 10px;
 border: 1px solid #ccc; }
 div p {
  color: gray;
  font-family: "Arvo", serif; }
  div p:hover {
   color: black; }

Expanded

Poslední zápis se liší od Nested neodsazenými selektory s potomky.

div {
 background: white;
 width: 900px;
 margin: 0 auto;
 padding: 5px 10px;
 border: 1px solid #ccc;
}
div p {
 color: gray;
 font-family: "Arvo", serif;
}
div p:hover {
 color: black;
}

Partials a @import

Sass podporuje vytváření tzv. partials. V překladu je můžeme nazvat jako části. Jsou to soubory, které obsahují SCSS kód, avšak nejsou určeny k přímé kompilaci. Takovéto soubory obvykle zapisujeme ve stylu _[název-souboru].scss. Podle podtržítka se pozná, že se právě tento soubor nemá kompilovat.

Části poté můžeme importovat do našich "hlavních" nebo seskupujících SCSS souborů. Pro importování slouží klíčové slovo @import. Importovat bychom měli mimo naše stylování úplně nahoře v souboru.

Za klíčové slovo musíme napsat název souboru v uvozovkách a případně i podsložku. Úplně postačí, pokud do uvozovek uvedeme pouze název-souboru, ale jsou možné i jiné varianty zápisu.

@import "_název-souboru.scss";

@import "název-souboru.scss";

@import "_název-souboru";

@import "název-souboru";

Pokud budeme mít partials v nějaké podsložce, poté bude zápis tímto stylem - použít můžeme samozřejmě i ostatní možnosti zápisu viz. výše.

@import "název-složky/název-souboru";

Mixiny

Mixiny jsou části kódu, které se často opakují. Také jim můžeme přidávat nějaké vstupní parametry. Používají se tehdy, pokud používáme určitý kód vícekrát, tedy např. pro vendor prefixy.

Pro definici mixinu využijeme Klíčové slovo @mixin, po kterém se píše název-mixinu a případně do závorky jeho parametry. K zavolání mixinu použijeme klíčové slovo @include, za něj název mixinu a případně v závorkách argumenty.

Mixiny se zapisují v horní části souboru, jelikož je můžeme volat pouze pod definicí. Doporučuji tedy vytvářet partial pro mixiny, které následně budeme volat pomocí @import.

Ukažme si příklad na mixinu, který nám zprefixuje vlastnost border-radius vendor prefixy.

@mixin border-radius($radius) {
 -webkit-border-radius: $radius;
   -moz-border-radius: $radius;
   -ms-border-radius: $radius;
     border-radius: $radius;
}

.zaoblene
{
  @include border-radius(7px); //zavolání mixinu
  // ... zbytek stylů
}

Funkce

Funkce použijeme tehdy, když potřebujeme podle vstupních argumentů získat nějakou hodnotu. Funkce nám tedy vrací hodnotu.

@function muj-vypocet($prvni-cislo, $druhe-cislo){
 @return ($prvni-cislo + $druhe-cislo) * 3;
}

Rozšíření

Rozšíření nám umožňuje znovu používat styly již existujících selektorů. Voláme je pomocí klíčového slova @extend, po němž následuje [název-selektoru], jehož styl chceme použít. V podstatě nám aktuální selektor přiřadí ke stylu, ze kterého dědíme. Rozšíření voláme z pravidla na konci stylů daného selektoru.

Můžeme také využívat speciálního selektoru - placeholder selector - určeného pro dědění. Používáme k němu klíčový znak %, který nahrazuje tečku (.) či mřížku (#) jako u třídy či ID...

Ukažme si následující případ.

%sirka
{
  width: 500px;
}

div
{
  color: red;
  @extend %sirka;
}

p{
  color: blue;
  @extend %sirka;
}

A po kompilaci nám vyleze toto.

div, p
{
  width: 500px;
}

div
{
  color: red;
}

p
{
  color: blue;
}

Početní operace

Matematika nám v CSS určitě často chyběla. V Sass tedy nemusíme zadávat hodnoty fixně, ale vhodnou kombinací s proměnnými můžeme udělat divy. Můžeme jednoduše sčítat, odčítat, násobit, dělit, pracovat s procenty atd.

Základní početní operace.

width: (100% / 3) ;

width: 300px / 960px * 100%;

Podmínky

Podmíněné stylování se občas hodí, nejvíce pravděpodobně v kombinaci s mixinem či funkcí. V podmínce využíváme speciální znaky jako < (je menší než), > (je větší než), == (rovná se), != (nerovná se) atd.

Používáme klíčová @if - pro první možnost, @else if - pro další možnost, nebo @else - pro zbytek možností.

$sirka : 500px;

p {
  @if $sirka < 500px
  {
   background: red;
  }
  @else if $sirka == 500px
  {
   background: green;
  }
  @else
  {
   background: blue;
  }
}

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k úvodu do CSS preprocesoru SASS, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 667x (2.43 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce HTML a CSS

 

Předchozí článek
Příprava a nastavení
Všechny články v sekci
Moderní a profesionální webové portfolio
Článek pro vás napsal Honza Bittner
Avatar
Jak se ti líbí článek?
32 hlasů
Student FIT ČVUT. In love with Flutter. :-) Sleduj mě na https://twitter.com/tenhobi a ptej se na cokoli na https://github.com/tenhobi/ama.
Aktivity (6)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (44)

Avatar
Erni Kuki
Člen
Avatar
Erni Kuki:6.7.2018 20:26

Asi jsem už moc namlsanej z tohoto webu. Každopádně jsem se nějakým způsobem prokousal k té placené části a už to začíná jít. Věřím tomu, že kdybych si chtěl znalosti jen oprášit .. tak mi to bude v pohodě stačit, ale jedu od nuly.. Tím samozřejmě nechci hanit práci jiných. =)

Odpovědět
6.7.2018 20:26
Najdi co tě baví a nech ať tě to zabije..
Avatar
Odpovídá na Erni Kuki
Michal Novák:6.7.2018 23:01

Je tu spousta informaci najednou, mozna proto pusobi neprehledne, ale staci si clanek precist nekolikrat a nove znalosti zkouset realizovat v praxi.

Ja osobne jsem diky tomuto clanku se SASS taky zacal, od nuly. Jen lituji, ze jsem na nej nenarazil driv. Nyni je pro me psani css zabavnejsi a prehlednejsi :-).

 
Odpovědět
6.7.2018 23:01
Avatar
Petr Kasnal
Člen
Avatar
Petr Kasnal:2.11.2018 13:30

Ahoj, pokud chci použít SASS na své webové aplikaci musím mí na serveru nainstalované Ruby? Díky za odpověď.

 
Odpovědět
2.11.2018 13:30
Avatar
Honza Bittner
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Petr Kasnal
Honza Bittner:2.11.2018 13:32

Většinou na server posíláš už zkompilované soubory, takže ne.

Odpovědět
2.11.2018 13:32
Student FIT ČVUT. In love with Flutter. :-) Sleduj mě na https://twitter.com/tenhobi a ptej se na cokoli na https://g...
Avatar
Jan Jurníček:22.11.2018 15:44

Ještě doplním pro ty, kdo jako IDE používají Visual Studio 2017: Integrovaný preprocesor pro jazyky SASS, LESS, JSX ES6 a CoffeeScript lze zdarma stáhnout odtud: https://marketplace.visualstudio.com/items?…

Jmenuje se to Web Compiler a pokud máte nainstalováno více verzí Visual Studia, instalační program vám dá vybrat, do které Web Compiler integrovat.

Funguje to na pravé tlačítko myši při ukazateli myši na souboru s některou z extenzí .less, .scss, .styl, .jsx, .es6 nebo .coffee v Solution Exploreru a následnou volbu Web Compiler s podnabídkami Compile file (resp. Recompile file, Remove from compilation ...). Soubory .css a .min.css to vytvoří v téže složce, ve které se nachází zdrojový soubor.

 
Odpovědět
22.11.2018 15:44
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Jan Jurníček
Jan Jurníček:22.11.2018 16:01

To bylo spíš k předchozí kapitole. Z téhle jsem si stáhl zdroják, na kterém jsem ověřil, že to funguje.

 
Odpovědět
22.11.2018 16:01
Avatar
Robin
Člen
Avatar
Robin:10.5.2019 11:47

Ahoj, může mi prosím někdo vysvětlit na praktickém příkladu, proč bych měl psát partials, které potom nebudu kompilovat? Není lepší požadované vlastnosti nasekat do stejného souboru místo importování? Mě to prostě nejde do hlavy :-)

Jinak díky za skvělej článek, hodně jsem se toho přiučil :-).

Odpovědět
10.5.2019 11:47
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějakej blbec, kterej neví, že to nejde a udělá to
Avatar
Odpovídá na Robin
Michal Šmahel:10.5.2019 15:23

Ahoj, důvod je prostý - aby ses v tom lépe orientoval. Rozvedu.

Dejme tomu, že budeš mít nějaký trochu větší stylopis, který bude mít 2000 řádků (pořád je malý, ale na můj výklad postačí). Bude sloužit například pro stylování nějakého blogu. Blog obsahuje několik základních komponent (tlačítko, nadpisy, seznamy, menu, ...), které tvoří většinu webu.

Přístup I. - vše v jednom souboru
Veškerý SCSS kód je obsažen v jednom souboru, typicky style.scss. Jelikož je soubor větší (zmiňované 2000 řádků), je obtížné se v něm vyznat. Během vývoje se to následně projevuje často tak, že nehledáš, jestli se v kódu vyskytuje podobná komponenta, ale prostě jen na konec připíšeš její styly. V lepším případě máš tento soubor rozdělen do sekcí, takže najdeš správnou sekci a vložíš nový kód do ní. Sekce se ovšem s rostoucí velikostí souboru stále hůř hledají a obtížněji se s nimi pracuje.

Nastává problém, protože se tvoří redundantní kód (vyskytují se duplicity). Potřebuješ-li poté upravit něco obecnějšího, musíš to změnit všude. Navíc soubor zbytečně nabývá na velikosti (jsou tam tytéž věci víckrát). S tím se opět vše komplikuje a často musíš dělat různé rutinní udržovací práce.

Příklad II. - využití partials
Máme stanovenou určitou adresářovou strukturu, kde každá složka obsahuje jeden typ komponent, resp. funkcionalit preprocesoru (funkce, mixiny, globální proměnné, rozložení, malé komponenty, formuláře, ...). Ve složkách jsou jednotlivé skupiny komponent (tlačítka, seznamy, menu, reklamy, stránkování, ...) odděleny do samostatných _*.scss souborů. Pokud nyní potřebuješ přidat komponentu, otevřeš si soubor, do kterého patří, podíváš se, jestli už nemáš vytvořenou nějakou obecnou, která odpovídá řešení tvého problému a případně ji můžeš využít (přidat novou modifikaci). Pokud ne, vytvoříš samozřejmě novou. Výhodou je, že máš jen několik základních komponent, z nichž poté odvozuješ další. Nevzniká tak redundantní kód. Jednotlivé dílčí soubory jsou jednoduché, přehledné a snadno rozvíjetelné. Můžeš je také jednoduše zkopírovat a využívat i v dalších projektech, aniž bys do nich zanesl hromadu nepoužitelného kódu (pro daný projekt).

Odpovědět
10.5.2019 15:23
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
Robin
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Šmahel
Robin:11.5.2019 22:05

Rozumim. Já jsem zatím nikdy nedělal větší projekty.
Děkuji ti za tvou odpověď :-)

Odpovědět
11.5.2019 22:05
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějakej blbec, kterej neví, že to nejde a udělá to
Avatar
Tony IR
Člen
Avatar
Tony IR:12.11.2019 15:01

Super kurz, bavi me.

Odpovědět
12.11.2019 15:01
Vse se da naucit ;-]
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 54. Zobrazit vše