Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací.
Hledáme asistenty pro kurzy programování - pohodová brigáda. Více info
discount 30

Lekce 3 - Seznam (List) pomocí pole v Javě

V minulé lekci, Java Collections Framework, jsme se podívali, jak má jazyk Java implementované kolekce v rámci Java Collections Frameworku.

Dnes se budeme v Java tutoriálu věnovat první kolekci, seznamům (listům). To je typ kolekcí, se kterým jsme se během kurzu již setkali.

Pole

Udělejme si na začátku malou odbočku zpět k poli, které bylo první "kolekcí", kterou jsme v seriálu poznali. Pole se vyznačuje tím, že má pevně daný počet prvků. Z tohoto důvodu někdy ani nebývá považováno za kolekci, protože nesplňuje část jejich definice. Prvky v poli jsou číselně indexovány a to od nuly.

Hlavní nevýhodou pole tedy je, že do něj nemůžeme za běhu aplikace prvky přidávat nebo je mazat. To bohužel často potřebujeme, i když jsou situace, kdy je pole ideální volba. Touto daní je vyvážena obrovská rychlost, se kterou můžeme s prvky pole pracovat. Jelikož data jsou stejného typu (ať již úplně stejného, nebo společného předka), zabírají v paměti stejně místa. Jednotlivé prvky pole jsou v paměti uložené za sebou, jako v řadě, která je nepřerušená. Pole celých čísel si můžeme představit např. takto:

Struktura pole v Javě

Pokud tedy chceme např. přistoupit na 5. prvek, jen vstoupíme tam, kde pole začíná, a poté odskočíme 4 násobky velikosti typu (zde intu) dále. Jsme na 5. prvku. Čtení a zápis na indexy v poli má tedy konstantní časovou složitost. Pokud vás tento termín zmátl, můžete to chápat tak, že do pole zapisujeme okamžitě a stejně tak z něj i čteme.

Pokud v Javě založíme prázdné číselné pole, je automaticky naplněno nulami.

Seznamy (Listy)

Seznamy (anglicky a často i česky Listy) jsou kolekce, které umožňují prvky za běhu programu přidávat a mazat. Mohou být číselně indexované jako pole, ale také nemusí. Jsou v zásadě 2 typy seznamů.

Seznamy s polem

Seznam nejčastěji využívá toho, že ačkoli velikost pole nemůžeme za běhu programu měnit, můžeme za běhu vytvořit pole nové.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Seznam je poté třída, která obsahuje metody pro přidání a odstranění prvků (a mnoho dalších, pro nás nyní nepodstatných metod). Třída v podstatě obaluje pole a obsahuje navíc proměnnou, kde si uchovává počet prvků. Při vytvoření instance se vytvoří pole např. o 12ti prvcích a proměnná s počtem prvků se nastaví na 0. Při přidání prvního prvku se prvek vloží na 1. index v poli a počet prvků se inkrementuje. Takto můžeme přidat až 12 prvků, než pole naplníme. Ve chvíli, kdy vyčerpáme kapacitu pole, jednoduše vytvoříme nové, třeba 2x větší. Prvky ze starého pole do něj zkopírujeme a staré pole zahodíme. Až se toto nové pole opět naplní, budeme situaci opakovat. Takovýmto způsobem opravdu interně funguje kolekce ArrayList, se kterou jsme doteď pracovali. ArrayList si můžeme představit asi takto:

Vnitřní pole struktury ArrayList

Seznam na obrázku má 8 prvků. Prvky jsou uloženy v interním poli, které má prvků 12. Poslední 4 prvky se nevyužívají a seznam se zvenku tváří, jako že tam nejsou.

Výhodou je rychlost přístupu k prvkům pomocí indexů díky využití pole. Nevýhodou je samozřejmě časová prodleva nutná k vytvoření nového pole a překopírování prvků, i když nastává jen občas. Další, i když méně bolestivou nevýhodou, je, že kolekce zabírá v paměti více prostoru, než je nutné. Tento typ seznamu je přesto nejpoužívanější kolekcí v Javě a je poměrně dobře optimalizován.

Seznam s polem je tedy v Javě zastoupen třídou ArrayList. Na obrázku níže je vidět kompletní hierarchie třídy ArrayList:

Hierarchie tříd pro ArrayList

Jak vidíme, ArrayList implementuje mimo jiné rozhraní List.

Metody a další prvky na třídě List

Popišme si důležité metody na tomto rozhraní. List tvoří základ pro všechny seznamy v Javě a obsahuje zejména následující metody:

 • add() - Přidá nový prvek do listu.
 • addAll() - Přidá více nových prvků do listu
 • clear() - Vymaže všechny prvky.
 • contains() - Vrátí true, pokud list obsahuje daný prvek.
 • toArray() - Metoda zkopíruje prvky z listu do pole.
 • remove() - Vymaže daný prvek. Tato funkce je velmi užitečná v případě, že máme v listu instance nějaké třídy (např. uživatele), nemusíme si držet jejich číselné indexy, jen zavoláme např. list.remove(karel), kdy předáme konkrétní instanci, která se má ze seznamu odebrat.
 • removeAll()- Vymaže více daných prvků.
 • size() - Vrátí počet prvků v poli.

Metoda add() má dvě přetížení. V jednom případě přijímá pouze přidávaný objekt, ve druhém případě přijímá ještě index, na který se má prvek vložit. Metoda remove() má také dvě přetížení. Jednou přijímá objekt, který se má odstranit, v případě druhém přijímá index, na kterém má prvek odstranit.

Ačkoli jsme si ArrayList vyzkoušeli již 1000krát, pro úplnost si přeci jen ukažme několik řádků kódu:

List<Integer> list = new ArrayList<>();
list.add(5);
list.add(10);
System.out.println(list.get(0));

Výstup programu:

5

Kód výše vytvoří ArrayList typu Integer, přidá do něj 2 čísla a poté vypíše první prvek do konzole. Pracujeme s indexy jako bychom pracovali s polem, ale můžeme do něj za běhu programu přidávat prvky a také je mazat.

Všimněte si, že používáme seznam typu Integer na ukládání typů int. V Javě není možné typovat generický typ primitivním datovým typem, jako je byte, short, int, long, boolean, char, float nebo double. Místo toho je potřeba použít tzv. obalové třídy (wrappery), které byly vytvořeny právě pro účely použití těchto typů v kolekcích. Konverze mezi primitivními datovými typy a jejich obalovými třídami probíhá automaticky.

Dále List nabízí metody:

 • indexOf() - Vrátí index prvního výskytu daného prvku v listu.
 • lastIndexOf() - Obdoba metody indexOf(), vrací index posledního výskytu daného prvku v listu.
 • removeIf() - Odstraní všechny prvky, které odpovídají dané podmínce (predikátu, viz dále v kurzu).
 • sort() - Setřídí list. Je důležité, aby jeho prvky implementovaly rozhraní Comparable, jinak metoda vyvolá výjimku. Základní třídy a struktury z Javy rozhraní Comparable implementují, u svých tříd ho umíme dodat.

Až na několik metod jsme si popsali celý ArrayList.

Vyzkoušejte si další metody jako sort() a podobně. Detailnější práci s kolekcemi se budeme ještě věnovat, až se dostaneme k technologii Stream API.

V příští lekci, Spojový seznam v Javě, si uvedeme druhý typ seznamu, kterým je spojový seznam.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 53x (1.98 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Předchozí článek
Java Collections Framework
Všechny články v sekci
Kolekce a proudy v Javě
Článek pro vás napsal Petr Štechmüller
Avatar
Jak se ti líbí článek?
7 hlasů
Autor se věnuje primárně programování v Jave, ale nebojí se ani webových technologií.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (1)

Avatar
Atrament
Super redaktor
Avatar
Atrament:14.7.2019 16:06

Tohle Java připustí už dobrých pět let, říká se tomu diamond operator a je to v javě od verze 7

 
Odpovědět
14.7.2019 16:06
Avatar
ishei
Člen
Avatar
ishei:14.7.2019 16:08

Nejde o cast ArrayList<>(), ale o cast List<Integer>.

 
Odpovědět
14.7.2019 16:08
Avatar
Atrament
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na ishei
Atrament:14.7.2019 16:13

Aha no ale i tak nevidím problém, List je generický, nevím kde jsi vzal že není.
https://docs.oracle.com/…il/List.html

 
Odpovědět
14.7.2019 16:13
Avatar
ishei
Člen
Avatar
Odpovídá na Atrament
ishei:14.7.2019 16:19

Automaticky se naimportoval java.awt.List misto java.util.List. Omluva za mystifikaci.

 
Odpovědět
14.7.2019 16:19
Avatar
Atrament
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na ishei
Atrament:14.7.2019 16:28

Aha tak to je potom jasné, to se stane

Editováno 14.7.2019 16:28
 
Odpovědět
14.7.2019 16:28
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
asifa.hvshthvg:20.12.2020 11:45

Rozhraní List ani jeho implementace ArrayList neobsahuje metodu count(). Pro zjištění počtu prvků v kolekci je metoda size(). Metoda count() je terminální metoda na streamu.

 
Odpovědět
20.12.2020 11:45
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na asifa.hvshthvg
Petr Štechmüller:20.12.2020 11:59

Dobrý postřeh :-P Opravím.

Odpovědět
20.12.2020 11:59
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Jan Křížek:5. května 13:35

Větu

Pokud tedy chceme např. přistoupit na 5. prvek, jen vstoupíme tam, kde pole začíná, a poté odskočíme 4 násobky velikosti typu (zde intu) dále.

chápu jen do části kde pole začíná, zbytek věty mi nedává smysl.
Může mi prosím tu poslední část někdo vysvětlit?
Co je velikost typu?
Jak jako odskočíme 4 násobky?

 
Odpovědět
5. května 13:35
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Křížek
DarkCoder:5. května 15:08

Velikost typu je hodnota, která udává, kolik místa v paměti by zabrala proměnná tohoto typu. Např. znaková proměnná zabírá v paměti 1 byte (8bitů), celočíselná proměnná typu int zabírá v paměti 4 byty (32bitů).

Adresa N-tého prvku je dána vztahem:

adresa N-tého prvku = adresa prvního prvku + (N-1) * velikost typu

adresa prvního prvku pole je označována jako bázová adresa pole

Proto pokud máme pole typu int (velikost typu int je 4) a první prvek pole (index 0) leží například na adrese 100 (100 až 103), pak 5. prvek leží na adrese:

adresa 5. prvku = 100 + (5-1) * 4 = 116

jelikož int zabírá v paměti 4 byty, tak 5. prvek (index 4) leží na adresách (116-119).

Proto výpočet adresy 5. prvku - adresa 5. prvku = 100 + (5-1) * 4 = 116 lze slovně vyjádřit tak jak bylo napsáno - kde pole začíná (100) a poté odskočit 4 násobek (5-1) velikosti typu (4).

Odpovědět
5. května 15:08
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
Jan Křížek:5. května 15:13

Děkuji, už je mi to jasnější :)

 
Odpovědět
5. května 15:13
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 11. Zobrazit vše