Hledáme pomocníky pro kurzy programování - pohodová brigáda. Více info
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy. Zároveň pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
discount week 50

Lekce 1 - Úvod do kolekcí a genericita v Javě

V dnešní lekci si řekneme úvodní teorii ke kolekcím v Javě, které si v tomto kurzu podrobněji rozebereme.

Kolekce

Pojem kolekce označuje soubor dat, které jsou většinou stejného typu a slouží ke specifickému účelu. Během kurzů jsme se již setkali se dvěma typy kolekcí, bylo to pole a ArrayList. Kolekcí existuje velké množství a ačkoli se zvenku mnohdy tváří podobně, uvnitř fungují velmi odlišně a vybíráme si je podle konkrétního účelu. Java disponuje velkým množstvím předpřipravených kolekcí, se kterými se v této sekci postupně seznámíme a zkusíme si s nimi pracovat.

Generické a obecné kolekce

Když se zamyslíme nad tím, jak bychom si udělali vlastní kolekci, jistě bychom po nějaké době dospěli k problému. Byl by jím datový typ kolekce. Chtěli bychom si např. naprogramovat vlastní ArrayList, vytvořili bychom třídu MujList.java, do ní přidali příslušné metody a vše potřebné. Protože však chceme, aby byla naše kolekce univerzální a uměla tedy ukládat např. jak inty, tak uživatele, bude problém s datovým typem prvků uvnitř kolekce. Existují 2 varianty, jak tento problém vyřešit a i samotná Java obsahuje kolekce těchto 2 typů.

Obecné kolekce

Jelikož víme, že všechny datové typy mají jako předka třídu Object, můžeme prvky v naší kolekci ukládat právě do tohoto datového typu. Do kolekce nyní můžeme uložit v podstatě cokoli. Nevýhodou je, že sama kolekce skutečný datový typ prvků nezná a proto umí prvky navracet jen jako obecné objekty. Po získání prvku z kolekce si jej tedy musíme přetypovat.

Uveďme si příklad kolekce, u které neuvedeme generický typ:

ArrayList list = new ArrayList();
list.add("položka");

String polozka = (String)list.get(0);

Po vytvoření listu si do něj přidáme položku typu String. Abychom tuto položky mohli z listu získat zpět, je třeba ji na String zpětně přetypovat.

Pro funkčnost kódu musíme přidat import java.util.ArrayList;.

Generické kolekce

Generické kolekce řeší problém s datovým typem na úrovni jazyka Java. Zavádí tzv. genericitu. Zjednodušeně řečeno se jedná o možnost specifikovat datový typ až ve chvíli vytvoření instance. Ve třídě samotné kolekce se poté pracuje s generickým typem, který slouží jako zástupce pro budoucí datový typ. Můžeme si to představit tak, že se generický typ ve třídě změní např. na String ve chvíli, když vytvoříme její instanci. Jedná se tedy o možnost třídy nějakým způsobem parametrizovat.

Generický ArrayList již známe a onen datový typ (parametr) se generickým třídám specifikuje ve špičatých závorkách. Máme možnost specifikovat datový typ pouze jednou, při vytvoření kolekce. Jakékoli další přetypování odpadá:

ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("položka");

String polozka = list.get(0);
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Program funguje úplně stejně, jako ten s negenerickou kolekcí ArrayList, nicméně číst můžeme bez nepohodlného přetypování.

Generické kolekce nahradily kolekce obecné a ty se již příliš nepoužívají. V kurzu se budeme věnovat generickým kolekcím a jejich negenerické verze pouze zmíníme.

Genericita

Genericita je samozřejmě vlastnost jazyka Java a my ji máme možnost ve svých třídách používat.

Zatím se nebudeme zatěžovat tvorbou vlastní kolekce. Vytvořme si třídu, která bude jednoduše spravovat jednu proměnnou. Proměnná bude generická, tedy libovolného datového typu. Založte si nový projekt, konzolovou aplikaci s názvem Genericita. Přidejte si novou třídu, pojmenujme ji nyní pro studijní účely pouze Trida. V její deklaraci přidáme generický parametr, který pojmenujeme T:

public class Trida<T> {

}

Generických parametrů můžeme zadat ve špičatých závorkách více, oddělíme je čárkou. Někdy se to může hodit, my se s tím setkáme dále u generických map.

Přesuneme se do metody main(), kde si vytvoříme instanci naší třídy:

Trida<Integer> instance = new Trida<>();

Nezapomeneme na špičaté závorky jak u datového typu, tak u konstruktoru. Od Javy 7 není potřeba přidávat datový typ u konstruktoru. Nyní jsme parametru T v této instanci třídy určili datový typ Integer. Stejně tak si můžeme udělat další instanci té samé třídy a parametru T dát úplně jiný datový typ, např. String. Stačí nám tedy 1 třída pro více datových typů.

Pokračujme a vytvořme si ve třídě atribut. T můžeme použít jako běžný datový typ:

private T promenna;

Třídě ještě dodáme konstruktor, který proměnnou inicializuje:

public Trida(T promenna) {
  this.promenna = promenna;
}

V main() aktualizujeme vytvoření instance:

Trida<Integer> instance = new Trida<>(10);

Nyní instance obsahuje atribut promenna, který je typu Integer a nabývá hodnoty 10.

Můžeme dokonce přidat metodu, která bude mít navíc další generický parametr (jiný, než má třída). Mohla by vypadat např. takto:

public <T2> boolean porovnej(T2 a) {
  return promenna.equals(a);
}

Zkusíme si tedy porovnat náš Integer s nějakým jiným typem:

instance.<String>porovnej("15");

Generický typ si Java dokáže odvodit z parametru, takže ho není potřeba za názvem funkce uvádět.

Další konstrukce

Pro úplnost si ještě uveďme několik konstrukcí.

Generický parametr třídy je možné blíže specifikovat, přesněji omezit. Slouží k tomu klíčové slovo extends. Můžeme tak nastavit, že udaný datový typ musí např. implementovat rozhraní Comparable:

public class Trida<T extends Comparable> {
  ...
}

Díky tomu můžeme na proměnných typu T nyní uvnitř třídy volat metody z daného rozhraní. Samotné rozhraní může opět obsahovat generický parametr, abychom generické typy mohli používat i v hlavičkách jeho metod.

Nakonec si ukažme, jak můžeme typ parametru omezit z hlediska dědičnosti.

public class Trida<A extends B, B extends C, C> {

}

Výše jsme deklarovali třídu se třemi generickými parametry, kde A je potomkem B a B je potomkem C.

V příští lekci, Java Collections Framework, se podíváme na Listy, představíme si různé implementace této kolekce a jejich výhody a nevýhody.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 96x (2.58 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Všechny články v sekci
Kolekce a proudy v Javě
Článek pro vás napsal Petr Štechmüller
Avatar
Jak se ti líbí článek?
10 hlasů
Autor se věnuje primárně programování v Jave, ale nebojí se ani webových technologií.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Robert Michalovič:2.12.2018 6:42

Nevím, nevím jestli bych prohlásil pole(arrays), že je kolekcí(viz. první odstavec). Kolekce jsou to co implementují toto rozhraní (java.util.Co­llections) a to pole nejsou. Vhodnější je prohlásit že existují statické pole ( mají pevně definovanou velikost ) a dynamická pole = kolekce ( mají proměnnou velikost => během práce s nimi, se jejich velikost flexibilně mění), A hlavně poukázal, že práce s kolekcemi je násobně pomalejší než práce s poli.

A taky zmínit to, že v anglické odborné literatuře kolekcím taky říká kontejnery ( viz. Thinking in Java od Bruce Eckela, jeden z hlavních vývojářů Javy) nebo Collection Framework( viz. Data Structures and the
Java Collections Framework od William J. Collins )

 
Odpovědět
2.12.2018 6:42
Avatar
Adam Bucher
Člen
Avatar
Adam Bucher:9.2.2019 21:18
Trida<int> instance = new Trida<>(10);

Tohle mi nefunguje. Googlil jsem... V Javě nelze jako generický typ použít primitivní typ.
V třídě s generickým typem se totiž pracuje s instancí jako s typem Object a Java za nás pak hlídá typ z deklarace a následně na něj generický typ přetypovává (z původního typu Object).

 
Odpovědět
9.2.2019 21:18
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Adam Bucher
Petr Štechmüller:9.2.2019 21:29

Máš pravdu, špatně jsem to tam napsal...

Odpovědět
9.2.2019 21:29
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Marek Bartosek:12.5.2019 12:23

Trida<Integer> instance = new Trida<>();

Nevím, jak je to zde správně, ale u mně je tohle nemožné, u mého IDE (který mě při tomhle vyhubuje), a kurzu Javy, bylo řečeno, že i druhé strana(ta pravá) musí obsahovat též ve špičatých závorkách též typ. Takže korektně viz zde:
Trida<Integer> instance = new Trida<Integer>();

Popřípadě se těším na vysvětlení. Proč první verze by měla fungovat.

 
Odpovědět
12.5.2019 12:23
Avatar
Atrament
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Marek Bartosek
Atrament:12.5.2019 12:59

Ta první verze je správná od verze 7, říká se tomu 'diamond operator', pokud tvé IDE trvá na té druhé verzi, tak zkontroluj v nastavení projektu jestli nepoužíváš verzi 6 nebo nižší, případně jestli nemáš nastavenou kompatibilitu na takto staré verze...

 
Odpovědět
12.5.2019 12:59
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Atrament
Marek Bartosek:12.5.2019 20:39

Děkuji moc za vysvětlení. Problém byl v té kompatibilitě.

 
Odpovědět
12.5.2019 20:39
Avatar
ishei
Člen
Avatar
ishei:14.7.2019 13:28

Je mozne v clanku seznamit zacatecniky blize s logikou teto syntaxe:

public <T2> boolean porovnej(T2 a) {
  return promenna.equals(a);
}

Proc se objevuje 2. genericky typ <T2> pred navratovym typem funkce? Tento clanek je 1. v ramci Java serie, kde se syntaxe pouziva.

 
Odpovědět
14.7.2019 13:28
Avatar
davks11
Člen
Avatar
davks11:11.6.2020 8:08

Jen pro ty, kteří to nevědí... Pokud chceme použít generickou metodu, kterou jen tak mimochodem můžeme použít i v negenerické třídě, uvádí se deklarace typového parametru před návratový typ metody. Takže před návratovým typem metody je uvedena deklarace typového parametru:

private static <T extends Number> Double secti(T c, T d) {
    return c.doubleValue() + d.doubleValue();
  }

Výše uvedená metoda říká, že parametry této metody můžou být buďto typ Number, nebo jeho potomci, například Integer, nebo Double. Typ Number je tedy v tomto případě horní hranicí.

Jinak pěkný článek a těším se na čtení dalších dílů.

 
Odpovědět
11.6.2020 8:08
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Lubor Pešek:18. dubna 5:31

Je zápis

instance.porovnej<String>("15");

Správný? Tento jsem nikdy neviděl a také mi IDE odmítá takový zápis akceptovat. (i ve vzorovém zadání to máš bez generického zápisu).

Odpovědět
18. dubna 5:31
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Lubor Pešek
Petr Štechmüller:18. dubna 8:58

Ahoj,

moje chyba. Správně to mělo být takto:

instance.<String>porovnej("15");

Opravu jsem už zaslal ke schválení.

Chtěl jsem tím naznačit, že i zápis uvedený zde je validní.

Editováno 18. dubna 9:00
Odpovědět
18. dubna 8:58
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 10.