Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Slevový týden - Březen 30

Lekce 14 - Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

V minulé lekci, Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly, jsme se věnovali převedení, úpravě hodnoty a časovým intervalům.

V dnešním tutoriálu toto téma dokončíme, podíváme se na čtení hodnoty, parsování a porovnávání.

Čtení hodnoty

Hodnotu čteme pomocí metod začínajících na get*(), zde nás ani nic nepřekvapí:

LocalDate halloween = LocalDate.of(2016, Month.OCTOBER, 31);
System.out.println("Rok: " + halloween.getYear() + ", měsíc: " + halloween.getMonthValue() + ", den: " + halloween.getDayOfMonth());

a výsledek:

Konzolová aplikace
Rok: 2016, měsíc: 10, den: 31

Všimněte si, že pro získání čísla měsíce jsme použili getMonthValue(), protože getMonth() by vrátil hodnotu z výčtového typu Month.

Pozn.: Pokud se setkáte se starší třídou Calendar, dejte si pozor, protože tam jsou měsíce číslované od 0 místo od 1, jak je tomu v LocalDate/Local­DateTime.

Parsování data a času

Datum a čas budeme samozřejmě často dostávat v textové podobě, např. od uživatele z konzole, ze souboru nebo z databáze. Asi tušíte, že k vytvoření LocalDateTime z takovéto textové hodnoty použijeme metodu parse() přímo na datovém typu, jako to v Javě děláme vždy.

Ta výchozí předpokládá datum ve formátu yyyy-mm-dd, datum a čas ve formátu yyyy-mm-ddThh:mm:ss a čas ve formátu hh:mm:ss. Všechna čísla před sebou musí mít nuly, pokud jsou menší jak 10. T není překlep, ale opravdu oddělení data a času. Zkusme si to:

LocalDateTime datumCas = LocalDateTime.parse("2016-12-08T10:20:30");
LocalDate datum = LocalDate.parse("2016-12-08");
LocalTime cas = LocalTime.parse("10:20:30");

System.out.println(datumCas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM)));
System.out.println(datum.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.MEDIUM)));
System.out.println(cas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedTime(FormatStyle.MEDIUM)));

Výsledek:

8.12.2016 10:20:30
8.12.2016
10:20:30

Vlastní formát

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Mnohem často budeme ale samozřejmě chtít naparsovat datum a čas v českém tvaru nebo v jakémkoli jiném tvaru, výchozí oddělování data a času pomocí písmene "T" není zrovna user-friendly :)

LocalDateTime datumCas = LocalDateTime.parse("12/08/2016 10:20:30", DateTimeFormatter.ofPattern("M/d/y HH:mm:ss"));
LocalDate datum = LocalDate.parse("12/8/2016", DateTimeFormatter.ofPattern("M/d/y"));
LocalTime cas = LocalTime.parse("10:20:30", DateTimeFormatter.ofPattern("H:m:ss"));

System.out.println(datumCas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM)));
System.out.println(datum.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.MEDIUM)));
System.out.println(cas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedTime(FormatStyle.MEDIUM)));

Výsledek:

8.12.2016 10:20:30
8.12.2016
10:20:30

Porovnávání instancí

Protože Java nepodporuje přetěžování operátorů, porovnáváme datumy (píší schválně češtinsky nesprávně, daty je v IT zavádějící slovo) pomocí metod k tomu určených. Začínají is*(), vyjmenujme si je:

  • isAfter(datum) - Vrací zda je instance za datem/datem a časem předávané instance (zda je hodnota větší).
  • isBefore(datum) - Vrací zda je instance před datem/datem a časem předávané instance (zda je hodnota menší).
  • isEqual(datum) - Vrací, zda je instance nastavena na stejný datum a/nebo čas jako je předávaná instance (zda je hodnota stejná).

To bylo jednoduché, že? Když už jsme u is*() metod, uveďme si i zbývající 2:

  • isLeapYear() - Vrací zda je instance nastavena na přestupný rok či nikoli.
  • isSupported(Chro­noUnit) - Vrací zda instance podporuje práci s danou chrono jednotkou (např. LocalDate nebude umět ChronoUnit.HOURS, protože neobsahuje informaci o čase).

Ukažme si příklad:

LocalDate halloween = LocalDate.of(2016, 10, 31);
LocalDate vanoce = LocalDate.of(2016, 12, 25);
System.out.println("po: " + halloween.isAfter(vanoce));
System.out.println("před: " + halloween.isBefore(vanoce));
System.out.println("shodný: " + vanoce.isEqual(halloween));
System.out.println("shodný: " + halloween.isEqual(halloween));
System.out.println("přestupný: " + halloween.isLeapYear());
System.out.println("přestupný: " + halloween.withYear(2017).isLeapYear());
System.out.println("podporuje hodiny: " + halloween.isSupported(ChronoUnit.HOURS));
System.out.println("podporuje roky: " + halloween.isSupported(ChronoUnit.YEARS));

Výsledek:

Konzolová aplikace
po: false
před: true
shodný: false
shodný: true
přestupný: true
přestupný: false
podporuje hodiny: false
podporuje roky: true

Další třídy

Kromě LocalDateTime, LocalDate a LocalTime se můžete setkat také s několika dalšími třídami, které využijete spíše u aplikací, které jsou na práci s datem a časem založené. Nelekejte se jich, ve většině případů si vystačíte s LocalDateTime, ale měli byste o nich mít povědomí.

Instant

Instant je datum a čas, ale ne v pojetí kalendáře a přechodů na letní čas. Je to počet nanosekund od 1.1.1970, tedy jeden bod na časové ose UTC (univerzálního času). Když si kdekoli na Zemi napíšete aplikaci s tímto kódem:

Instant ted = Instant.now();
System.out.println(ted);

Vypíše vždy to samé, Instant zná jen univerzální čas a ten se bude lišit od reálného času v dané oblasti.

OffsetDateTime a ZonedDateTime

Již víme, že Instant je univerzální čas a LocalDateTime má v sobě ten čas, který je na daném území. Ze samotného LocalDateTime nedokážeme získat bod na univerzální časové ose, protože nevíme na jakém je území.

Co nám chybí je tedy kombinace těchto dvou, lokálně korektní čas, který by v sobě zároveň nesl informaci o území (časové zóně) a tím pádem mohl být univerzálně převáděn mezi různými časovými zónami. Právě k tomu slouží třída ZonedDateTime.

V Javě nalezneme také třídu OffsetDateTime, která je takový mezičlánek, který umožňuje zaznamenat časový posun, ale nemá plnou podporu zón.

ZoneId

Časové zóny jsou v Javě reprezentovány třídou ZoneId. Pojďme si udělat jednoduchou ukázku jak vytvoříme datum s časovou zónou:

ZonedDateTime lokalniDatumCas = ZonedDateTime.now(ZoneId.of("America/New_York"));
System.out.println(lokalniDatumCas);

Výstup:

2017-02-02T06:37:11.026-05:00[America/New_York]

Ano, je to hodně tříd, berte to spíše jako informace, ke kterým se vrátíte až je budete potřebovat. V Javě je tříd vždy více než v ostatních jazycích, zkusme si vypěstovat trpělivost a nějakou odolnost vůči této skutečnosti, zas jsme kvůli tomu lépe placení :) Příště budeme zas chvíli prakticky programovat, abychom si od teorie odpočinuli.

Epochy

Na úplný závěr si pojďme ještě představit několik posledních metod na LocalDateTime.

  • ofEpochSecond() - Statická metoda nám umožňuje vytvořit datum a čas z tzv. Linux timestamp, ve kterém se datum a čas často ukládal zejména v minulosti. Je to velké číslo označující počet vteřin od 1.1.1970 (začátek linuxové epochy), musíme uvést i nanosekundy (většinou 0) a časovou zónu, což je nejčastěji ZoneOffset.UTC. Metoda je dostupná i na LocalDate jako ofEpochDay(), kde přijímá počet dní místo sekund.
  • toEpochSecond() a toEpochDay() - Metody opačné ke dvěma předchozím, převádí hodnotu na počet sekund/dní od roku 1970.

To je k datu a času v Javě 8 opravdu vše.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 12. lekci OOP v Javě, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
6 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (8)

 

 

Komentáře

Avatar
Adam Bucher
Člen
Avatar
Adam Bucher:17.8.2017 0:28

Trochu mě děsí, že mi kód

ZonedDateTime dateTime12 = ZonedDateTime.now(ZoneId.of("America/New_York"));
System.out.println(dateTime12);

vrací

2017-08-16T18:23:55.142-04:00[America/New_York]

- má tam být -05:00. Náhodou netuší někdo, proč se můj program o hodinu plete?

Mimochodem fuu, těch tříd.. To je fakt mazec :D

 
Odpovědět
17.8.2017 0:28
Avatar
Atrament
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Adam Bucher
Atrament:17.8.2017 10:32

Protože New York zrovna opravdu je pouhé čtyři hodiny pozadu oproti UTC - taky tam mají letní čas :)

 
Odpovědět
17.8.2017 10:32
Avatar
Adam Bucher
Člen
Avatar
Odpovídá na Atrament
Adam Bucher:17.8.2017 10:44

No jasně, to mě nenapadlo :D Díky moc :)

 
Odpovědět
17.8.2017 10:44
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Fíla N.
Člen
Avatar
Fíla N.:29.11.2018 1:26

No to je šílené ty časové údaje v java ]:->

 
Odpovědět
29.11.2018 1:26
Avatar
Jindřich Pšeničný:20.4.2020 8:00

Kdyby se někdo chtěl podívat na seznam časových zón v JAVA, tak tady je odkaz kdy si můžete zkopírovat kód který vypíše do konzole jejich seznam.
Java – Display all ZoneId and its UTC offset

Editováno 20.4.2020 8:02
Odpovědět
20.4.2020 8:00
se učit, se učit, se učit...
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.