Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Python týden

Lekce 7 - Dědičnost a polymorfismus

V minulé lekci, Java - Aréna s bojovníky, jsme dokončili naši arénu, simulující zápas dvou bojovníků.

Dnes si opět rozšíříme znalosti o objektově orientovaném programování. V úvodním tutoriálu do OOP jsme si říkali, že OOP stojí na třech základních pilířích: zapouzdření, dědičnosti a polymorfismu. Zapouzdření a používání modifikátoru private nám je již dobře známé. Dnes se podíváme na zbylé dva pilíře.

Dědičnost

Dědičnost je jedna ze základních vlastností OOP a slouží k tvoření nových datových struktur na základě starých. Vysvětleme si to na jednoduchém příkladu:

Budeme programovat informační systém. To je docela reálný příklad, abychom si však učení zpříjemnili, bude to informační systém pro správu zvířat v ZOO :) Náš systém budou používat dva typy uživatelů: uživatel a administrátor. Uživatel je běžný ošetřovatel zvířat, který bude moci upravovat informace o zvířatech, např. jejich váhu nebo rozpětí křídel. Administrátor bude moci také upravovat údaje o zvířatech a navíc zvířata přidávat a mazat z databáze. Z atributů bude mít navíc telefonní číslo, aby ho bylo možné kontaktovat v případě výpadku systému. Bylo by jistě zbytečné a nepřehledné, kdybychom si museli definovat obě třídy úplně celé, protože mnoho vlastností těchto 2 objektů je společných. Uživatel i administrátor budou mít jistě jméno, věk a budou se moci přihlásit a odhlásit. Nadefinujeme si tedy pouze třídu Uzivatel (nepůjde o funkční ukázku, dnes to bude jen teorie, programovat budeme příště):

class Uzivatel {
  private String jmeno;
  private String heslo;
  private int vek;

  public boolean prihlasit(String heslo) {
    ...
  }

  public boolean odhlasit() {
    ...
  }

  public void nastavVahu(Zvire zvire) {
    ...
  }

  ...
}

Třídu jsem jen naznačil, ale jistě si ji dokážeme dobře představit. Bez znalosti dědičnosti bychom třídu Administrator definovali asi takto:

class Administrator {
  private String jmeno;
  private String heslo;
  private int vek;
  private String telefonniCislo;

  public boolean prihlasit(String heslo) {
    ...
  }

  public boolean odhlasit() {
    ...
  }

  public void nastavVahu(Zvire zvire) {
    ...
  }

  public void pridejZvire(Zvire zvire) {

  }

  public void vymazZvire(Zvire zvire) {

  }

  ...
}

Vidíme, že máme ve třídě spoustu redundantního (duplikovaného) kódu. Jakékoli změny musíme nyní provádět v obou třídách, kód se nám velmi komplikuje. Nyní použijeme dědičnost, definujeme tedy třídu Administrator tak, aby z třídy Uzivatel dědila. Atributy a metody uživatele tedy již nemusíme znovu definovat, Java nám je do třídy sám dodá:

class Administrator extends Uzivatel
{
  private String telefonniCislo;

  public void pridejZvire(Zvire zvire) {

  }

  public void vymazZvire(Zvire zvire) {

  }

  ...
}

Vidíme, že ke zdědění jsme použili klíčové slovo "extends". V anglické literatuře najdete dědičnost pod slovem inheritance.

V příkladu výše nebudou v potomkovi přístupné privátní atributy, ale pouze atributy a metody s modifikátorem public. Private atributy a metody jsou chápány jako speciální logika konkrétní třídy, která je potomkovi utajena, i když ji vlastně používá, nemůže ji měnit. Abychom dosáhli požadovaného výsledku, použijeme nový modifikátor přístupu protected.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Protected zpřístupní atribut nebo metodu buď libovolným potomkům v jakémkoli balíčku nebo libovolným třídám v tom samém balíčku. Potomek se tedy již k atributu dostane. Jako problém může být, že atribut je zvenčí viditelný, proto se v souboru .java se třídou často používá jiné jméno balíčku, než ve kterém jsou ostatní části programu. Tento nový balíček mají společný jen související třídy (např. dědičností), z balíčku ve kterém je hlavní program potom protected atributy přístupné nebudou.

Pokud bychom chtěli atributy nebo metody zpřístupnit pouze třídě samotné a jejím potomkům, neuvedeme před ně žádný modifikátor přístupu.

Začátek třídy Uzivatel by tedy vypadal takto:

class Uzivatel {
  protected String jmeno;
  protected String heslo;
  protected int vek;

  ...

Když si nyní vytvoříme instance uživatele a administrátora, oba budou mít např. atribut jmeno a metodu prihlasit(). Java třídu Uzivatel zdědí a doplní nám automaticky všechny její atributy.

Výhody dědění jsou jasné, nemusíme opisovat oběma třídám ty samé atributy, ale stačí dopsat jen to, v čem se liší. Zbytek se podědí. Přínos je obrovský, můžeme rozšiřovat existující komponenty o nové metody a tím je znovu využívat. Nemusíme psát spousty redundantního (duplikovaného) kódu. A hlavně - když změníme jediný atribut v mateřské třídě, automaticky se tato změna všude podědí. Nedojde tedy k tomu, že bychom to museli měnit ručně u 20ti tříd a někde na to zapomněli a způsobili chybu. Jsme lidé a chybovat budeme vždy, musíme tedy používat takové programátorské postupy, abychom měli možností chybovat co nejméně.

O mateřské třídě se někdy hovoří jako o předkovi (zde Uzivatel) a o třídě, která z ní dědí, jako o potomkovi (zde Administrator). Potomek může přidávat nové metody nebo si uzpůsobovat metody z mateřské třídy (viz dále). Můžete se setkat i s pojmy nadtřída a podtřída.

Další možností, jak objektový model navrhnout, by bylo zavést mateřskou třídu Uzivatel, která by sloužila pouze k dědění. Z Uzivatel by potom dědili Osetrovatel a z něj Administrator. To by se však vyplatilo při větším počtu typů uživatelů. V takovém případě hovoříme o hierarchii tříd, budeme se tím zabývat ke konci této sekce. Náš příklad byl jednoduchý a proto nám stačily pouze 2 třídy. Existují tzv. návrhové vzory, které obsahují osvědčená schémata objektových struktur pro známé případy užití. Zájemci je naleznou popsané v sekci Návrhové vzory, je to však již pokročilejší problematika a také velmi zajímavá. V objektovém modelování se dědičnost znázorňuje graficky jako prázdná šipka směřující k předkovi. V našem případě by grafická notace vypadala takto:

Dědičnost objektů – grafická notace

Datový typ při dědičnosti

Obrovskou výhodou dědičnosti je, že když si vytvoříme proměnnou s datovým typem mateřské třídy, můžeme do ni bez problému ukládat i její potomky. Je to dané tím, že potomek obsahuje vše, co obsahuje mateřská třída, splňuje tedy "požadavky" (přesněji obsahuje rozhraní) datového typu. A k tomu má oproti mateřské třídě něco navíc. Můžeme si tedy udělat pole typu Uzivatel a v něm mít jak uživatele, tak administrátory. S proměnnou to tedy funguje takto:

Uzivatel u = new Uzivatel("Jan Novák", 33);
Administrator a = new Administrator("Josef Nový", 25);
// Nyní do uživatele uložíme administrátora:
u = a;
// Vše je v pořádku, protože uživatel je předek
// Zkusíme to opačně a dostaneme chybu:
a = u;

V Javě je mnoho konstrukcí, jak operovat s typy instancí při dědičnosti. Podrobně se na ně podíváme během seriálu, nyní si ukažme jen to, jak můžeme ověřit typ instance v proměnné:

Uzivatel u = new Administrator("Josef Nový", 25);
if (u instanceof Administrator) {
  System.out.println("Je to administrátor");
} else {
  System.out.println("Je to uživatel");
}

Pomocí operátoru instanceof se můžeme zeptat, zda je objekt daného typu. Kód výše otestuje, zda je v proměnné u uživatel nebo jeho potomek administrátor.

Jazyky, které dědičnost podporují, buď umí dědičnost jednoduchou, kde třída dědí jen z jedné třídy, nebo vícenásobnou, kde třída dědí hned z několika tříd najednou. Vícenásobná dědičnost se v praxi příliš neosvědčila, časem si řekneme proč a ukážeme si i jak ji obejít. Java podporuje pouze jednoduchou dědičnost, s vícenásobnou dědičností se můžete setkat např. v C++.

Polymorfismus

Nenechte se vystrašit příšerným názvem této techniky, protože je v jádru velmi jednoduchá. Polymorfismus umožňuje používat jednotné rozhraní pro práci s různými typy objektů. Mějme například mnoho objektů, které reprezentují nějaké geometrické útvary (kruh, čtverec, trojúhelník). Bylo by jistě přínosné a přehledné, kdybychom s nimi mohli komunikovat jednotně, ačkoli se liší. Můžeme zavést třídu GeometrickyUtvar, která by obsahovala atribut barva a metodu vykresli. Všechny geometrické tvary by potom dědily z této třídy její interface (rozhraní). Objekty kruh a čtverec se ale jistě vykreslují jinak. Polymorfismus nám umožňuje přepsat si metodu vykresli u každé podtřídy tak, aby dělala, co chceme. Rozhraní tak zůstane zachováno a my nebudeme muset přemýšlet, jak se to u onoho objektu volá.

Polymorfismus bývá často vysvětlován na obrázku se zvířaty, která mají všechna v rozhraní metodu speak(), ale každé si ji vykonává po svém.

Polymorfismus

Podstatou polymorfismu je tedy metoda nebo metody, které mají všichni potomci definované se stejnou hlavičkou, ale jiným tělem.

Polymorfismus si spolu s dědičností vyzkoušíme v příští lekci, Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus), na bojovnících v naší aréně. Přidáme mága, který si bude metodu utoc() vykonávat po svém pomocí many, ale jinak zdědí chování a atributy bojovníka. Zvenčí tedy vůbec nepoznáme, že to není bojovník, protože bude mít stejné rozhraní. Bude to zábava :).


 

Předchozí článek
Java - Aréna s bojovníky
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
37 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (9)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (23)

Avatar
Vít Pelc
Člen
Avatar
Vít Pelc:1.2.2017 12:43

Přesně, jak říkáš. :)

 
Odpovědět
1.2.2017 12:43
Avatar
Semjacko
Člen
Avatar
Semjacko:27.2.2017 1:14

Pekne napísané len nerozumiem jednej veci. Ak máme premennú u typu Uzivatel (materská trieda) a premennú a typu Administrator (potomok) a do premennej u uložíme a (u = a), tak u je teraz typu Administrator. Prečo teda nemá nové metody, ktoré obsahuje trieda Administrator?

 
Odpovědět
27.2.2017 1:14
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Semjacko
David Čápka:27.2.2017 9:19

Ona je má, ale typ je nedovoluje volat. Dále se dozvíš jak to řešit :)

Odpovědět
27.2.2017 9:19
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Semjacko
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Semjacko:27.2.2017 12:51

Ďakujem za odpoveď :)

 
Odpovědět
27.2.2017 12:51
Avatar
Tomáš Kala
Člen
Avatar
Tomáš Kala:22.5.2017 15:36

Proč se dědí i tel. číslo? Vždyť to nemají stejné, ne?

 
Odpovědět
22.5.2017 15:36
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Mirek Slouka
Člen
Avatar
Odpovídá na Tomáš Kala
Mirek Slouka:22.5.2017 15:48

Telefonní číslo nedědí, obsahuje ho jen poděděná třída Administrator :)

Editováno 22.5.2017 15:51
Odpovědět
22.5.2017 15:48
I can explain it to you, but I can't understand it for you.
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Tomáš Kala
pocitac770:22.5.2017 17:23

Všechny atributy, co jsou ve třídách (v předkovi i potomkovi) jsou pouhými "schránkami", do kterých si konkrétní údaje teprve při vytvoření/práci s instancí doplníme, takto mi pouze říkáme, že každý administrátor bude Uživatel, který má ale kromě jména, hesla a věku i telefonní číslo

 
Odpovědět
22.5.2017 17:23
Avatar
Jakub Holeček:7.3.2019 17:14

Ahojte
Mám dotaz ohledně příkazu instanceof.
Je možné ověřit typ instance podle jména?
např.: "

if("Josef Nový" instanceof Administrator){
}

Asi je to hloupý dotaz, ale s programováním teprve začínám a tohle by se mi dost hodilo.

 
Odpovědět
7.3.2019 17:14
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Jakub Holeček
pocitac770:7.3.2019 20:12

"Josef Nový" je hodnota typu String, protože co je v uvozovkách, to je String. Když takto používáš nějaké operátory, metody atp, tak vždy musíš uvézt tu konkrétní proměnnou, protože co je pro počítač "Josef Nový"? Pouze kus textu, nic víc. Pokud chceš vyhledat někoho toho jména a zjistit, zda je administrátor, tak to tak udělej. Pravděpodobně je budeš mít uložené v nějaké kolekci uživatelů, tak v ní vyhledej podle jména, a nalezeného uživatele zkus pomocí instanceof prozkoumat

 
Odpovědět
7.3.2019 20:12
Avatar
Odpovídá na pocitac770
Jakub Holeček:7.3.2019 21:22

Tak nějak jsem tušil, že to nebude tak jednoduché.
Zkusím si s tím trochu víc pohrát.
Každopádně díky za odpověď.

 
Odpovědět
7.3.2019 21:22
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 33. Zobrazit vše