Python týden
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Letní akci!

Lekce 9 - Java server - Event bus

V minulé lekci, Java server - Komunikační protokol, jsme navrhli svůj komunikační protokol a konečně komunikaci serveru s klientem úspěšně otestovali.

Dnes vytvoříme jednoduchou event bus, pomocí které budeme propagovat události napříč celým serverem.

Event bus

Jedná se o mechanismus, který dovoluje komunikaci mezi dvěma různým komponentami, aniž by o sobě věděly. Jedna komponenta vyprodukuje událost a je jí jedno, kolik poslouchajících komponent tuto událost zachytí a zareaguje na ní.

Návrh rozhraní

V balíčku core vytvoříme nový balíček s názvem event. Všechny třídy, které nyní vytvoříme, se budou nacházet v tomto balíčku, pokud neuvedu jinak. Nejdříve si navrhneme rozhraní a poté je implementujeme. Rozhraní vytvoříme následující:

 • IEvent - rozhraní představující vzniklou událost
 • IEventHandler - rozhraní reagující na vzniklou událost
 • IEventBus - rozhraní umožňující správu událostí

Rozhraní IEvent bude obsahovat jedinou metodu getEventType(), která bude vracet jedinečný identifikátor vzniklé události:

public interface IEvent {
  String getEventType();
}

Rozhraní IEventHandler také bude obsahovat jednu metodu handleEvent(), kterou budou muset překrýt všichni, kteří budou chtít poslouchat danou událost:

@FunctionalInterface
public interface IEventHandler {
  void handleEvent(IEvent event);
}

Nakonec rozhraní IEventBus, které obsahuje metody pro přihlášení/od­hlášení odběru událostí a metodu pro vyvolání události:

public interface IEventBus {
  void registerEventHandler(String messageType, IEventHandler listener);
  void unregisterEventHandler(String messageType, IEventHandler listener);
  void publishEvent(IEvent event);
}

Implementace

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jediné rozhraní, které budeme implementovat v balíčku core, je rozhraní IEventBus, pomocí stejnojmenné třídy EventBus:

@Singleton
public class EventBus implements IEventBus {

  private final Map<String, List<IEventHandler>> listenerMap = new HashMap<>();

  @Override
  public void registerEventHandler(String messageType, IEventHandler listener) {
    List<IEventHandler> listeners = listenerMap
      .computeIfAbsent(messageType, k -> new ArrayList<>());
    listeners.add(listener);
  }

  @Override
  public void unregisterEventHandler(String messageType,
    IEventHandler listener) {
    final List<IEventHandler> listeners = listenerMap
      .getOrDefault(messageType, Collections.emptyList());
    listeners.remove(listener);
  }

  @Override
  public void publishEvent(IEvent event) {
    final List<IEventHandler> handlers = listenerMap
      .getOrDefault(event.getEventType(), Collections.emptyList());
    handlers.forEach(handler -> handler.handleEvent(event));
  }
}

Třída obsahuje jednu třídní konstantu listenerMap, do které se budou ukládat posluchače jednotlivých událostí. Mapa jako klíč používá String, který budeme získávat pomocí metody getEventType() z rozhraní IEvent. Hodnota v mapě je kolekce posluchačů, aby se k jedné události mohlo zaregistrovat více posluchačů.

Nakonec zaregistrujeme event bus do modulu pro guice:

bind(IEventBus.class).to(EventBus.class);

Použití

Pro zatím se omezíme na publikování událostí, konkrétně:

 • uživatel se připojil
 • uživatel se odpojil
 • server přijal zprávu od uživatele

Konzumování těchto událostí necháme na budoucí implementaci. Informaci, že se uživatel připojil/odpojil, může publikovat třída ConnectionManager, protože ta jediná se to dozví. Přidáme tedy do balíčku connection dvě třídy představující událost připojení a odpojení:

ClientConnectedEvent:

public class ClientConnectedEvent implements IEvent {
  public static final String EVENT_TYPE = "client-connected";
  private final Client client;

  ClientConnectedEvent(Client client) {
    this.client = client;
  }

  public Client getClient() {
    return client;
  }

  @Override
  public String getEventType() {
    return EVENT_TYPE;
  }
}

A ClientDisconnectedEvent:

public class ClientDisconnectedEvent implements IEvent {
  public static final String EVENT_TYPE = "client-disonnected";
  private final Client client;

  ClientDisconnectedEvent(Client client) {
    this.client = client;
  }

  public Client getClient() {
    return client;
  }

  @Override
  public String getEventType() {
    return EVENT_TYPE;
  }
}

Do třídy ConnectionManager přidáme novou třídní konstantu typu IEventBus a necháme ji inicializovat v konstruktoru z parametru:

private final IEventBus eventBus;

  @Inject
  public ConnectionManager(IClientDispatcher clientDispatcher, IWriterThread writerThread,
    IEventBus eventBus, ExecutorService pool, int maxClients) {
    this.clientDispatcher = clientDispatcher;
    this.writerThread = writerThread;
    this.eventBus = eventBus;
    this.pool = pool;
    this.maxClients = maxClients;
  }

Samotné události budeme vyvolávat v metodě insertClientToListOrQueue(). Událost, že klient se odpojil, publikujeme hned poté, co odstraníme klienta ze seznamu klientů:

client.setConnectionClosedListener(() -> {
  clients.remove(client);
  // Vytvoření nové události
  eventBus.publishEvent(new ClientDisconnectedEvent(client));
  if (clientDispatcher.hasClientInQueue()) {
    this.insertClientToListOrQueue(clientDispatcher.getClientFromQueue());
  }
});

Událost o připojeném klientovi publikujeme po vložení klienta do threadpoolu:

pool.submit(client);
eventBus.publishEvent(new ClientConnectedEvent(client));

Poslední událost, kterou budeme publikovat, je událost přijaté zprávy od klienta. Nejdříve vytvoříme třídu, kterou budeme reprezentovat danou událost:

public class MessageReceivedEvent implements IEvent {

  private final IMessage receivedMessage;
  private final Client client;

  MessageReceivedEvent(IMessage receivedMessage, Client client) {
    this.receivedMessage = receivedMessage;
    this.client = client;
  }

  @Override
  public String getEventType() {
    return receivedMessage.getType();
  }

  public IMessage getReceivedMessage() {
    return receivedMessage;
  }

  public Client getClient() {
    return client;
  }
}

Nyní se přesuneme do třídy Client. Opět zde vytvoříme třídní konstantu typu IEventBus a inicializujeme ji v konstruktoru pomocí parametru:

private final IEventBus eventBus;

Client(Socket socket, IWriterThread writerThread, IEventBus eventBus) throws IOException {
  this.socket = socket;
  writer = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
  this.writerThread = writerThread;
  this.eventBus = eventBus;
}

Nakonec v metodě run() když přijmeme zprávu, tak ji publikujeme:

IMessage received;
while ((received = (IMessage) reader.readObject()) != null) {
  eventBus.publishEvent(new MessageReceivedEvent(received, this));
}

Tím bychom měli hotové publikování událostí napříč celým serverem.

V příští lekci, Java server - Systém pluginů, naimplementujeme systém pluginů pro snadnou rozšiřitelnost serveru o novou funkcionalitu.


 

Stáhnout

Staženo 14x (143.33 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Předchozí článek
Java server - Komunikační protokol
Všechny články v sekci
Server pro klientské aplikace v Javě
Článek pro vás napsal Ing. Petr Štechmüller
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se věnuje primárně programování v Jave, ale nebojí se ani webových technologií.
Aktivity (6)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!