Vánoční nadílka Vánoční nadílka
Vánoční akce! Daruj lepší budoucnost blízkým nebo sobě. Až +50 % zdarma na dárkové poukazy. Více informací

Lekce 1 - Úvod do jazyka Java

Java Základní konstrukce Úvod do jazyka Java American English version English version

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

Vítejte u první lekce on-line kurzu programovacího jazyka Java. Budeme se učit postupně, od úplných začátků až po složité konstrukce, objektové modely a např. práci s databází. S trochou trpělivosti a vytrvalosti se z tebe tak stane dobrý programátor.

Abychom plně porozuměli jazyku Java, ohlédněme se do minulosti na to, jak se programovací jazyky vyvíjely. Bude pro nás totiž důležité pochopit, jak Java pracuje a proč je dobré programovat právě v tomto jazyce.

Vývoj programovacích jazyků

1. generace jazyků - Strojový kód

Procesor počítače umí vykonávat jen omezené množství jednoduchých instrukcí, které jsou uloženy jako sekvence bitů, jsou to tedy čísla. Ta se mu obvykle zadávají v hexadecimální (šestnáctkové) soustavě. Instrukce jsou tak elementární, že umožňují pouze např. sčítání adres nebo skoky mezi instrukcemi. Nelze např. jednoduše sečíst dvě čísla, musíme se na čísla dívat jako na adresy v paměti a takové sečtení čísel zabere několik instrukcí. Program sčítající dvě čísla by vypadal např. takto:

2104
1105
3106
7001
0053
FFFE
0000

Instrukce se procesoru předloží v binární podobě. Takovýto kód je samozřejmě extrémně nečitelný a závisí na instrukční sadě daného CPU. Určitě v tomto jazyce nebude jednoduché tvořit nějaké programy, bohužel každý program musí být nakonec do tohoto jazyka přeložen, aby mohl být na procesoru počítače spuštěn.

Strojový kód

2. generace jazyků - Assembler

Assembler (zkráceně ASM) není o nic jednodušší, než strojový kód, ale je lidsky čitelný. Jedná se o strojový kód, ve kterém mají instrukce slovní označení (kód), čili si člověk nemusí pamatovat čísla. Kódy instrukcí se poté přeloží na výše uvedený strojový kód. Stejný program by v ASM vypadal takto:

ORG 100
LDA A
ADD B
STA C
HLT
DEC 83
DEC –2
DEC 0
END

Vidíme, že je to poněkud lidštější, ale stále nezasvěcení lidé vůbec netuší, jak program funguje (včetně mne).

3. generace jazyků

Jazyky v třetí generaci konečne nabízí uživateli určitou abstrakci nad tím, jak program vidí počítač, zaměřují se na to, jak program vidí člověk. Naše čísla jsou vnímána již jako proměnné, zdrojový kód připomíná matematický zápis.

Sečtení dvou čísel by v jazyce C vypadalo takto:

int main(void)
{
  int a, b, c;
  a = 83;
  b = -2;
  c = a + b;
  return 0;
}

Všichni asi tušíme, co program dělá, sečte čísla 83 a -2 a výsledek uloží do proměnné c. U všech jazyků třetí generace je samozřejmě výhodou vysoká čitelnost. S dalším vývojem šly jazyky ještě dál a přinesly objektově orientované programování, ale o tom až později. Jazyky v třetí generaci spadají v zásadě do třech kategorií:

Kompilované jazyky

Kompilované (neřízené) jazyky mají tedy svůj zdrojový kód v jazyce, kterému lidé dobře rozumí. Tento zdrojový kód se samozřejmě musí přeložit do strojového kódu, aby ho bylo možné na procesoru spustit. Tento překlad zajišťuje překladač (kompiler), který přeloží najednou celý program do stroj. kódu.

Kompiler

Kompilace má tyto výhody:

 • Rychlost - Jediné zbrždění spočívá v jednorázové kompilaci, přeložený program poté běží srovnatelně rychle, jako kdyby byl napsán např. v ASM.
 • Nepřístupnost zdroj. kódu - Program se šíří již zkompilovaný, není jej možné jednoduše modifikovat pokud zároveň nevlastníte jeho zdroj. kód.
 • Snadné odhalení chyb ve zdroj. kódu - Pokud zdrojový kód obsahuje chybu, celý proces kompilace spadne a programátor je s chybou seznámen. To značně zjednodušuje vývoj.

Dále jsou tu samozřejmě nevýhody:

 • Závislost na platformě - Program je stále závislý na platformě, tedy na typu procesoru a operačním systému. Zkompilovaný program nemůžeme vzít a přenést na jinou platformu bez toho, aby byl na této platformě zkompilován.
 • Nemožnost editace - Jakmile se program jednou zkompiluje do strojového kódu, nelze ho editovat jinak, než opětovnou kompilací. To pochopitelně platí i pro výše zmíněné jazyky.
 • Memory management - Vzhledem k tomu, že počítač danému programu nerozumí a jen mechanicky vykonává instrukce, můžeme se někdy setkat s velmi nepříjemnými chybami s přetečením paměti. Kompilované jazyky obvykle nemají automatickou správu paměti a jsou to jazyky nižší (s nižším komfortem pro programátora). Běhové chyby způsobené zejména špatnou správou paměti se kompilací neodhalí.

Příkladem kompilovaných jazyků jsou např. jazyk C, jeho objektový následník C++ nebo Pascal/Delphi.

Interpretované jazyky

Interpretace se snaží řešit problém přenositelnosti programů mezi různými platformami a také přichází s vyšším komfortem pro programátora. Interpret funguje podobně, jako kompiler, jen nepřekládá program celý najednou, ale překládá pouze to, co je v danou chvíli potřeba. (Interpreter znamená v angličtině tlumočník, tedy nejprve vyslechne jednu větu mluvčího a tu poté přeloží a vysloví. Překlad probíhá během proslovu, tedy běhu programu, po větách/instrukcích. Kompiler/překladač přeloží rozhovor celý najednou a poté ho celý přečte.). Můžeme si představit, že výše uvedený zdrojový kód by interpret četl po jednotlivých řádcích, tu část by vždy zkompiloval do strojového kódu a vykonal. Výsledek kompilace by zahodil a přesunul by se na další řádek. Možná vám to připadá jako plýtvání výkonem procesoru a je pravda, že tento způsob běhu programu také není zrovna nejrychlejší.

Interpret

Jaké může mít tedy tento postup výhody? Je jich hned několik:

 • Přenositelnost: Program je plně přenositelný, pokud existuje interpret pro danou platformu, půjde tam zdrojový kód programu spustit (a vývoj interpretu je snažší, než vývoj kompilátoru).
 • Jednodušší vývoj - Ve vyšších jazycích jsme odstíněni od správy paměti, kterou za nás dělá tzv. garbage collector (řekneme si o něm v seriálu více). Často také nemusíme ani zadávat datové typy a máme k dispozici vysoce komfortní kolekce a další struktury.
 • Stabilita - Díky tomu, že interpret kódu rozumí, předejde chybám, které by zkompilovaný program jinak klidně vykonal. Běh interpretovaných programů je tedy určitě bezpečnější, dále umožňuje zajímavou vlastnost, tzv. reflexi, kdy program za běhu zkoumá sám sebe, ale o tom později.
 • Jednoduchá editace - Program můžeme vyvíjet po částech a nahrávat na cílové umístění, díky tomu, že se nemusí kompilovat, ho je možné jednoduše editovat "za běhu".

Interpret má tři zásadní nevýhody:

 • Rychlost - Interpretace může být mnohdy velmi pomalá a program tak plně nevyužívá výkon počítače.
 • Často obtížné hledání chyb - Díky kompilaci za běhu se chyby v kódu objeví až v tu chvíli, kdy je kód spuštěn. To může být někdy velmi nepříjemné.
 • Zranitelnost - Protože se program šíří v podobě zdrojového kódu, každý do něj může zasahovat nebo krást jeho části.

Příkladem interpretovaného jazyka je např. PHP. Na většině webů ten poměrně pohodlný jazyk výkonově stačí, ale například Facebook používá speciální kompilovanou verzi PHP, zájemci ať se podívají na projekt HipHop for PHP.

Jazyky s virtuálním strojem

Napadlo vás, co by se stalo, kdyby se oba dva výše zmíněné způsoby spojily? Pokud ano, gratuluji, vynalezli jste virtuální stroj. Jedná se o nejmodernější podobu jazyka, která je v současné době také nejrozšířenější a nejlepší volbou pro vývoj většiny aplikací. Nebudu tajit, že do této kategorie spadá samotná Java nebo C#.

Zdrojový kód je nejprve přeložen do tzv. mezikódu, kterému se u Javy říká bytecode. Jedná se v podstatě o strojový (binární) kód, který má ale o poznání jednodušší instrukční sadu a přímo podporuje objektové programování. Tento mezikód je potom díky jednoduchosti relativně rychle interpretovatelný tzv. virtuálním strojem (tedy interpretem, v případě Javy je to tzv. JVM - Java Virtual Machine). Výsledkem je strojový kód pro náš procesor.

Virtuální stroj

Určitě jste trochu vyděšeni, ale věřte, že jsme v podstatě odstranili nevýhody interpreta i kompileru a můžeme využívat mnohé z jejich výhod:

 • Odhalení chyb ve zdrojovém kódu - Díky kompilaci do bytekódu jednoduše odhalíme chyby ve zdrojovém kódu.
 • Stabilita - Díky tomu, že interpret kódu rozumí, zastaví nás před vykonáním nebezpečné operace a na chybu upozorní. Můžeme také provádět reflexi (i když pro bytekód, ale od toho jsme většinou odstíněni).
 • Jednoduchý vývoj - Máme k dispozici hitech datové struktury a knihovny, správu paměti za nás provádí garbage collector.
 • Slušná rychlost - Rychlost se u virtuálního stroje pohybuje mezi interpretem a kompilerem. Virtuální stroj již výsledky své práce po použití nezahazuje, ale dokáže je cachovat, sám se tedy optimalizuje při četnějších výpočtech a může dosahovat až rychlosti kompileru. Start programu bývá pomalejší, protože stroj překládá společně využívané knihovny.
 • Málo zranitelný kód - Aplikace se šíří jako zdrojový kód v bytekódu, není tedy úplně jednoduše lidsky čitelná.
 • Přenositelnost - Asi je jasné, že hotový program poběží na každém železe, na kterém se nachází virtuální stroj.

Java a JDK

Java je distribuována ve třech edicích:

 • Java SE - Standardní Edici budeme používat pro začátek
 • Java EE - Enterprise Edice není ve skutečnosti jiná Java, ale sada knihoven do JSE, která umožňuje vytvářet velké webové aplikace. Je poměrně komplikovaná, ale ve firmách extrémně žádaná. Pokud se ji naučíte, budete velmi žádaní programátoři.
 • Java ME - Mikro Edice běží v SIM kartách, pračkách a dalších elektronických zařízeních (Oracle tvrdí, že Java pohání 9 miliard zařízení).

Pro spuštění našich aplikací budeme potřebovat JRE (Java Runtime Environment), což je běhové prostředí obsahující virtuální stroj. Pro vývoj budeme potřebovat JDK (Java Development Kit), které obsahuje knihovny a nástroje pro vývojáře.

Další výhodou Javy je, že je zcela zdarma a tedy dostupná všem vývojářům. Aplikace v Javě lze také spouštět přímo ve webovém prohlížeči pomocí Java Web Start. Ten se také automaticky stará o aktualizaci vaší aplikace.

Jazyky s virtuálním strojem ctí objektově orientované programování a jedná se o současný vrchol vývoje v této oblasti. Existují i jazyky 4. a 5. generace, ale ty mají specifické použití a nebudeme se s nimi zde zatím zabývat.

Nyní víme, s čím to vlastně budeme pracovat. V příští lekci, NetBeans IDE a první konzolová aplikace, si ukážeme práci s IDE (programátorským prostředím) NetBeans a vytvoříme si svůj první program.


 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
165 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (5)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (49)

Avatar
chalzd
Člen
Avatar
chalzd:2. dubna 11:47

Srozumitelné, přehledné, děkuji.

Odpovědět 2. dubna 11:47
Svůj život máme ve své hlavě.
Avatar
Matěj Švéda:31. května 10:53

není chyba v ukázce kódu C pro jazyky 3. generace?

int main(void)
{
int a, b, c;
a = 83;
b = -2;
c = a + b;
return 0;
}

neměl by na program na konci vracet proměnnou c místo nuly? jem záčatečník, tak mě nekamenujte, jen chci mít jasno :D

 
Odpovědět 31. května 10:53
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Matěj Švéda
Petr Štechmüller:31. května 11:10

Ahoj, nula je správně. Znamená to, že program skončil v pořádku. Je domluveno, že pokud program vrátí jinou hodnotu než nula, tak program skončil chybou, která je definována právě vrácenou hodnotou.

Odpovědět 31. května 11:10
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
 
Odpovědět 31. května 11:13
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Matěj Švéda
DarkCoder:31. května 11:51

Doplním a upřesním, neboť si smíchal dohromady dvě konstrukce.

Uvedený příklad je v pořádku, klíčové slovo return s návratovou hodnotou se vztahuje k funkci main() a nikoli k jiné funkci. Návratová hodnota funkce main() již zde byla vysvětlena v předešlém příspěvku. Proměnnou bys vracel v případě vlastních funkcí, popřípadě z funkcí ze standardní knihovny jazyka C. Tak například funkce sum() vracející výsledek součtu dvou celočíselných argumentů.

int sum(int a, int b){
  int c;
  c = a + b;
  return c;
}

Zde vracíš proměnnou a nikoli nulu. To je to co si někde viděl, že funkce vracející hodnotu může vracet proměnnou, která představuje výsledek daného úkonu.

Funkci lze samozřejmě zjednodušit, není zapotřebí proměnné. Vracet mohu přímo výsledek výrazu.

int sum(int a, int b){
  return (a+b);
}

Nyní by Ti měl být jasný rozdíl mezi vrácením nuly (korektní ukončení funkce main()) a proměnné (výsledek úkonu funkce vracející hodnotu).

Odpovědět 31. května 11:51
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Daniel Szabo
Člen
Avatar
Daniel Szabo:2. června 8:46

Děkuji za ty to informace. Které mate na tomto webu.

Odpovědět 2. června 8:46
Make an mistake learn from it and rise up.
Avatar
Milan Stoklásek:6. června 22:08

Díky moc za tento web a vše. Člověk má šanci vrátit se ke svým snům a mít se lépe ;-)

 
Odpovědět 6. června 22:08
Avatar
Jiří Malý
Člen
Avatar
Jiří Malý:13. července 13:21

Děkuji za článek, díky těmto stránkám a vám všem jsem se do toho opět spustil.

 
Odpovědět 13. července 13:21
Avatar
snowxxaaa
Člen
Avatar
snowxxaaa:24. července 12:10

Díky

 
Odpovědět 24. července 12:10
Avatar
Daniel Bajaja:13. října 22:20

Děkuji mnohokrát za pěkný úvod. Jsem úplný začátečník a musím říct, že moje nadšení díky tvojí práci vzrůstá.

Tento příspěvek píši až po absolvování druhé lekce a schválně jej dávám za lekci první.
Dalo mi totiž chvíli práce odlišit si (v hlavě) rozdíl mezi kódem strojovým a zdrojovým.
Pro pomaleji chápající jako jsem já bych tedy rád za sebe doplnil, že strojový kód je hatmatilka pro procesor - 01010101011101101 atd.

 • a kód zdrojový je zápis programátora v příslušném jazyce.

Omlouvám se jestli někomu přijde můj komentář zbytečný. Mě to na chvíli zpomalilo.

Good luck.

 
Odpovědět 13. října 22:20
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 59. Zobrazit vše