První novoroční výprodej Java týden
Hledáš brigádu v IT, která bude 100 % home office a 100 % flexibilní? Pak napiš na: redakce [zavináč] itnetwork.cz pro více info!
80 % bodů zdarma díky akci Black Friday! Tento týden rovněž sleva na e-learning Java až 80 %

Lekce 1 - Úvod do AngularJS

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

Tento kurz je na historickou verzi frameworku Angular. Pokud neudržujete starší projekt, navštivte prosím kurzy pro aktuální verzi Angular.

Nástupem technologií HTML5 se JavaScript nebývale rozrostl. Aplikace v tomto jazyce se stávají čím dál víc komplexní a samotná knihovna jQuery na to přestává stačit. Má totiž jednu velkou nevýhodu a to, že míchá dohromady aplikační logiku, zpracování událostí a manipulaci s DOM. U menších aplikací, webových stránek či widgetů to zase takový problém není. Problém nastává, pokud se daná aplikace či widget rozroste natolik, že se programátor začne v kódu ztrácet. V takovém případě nastupuje na řadu architektura MVC nebo nějaký její derivát.

Když jsme se tedy rozhodli používat MVC architekturu, narazíme na pár problémů. Jak ji implementovat v JavaScriptu a jak udělat template systém? HTML je dobré pro deklaraci statických dokumentů, ale co když potřebujeme vytvořit dynamické aplikace, kde se informace ve View (tedy v HTML) neustále mění? AngularJS je MVC framework od Googlu, který rozšiřuje HTML o řadu elementů a atributů, díky kterým je vytvořit takový dynamický HTML dokument hračka. Navíc umožňuje vytvářet vaše vlastní HTML elementy a atributy, obsahuje two-way data binding a má spoustu dalších užitečných vlastností díky nimž se kód stává extrémně přehledný, jednoduchý a krátký.

Nejlepší bude, předvést tento framework na konkrétním příkladu. Vytvoříme si tabulku, do které budeme moci přidávat záznamy, řadit je a vyhledávat mezi nimi. Pro pouhý javascript nebo i jQuery je tento úkol těžší, než se na první pohled zdá. Pro AngularJS je to však hračka.

Vytvoříme si tedy základní HTML dokument.

<!DOCTYPE html>
<html ng-app>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Úvod do AngularJS | ITnetwork.cz</title>
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.0.1/angular.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/controllers.js"></script>
  </head>
  <body ng-controller="FrameworksController">
    <section>
      <header>
        <h1>Seznam framework&#249;</h1>
        <input type="text" placeholder="hledaný výraz" id="search" ng-model="searchQuery" />
      </header>

      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Jméno</th>
            <th>Popis</th>
            <th>Jazyk</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr ng-repeat="fw in frameworks | filter:searchQuery ">
            <td>{{fw.id}}</td>
            <td><a ng-href="{{fw.link}}">{{fw.name}}</a></td>
            <td>{{fw.description}}</td>
            <td>{{fw.language}}</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </section>
  </body>
</html>

Na první pohled klasický HTML dokument, ale některé elementy obsahují speciální atributy (direktivy), které do klasického HTML nepatří. Tyto direktivy zpracovává Angular.

ngApp

Tato direktiva automaicky spustí naši aplikaci. Jako parametr očekává název hlavního modulu aplikace. My parametr zatím vynecháme.

ngModel

Je direktiva, která říká Angularu, aby použil two-way data binding. Veškeré změny ve scope se promítnou na tomto elementu a naopak, veškeré změny hodnoty vázaného elementu se projeví ve scope. Funguje pouze s elementy input, select a textarea

{{ AngularJS výraz }}

Výraz mezi dvěma složenými závorkami také zpracovává AngularJS. Syntaxe je stejná jako syntaxe JavaScriptu. Můžete zde vypisovat hodnoty pole, objektu, proměnné, volat funkce a používat tzv. filtry. Filtry se zapisují za znak '|' a mají syntaxi | jméno_filtru:argument1:argument2. O filtrech si povíme víc příště.

ngRepeat

Naši partneři možná hledají právě tebe!

Je cyklus, který projde pole a pro každou iteraci zopakuje prvek, ke kterému se váže (v našem případě celý element tr). Vytváří uvnitř elementu speciální proměnné. Jednak proměnnou obsahující aktuální položku pole (fw) a pak speciální proměnné $index, která obsahuje aktuální index položky, $first je logická hodnota (true, pokud je položka první v poli), $middle opět logická hodnota (true pokud je položka mezi prvním a posledním prvkem) a $last. Všiměte si, že všechny proměnné, které přidal angular, začínají znakem dolaru. Je to tak proto, aby nevznikl konflikt mezi proměnnými přidanými námi a proměnnými angularu. Výsledek ngRepeat se dá filtrovat a řadit. Toho docílíme speciálním filterm filter. Jako argument očekává text, podle kterého bude pole filtrovat. My mu předáme proměnnou searchQuery.

ngController

Předá danému elementu scope controlleru, kterého mu předáme parametrem. Tedy pouze jméno controlleru.

Model a Controller

V AngularJS je modelem jakýkoli objekt předaný do scope. V našem případě to bude jen pole objektů s danými informacemi. Vytvoříme ho v controlleru na objektu $scope, který controlleru předáme (resp. AngularJS předá) parametrem. Samotný controller bude představovat JS funkce.

function FrameworksController( $scope ) {
  $scope.frameworks = [{
    "id" : 1,
    "name" : "AngularJS",
    "link" : "http://www.angularjs.org",
    "description" : "HTML enhanced for web apps!",
    "language" : "javascript"
  },
  {
    "id" : 2,
    "name" : "jQuery",
    "link" : "http://www.jquery.com",
    "description" : "Write less, do more",
    "language" : "javascript"
  },
  {
    "id" : 3,
    "name" : "RaphaelJS",
    "link" : "http://www.raphaeljs.com",
    "description" : "Kreslete vektorovou grafiku javascriptem",
    "language" : "javascript"
  }];
};

I když controller sám zatím nic moc nedělá, plní tu důležitou roli. Poskytuje prostor, kam můžeme uložit informace, tedy scope. Každý scope v controlleru je potomkem root scope (tedy kořenového scope). Scope je velmi důležitý. AngularJS ho používá, aby oddělil model, controller a view ale zároveň je udržoval synchronizované. Změní-li se scope v data modelu, promítnou se změny v šabloně a obráceně, změní-li se scope v šabloně, změní se také i v data modelu (viz. obrázky pod tímto odstavcem). Toto je velmi užitečná vlastnost Angularu díky které máme vždy k dispozici aktuální informace.

One-way data binding

One-way data binding

Two-way data binding v AngularJS

Two-way data binding v AngularJS

Zpracování formuláře

Když už máme tabulku našich oblíbených frameworků, bylo by dobré, abychom je mohli dál přidávat. Vytvoříme proto formulář.

<form ng-submit="addFramework()">
  <input type="text" ng-model="data.name" placeholder="Jméno frameworku" />
  <input type="text" ng-model="data.link" placeholder="Odkaz na web" />
  <select ng-model="data.language">
    <option value="" disabled="disabled">Programovací jazyk ...</option>
    <option value="javascript">JavaScript</option>
    <option value="java">Java</option>
    <option value="c#">C#</option>
    <option value="php">PHP</option>
    <option value="python">Python</option>
  </select>
  <textarea placeholder="Krátký popis" ng-model="data.description"></textarea>
  <input type="submit" value="P&#248;idat" />
</form>

I v tomto formuláři se objevily nám ještě neznáme atributy. Direktivu ngModel už známe. Jen bych podotknul, že pokud proměnná uvedené v ngModel neexistuje, Angular ji sám v daném scope vytvoří. Data z našeho fomuláře budeme ukládat do objektu data.

ngSubmit

Tato direktiva zpracovává javascriptovou událost onSubmit. V parametru je AngularJS výraz. Můžeme zde tedy nastavit hodnotu proměnným nebo spouštět funkce v našem scope. Stejně lze použít i direktivy ngClick, ngMouseover atp. V podstatě všechny základní JS události.

Poznámka: V aktuální verzi AngularJS (1.0.1) ještě neexistuje direktiva ngFocus a ngBlur. Ty budou přidány do verze 1.2 (viz. AngularJS 1.0 -> 1.2 Roadmap)

Musíme ještě vytvořit odpovídající metodu addFramework v našem controlleru FrameworksController. Tato metoda přidá objekt data do našeho pole a vynuluje ho. Tak zmizí i data v našem formuláři a přidá se nový záznam do tabulky.

$scope.addFramework = function() {
  // Přiřadíme záznamu číslo ID
  $scope.data.id = $scope.frameworks.length+1;
  // Vložíme objekt data do pole frameworků
  $scope.frameworks.push($scope.data);
  // a vynulujeme ho
  $scope.data = {};
};

Nyní už můžeme přidávat nové záznami přes tento formulář. Nicméně tohle je pouze základní práce s formuláři v AngularJS. Pokročilejší manipulace s nimi jako jsou různé validace atp. si ukážeme někdy jindy.

Sledování změn ve scope

Někdy je třeba sledovat změny objektů ve scope a podle toho rozhodnout, co se bude dít. Scope má na takové případy speciální metodu $watch. V parametrech tato funkce chce název hodnoty, kterou sledujeme, funkci, která se vykoná při každé změně a jestli má porovnávat objekty.

V naší aplikaci by bylo dobré ukládat frameworky do nějakého uložiště, aby se nám náš seznam nesmazal po každém obnovení stránky. K tomu můžeme použít třeba localStorage. Abychom tak nepřišli o naše záznamy v tabulce, vytvoříme si watcher v našem controlleru sledující pole frameworků a při každé jeho změně uložíme novou hodnotu do localStorage.

$scope.$watch(
  // Budeme sledovat změny v ojektu frameworks
  'frameworks',
  // Funkce má v parametrech aktuální a starý seznam frameworků
  function( newList, oldList ) {
    // a uložíme je do lokálního uložiště jako
    localStorage.setItem('frameworks', JSON.stringify(newList));
  },
  // Porovnáváme dva objekty
  true
);

Teď se nám informace ukládají na lokální uložiště, tak by bylo dobré je odtamtud při každém načtení aplikace vytáhnout. Jednoduše nastavíme v controlleru $scope.frameworks = JSON.parse(localStorage.getItem('frameworks')) || [];

Řazení ngRepeat a dokončení aplikace

Už jsme skoro u konce. Nyní si zkusíme jen seřadit tabulku po kliknutí na záhlaví daného sloupce. V ngRepeat můžeme kromě filtru filter použt i filtr orderBy, který seřadí pole podle zadaných hodnot. Ty jsou dvě, jednak jméno vlastnosti, podle které chceme pole sešadit (např. name, id, description atd. - odpovídá klíčům objektu) a pak jestli má pole seřadit vzestupně nebo sestupně (logická hodnota - není povinná). Přidáme tedy tento filter k výrazu direktivy ngRepeat: ng-repeat="fw in frameworks | filter:searchQuery | orderBy:orderProp:reverse". Tak seřadíme pole vždy podle hodnoty proměnné orderProp a reverse. Pokud nebudou definovány v našem scope, nebude pole seřazeno, takže je ani definovat nemusíme. Nicméně pokud byste chtěli mít pole seřazeno, stačí vytvořit v scope dané proměnné.

Teď jen nastavit proměnné orderProp a reverse po kliknutí na záhlaví každého sloupce naší tabulky. Na to použijeme direktivu ngClick, která se chová stejně jako již zmíněná direktiva ngSubmit, akorát zpracovává jinou událost (onClick). Změníme záhlaví naší tabulky.

<thead>
  <tr>
    <th ng-click="orderProp = 'id'; reverse = !reverse;">ID</th>
    <th ng-click="orderProp = 'name'; reverse = !reverse;">Jméno</th>
    <th ng-click="orderProp = 'description'; reverse = !reverse;">Popis</th>
    <th ng-click="orderProp = 'language'; reverse = !reverse;">Jazyk</th>
  </tr>
</thead>

Tak a máme hotovo. Máme funkční tabulku, která jde řadit, lze v ní vyhledávat a dokonce i přidávat záznamy, aniž by se smazali po obnovení stránky. Nakonec k článku přikládám ke stažení zdrojové kódy aplikace. Zajímavé na této aplikaci je fakt, že CSS styly jsou několikrát větší než HTML struktura a kód controlleru dohromady. Více se o AngularJS dozvíte na oficiálních stránách AngularJS.org.


 

Stáhnout

Staženo 1753x (3.94 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

 

Článek pro vás napsal Drahomír Hanák
Avatar
Jak se ti líbí článek?
15 hlasů
Autor v současné době studuje Informatiku. Zajímá se o programování, matematiku a grafiku.
Všechny články v sekci
AngularJS
Miniatura
Následující článek
AngularJS filtry&moduly
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Avatar
Anonym
Neregistrovaný
Avatar
Anonym:19.8.2012 21:17

Ahoj, doufám, že se bude s AngularJS pokračovat, protože mě tento článek zaujal a mám o AngularJS zájem :).

 
Odpovědět
19.8.2012 21:17
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Anonym
Drahomír Hanák:19.8.2012 21:22

Zdravím, jsem moc rád, že se článek líbí :) Mám už rozepsaný nový díl o filtrech v AngularJS, a pak plánuji napsat tutoriál na direktivy. Nevím ale, jak to budu teď stíhat. Snad je oba stihnu dopsat alespoň do konce týdne.

 
Odpovědět
19.8.2012 21:22
Avatar
Duto
Neregistrovaný
Avatar
Duto:27.2.2013 23:23

Podle http://docs.angularjs.org/….databinding je v prvním obrázku chyba - prohozený template a view.

 
Odpovědět
27.2.2013 23:23
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Duto
Drahomír Hanák:27.2.2013 23:32

Díky, nevšiml jsem si toho :) Snad ale čtenářům došlo, co jsem tím myslel. Prostě jednou se zkompiluje šablona s daty a už se nedá měnit (maximálně překreslením). Pro obousměrné bindování se při změně automaticky překreslí jen daná část view.

 
Odpovědět
27.2.2013 23:32
Avatar
Neaktivní uživatel:21.4.2013 11:34

Chci se zeptat, dají se data ukládat přípo z pole? Popřípadě jak?

Odpovědět
21.4.2013 11:34
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
Drahomír Hanák:21.4.2013 12:54

Ahoj, jak to myslíš? :) Komunikace mezi vrstvami View a Controller je zajištěná pomocí objektu $scope. Do toho si můžeš uložit cokoli. Klidně i pole.

 
Odpovědět
21.4.2013 12:54
Avatar
Neaktivní uživatel:21.4.2013 22:02

ale budu mít pole (100)osob, které jsem už dříve používal v php a budu to chtít uložit co nejrychleji do tohoto frameworku. a nepočítám způsob že to celé ručně z kopíruju. Dá se to nějak? Nebo se rozhodnu nepoužívat MySQL a budu chtít ty data z kopírovat do oběktu $scope a td...

Odpovědět
21.4.2013 22:02
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
Drahomír Hanák:22.4.2013 9:04

Buďto si data načteš přes AJAX (v angularu je na to servis $http http://docs.angularjs.org/api/ng.$http) nebo v šabloně můžeš použít direktivu ngInit a předat ji JSON toho pole:

<div ng-controller="Frameworks">
  <div ng-init="<?php json_encode($data); ?>">
</div>

V tvé případě je vhodnější to načíst přes AJAX.

 
Odpovědět
22.4.2013 9:04
Avatar
Karel
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Drahomír Hanák
Karel:6.11.2013 12:54

A dá se napsat

<div ng-init="<?= $poleZKontroleru ?>">

nebo 2 případ:

<div ng-init="uzivatele = <?= $poleZKontroleru ?>">

Je aspoň jedna odpověď správná?

 
Odpovědět
6.11.2013 12:54
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Karel
Drahomír Hanák:6.11.2013 13:04

Musí tam být json_encode. Jinak PHP vyhodí chybu.

<div ng-init="uzivatele = <?= json_encode($poleZKontroleru); ?>">

Pokud to ale jde, tak je mnohem lepší si načíst data AJAXem a v kontroleru je jen předat do scope.

 
Odpovědět
6.11.2013 13:04
Avatar
fb612
Člen
Avatar
fb612:2.2.2014 21:02

hezký článek.

zajímala by mě varianta ukládat objekty aplikace v json formátu a možnost je pak i upravovat.

Odpovědět
2.2.2014 21:02
Časně do postele a časně z postele vede člověka ke zdraví, moudrosti a bohatství. -Franklin, Benjamin
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na fb612
Drahomír Hanák:2.2.2014 21:36

Jsem rád, že se článek líbí.

JavaScriptová resp. JSON uložiště jsou nad rámec článků o Angularu, ale třeba se k nim také dostanu. Možností ukládat data v prohlížeči je hned několik: už zmíněný local storage, IndexedDB nebo WebSQL. Z nich přímo podporuje JSON jen IndexedDB. JSON se ale dá v textové podobě uložit v podstatě kamkoli. Záleží na požadavcích, které mám na uložiště/databázi.

Co se týče klasických serverových databází, z vlastní zkušenosti můžu doporučit třeba objektovou databázi MongoDB. Dál například CouchDB. Jako formát také používají JSON a komunikace s těmito databázemi je možná pomocí nějakého Web API (HTTP) nebo přes WebSockets. CouchDB má třeba jako komunikační rozhraní právě Web API, takže je na tohle docela vhodná. Zatím jsem ji ale nezkoušel v reálné aplikace.

JSON se stává na webu de facto standard (podobně jako dřív XML), takže databází a uložišť, která používají JSON, je opravdu hodně. Jen si správně vybrat :)

 
Odpovědět
2.2.2014 21:36
Avatar
fb612
Člen
Avatar
fb612:2.2.2014 22:04

dekuji, zkusim mongoDB

Odpovědět
2.2.2014 22:04
Časně do postele a časně z postele vede člověka ke zdraví, moudrosti a bohatství. -Franklin, Benjamin
Avatar
kuba.vaclavik:3.7.2014 22:47

Ahoj, je možné řadit podobně jako objekt i pole?
Zde je kousek kodu jak jsem se o řazení pole pokoušel:

*.js
function mealCtrl($scope) {
$scope.myMeal = ["skopovy","jeh­neci","hovezi","sli­mejsi"];
}

*.html
<div ng-controller="me­alCtrl">
<ul>
<li ng-click="orderProp='my­Meal';reverse = !reverse">SORT</li>
<li ng-repeat="meal in myMeal | orderBy:order­Prop:reverse">{{me­al}}</li>
</ul>
</div>

Takto to neběží. Ví někdo jak setřídit pole?

Odpovědět
3.7.2014 22:47
Prokrastinací k extrémním výkonům
Naši partneři možná hledají právě tebe!
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na kuba.vaclavik
Drahomír Hanák:3.7.2014 23:22

S polem je to trochu jiné. Filtru orderBy můžeš předat funkci, podle které bude angular pole řadit. Jako parametr dostane prvek z toho pole a vrátí číslo, podle kterého pak angular prvek zařadí (použije operátory >, <, =). Funguje to asi takto (pseudokód, kde fn je tvoje funkce):

hodnotaA = fn(a);
hodnotaB = fn(b);
if (hodnotaA > hodnotaB) prohod(a, b);

V kontroleru teda definuješ funkci, podle které se bude pole řadit:

$scope.naivniRazeniTextu = function(prvek) { return prvek; };

A pak v šabloně použiješ místo orderProp, naivniRazeniTextu (naivní protože nebere v potaz diakritiku)

<li ng-repeat="meal in myMeal | orderBy:naiveSort">{{ meal }}</li>
 
Odpovědět
3.7.2014 23:22
Avatar
Odpovídá na Drahomír Hanák
kuba.vaclavik:4.7.2014 0:20

A jak to řazeni spustim?
<li ng-click=" ..? ">SERADIT</li>

Editováno 4.7.2014 0:21
Odpovědět
4.7.2014 0:20
Prokrastinací k extrémním výkonům
Avatar
Drahomír Hanák
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na kuba.vaclavik
Drahomír Hanák:4.7.2014 10:09

Můžeš si uložit referenci na funkci do nějaké proměnné a předat filtru orderBy tu proměnnou.

// kontroller
$scope.razeni = angular.noop;
$scope.seraditPodle = function(funkce) {
  $scope.razeni = funkce == null ? angular.noop : funkce;
};
$scope.abecedniRazeni = function(prvek) { return String(prvek); };

// šablona
<button ng-click="seraditPodle(abecedniRazeni)">řadit podle abecedy</button>
<ul>
 <li ng-repeat="meal in myMeal | orderBy:razeni">...</li>
</ul>

angular.noop je funkce, která nic neudělá (angular.noop = function(){};)

 
Odpovědět
4.7.2014 10:09
Avatar
roman.kratochvil:26.10.2016 15:42

Uvedený příklad nefunguje v IE ani v Edge, funguje v Chrome....

 
Odpovědět
26.10.2016 15:42
Avatar
Marian Benčat
Redaktor
Avatar
Odpovědět
26.10.2016 17:29
Totalitní admini..
Avatar
roman.kratochvil:27.10.2016 8:46

Nefunguje ten grid (ten seznam), vypadá to, že to je kolem ng-repeat....

Chci sem vložit screeny, ale nevím jak, dole dám vybrat soubory a nic.....

Editováno 27.10.2016 8:49
 
Odpovědět
27.10.2016 8:46
Avatar
Odpovědět
27.10.2016 9:06
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
roman.kratochvil:27.10.2016 9:31

v png jsme to dělal, teď to je v jpg!

Díky za trknutí

Editováno 27.10.2016 9:32
 
Odpovědět
27.10.2016 9:31
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
roman.kratochvil:27.10.2016 9:34

Tady jsou screeny

Jsem myslel, že to je multiplatformní, ale zase chrome vs. IE....

 
Odpovědět
27.10.2016 9:34
Avatar
Marian Benčat
Redaktor
Avatar
Odpovídá na roman.kratochvil
Marian Benčat:27.10.2016 10:16

Je to multi platformni.. Nejaka chyba v konzoli?? Vsadil bych boty na neco ve stylu ze indexOf() je undefined :-)

Pouzivaji to skoro vsechny knihovny, ale IE asi az do 10tky to v zákaldu nemá a dává se na to polyfill.

Odpovědět
27.10.2016 10:16
Totalitní admini..
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
roman.kratochvil:27.10.2016 10:49

V Edgi to nefunguje taky.
Chrome je jedinej kde to funguje.

 
Odpovědět
27.10.2016 10:49
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
roman.kratochvil:27.10.2016 11:08

Tak už to funguje :-) Otevřel jsem si to ve VS2015 jako website a tam jsem si to spoustil funguje to. Předtím jsme to spouštěl klasicky přes souborový systém (to funguje jenom v chromu).
Je to divné, ale výsledné aplikace fungují stejně přes IIS tak to nebudu řešit.

 
Odpovědět
27.10.2016 11:08
Avatar
Vít Klíma
Člen
Avatar
Vít Klíma:21.8.2018 15:47

Starší článek, ale možná by stálo za zmínku poupravit funkce vymazávání.
Nyní když se dá seřadit podle ID 4->1 a poté se klikne první řádek u ID 4 přes x, tak se nesmaže ten za ID 4, ale ten poslední řádek s ID 1. Obdobně při kliknutí na druhý x, tak se smaže ID 2 na třetím řádku.

Navrhoval bych úpravu kódu.
HTML:
<td class="action">x</td>

JS:
$scope.vymazat = function(ind){
$scope.framewor­ks.splice(ind,1);
};

Ještě by chtělo upravit číslování ID, protože když se smaže 3, tak 4 se stále zachová a při přidání se opakuje znovu ID 4. Pak je tam tedy 1, 2, 4, 4. Takže po nějakým odmazání jednoho řádku, se všechny čísla přepočítají. Osobně mám v této ukázce ID skrytý :-D.

 
Odpovědět
21.8.2018 15:47
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 27 zpráv z 27.