Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 8 - Jednoduchý redakční systém v AngularJS - Administrace

V minulé lekci, Jednoduchý redakční systém v AngularJS - Výpis článku, jsme vytvořili základní strukturu pro výpis článků.

Dnes si do administrace článků přidáme kontrolery i šablony pro jejich vytváření, editaci a mazání.

Externí JS knihovny

Jelikož AngularJS je poměrně robustní framework, který přebírá kontrolu nad většinou javascriptového dění na celé stránce, není úplně lehké ho propojit s některými knihovnami. Naštěstí pro ty populární existují již připravené moduly, které vše usnadní. Příkladem je třeba TinyMCE, které jsem se rozhodl použít pro pohodlnou editaci HTML obsahu článků.

assets/lib/js/an­gular-ui-tinymce.min.js

Pro práci s ním je třeba kromě samotné knihovny vložit do projektu i modul - AngularUI wrapper for TinyMCE, který slouží jako obal pro využití této knihovny v prostředí AngularJS. Tento modul si tedy stáhněte a vložte do složky pro externí knihovny naší aplikace.

app/cms.module.js

Dále ho ještě nezapomeneme klasicky zavést jako modul naší aplikace:

'use strict';

// Deklarace modulu aplikace.
var app = angular.module('cms', ['ngRoute', 'ngResource', 'ngMockE2E', 'ngSanitize', 'ngMessages', 'ui.tinymce']);

Kontrolery

Jelikož modelovou vrstvu v podobě simulovaného nebo vlastního plnohodnotného API máme již nachystanou z minulé lekce, začneme rovnou od kontrolerů.

app/controller­s/article-list.controller.js

V AngularJS máme standardně k jednomu kontroleru jednu šablonu, kontroler tedy většinou reprezentuje jednu samostatnou stránku. Proto si pro výpis seznamu článků, jako samostatnou stránku, vytvoříme vlastní šablonu a kontroler, který bude vypadat následovně:

'use strict';

/** Zpracovává vykreslování seznamu článků. */
app.controller('ArticleListController', function ($rootScope, $scope, Articles) {
  $rootScope.title = 'Výpis článků';
  $rootScope.description = 'Výpis všech článků.';

  this.articles = Articles.query();

  /**
   * Odstraní článek.
   * @param {int} index - Index článku v poli článků.
   */
  this.remove = function (index) {
    // Odstraní článek pomocí API.
    Articles.delete({url: this.articles[index].url}, (function () {
      // Odstraní článek z aktuálního seznamu článků.
      this.articles.splice(index, 1);
    }).bind(this), function (error) {
      console.error(error);
    });
  };
});

Zde se toho moc nového neudálo, pouze vidíme způsob načtení článku z API a definici metody kontroleru pro jejich smazání, jak z lokálně načtených dat, tak opět i z API.

app/controller­s/article-editor.contro­ller.js

Další na řadě bude kontroler reprezentující stránku editoru článků:

'use strict';

/** Zpracovává vykreslování editoru článků. */
app.controller('ArticleEditorController', function ($routeParams, $rootScope, $scope, $location, Articles) {
  $rootScope.title = 'Editor';
  $rootScope.description = 'Editor článků.';

  // Počáteční hodnota / základ pro nový článek.
  $scope.article = {
    url: '',
    title: '',
    content: '',
    description: ''
  };

  var url = $routeParams.url; // Získání URL editovaného článku.

  // Načtení dat editovaného článku z API, pokud byla zadána jeho URL.
  if (url) Articles.get({url: url}, function (article) {
    $scope.article = article;
  }, function (error) {
    console.error(error);
  });

  // Nastavení pro TinyMCE.
  this.tinymceOptions = {
    selector: '#editorForm-content',
    plugins: [
      'advlist autolink lists link image charmap print preview anchor',
      'searchreplace visualblocks code fullscreen',
      'insertdatetime media table contextmenu paste'
    ],
    toolbar: 'insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image',
    entities: '160,nbsp',
    entity_encoding: 'raw'
  };

  /** Uloží článek. */
  this.save = function () {
    Articles.save($scope.article, function (article, headers) {
      $location.path(headers('Location')); // Přesměrování na zobrazení článku.
    }, function (error) {
      console.error(error);
    });
  };
});

Zde si nejdříve připravíme datovou kostru pro nový článek, kterou přes API doplníme daty článku existujícího, v případě že se jedná o editaci. To poznáme jednoduše podle zadané URL adresy. Následuje místní nastavení pro TinyMCE a na konci zde pak ještě přidáváme metodu pro uložení článku do API.

Šablony

Nyní se podíváme na šablony k jednotlivým kontrolerům.

app/templates/ar­ticle-list.html

Začneme šablonou pro výpis článků:

<table>
  <tr ng-repeat="(index, article) in articleList.articles">
    <td>
      <h2><a href="#!{{article.url}}">{{article.title}}</a></h2>
      {{article.description}}
      <br/>
      <a href="#!editor/{{article.url}}">Editovat</a>
      <a href ng-click="articleList.remove(index)">Odstranit</a>
    </td>
  </tr>
</table>

Zde jsou hned dvě novinky. Za prvé je vidět práce s polem dat v rámci šablony, kde AngularJS vezme v cyklu ng-repeat jednotlivé články a ke každému vytvoří příslušný řádek (<tr>) HTML tabulky. Za druhé je zde ukázka volání metody kontroleru pro smazání článku při kliknutí na odkaz.

app/templates/ar­ticle-editor.html

Nyní šablona pro editor článků:

<!-- AngularJS formulář s mapováním dat i vlastní validací (výchozí validace v prohlížeči vypnuta). -->
<form name="editorForm" ng-submit="articleEditor.save()" novalidate>
  <!-- TITLE -->
  <div class="form-group">
    <label for="editorForm-title">Titulek</label>
    <input id="editorForm-title" type="text" name="title" ng-model="article.title" required>

    <!-- Definice chybových zpráv. -->
    <div ng-messages="editorForm.title.$error" ng-show="editorForm.title.$touched">
      <p ng-message="required">Titulek článku nemůže být prázdný!</p>
    </div>
  </div>

  <!-- URL -->
  <div class="form-group">
    <label for="editorForm-url">URL</label>
    <input id="editorForm-url" type="text" name="url" ng-model="article.url" required>
    <div ng-messages="editorForm.url.$error" ng-show="editorForm.url.$touched">
      <p ng-message="required">URL článku nemůže být prázdná!</p>
    </div>
  </div>

  <!-- DESCRIPTION -->
  <div class="form-group">
    <label for="editorForm-description">Popisek</label>
    <input id="editorForm-description" type="text" name="description" ng-model="article.description" required>
    <div ng-messages="editorForm.description.$error" ng-show="editorForm.description.$touched">
      <p ng-message="required">Popisek článku nemůže být prázdný!</p>
    </div>
  </div>

  <!-- CONTENT -->
    <div class="form-group">
      <label for="editorForm-content">Obsah</label>
      <textarea id="editorForm-content" name="content" ui-tinymce="articleEditor.tinymceOptions" ng-model="article.content" required></textarea>
      <div ng-messages="editorForm.content.$error" ng-show="editorForm.content.$touched">
        <p ng-message="required">Obsah článku nemůže být prázdný!</p>
    </div>
  </div>

  <!-- SUBMIT BUTTON -->
  <button type="submit" ng-disabled="editorForm.$invalid">Uložit článek</button>
</form>

Formulář v AngularJS jsme již viděli v prvním projektu u kalkulačky, ovšem zde je rozšířen o další validační prvky a ukazuje se zde opravdová síla frameworku.

U každého elementu formuláře si můžete povšimnout způsobu definice vlastních validačních pravidel a chybových zpráv, které se zobrazí při jejich porušení. Také formulář nelze odeslat, dokud není celý validní.

Pole pro obsah zde má navíc ještě direktivu pro aktivaci již výše zmíněného TinyMCE a předání jeho příslušné konfigurace.

index.html

Lekci zakončíme klasicky úpravou a rozšířením hlavního souboru naší aplikace. Nebudu sem už vypisovat znovu celou šablonu, ale pouze změny:

...
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#!uvod">Úvod</a></li>
    <li><a href="#!seznam-clanku">Seznam článků</a></li>
    <li><a href>Kontakt</a></li>
  </ul>
</nav>
...
<!-- TinyMCE a jeho integrace pro AngularJS -->
<script type="text/javascript" src="//tinymce.cachefly.net/4.0/tinymce.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/lib/js/angular-ui-tinymce.min.js"></script>
...
<!-- Kontrolery. -->
<script src="app/controllers/article.controller.js"></script>
<script src="app/controllers/article-list.controller.js"></script>
<script src="app/controllers/article-editor.controller.js"></script>
...

Routování

app/cms.routes.js

Na závěr přidáme nová routovací pravidla:

'use strict';

/** Definice routovacích pravidel naší aplikace. */
app.config(function ($routeProvider) {
  var templatePath = 'app/templates/';

  $routeProvider
    .when('/seznam-clanku', {
      templateUrl: templatePath + 'article-list.html',
      controller: 'ArticleListController',
      controllerAs: 'articleList'
    })
    .when('/editor/:url?', {
      templateUrl: templatePath + 'article-editor.html',
      controller: 'ArticleEditorController',
      controllerAs: 'articleEditor'
    })
    .when('/:url?', {
      templateUrl: templatePath + 'article.html',
      controller: 'ArticleController',
      controllerAs: 'article'
    })
    .otherwise({
      redirectTo: '/'
    });
});

Jak vidíte, zde se nám naše nové kontrolery a šablony krásně propojí dohromady pod URL adresami, které jsem se rozhodl zachovat v češtině.

Nyní se již můžete podívat na výsledek, zkusit si vypsat seznam článků a klidně je i nějak editovat. :)

V příští lekci, Jednoduchý redakční systém v AngularJS - Kontaktní formulář, si do našeho redakčního systému přidáme kontaktní formulář.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 32x (26.41 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Předchozí článek
Jednoduchý redakční systém v AngularJS - Výpis článku
Všechny články v sekci
AngularJS
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Jednoduchý redakční systém v AngularJS - Kontaktní formulář
Článek pro vás napsal Jindřich Máca
Avatar
Uživatelské hodnocení:
1 hlasů
Autor se věnuje převážně webovým technologiím, ale má velkou zálibu ve všem vědeckém, nejen ze světa IT. :-)
Aktivity