Anniversary - BF C/C++ week
80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Narozeninové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C/C++

Lekce 3 - Základní datové typy v JavaScriptu a jejich funkce

V minulé lekci, Začínáme s JavaScriptem - První skripty, jsme si naprogramovali několik prvních skriptů a naučili se pracovat s proměnnými.

Dnes se v JavaScript tutoriálu podrobně podíváme na základní datové typy a to přesněji řetězce, čísla a boolean. Ačkoli JavaScript řeší datové typy do určité míry za nás, nemůžeme se jim úplně vyhýbat a měli bychom rozumět tomu, jak fungují.

Rekapitulace

Javascript je dynamicky typovaný jazyk. Plně nás odstiňuje od toho, že proměnná má nějaký datový typ. Ona ho samozřejmě má, ale nedává nám to najevo. Lze vytvořit proměnnou s číselnou hodnotou, následně ji nastavit objekt a potom desetinné číslo. Jazyk se s tím sám vypořádá a typ automaticky změní. Protože typy u proměnných nemusíme uvádět, začínající programátoři se možná radují, ale časem zjistí, že má tento systém i určité nevýhody. Jedná se zejména o snížení schopností automatické kontroly správnosti kódu.

Základní datové typy jsou tyto:

 • String - text
 • Number - číslo s/bez desetinné čárky
 • Boolean - pravda/nepravda
 • Object
 • Null
 • Undefined

Některé datové typy, jako pole a další objekty, si vysvětlíme později. Ty ostatní si popíšeme dnes. Nový standard ECMA 6 přinesl ještě tzv. symboly, ale k těm se dostaneme až seriálu o OOP.

String

String, v překladu textový řetězec, je řada znaků uložená v za sebou jdoucích bajtech paměti. Maximální délka není přesně specifikována, záleží na interpretu. V některých variantách může být teoreticky nekonečná a je omezena pouze velikostí paměti RAM.

Jak jsme si již vysvětlili dříve, řetězce lze zapisovat pomocí dvojitých nebo i jednoduchých uvozovek, tzn.:

let s1 = "nějaký text";
let s2 = 'nějaký text';

Uvozovky lze kombinovat i uvnitř řetězce. Pokud tedy např. chceme napsat jednoduchou uvozovku, vložíme řetězec do uvozovek dvojitých.

let s1 = 'Mám rád znak ", protože se mi líbí.';
let s1 = "David, yes, that's me!";

Pokud je potřeba zapsat v řetězci stejnou uvozovku, jako ve kterých je řetězec zapsaný, musí se uvozovka tzv. odescapovat. To aby ji interpret nevyhodnotil jako ukončení řetězce, ale pouze jako obyčejný znak. K tomu se používá zpětné lomítko (\):

let x = "Mám rád znak \", protože se mi líbí.";

Znaky s tímto lomítkem se souhrnně nazývají escape sekvencí. Kromě uvozovek můžeme pomocí lomítka zapsat ještě několik speciálních znaků, které by se nám jinak zapisovali těžko. Zde je jejich seznam:

 • \a - Pípnutí
 • \b - Backspace
 • \f - Přeskočení na další "stánku"
 • \n - Nový řádek
 • \r - Carriage return (někdy jako součást odřádkování)
 • \t - Horizontální tabulátor
 • \v - Vertikální tabulátor
 • \\ - Zpětné lomítko
 • \' - Jednoduchá uvozovka
 • \" - Dvojitá uvozovka
 • \0 - Nulový znak (také používaný pro ukončení řetězce)

Všimněte si, že když chceme zapsat zpětné lomítko, musíme zapsat dvě. Jinak si JavaScript bude myslet, že píšeme nějaký speciální znak.

Funkce a vlastnosti řetězců

Index

Za pomoci indexů lze procházet jednotlivé znaky v řetězci. Index se zapisuje do hranatých závorek za názvem proměnné. Čísluje se od nuly, takže pozor. Pokud chcete vybrat první znak, je to 0.

let x = "text";
document.write(x[0]); // vypíše první znak řetězce
document.write(x[3]); // vypíše čtvrtý znak

length

Vlastnost (jak již z názvu vypovídá) obsahuje délku řetězce ve znacích.

let s = "text";
document.write(s.length); // Vypíše hodnotu 4

trim()

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pokud text načítáme od uživatele, může se nám stát, že před něj nebo za něj napíše mezeru. Kolem řetězců se také často vyskytují další tzv. bílé znaky, např. konce řádků. Funkce trim() tyto bílé znaky okolo řetězce odstraní, aby nekomplikovaly další zpracování. Pokud jsou uvnitř, zůstanou ponechány.

let s = " Jan Novák ";
s = s.trim(); // V s je nyní uloženo "Jan Novák"

replace()

Funkce nahradí hledanou hodnotu v řetězci jinou.

let str = "PHP je nejlepší!";
let s = str.replace("PHP", "JavaScript");

toUpperCase() a toLowerCase()

Změní všechna písmena v řetězci na velká nebo na malá:

let s = "string";
s.toUpperCase(); // velké znaky
s.toLowerCase(); // malé znaky

concat()

Spojuje dva a více řetězců. Tato funkce je volána automaticky když se Stringy pokusíme sečíst pomocí operátoru +.

str1 = "Karel";
str2 = "Josef";
str3 = "Petra";

let spojene = str1.concat(str2,str3);
let spojene2 = str1 + str2 + str3;

Poslední 2 řádky dělají to samé, spojí řetězce do jednoho dlouhého.

substring() a substr()

Funkce vrací vybranou část řetězce, které se říká podřetězec. Obě dělají v podstatě to samé, avšak liší se významem parametrů.

s = "Tutoriály na ITnetworku";
podretezec1 = s.substr(2, 6); // Vrací znaky od druhé pozice, 6 znaků, tedy "toriál"
podretezec2 = s.substring(2, 6); // vrací znaky od druhé do 6 pozice, tedy tori

split()

Rozdělí řetězec na pole podřetězců pomocí určitého znaku. S poli se teprve blíže setkáme.

str.split("-"); // jak-se-mas == [0] jak [1] se [2] mas

indexOf(), lastIndexOf() a search()

Vrací pozici daného podřetězce.

str.indexOf("ahoj"); // vrací první index
str.lastIndexOf("ahoj"); // vrací poslední nalezený index
str.search("ahoj"); // vrací index hledaného řetězce nebo REGEX výrazu (o těch se dozvíme dále)

match()

Vrací shodu s výrazem v řetězci. Používá se hlavně pro regulární výrazy(Regex), viz další lekce.

Čísla

Čísla lze zapsat dvěma zápisy. Zaprvé tak, jak jsme zvyklí:

let x = 10;

A druhý zápis pomocí vědecké (exponenciální) notace:

let x = 10e5; // 10**5 = 1 000 000

S čísly lze samozřejmě provádět většinu nám známých základních operací jako sčítání, násobení, dělení... Máme zde i zbytek po dělení (tzv. modulo) a to pomocí operátoru %.

Všechna čísla jsou v JavaScriptu ukládána jako 64 bitové a jsou počítána s přesností na 15 čísel.

Funkce a vlastnosti čísel

isNaN(hodnota)

Zjistí, zda je objekt v parametru funkce číslo či nikoli. NaN Označuje zkratku Not a Number.

Vrací true nebo false (pravda/nepravda) podle toho, zda je parametrem číslo.

toPrecision(x)

Ořízne číslo na danou přesnost.

i.toString()

Převede číslo na řetězec, tzn. číslo se stane plnohodnotným řetězcem znaků.

toExponential(x)

Převede číslo na exponenciální (vědeckou) notaci. Např. pro hodnotu 100 to bude 1e2.

Number.MAX_VALUE a Number.MIN_VALUE

Vrací největší / nejmenší možné číslo v JavaScriptu.

Knihovna Math

Knihovna Math je jednou ze základních knihoven JavaScriptu. Obsahuje velmi užitečné funkce a vlastnosti, např. číslo Pí, max(), umocňování... Zde si jich pár ukážeme.

K proměnným a funkcím knihoven přistupujeme pomocí operátoru tečky.

Math.PI       // číslo PI
Math.E       // Eulerovo číslo
Math.LN10      // Logaritmus 10
Math.SQRT2     // druhá odmocnina
Math.max(1,10)     // Vrátí větší číslo. Opakem je funkce min()
Math.pow(4,3)      // 4 na třetí == 64
Math.sqrt(9)      // 2 odmocnina čísla
Math.random()      // náhodné číslo 0 – 1
Math.abs(x)     // absolutní hodnota čísla
Math.round(x)      // zaokrouhlení podle obvyklých pravidel
Math.ceil(x)      // zaokrouhlení nahoru
Math.floor(x)      // zaokrouhlení dolů
Math.cos(x)       // cosinus
Math.sin(x)     // sinus
Math.log(x)       // přirozený logaritmus (základem je Eulerovo číslo)

Boolean

Logický datový typ, nabývá pouze dvou hodnot 0 nebo 1 (true nebo false). Jeho hodnota je tedy buď pravdivá nebo nepravdivá. Používá se pro vyhodnocení podmínek a cyklů, ke kterým se dostaneme v dalších dílech.

Null / Undefined

Oba dva datové typy zastupují prázdnou proměnnou. Avšak je zde rozdíl. null je nevytvořený objekt, undefined naopak objektem není.

A to je pro dnešek vše.

V příští lekci, Podmínky v JavaScriptu, se podíváme na podmínky, díky kterým naše aplikace začnou být zas o něco zajímavější :)


 

 

Aktivity (15)

 

 

Komentáře

Avatar
Zdeněk Pavlátka
Tým ITnetwork
Avatar
Zdeněk Pavlátka:18.12.2013 15:07

Math.pow(4,3) // 4 na třetí == 6
něco mi tu nesedí...

Odpovědět
18.12.2013 15:07
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi programátor.
Avatar
Odpovídá na Zdeněk Pavlátka
Michael Olšavský:18.12.2013 17:56

Detail... :D Opravím. Vypadl mi znak. Díky nevšiml jsem si toho ;)

Editováno 18.12.2013 17:57
 
Odpovědět
18.12.2013 17:56
Avatar
Petr Čech
Redaktor
Avatar
Petr Čech:2.1.2014 14:46

Pokud přistupuji ke stringu pomocí indexu, jsou ty znaky read-only?

Odpovědět
2.1.2014 14:46
the cake is a lie
Avatar
Petr Čech
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michael Olšavský
Petr Čech:2.1.2014 15:03

To je škoda. Jak se to dá nejjednodušeji obejít?

Odpovědět
2.1.2014 15:03
the cake is a lie
Avatar
Michael Olšavský:2.1.2014 15:10
String.prototype.replaceAt = function(index, character){
   return this.substr(0,index) + character + this.substr(index+1);
}

A zavolat jako s.replaceAt(2, char);
nebo převést na normální pole pomocí

var arr = s.split("");
 
Odpovědět
2.1.2014 15:10
Avatar

Neregistrovaný
Avatar
:14.1.2014 13:54

10e5 rozhodně není 100 000. nemělo tam být 1e5?

 
Odpovědět
14.1.2014 13:54
Avatar
Honza Bittner
Šupák
Avatar
Odpovídá na
Honza Bittner:14.1.2014 14:01

10e5 rozhodně je 100 000...

Snad vidíš těch 5 nul.

Odpovědět
14.1.2014 14:01
Student FIT ČVUT. In love with Dart &...
Avatar
Odpovídá na Honza Bittner
Michal Říčan (fussak):14.1.2014 14:18

10e5 = 10x105 = 1 000 000

 
Odpovědět
14.1.2014 14:18
Avatar
Honza Bittner
Šupák
Avatar
Odpovědět
14.1.2014 14:28
Student FIT ČVUT. In love with Dart &...
Avatar
david1976
Člen
Avatar
david1976:15.4.2014 13:28

ahoj,

prosím, existuje v js obdoba funkce number_format z php?

 
Odpovědět
15.4.2014 13:28
Avatar
Člen
Člen
Avatar
Odpovědět
23.8.2014 17:02
...
Avatar
Marek Doležal:27.4.2015 14:19

chybí var před s
s = "Tutoriály na ITnetworku";
podretezec1 = s.substr(2, 6); // Vrací 6 znaků znaky od druhé pozice, tedy "toriál"
podretezec2 = s.substring(2, 6); // vrací znaky od druhé do 6 pozice, tedy tori

..a tady 3 za str u "Petra"
str1 = "Karel";
str2 = "Josef";
str = "Petra";

Marek

 
Odpovědět
27.4.2015 14:19
Avatar
Odpovídá na Marek Doležal
Marek Doležal:27.4.2015 14:42

aha tak var tam bejt nemusí:)

 
Odpovědět
27.4.2015 14:42
Avatar
vojtanosek
Člen
Avatar
vojtanosek:13.6.2015 14:33

NULL / UNDEFINED. To mi je jasné hned z názvu :D.

 
Odpovědět
13.6.2015 14:33
Avatar
h.hajk
Člen
Avatar
Odpovídá na Marek Doležal
h.hajk:5.8.2015 19:54

Klíčové slovo var by mělo být uvedeno, jinak je proměnná deklarována jako globální. Pak by mohlo dojít k náhodnému přepsání proměnné z jiného místa jiného scriptu.

 
Odpovědět
5.8.2015 19:54
Avatar
Vít Cigánek:2.12.2015 21:32

Mám takový zajímavý problém. S externího souboru mi nefunguje ani jedna uvedena funkce.

str.indexOf("ahoj"); // vrací první index
str.lastIndexOf("ahoj"); // vrací poslední nalezený index
str.search("ahoj"); // vrací index hledaného řetězce nebo REGEX výrazu. O regexu si napíšeme někdy příště

Zkoušel jsem dva prohlížeče operu a google chrome.

A přímo z html mi funguji lastIndexOf a search.. funkce indexOf nikoliv. Má někdo nějaký nápad proč to nejede?

 
Odpovědět
2.12.2015 21:32
Avatar
Taskkill
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Vít Cigánek
Taskkill:2.12.2015 21:52

Peclive nalinkujes a nactes? Spustis az kdyz je HTML, se kterym pracujes , pokud s nim pracujes, nacteno ... ? Pripadne odpalis celej externi script? Jinymi slovy z externiho ti funguje treba takovej zaklad jako console.log("ahoj svete"); ...

 
Odpovědět
2.12.2015 21:52
Avatar
1Pupik1989
Člen
Avatar
1Pupik1989:2.12.2015 22:33

Ještě bych doplnil, že metoda split umí taktéž regulární výrazy.

 
Odpovědět
2.12.2015 22:33
Avatar
Vít Cigánek:3.12.2015 13:44
Math.random()

Může mi někdo říct na co je tohle. Já třeba potřebuji náhodné číslo. Ale ne takovou šílenost. Určitě existuje pro Javaskript lepší funkce random.

 
Odpovědět
3.12.2015 13:44
Avatar
Odpovídá na Vít Cigánek
Libor Šimo (libcosenior):4.12.2015 11:41
for (var i = 0; i < 5; i++) {
  document.write((i + 1) + ". náhodné číslo = " + Math.floor((Math.random() * 100) + 1) + "<br />");
}
Odpovědět
4.12.2015 11:41
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Vít Cigánek:4.12.2015 11:59

Díky, tohle mě nenapadlo. :) Jsem vemeno. :(

 
Odpovědět
4.12.2015 11:59
Avatar
Odpovědět
4.12.2015 12:40
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Vít Cigánek:4.12.2015 12:48

To už jsem vyřešil. Blbne mi netbeans. A mam problém s javascriptem. Někdy mi ho neuloží. Včera jsem musel 3 restartovat počítač. Takže v tom byl problém. Netbensy jsou hrozné. Už se těším až si koupím phpstorm. Ja mam netbeans-trunk-nightly-201512020002-windows k vuli scsas atd...

 
Odpovědět
4.12.2015 12:48
Avatar
Vít Cigánek:31.12.2015 15:24

a\ pipnuti mi nefunguje .)

 
Odpovědět
31.12.2015 15:24
Avatar
Taskkill
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Vít Cigánek
Taskkill:31.12.2015 15:26

Sublime text, atom (od githubu), pokud bys mel ISIC nebo studentskej mail fakulty tak mas vsechno od JetBrains zdarma i to phpStorm i WebStorm.

 
Odpovědět
31.12.2015 15:26
Avatar
Pluhtík
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Pluhtík:13.7.2016 15:44

Ahoj, zkusil jsem si to zkopírovat, protože jsem přesně nepochopil, o co se má jednat (momentálně jsem u této lekce, ale cykly už trošku znám ze c#), a nefunguje mi to. Mám tam přesně tohle:

<!DOCTYPE html>

<html lang="cs-cz">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>První webová aplikace v JavaScriptu</title>
 </head>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   for (var i = 0; i < 5; i++) {
   document.write((i + 1) + ". náhodné číslo = " + Math.floor((Math.random() * 100) + 1) + "<br />");
  </script>
 </body>
</html>

Můžeš mi poradit, proč to nefunguje? A co by to mělo dělat? Překládám si to zhruba takto:
pro proměnnou i, která začíná i = 0 přičteme číslo 1, jestliže i je menší než 5. Z toho vyplývá, že cyklus vždycky skončí v momentě, kdy i = 5. Na výstupu poté je i + 1, tzn. číslo 6 + náhodné číslo 0-1, které vynásobíme *100 a poté ho zaokrouhlíme dolů. K tomuto číslo z nějakého důvodu přičítáme znovu ještě 1, i když jestli chceme náhodné číslo, tak je to zbytečnost, ne? Trefil jsem se? A teď proč mi to nefunguje :/

 
Odpovědět
13.7.2016 15:44
Avatar
Jan Bezdíček
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Pluhtík
Jan Bezdíček:13.7.2016 17:30

Nemas ukonceny for cyklus :) na konci chybi }

 
Odpovědět
13.7.2016 17:30
Avatar
Pluhtík
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Bezdíček
Pluhtík:13.7.2016 19:39

Díky a mohl bys mi říct, co ten cyklus tedy dělá? Podle mě by mi mělo vyjít číslo, které bude velké 5 - 6 * 100 + 1 zaokrouhleno dolů, tedy 501 - 601. Z nějakého důvodu je ale výsledek jiný (viz níže). Mohl bys zkontrolovat můj výklad cyklu (předchozí komentář) a říct mi, co jsem pochopil nesprávně?

 1. náhodné číslo = 81
 2. náhodné číslo = 65
 3. náhodné číslo = 13
 4. náhodné číslo = 73
 5. náhodné číslo = 73
 
Odpovědět
13.7.2016 19:39
Avatar
Pluhtík
Člen
Avatar
Pluhtík:13.7.2016 19:46

Mám to, očividně mám jen pomalé vedení. Proměnná i vlastně značí náhodné číslo a i + 1 je proto, aby nezačínalo od nuly (0. náhodné číslo = ?)
Cyklus trvá, dokud není 5 náhodných čísel, jejichž výsledek je interval <0;1> násoben 100, ke kterému je z nějakého důvodu přičtena 1 poté, co je zaokrouhlen směrem dolů. Nebylo by proto lehčí zaokrouhlit nahoru a nepřičítat jedničku? Výsledek by byl stejný, ne?
Díky za odpověď :)

 
Odpovědět
13.7.2016 19:46
Avatar
Josef Kuchař - Pepa489:13.7.2016 19:49

Tak jo tady je vysvětlení:
Na začátku se i = 0, cyklus má podmínku že i < 5, takže může nabývat hodnot 0,1,2,3,4, což je pět průchodů cyklem(pět náhodných čísel). Uvnitř cyklu je nejdříve (i + 1), takže se vypíše hodnota i + 1 (1,2,3,4,5), k tomu se přidá string "náhodné číslo" a nakonec je to generování čísla, které vůbec nezávisí na hodnotě i. Math.random() generuje náhodné číslo mezi 0 a 1 to se vynásobí 100, takže číslo bude dvouciferné, k tomutu číslu se přičte 1 a to celé se zaokrouhlí dolů ;)

Odpovědět
13.7.2016 19:49
2x piš, jednou debuguj
Avatar
Odpovídá na Pluhtík
Josef Kuchař - Pepa489:13.7.2016 19:50

Aha, byl jsi sám rychlejší

Odpovědět
13.7.2016 19:50
2x piš, jednou debuguj
Avatar
Pluhtík
Člen
Avatar
 
Odpovědět
13.7.2016 22:47
Avatar
Odpovídá na Jan Bezdíček
Libor Šimo (libcosenior):14.7.2016 5:52

Sorry, klikol som ommylom na minuss.

Odpovědět
14.7.2016 5:52
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Jirka
Člen
Avatar
Jirka:8.11.2016 10:57

Ahoj,
malá chybka v odstavci "Concat" kde máte str1,str2 a str, ale spojujete str1,str2 a str3 ale str3 není definována.

J

 
Odpovědět
8.11.2016 10:57
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovědět
4.5.2017 16:34
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Patrik Weber
Člen
Avatar
Patrik Weber:12.12.2017 10:31

řekl bych že toto je o poznání těžší než HTML a CSS dohromady :D

 
Odpovědět
12.12.2017 10:31
Avatar
Jakub Stryja
Člen
Avatar
Jakub Stryja:7.10.2018 17:00

s = "Tutoriály na ITnetworku";
podretezec1 = s.substr(2, 6); // Vrací znaky od druhé pozice, 6 znaků, tedy "toriál"
podretezec2 = s.substring(2, 6); // vrací znaky od druhé do 6 pozice, tedy tori

Ahoj, nemělo by být v proměnné podretezec2 uloženo "toriá"?

 
Odpovědět
7.10.2018 17:00
Avatar
Adam Bíba
Člen
Avatar
Odpovídá na Jakub Stryja
Adam Bíba:5.11.2018 16:50

Tato metoda vrací znaky mezi 2 a 6, 6 už nezahrnuje, takže "tori" je správně.

 
Odpovědět
5.11.2018 16:50
Avatar
Jan Jedlička:4.5.2019 23:08

ahoj poradite mi jak pouzivat \n dalsí radek a \a pipnuti? Kdyz napisu:
var i = 'Hello \n World'; document.write(i) tak mi slovo world neda na dalsi radek. pokud napisu alert(i) tak to funguje. v cem delam chybu? dekuju

 
Odpovědět
4.5.2019 23:08
Avatar
Odpovídá na Jan Jedlička
Reaktivní uživatel:5.5.2019 18:33

Kdybys do HTML kódu napsal

Hello
world

taky by výsledek byl

Hello world

Takže musíš použít br.

Odpovědět
5.5.2019 18:33
Kdo je připraven, toho zaskočí něco jiného
Avatar
Odpovídá na Jan Jedlička
Lukáš Kovář:7.5.2019 18:29

Stačí to hodit do <pre> tagu, ktery umozni mit vlastni formatovani textu

 
Odpovědět
7.5.2019 18:29
Avatar
Víťa Š.
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Jedlička
Víťa Š.:7.10.2019 23:05

Nebo i takhle:

var i1 = 'Hello1 <br/> World';
var i2 = "Hello2 <br/> World";
document.write(i1,"<br/> <br/>", i2);
Odpovědět
7.10.2019 23:05
Život by byl mnohem snazší, kdybychom k němu měli zdrojový kód.
Avatar
Jan Doležal
Člen
Avatar
Jan Doležal:6.12.2019 21:45

Ahoj, mám takový obecný dotaz. Chvilku mi nešlo rozchodit x.toUpperCase tak jsem googlil a jak na w3schools.com tak na developer.moz­zila.org radí jak to správně zapsat a pokaždé jinak. Má otázka tedy je, jestli je v JavaScriptu a programovacích jazycích obecně více způsobů jak zapsat jednu věc nebo je vždy aktuální pouze jeden? Díky za odpověď.

 
Odpovědět
6.12.2019 21:45
Avatar
Jurajs
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Doležal
Jurajs:6.12.2019 23:05

No podle mě, na developer.moz­zila.org to zjednodušili, pokud se koukám na to samé....pomocí
console.log(sen­tence.toUpper­Case());

Ale jinak bych šel po tom co je na w3schools.com viz kód níže :)

var x = "Nejaky text";
var y = x.toUpperCase();
document.write(y);
 
Odpovědět
6.12.2019 23:05
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 45 zpráv z 45.