Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 10 - Editor tabulek v JavaScriptu

V minulé lekci, Manipulace s DOM v JavaScriptu, jsme se naučili pracovat s DOM a měnit tak obsah stránky.

Dnes by jsme měli umět již vše potřebné, abychom si vytvořili nějakou pravou webovou aplikaci. Jako příklad, na kterém se zároveň něco málo přiučíme, si v dnešním JavaScript tutoriálu naprogramujeme editor tabulek.

Tabulka je velmi zajímavý a specifický prvek webových stránek. Tabulka má řádky <tr> a buňky <td>. <td> náleží <tr> a <tr> náleží v nejjednodušším případě <table>.

HTML

Vytvořme si nějakou stránku, CSS soubor a JS soubor. CSS a JS do stránky v hlavičce naimportujeme a tím máme stránku hotovou, to že je body prázdné, nám spíše dokonce vyhovuje, protože si vše potřebné připravíme ve skriptu. Je to pro nás dokonce výhodné, nasadíme-li aplikaci na jiné stránce, nemusíme již vůbec zasahovat do HTML. Abychom měli kód nějakým způsobem jednotný, protože v dalších JS lekcích budeme skript zdokonalovat, HTML stránka vypadá následovně. Všímejte si názvu souborů.

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
  <head>
    <title>Editor tabulek</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <script src="editor-tabulek.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="editor-tabulek.css" type="text/css" />
  </head>
  <body>

  </body>
</html>

JavaScript

V souboru editor-tabulek.js si vytvoříme 3 proměnné. Proměnná tabulka bude obsahovat samotnou tabulku a poté budeme mít proměnné vychoziVelikostX a vychoziVelikostY pro výchozí velikost tabulky. Tabulku necháme bez hodnoty a proměnným pro výchozí velikost dosadíme nějaká 2 kladná rozumně velká čísla. Např.:

let tabulka;
let vychoziVelikostX = 5;
let vychoziVelikostY = 3;

Později budeme potřebovat ještě jednu proměnnou, ale tou se nyní nebudeme zabývat. Vytvoříme funkce pro vygenerování ovládacích tlačítek a samotné tabulky. Funkci pro vygenerování tlačítek si necháme na později.

Funkce pro vytvoření tabulky (pojmenujeme si ji vytvorVychoziTabulku()) vytvoří tabulku a vloží ji do body. Dvěma vnořenými cykly vytvoříme její buňky. Aby byly buňky editovatelné, vložíme do nich klasické textové pole – element <input>. Protože buňky budeme vytvářet na více místech, vytvoříme si pro jejich tvorbu funkci vytvorBunku(). Ta vytvoří element <td> a <input>. <input> vloží do <td> a buňku vrátí. Jelikož budeme programovat funkce, které v tabulce předpokládají označenou buňku, při označení buňky si tuto buňku musíme někam uložit. Existuje událost focus, která je vyvolána ve chvíli, kdy uživatel vybere nějaký prvek, ať již do něj klikne nebo se na něj třeba přesune tabulátorem. Při vytváření buňky událost tedy zároveň nově vytvořenému inputu obsloužíme a do proměnné aktivniBunka (kterou deklarujeme před deklarací funkce) buňku uložíme v případě, že je označená. Je třeba pamatovat na to, že při obsluhování události se mění obsah klíčového slova this na prvek, který událost vyvolal. Do proměnné aktivniBunka uložíme právě this (což bude element <input>, protože on vyvolal událost).

let aktivniBunka;

function vytvorBunku() {
  let td = document.createElement("td");

  let tdInput = document.createElement("input");

  tdInput.type = "text";
  tdInput.onfocus = function () {
    aktivniBunka = this;
  }
  td.appendChild(tdInput);

  return td;
}

Vraťme se k funkci, která vytvoří výchozí tabulku. Nejprve se vrhneme na vytvoření samotné tabulky.

function vytvorVychoziTabulku() {
  tabulka = document.createElement("table");
  document.body.appendChild(tabulka);
}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Do proměnné tabulka uložíme nově vytvořený element <table> a ten vložíme do elementu <body>. Všimněte si, že když se chceme dostat k <body>, nemusíme složitě přes getElementsByTagName() nebo podobné, ale element je předpřipravený v document.body.

Nyní se podívejme na samotné cykly. Nejprve vytvoříme elementy řádku (cyklus y) a každý nový řádek ihned vložíme do tabulky (ostatně vkládání je lepší vždy dělat dříve, než na to později zapomenout). Poté vnořeným cyklem vytvoříme jednotlivé buňky a přidáme je do řádku. Využijeme k tomu metodu vytvorBunku(), kterou jsme si připravili před chvílí. Cyklům jako horní hodnoty předáme proměnné vychoziVelikostX a vychoziVelikostY tak, aby se vytvořil správný počet řádků a sloupců.

function vytvorVychoziTabulku() {
  tabulka = document.createElement("table");
  document.body.appendChild(tabulka);
  for (let y = 0; y < vychoziVelikostY; y++) {
    let tr = document.createElement("tr");
    tabulka.appendChild(tr);

    for (let x = 0; x < vychoziVelikostX; x++) {
      tr.appendChild(vytvorBunku());
    }
  }
}

Nyní již máme základ hotový. V obsluze události onload na objektu window tuto funkci zavoláme.

window.onload = function () {
  vytvorVychoziTabulku();
}

Takováto obsluha událostí by vám již měla být dobře známa. Jedná se o anonymní funkci přiřazenou do obsluhy události po načtení stránky. Když aplikaci spustíme, uvidíme tabulku (nejspíše bez ohraničení) a v ní inputy.

Editor tabulek
localhost

CSS

Gratuluji, vytvořili jste první aplikaci, která vygenerovala tabulku. Než se pustíme do další části, ostylujme si ji, ať vypadá trochu k světu. CSS nebudu popisovat. Pokud nějaké vlastnosti nerozumíte, naleznete ji popsanou v českém CSS 3 manuálu.

table {
  border-spacing:0;
  border: 1px solid black;
  width: 500px;
}
table, table td {
  padding:0;
  margin: 0;
}
table td {
  border: 1px solid black;
}
table td input {
  padding:0;
  margin: 0;
  width: 100%;
  border: 0px solid transparent;
  height: 100%;
}

Tabulka bude vypadat přibližně takto.

Editor tabulek
localhost

Další funkce

Nyní budeme implementovat další funkce našeho editoru. Půjdeme na to postupně. Aby naše funkce mohl uživatel používat, musíme mu přidat nějaké ovládací prvky, kterými je vyvolá. Prakticky jsem chtěl říci, že budeme potřebovat tlačítka :), ale teoreticky bychom mohli využít i jiných prvků.

Protože funkcí bude více, byl by nesmysl neustále psát ...createElement("button"). Vytvoříme si na to funkci vytvorTlacitkoAVlozHo(). Funkce bude brát dva parametry - popisek a předka. Vytvoří tlačítko, nastaví mu popisek, vloží ho do předka a vrátí ho. Tlačítko vracíme jen kvůli tomu, abychom mu mohli nastavit obsluhu události. I tu bychom teoreticky mohli předat jako callback, ale tím bychom zbytečně znepřehlednili zdrojový kód.

function vytvorTlacitkoAVlozHo(popisek, rodic) {
  let btn = document.createElement("button");
  btn.textContent = popisek;
  rodic.appendChild(btn);
  return btn;
}

Nyní vytvoříme samotná tlačítka funkcím. Cílem tohoto projektu bude naprogramovat funkce pro přidání sloupce a řádku podle vybrané buňky (tu máme uloženou v proměnné aktivniBunka) a funkci pro odstranění řádku a sloupce. Vytvoříme si funkci vytvorOvladaciTlacitka(). Ve funkci budeme volat metodu pro vytvoření tlačítka. Vrácená tlačítka si ani nemusíme ukládat, protože obsluhu události můžeme přiřadit rovnou vrácené hodnotě. Prozatím si necháme tlačítka takto:

function vytvorOvladaciTlacitka() {
  vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat řádek dolů", document.body);
  vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat řádek nahoru", document.body);
  vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat sloupec vlevo", document.body);
  vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat sloupec vpravo", document.body);
  vytvorTlacitkoAVlozHo("Odstranit řádek", document.body);
  vytvorTlacitkoAVlozHo("Odstranit sloupec", document.body);
}

Funkci zavoláme v obsluze události window.onload:

window.onload = function () {
  vytvorOvladaciTlacitka();
  vytvorVychoziTabulku();
}

Výsledek:

Editor tabulek
localhost

Přidat řádek

Začneme tím jednodušším – řádkem. Protože máme dvě funkce editoru, které nějakým způsobem vytvoří řádek a někam ho vloží, napíšeme si funkci, která nám vytvoří element <tr> a vloží do něj tolik buněk, aby jich bylo jako u nějakého z již existujících řádků. Počet buněk bude nejjednodušší vzít hned z prvního řádku.

function vytvorRadek() {
  let novyRadek = document.createElement("tr");

  for (let i = 0; i < tabulka.firstElementChild.childNodes.length; i++) {
    novyRadek.appendChild(vytvorBunku());
  }
  return novyRadek;
}

Je třeba si uvědomit co je v které proměnné. Jako maximální hodnota pro i v cyklu je totiž table.firstElementChild.childNodes.length a na první pohled jsme pouze schopni říci, že to má něco společného s tabulkou (table) a délkou (length). Ostatní již na první pohled není až tak jasné. Ideální je, když si formou komentáře zapíšeme co kde je nebo si hodnoty postupně rozložíme do proměnných, ať se nám v zápisu lépe orientuje.

Element <table> má elementy <tr>. Víme tedy, že table.firstElementChild je element <tr>, childNodes jsou všechny elementy <td>, tedy pole elementů <td> a length je délka tohoto pole. Výsledkem tedy je, že table.firstElementChild.childNodes.length obsahuje počet buněk prvního řádku tabulky. Zápis je na vás, buď si to můžete postupně ukládat do proměnných.

let prvniRadek = tabulka.firstElementChild;
let bunkyPrvnihoRadku = prvniRadek.childNodes;
let pocetBunekVPrvnimRadku = bunkyPrvnihoRadku.length;

Nebo si to nějak zjednodušeně poznamenáte formou komentáře, ať i příští rok víte co výraz znamená.

/*
 * table = <TABLE>
 * table.firstElementChild = <TR>
 * table.firstElementChild.childNodes = [<TD>]
 * table.firstElementChild.childNodes.length = number
 *
 * table.  firstElementChild. childNodes .length
 * <TABLE>. <TR>.      [<TD>]   .length
 */

Můžete si zkusit procvičovat orientaci v kódu, jako ochutnávku si zkuste nějak promyslet co kde bude, když budeme mít tuto podmínku (v příští lekci tam skutečně bude):

if (table.childNodes[i].childNodes[indexOfSelected] == table.childNodes[i].lastElementChild) { }

V další lekci, Dokončení editoru tabulek v JavaScriptu, se naučíme do editoru tabulek vkládat sloupce a řádky před, za, nad, pod a taky je mazat.


 

Stáhnout

Staženo 901x (1.97 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Předchozí článek
Manipulace s DOM v JavaScriptu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka JavaScript
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
36 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (17)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (33)

Avatar
Miroslav Pomšár:17.1.2019 21:52

Ahoj prosim o radu, snažím se dostat mezi tlačítka a tabulku volny řádek, mnoho pokusů s document.write("<br \>") i s funkcí např : function vlozRadek() {
let linebreak = document.crea­teElement("br");
body.appendChil­d(linebreak);
} , nicméně stále bez výsledku :(. Díky

 
Odpovědět
17.1.2019 21:52
Avatar
Odpovídá na Miroslav Pomšár
Michal Žůrek - misaz:17.1.2019 23:41

Takové věci se dělají přes CSS. nastav tabulce margin. Linebreak by měl fungovat, zkus se podívat do nástrojů pro vývojáře (klávesa F12) jestli to někde nezhavarovalo.

 
Odpovědět
17.1.2019 23:41
Avatar
shiny
Člen
Avatar
shiny:14.8.2019 8:55

Zdravím prosim o radu

let prvyRiadok = tabulka.firstE­lementChild;
let bunkyPrvehoRiadku = prvyRiadok.chil­dNodes;
let pocetBuniekVPrvom­Riadku = bunkyPrvehoRi­adku.length;

v tejto časti mi vypisuje na chrome error: Uncaught TypeError: Cannot read property 'firstElementChild' of undefined

ďakujem za radu :)

Editováno 14.8.2019 8:58
 
Odpovědět
14.8.2019 8:55
Avatar
Odpovídá na shiny
Michal Žůrek - misaz:19.8.2019 19:19

proměnná tabulka je nenačtená.

 
Odpovědět
19.8.2019 19:19
Avatar
Steve Jonasson:10.9.2019 12:46

Měly by tlačítka fungovat? Mně nejdou, i když jsem si stáhl veškerou (správnou) dokumentaci k článku a přepsal svůj kód. Zkoušel jsem Chrome, IE, Edge = nic. Konzole nic nepíše.

Odpovědět
10.9.2019 12:46
Nejvíce se člověk naučí, když se o danou věc zajímá sám bez donucení.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Steve Jonasson
Jakub Podskalský:30.9.2019 20:19

Asi už beztak píšu pozdě a tys na to přišel, ale jde o to, že jim ještě nebyla nijak definovaná funkcionalita. Nevím, jakým způsobem se to v dalších lekcích zprovozní, ale teď to jsou prozatím čistě HTML tlačítka s textem. Nicméně už lze vyzkoušet třeba funkce nového řádku, stačí jí zavolat

tabulka.appendChild(vytvorRadek());

Mě například napadlo přidat do funkce vytvoření tlačítka další parametr, který bude představovat danou funkci a ta se pak zavolá při obsluze události (kterou bychom také přidali dovnitř funkce na vytvoření tlačítka :P

Editováno 30.9.2019 20:20
 
Odpovědět
30.9.2019 20:19
Avatar
Odpovídá na Jakub Podskalský
Steve Jonasson:24.8.2020 17:08

Díky za vysvětlení, vrátil jsem se po Pythonu a C# po roce k JavaScriptu, tak teď si budu lámat hlavu dál, co a jak pracuje :-D

Odpovědět
24.8.2020 17:08
Nejvíce se člověk naučí, když se o danou věc zajímá sám bez donucení.
Avatar
Michal Kafka
Člen
Avatar
Odpovídá na Miroslav Pomšár
Michal Kafka:28.12.2020 20:21

odpovidá na Miroslav Pomšár

window.onload = function()
{
    vytvorOvladaciTlacitka();
    let linebreak = document.createElement("p");
    document.body.appendChild(linebreak);
    vytvorVychoziTabulku();
}
 
Odpovědět
28.12.2020 20:21
Avatar
Michal Kafka
Člen
Avatar
Michal Kafka:28.12.2020 20:23

nechybí ve funkci vytvorRadek()

tabulka.appendChild(novyRadek);

tesne pred cyklem for?

 
Odpovědět
28.12.2020 20:23
Avatar
Martin Macek
Člen
Avatar
Martin Macek:25. února 16:47

Ahoj, nenapadá někoho, jak vytvořenou tabulku zarovnat do středu stránky?

 
Odpovědět
25. února 16:47
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 43. Zobrazit vše