Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
C# week

Lekce 11 - Dokončení editoru tabulek v JavaScriptu

V minulé lekci, Editor tabulek v JavaScriptu, jsme rozpracovali editor tabulek, který umožní uživateli tabulky rozšiřovat a upravovat.

V dnešním JavaScript tutoriálu si dáme velkou porci manipulace s elementy DOM. Budeme vkládat sloupce a řádky před, za, nad, pod a budeme je i mazat.

Index řádku aktivní buňky

Abychom si techniky "orientování se" v proměnných DOM osvojili, napíšeme si 2 funkce, které později využijeme. Jednou z nich je funkce indexRadkuAktivniBunky(), která vrátí index řádku (pořadí od nuly), kde se nachází uživatelem vybraná buňky (aktivniBunka). Nejprve si je třeba uvědomit, kde tento index získáme. Hledáme mezi řádky tabulky. Tabulka je představována elementem <table> a řádky jsou ihned v něm (buňky jsou až v řádcích, což může mást, dávejte si na to pozor).

Kde budeme hledat: tabulka.childNodes

A co hledáme, bude to trochu složitější. Hledáme řádek, ale my víme, že v aktivniBunka není element <td>, ale <input>, který je v <td>. Abychom se dostali na <td>, musíme z buňky dostat parentElement a ani to nám nebude stačit. Nepotřebujeme buňku, ale řádek a ten opět získáme pomocí parentElement.

Co hledáme: aktivniBunka.parentElement.parentElement

NodeList a indexOf()

Jestli si vzpomínáte, tak v minulé JS lekci jsem zmínil, že funkce s DOM nikdy nevrací pole, ale NodeList nebo podobné specializované kolekce. A že tyto objekty jsou jen (prakticky) hloupější pole. Bohužel NodeList nemá metodu indexOf(), která by nám vrátila potřebný index prvku. Jsou dvě varianty. První je, že si ho cyklem proiterujeme sami a druhá je, že použijeme metodu indexOf() na objektu Array a zavoláme ji s kontextem NodeListu. Druhou část předchozího souvětí důkladně pochopíte u objektově orientovaného programování. Zatím nám stačí vědět, že zavoláme indexOf() na poli, ale "podvrhneme" mu NodeList. JavaScriptu je totiž jedno s čím pracuje, pokud to má vše co má mít a NodeList tuto vlastnost splňuje. Metody se volají se změněným kontextem tak, že je najdeme v prototypu objektu (v našem případě Array.prototype) a zavoláme na ně metodu call(). Jako první parametr ji předáme nový kontext a za ně přidáme parametry metody.

Výsledný kód by tak mohl vypadat následovně:

function indexRadkuAktivniBunky() {
  let cilHledani = tabulka.childNodes;
  let hledanyPrvek = aktivniBunka.parentElement.parentElement;
  return Array.prototype.indexOf.call(cilHledani, hledanyPrvek);
}

cilHledani máme to, v čem hledáme. V hledanyPrvek máme co hledáme. V cilHledani je NodeList a hledanyPrvek je element <tr>. Poté vrátíme hodnotu, kterou vrátí indexOf(), načež ji změníme kontext na NodeList a jako parametr, který má běžně, předáme onen element <tr>.

Index sloupce aktivní buňky

O něco jednodušší to bude se získáváním indexu sloupce aktivní buňky. Potřebujeme se dostat k řádku, kde se buňka nachází a získat její pozici. Buňku opět dostaneme pomocí parentElement na aktivniBunka a k řádku, kterému náleží přes parentElement.parentElement.

function indexSloupceAktivniBunky() {
  let bunkyVRadku = aktivniBunka.parentElement.parentElement.childNodes;
  let td = aktivniBunka.parentElement;
  return Array.prototype.indexOf.call(bunkyVRadku, td);
}

Doteď to možná bylo trochu nudné, protože se nic zajímavého nedělo. Nyní to však bude zajímavější. Již konečně začneme programovat funkce pro ovládání aplikace.

Přidání řádku nad vybraný

Metodu, která vytváří nový řádek (element <tr>), máme již hotovou. Umíme získat index řádku, na kterém leží vybraná buňka, a umíme nový řádek i vložit. Pro přehlednost si nový řádek uložíme do proměnné, index řádku stejně tak a opět se budeme prokousávat DOMem. Řádky (<tr>) jsou vnořené přímo v elementu tabulky (<table>), takže to bude jednoduché. Metodu insertBefore() voláme na tabulce. První parametr je jasný, to je nový řádek. Druhý parametr musí být <tr>, ve kterém je vložena aktivní buňka. Dále se propracovávat nemusíme, řádky jsou přímo v tabulce, proto rovnou z NodeListu vybereme řádek podle indexu řádku aktivní buňky.

function pridejRadekNahoru() {
  let radek = vytvorRadek();
  let indexVybraneho = indexRadkuAktivniBunky();
  tabulka.insertBefore(radek, tabulka.childNodes[indexVybraneho]);
}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Ve funkci, která vytváří ovládací tlačítka, obslužme tlačítku pro přidání řádku nahoru událost onclick.

vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat řádek nahoru", document.body).onclick = pridejRadekNahoru;

Nyní se pustíme do trochu silnější kávy, ale vlastně to nebude nic nového.

Přidávání řádku za vybraný

Zde budeme postupovat prakticky stejně, ale doplatíme opět na to, že JavaScript neobsahuje žádnou metodu insertAfter() a my budeme muset řádek vkládat před aktuální + 1, abychom ho dostali na správnou pozici. Pamatujme, že u toho ještě musíme ošetřovat, zda takto nevkládáme za poslední, protože řádek poslední + 1 neexistuje. Použijeme podmínku ke zjištění, zda je poslední element tabulky (tabulka.lastChild) roven řádku, ve kterém je vybraná aktuální buňka. Pokud je, tak vkládáme nakonec jednoduše metodou appendChild(). V opačném případě vložíme řádek pomocí insertBefore() před řádek za řádkem s vybranou buňkou.

function pridejRadekDolu() {
  let radek = vytvorRadek();
  let indexVybraneho = indexRadkuAktivniBunky();
  if (tabulka.lastChild == tabulka.childNodes[indexVybraneho]) {
    tabulka.appendChild(radek);
  } else {
    tabulka.insertBefore(radek, tabulka.childNodes[indexVybraneho + 1]);
  }
}

Nastavte obsluhu události danému tlačítku:

vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat řádek dolů", document.body).onclick = pridejRadekDolu;

Nyní již umíme přidávat řádky různě do tabulky, kde se nám hodí. Funkcionalitu si můžete vyzkoušet v živé ukázce níže, nezapomeňte ovšem předtím označit nějakou buňku tabulky kliknutím do ní.

Editor tabulek
localhost

Přidání sloupce vlevo

Přidání sloupce již bude složitější. Tabulka v HTML totiž obsahuje řádky a v těch jsou buňky. A ejhle, v kódu nejsou žádné sloupce! Přidání sloupce budeme muset tedy řešit tak, že přidáme buňku do existujících řádků. Cyklem projedeme všechny řádky tabulky a do každého řádku před index vybrané buňky vložíme novou buňku.

Nyní je třeba si uvědomit co je kde a co budeme kde potřebovat. Budeme vkládat do řádku <tr> a ten je v <table>. Výraz tabulka.childNodes vrací pole řádků <tr> a my musíme vkládat v cyklu do každého z nich novou buňku.

Kam vkládáme: tabulka.childNodes[i]

Vkládáme novou buňku.

Co vkládáme: vytvorBunku()

A teď před co. Referenční element (ten, před který vkládáme) musí být uvnitř elementu, kam vkládáme. Jednoduše tedy začneme tím, že předáme ten samý element, do kterého vkládáme. Protože je to element zevnitř, logicky ho nalezneme uvnitř NodeListu childNodes a víme, že tento childNodes je pole prvků buněk <td> (Hurá! Ty hledáme!). Index tedy (který je pro daný cyklus konstantní) bude onen index buňky mezi sloupci. Pokud jste se ve výkladu ztratili, zkuste si to projít níže v kódu.

Před co vkládáme: tabulka.childNodes[i].childNodes[indexVybraneho]

Celé to bude vypadat následovně.

function pridejSloupecDoleva() {
  let indexVybraneho = indexSloupceAktivniBunky();
  for (let i = 0; i < tabulka.childNodes.length; i++) {
    tabulka.childNodes[i].insertBefore(vytvorBunku(), tabulka.childNodes[i].childNodes[indexVybraneho]);
  }
}

Pokud vám to přišlo složité nebo nepřehledné, tak než se pustíte do další části (protože ta je k orientaci ještě o něco těžší), doplňte si vhodně komentáře nebo si kód rozdělte do rozumně pojmenovaných proměnných.

Přidání sloupce vpravo

Jak již asi tušíte, bude to podobné, pouze se musíme opět vyrovnat s chybějící metodou insertAfter() jako jsme to udělal v metodě pridejRadekDolu(). Jediným rozdílem (opět) je, že musíme ověřit, že nevkládáme na konec. Logicky dojdeme k tomu, že ověřujeme vždy to, co vkládáme s posledním elementem rodiče ověřovaného elementu.

function pridejSloupecDoprava() {
  let indexVybraneho = indexSloupceAktivniBunky();
  for (let i = 0; i < tabulka.childNodes.length; i++) {
    if (tabulka.childNodes[i].childNodes[indexVybraneho] == tabulka.childNodes[i].lastElementChild) {
      tabulka.childNodes[i].appendChild(vytvorBunku());
    } else {
      tabulka.childNodes[i].insertBefore(vytvorBunku(), tabulka.childNodes[i].childNodes[indexVybraneho + 1]);
    }
  }
}

Přidejme obsluhy událostí tlačítkům pro přidávání sloupců a aplikaci vyzkoušejte.

vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat sloupec vlevo", document.body).onclick = pridejSloupecDoleva;
vytvorTlacitkoAVlozHo("Přidat sloupec vpravo", document.body).onclick = pridejSloupecDoprava;

Aplikaci vyzkoušejte. Po náročné práci si můžete zahrát třeba piškvorky ve vaší tabulce. Jednoduše si přidejte hodně sloupců a řádků :)

Editor tabulek
localhost

Možná při používání aplikace narazíme na problém. Tabulka může mít o sloupec nebo řádek více, než jsme chtěli. Přidáme funkce pro mazání řádku a sloupce.

Mazání řádku

Z tabulky odstraníme řádek, jehož element dostaneme tak, že vezmeme všechny elementy tabulky (childNodes) a vybereme ten s indexem vybrané buňky.

function smazRadek() {
  let indexVybraneho = indexRadkuAktivniBunky();
  tabulka.removeChild(tabulka.childNodes[indexVybraneho]);
}

Mazání sloupce

Mazání sloupce musíme zajistit tak, že smažeme v každém řádku (cyklem) buňku, jejíž index odpovídá indexu vybrané buňky.

function smazSloupec() {
  let indexVybraneho = indexSloupceAktivniBunky();
  for (let i = 0; i < tabulka.childNodes.length; i++) {
    tabulka.childNodes[i].removeChild(tabulka.childNodes[i].childNodes[indexVybraneho]);
  }
}

Zprovozníme tlačítka a máme hotovo.

vytvorTlacitkoAVlozHo("Odstranit řádek", document.body).onclick = smazRadek;
vytvorTlacitkoAVlozHo("Odstranit sloupec", document.body).onclick = smazSloupec;

Aplikaci si můžete vyzkoušet:

Editor tabulek
localhost

Po tomto příkladu byste již měli ovládat DOM v JavaScriptu. Všechna ta kouzla od vytváření tabulky až po piškvorky byly vlastně jen hříčky s několika málo elementy, které bychom běžně psali v HTML. Všimněte si, že na začátku všeho máme HTML kód, který v body nemá jediný element.

V příští lekci, Striktní operátory a přetypování v JavaScriptu, si řekneme něco o podmínkách, než se pustíme do dalšího většího tématu - práce s grafikou.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 920x (2.4 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Předchozí článek
Editor tabulek v JavaScriptu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka JavaScript
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
28 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (57)

Avatar
Jozef Lysík
Člen
Avatar
Jozef Lysík:23.10.2019 16:05

Čaute.
Príkazy tabulka.lastChild a tabulka.lastE­lementChild vracajú to isté? Napríklad v podmienkach kde sa testuje posledný riadok alebo stĺpec fungujú obidva zápisy.
Ďakujem

 
Odpovědět
23.10.2019 16:05
Avatar
Odpovídá na Jozef Lysík
Jakub Podskalský:23.10.2019 17:29

lastElementChild vrátí poslední element (elementem se myslí tag). lastElement vrátí poslední node, tím může být třeba text nebo komentář.

<div>
  <button>tlačítko</button>
  <p>paragraph</p>
  Já jsem text node
</div>

lastChild by vrátil ten poslední text node, lastElementChild p element.

 
Odpovědět
23.10.2019 17:29
Avatar
Jan Šándor
Člen
Avatar
Jan Šándor:27.1.2020 20:21

Ahoj, asi to už je jedno, ale je to tím, že se ti do proměnné bunka uloží výsledek aplikace funkce vytvorBunku(), která vrátí jednu jedinou novou konkrétní buňku a ty pak vlastně v cyklu všude přidáváš tu jednu konkrétní buňku do každého řádku.

Tedy snažíš se o to, aby jediná buňka byla vložena do více řádků současně. Proto ti to vyřeší přesun let bunka = vytvorBunku(); dovnitř do foru, protože tak v každé iteraci vytvoříš novou instanci buňky (zcela novou, další buňku), která se přidá. Každý řádek tedy dostane svoji novou buňku.

Tohle je opravdový důvod, proč ti to nešlo (a mě taky, když jsem to zkoušel dělat více způsoby/zápisy kódu a toto byl jeden z nich). To s tím přesunem do foru je sice řešení, ale není tam to vysvětlení proč se to chovalo jinak, než jsi čekal.

Pokud bys do bunka uložil funkci (takto: let bunka = vytvorBunku; tedy bez zavorek) a nikoliv výsledek její aplikace (kterou jsi inicioval právě těmi závorkami) a pak místo bunka použil bunka(), vše by fungovalo, jak jsi očekával. To ale nemá myslím moc smysl, když můžeš na místě aplikovat samu funkci vytvorBunku().

Odpovědět
27.1.2020 20:21
Jednoho dne přidám, až objevím to pravé.
Avatar
Tomas Remek
Člen
Avatar
Tomas Remek:27.10.2020 20:22

Ahoj,
jdu asi s křížkem po funuse, ale třeba se to bude hodit někomu dalšímu... :)

1)
Tenhle warning ti to vyhodí, když neklikneš na žádný input = není definována aktivniBunka.

2)
Tvůj předchozí problém jsem měl ve stejné fázi jako ty - vykreslily se mi pouze dva buttony a v konzoli error. Nakonec jsem našel svou chybu v kódu, kdy jsem zapomněl na závorky uvnitř funkce pridejRadekNahoru.

Můj postup odladění:
1 - stáhni si vzorový js soubor a zkus spustit s ním. Pokud funguje, víš, že je chyba někde v tvém souboru a ne nikde jinde.
2- v nějakém IDE (v mém případě netbeans) hledej rozdíly, mezi tvým souborem a řešeným vzorem. Určitě chybku najdeš :)

3)
A co se týká tvé poslední otázky: Proč navíc za pridejRadekNahoru nejsou závorky? Není to funkce, která není v proměnné?
Nejsou tu protože jde o ukládání funkce. Máš tam vlastně zjednodušeně button.onclick = pridejRadekNahoru V lekci 7 je o tom odstavec "Uložení funkce do proměnné".

 
Odpovědět
27.10.2020 20:22
Avatar
Martin Přikryl:20.11.2020 21:18

pridejSloupec­Doprava() kontroluje, zda je aktivni soupec posledni pro kazdy radek. Efektivnejsi by bylo dat podminu pred for cyklus. A pouzit tak cykly dva.

 
Odpovědět
20.11.2020 21:18
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Dušan Kovářík:2. června 5:02

Ahoj, je nějaký důvod, proč ve funkci pridejRadekDolu() nemůže být místo podmínky:

if (tabulka.lastChild == tabulka.childNodes[indexVybraneho])

jednoduše

if (tabulka.childNodes.length == indexVybraneho)

?
A obdobně u funkce pridejSloupec­Doprava() místo:

if (tabulka.childNodes[i].childNodes[indexVybraneho] == tabulka.childNodes[i].lastElementChild)

ještě jednodušeji

if (tabulka.childNodes[i].length == indexVybraneho)

?
Díky moc!

 
Odpovědět
2. června 5:02
Avatar
Dušan Kovářík:2. června 5:40

Jinak moc krásný článek. Opět jsem se doslova kochal autorovými myšlenkovými procesy přetavenými do textu :-) Není to ironie, myslím to vážně.

 
Odpovědět
2. června 5:40
Avatar
Petr Svadbik
Člen
Avatar
Odpovídá na Dušan Kovářík
Petr Svadbik:7. června 11:16

Pro pridejSloupec­Doprava() jsem použil

if (indexVybraneho + 1 == tabulka.lastElementChild.childNodes.length)

Nemusím tak projíždět podmínku v každém cyklu - v tomto případě se jedná o maličkost, ale u tabulky větších rozměrů už ano.

 
Odpovědět
7. června 11:16
Avatar
 
Odpovědět
7. června 15:37
Avatar
Ratko Buchar
Člen
Avatar
Ratko Buchar:5. září 21:40

Nefunkční živá ukázka tlačítka nic nedělají zároveň vysvětlení stojí za hovno

 
Odpovědět
5. září 21:40
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 67. Zobrazit vše