Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Singleton (jedináček)

V minulé lekci, Factory (tovární metoda), jsme si ukázali návrhový vzor Factory, který odděluje vytváření instance od samotného programu.

Singleton je další populární návrhový vzor, který umožňuje zajistit globální přístup k instanci nějaké třídy.

Motivace

Někdy v programu potřebujeme sdílet jednu instanci mezi několika bloky, objekty atd., aniž bychom ji museli stále předávat v konstruktoru. Ukázkový příklad je databázové připojení, celý program pracuje s jedním připojením a bylo by nepraktické ho stále předávat. Nabízí se řešení udělat třídu poskytující databázové API jako statickou. Může však nastat případ, kdy se nám hodí ji mít instanciovatelnou (např. někdy pracujeme s více připojeními) nebo používáme hotovu třídu, která statická není. Vložíme ji tedy do Singletonu.

Vzor

Vzor je tvořen třídou, která se stará o to, aby její instance existovala jen jednou.

Jako první musíme uživateli zakázat tvořit instanci, toho docílíme implementací prázdného privátního konstruktoru.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Dále vytvoříme běžnou instanční proměnnou a do ní vložíme instanci, kterou chceme v programu sdílet. V našem případě tedy instanci databázového připojení.

Nyní si třída vytvoří instanci sebe sama a tu uloží do statické proměnné. Instanci má takto ve správě třída a uživatel se k ní jinak než přes ni nedostane, protože ji nemůže vytvořit. Máme ji tedy zcela pod kontrolou. Instanci nastavíme samozřejmě jako privátní a také pouze pro čtení.

Nakonec vytvoříme veřejnou metodu, přes kterou budeme zvenku k instanci přistupovat. Uvnitř instanci vrátíme.

Ukázkový zdrojový kód

 • class Singleton
  {
    private Singleton() { }
  
    public Databaze databaze = new Databaze('host', 'jmeno', 'heslo');
  
    private static readonly Singleton instance = new Singleton();
  
    public static Singleton vratInstanci()
    {
      return instance;
    }
 • <?php
  class Singleton
  {
    // datový typ vlastnosti až od PHP verze 7.4
    private static Singleton $instance;
  
    public static Databaze $db;
  
    private function __construct()
    {
      // PHP nepodporuje výrazy ve vlastnostech třídy, je třeba instanciovat v konstruktoru:
      self::$db = new Databaze('host', 'jmeno', 'heslo');
    }
  
    // datový typ metody až od PHP verze 7
    public static function vratInstanci() : Singleton
    {
      return new Singleton();
    }
  }

Použití v programu

K připojení poté v programu přistupujeme takto:

 • Pripojeni pripojeni = Singleton.vratInstanci();
 • $pripojeni = Singleton::vratInstanci();

Singleton znamená jedináček, tedy instance, která nemá žádné sourozence.

Možné modifikace

Metoda k navrácení instance přímo vybízí k tomu, abychom inicializaci instance provedli až ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Kód tedy můžeme modifikovat takto:

 • class Singleton
  {
    private Singleton() { }
  
    public Databaze databaze = new Databaze('host', 'jmeno', 'heslo');
  
    private static Singleton instance = null;
  
    public static Singleton vratInstanci()
    {
      if (instance == null)
        instance = new Singleton();
      return instance;
    }
  }
 • <?php
  class Singleton
  {
    // datový typ vlastnosti až od PHP verze 7.4
    private static Singleton $instance;
  
    public static Databaze $db;
  
    private function __construct()
    {
      // PHP nepodporuje výrazy ve vlastnostech třídy, je třeba instanciovat v konstruktoru:
      self::$db = new Databaze('host', 'jmeno', 'heslo');
    }
  
    // datový typ metody až od PHP verze 7
    public static function vratInstanci() : Singleton
    {
      if (self::$instance === null) {
        self::$instance = new self;
      }
      return self::$instance;
    }
  }

Někdy takto můžeme optimalizovat výkon programu. Verze není thread safe a v případě, že bychom pracovali s více vlákny, je třeba dát inicializaci instance do locku.

Nevýhody

Slovo globální může být poněkud kontroverzní a Singleton je kvůli tomu někdy označován jako anti-pattern, tedy špatný vzor. Ačkoli Singleton by měl každý programátor znát, určitě to není ideální vzor pro předávání závislostí v aplikaci. Pro své problémy je dokonce součástí antipraktik STUPID. Lepším vyřešením závislostí je vzor Dependency Injection. Pokud vás tato problematika zajímá, doporučuji náš kurz Softwarové architektury a depencency injection. Thread-safe napsaný Singleton může být výhodné použít ve vícevláknových aplikacích.

V další lekci, Prototype, si ukážeme návrhový vzor Prototype, který vytváří nové instance na základě existujících, tzv. prototypů, které naklonuje. Umožňuje nám tak nahradit konstrukci switch.


 

Předchozí článek
Factory (tovární metoda)
Všechny články v sekci
Návrhové vzory GoF
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Prototype
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
37 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (11)

Avatar
zpavlu
Tvůrce
Avatar
zpavlu:10.9.2016 20:29

Při procházení knihy „Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied“ od autora Andrei Alexandrescu jsem narazil na zajímavý problém pro otázku implementace Singletonu.
Knihu si můžeme stáhnout zde
O co se jedná:
• Máme tři Singletony pro řízení Klávesnice, Obrazovky a Deníku implementované jako Meyersovy Singletony.
• První dva modelují své protějšky a třetí slouží pro zápis chyb (na příklad textový soubor).
• Deník pro svou činnost potřebuje nějaké prostředky a proto bude vytvořen pouze objeví-li se nějaká chyba. Pokud není chyba, nebude Deník vytvořen.
• Program Deník oznamuje jakoukoliv chybu jak Klávesnice nebo Obrazovky .
• Předpokládejme, že po úspěšné implementaci Klávesnice se nepodaří inicializovat třídu Obrazovka. Pak konstruktor třídy Klávesnice inicializuje a vytvoří Deník, chyba je zaznamenána a program Deník je ukončen spolu s aplikací. Při ukončení jsou odstraněny lokální statické objekty v obráceném pořadí jejich vzniku. Deník je odstraněn před instancí Klávesnice. Pokud se z nějakého důvodu Klávesnice neodstraní, pak zkusí oznámit chybu programu Deník.
• Deník::Instance nevědomky vrací odkaz na slupku odstraněného objektu Deník. Náš program se začíná chovat nedefinovaně. Vzniká problém mrtvého odkazu.
• Pořadí odstraňování objektů Klávesnice, Deník a Obrazovka není definován. Je potřeba, aby Klávesnice a Obrazovka, poslední vytvořený je odstraněn jako první (pravidlo C++) a zároveň musíme z tohoto pravidla vyjmout Deník. Nezávisle na tom, kdy byl vytvořen musí být odstraněn poslední, aby mohl zachytit chyby předchozích obou.
Používáme-li v aplikaci více interagujících Singletonů, nelze používat automatickou kontrolu doby jejich existence. Dobře navržený Singleton by měl mrtvý odkaz detekovat.

Chtěl bych ukázat jak autor řešil tento návrhový vzor a jak postupně dospěl a implementoval generickou šablonu třídy SingletonHolder. Existují různé implementace Singletonů, jejich vhodnost závisí na problému, který řešíme. Veškeré ukázky jsou použité z této knihy bez úprav, autor je dal volně k dispozici. Totéž platí pro soubor „LokiLibrary.lib“ z knihovny „Loki“.

Pár slov k Mariovy, myslíš si,že když napíšeš kousek kódu bez jediné poznámky, že všichni pochopí smysl?

První díl najdete na mém webu.

Odpovědět
10.9.2016 20:29
PZ
Avatar
havlat82
Člen
Avatar
havlat82:4.5.2018 11:25

ahoj, objevil sem zajímavej odkaz na téma návrhový vzory. třeba někomu příde užitečnej.. DoFactory

 
Odpovědět
4.5.2018 11:25
Avatar
Virlupus
Překladatel
Avatar
Virlupus:15.4.2019 3:05

Krásné poučné, ale přece jen.... vzor či protivzor. Statika. Globální věci? Není to trochu nebezpečné a netestovatelné. K čemu se vlastně jedináček dá použít? Jo třeba jako kontejner pro předání závislostí. Fakt nevím, použil jsem jej jen jednou. Dělal jsi emulátor ZX Spectra a kromě vlákna navíc pro procesor jsem potřeboval pamět a od adresy 0x4000 udělat obraz. Tedy screen, memory, cpu, io.... tam se mi singleton hodil.... ale pak.... jiná paměť a jiná struktura uvnitř.
A do háje s návrhem... celé jinak.
Abstrakce, Interface. naštěstí nebylo nutno něco jako DC (Depency Contejner)....
Ale to bylo dávno. Prostě Singleton bych doporučit nemohl

 
Odpovědět
15.4.2019 3:05
Avatar
Patrik Pastor:21.6.2019 17:49

proc je instance static kdyz je private. Statika je prece abych venku mimo vlastni tridu pristupoval k metodam/vlastnostem statick prea tridu bez instance. Proc je tedy private static? (dava mi to smysl jenom u public static, kde prave venku pristupuju, jak sem to nahore popsal). Ale private, prece ve vlastni tride nebudu priatupovat k metodam/vlastnostem pres vlastni tridu, kdyz v te vlastni tride jsem.

 
Odpovědět
21.6.2019 17:49
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Michal Šmahel:22.6.2019 11:38

Ahoj, nevím, kde studuješ, ale chtělo by to se danými tématy zaobírat více do hloubky.

K tvému dotazu. Jelikož nevíš, jak statika funguje, nemůžeš tomu logicky moc porozumět. Statika narozdíl od běžného (dynamického, instančního) přístupu nepotřebuje ke své funkčnosti instanci, patří třídě a také se na ní volá. Z tohoto důvodu můžeš veřejné statické metody volat přímo na třídě, nemusíš tvořit objekt. To je ostatně výhoda, kterou jsi popsal. Podobný důsledek to má pro zapouzdřené metody (soukromé a protected). Ty také nepracují na instanci, takže mohou ukládat data (a pracovat s nimi), která by po zrušení instance "zmizela". V praxi se to často používá pro uchování stavových dat. Tyto privátní statické metody jsou často volané těmi veřejnými.

Ve tvém příkladu je instance privátní, aby ji nebylo možné měnit zvenčí a statická, aby s ní mohly pracovat statické metody a instalace byla uchována po celou dobu běhu aplikace. K její změně slouží veřejná statická metoda. Je to jeden z principů Singletonu (Jedináčka), který zabraňuje jakkoliv vytvořit další instanci nějaké třídy, umožní vždy pouze jednu.

Odpovědět
22.6.2019 11:38
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Michal Šmahel
Patrik Pastor:22.6.2019 13:45

no tady je staticka metoda vratInstanci() kde je navratovy typ prave private static instance, tudiz v tomto konkretnim pripadu to chapu, protoze nemuze klasicka metoda vracet staticky typ, takze toto je ok. Ale v jakem jinem pripade (kdybych nevracel statiku) pro me mela smysl davat prive static? pokud by se v nejake verejne metode pracovalo se statikou (data uklada a s nimi pracovat) ale navratovu typ by nebyl (byl by void), potom tato metoda by nepotrebovala byt staticka (ackoliv se statikckou metodou/property pracuje), takze private static ... (neco) asi neni az tak moc pouzivane coz?

 
Odpovědět
22.6.2019 13:45
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Michal Šmahel:22.6.2019 16:18

Statika by se obecně moc používat neměla. V případě špatné implementace je to úplné zlo. V praxi jde navíc téměř vždy nahradit něčím jiným. Singleton patří mezi několik dobrých využití statiky, i když využití Singletonu také není moc velké.

Statika se dá používat ještě třeba na čítač instancí. Do konstruktoru vložíš inkrementaci privátní statické vlastnosti. Potom, pokud potřebuješ někde s počtem instancí operovat, využiješ data právě z této vlastnosti.

Editováno 22.6.2019 16:19
Odpovědět
22.6.2019 16:18
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
Hans
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Šmahel
Hans:9.10.2019 10:45

Nemyslím si, takové čítače by spíš měly být ve faktorce těchto instancí.
Když potřebuješ s počtem instancí operovat, potřebuješ to i testovat a jsi opět u problému s testovatelností.

 
Odpovědět
9.10.2019 10:45
Avatar
Odpovídá na Hans
Michal Šmahel:9.10.2019 15:43

Ahoj, souhlasím s tvým tvrzením. Svou zprávu jsem bohužel pojal spíše pro začátečníka.

Osobně se statice zcela vyhýbám, pokud je nějaké východisko. Již v návrhu počítám s entitami, které v případě potřeby tvoří továrny. Určitě to považuji za mnohem lepší způsob. Jak jsi psal, testovat statiku je pěkný porod a člověk se tomu chce jistě vyhnout. Navíc jsou tu i další problémy.

Každopádně moc děkuji za doplnění. Jsem rád, že tu jsou lidé, kteří umí napsat rozumnou kritiku, která k něčemu je.

Odpovědět
9.10.2019 15:43
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
barnabas.666
Člen
Avatar
barnabas.666:10. července 14:56

Velmi dobře vysvětlené návrhové vzory s funkčními ukázkami v C# jsou zde Design Patterns in C# With Real-Time Examples

 
Odpovědět
10. července 14:56
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 21. Zobrazit vše