dodání ihned! nové
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP. Zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací.
Hledáme programátora do rostoucího týmu ITnetwork.cz, 100% home office, 100% flexibilní pracovní doba. Více informací
discount week 30

Lekce 6 - Oracle krok za krokem: Výběr dat (vyhledávání)

V minulé lekci, Oracle krok za krokem: Import, jsme si ukázali jak naimportovat data.

Dnes se zaměříme na tu nejhezčí část a tou je výběr dat. Jedná se o dotazování na data, jestli chcete, tak vyhledávání v tabulce.

Výběr dat je klíčovou funkcí databází, umožňuje nám totiž pomocí relativně jednoduchých dotazů dělat i složité výběry dat. Od prostého výběru uživatele podle jeho id (např. pro zobrazení detailů v aplikaci) můžeme vyhledávat uživatele splňující určité vlastnosti, výsledky řadit dle různých kritérií nebo dokonce do dotazu zapojit více tabulek, různé funkce a skládat dotazy do sebe (o tom až v dalších dílech).

Testovací data

Než do tabulky vložíme testovací data, nejdříve si ji smažeme a vytvoříme znovu, tentokrát s automaticky se navyšujícím ID, což je v praxi samozřejmostí:

DROP TABLE UZIVATELE;

CREATE TABLE UZIVATELE
(
 UZIVATELE_ID INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(START with 1 INCREMENT by 1)
, JMENO VARCHAR2(60) NOT NULL
, PRIJMENI VARCHAR2(60) NOT NULL
, DATUM_NAROZENI DATE NOT NULL
, POCET_CLANKU INT NOT NULL
, CONSTRAINT UZIVATELE_PK PRIMARY KEY
 (
  UZIVATELE_ID
 )
 ENABLE
);

Syntaxí START with 1 za klauzulí IDENTITY, že začínáme počítat od čísla 1. INCREMENT by 1 nám zase říká, že budeme inkrementovat (zvyšovat číslo) číslem 1. Nastavujeme pak také tzv. PRIMARY KEY, což znamená jednoznačný identifikátor řádku. Můžeme pak díky jednoho čísla v tabulce odkazovat na konkrétní záznam.

Pokud nám zde SQL Developer bude hlásit, že nemáme dostatečná oprávnění, přepneme si připojení na IT_NETWORK_ORACLE_DB (heslo admin), ve kterém jsme si v druhé lekci tvořili schéma, a do worksheetu vložíme a spustíme následující příkaz:

GRANT ALL PRIVILEGES TO noveSchema;

Tímto jsme si zajistili veškerá potřebná oprávnění. Nyní si do nové tabulky vložíme předpřipravená testovací data. Využijeme k tomu jednu z metod vložení více záznamů najednou, kterou jsem zde zatím neukazoval, jelikož je o něco složitější než INSERT ALL:

INSERT INTO uzivatele (jmeno, prijmeni, datum_narozeni, pocet_clanku)
 WITH zaznamy AS (
  SELECT 'Jan', 'Novák', '3.11.1984', 17    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Tomáš', 'Marný', '17.10.1942', 12   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Josef', 'Nový', '10.7.1958', 5    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Alfons', 'Svoboda', '15.5.1935', 6  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Ludmila', 'Dvořáková', '17.4.1967', 2 FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Petr', 'Černý', '20.2.1995', 1    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Vladimír', 'Pokorný', '18.4.1984', 1 FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Ondřej', 'Bohatý', '14.5.1973', 3   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Vítězslav', 'Churý', '2.6.1969', 7  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Pavel', 'Procházka', '3.7.1962', 8  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Matěj', 'Horák', '10.9.1974', 0    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Jana', 'Veselá', '2.10.1976', 1    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Miroslav', 'Kučera', '3.11.1948', 1  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'František', 'Veselý', '9.5.1947', 1  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Michal', 'Krejčí', '7.3.1956', 0   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Lenka', 'Němcová', '11.2.1954', 5   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Věra', 'Marková', '21.1.1978', 3   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Eva', 'Kučerová', '26.7.1949', 12   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Lucie', 'Novotná', '28.7.1973', 4   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Jaroslav', 'Novotný', '11.8.1980', 8 FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Petr', 'Dvořák', '30.9.1982', 18   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Jiří', 'Veselý', '15.1.1961', 2    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Martina', 'Krejčí', '29.8.1950', 4  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Marie', 'Černá', '26.2.1974', 5    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Věra', 'Svobodová', '2.3.1983', 2   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Pavel', 'Dušín', '1.5.1991', 9    FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Otakar', 'Kovář', '17.12.1992', 9   FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Kateřina', 'Koubová', '15.11.1956', 4 FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Václav', 'Blažek', '20.10.1953', 6  FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Jan', 'Spáčil', '6.5.1967', 3     FROM dual UNION ALL
  SELECT 'Zdeněk', 'Malačka', '10.3.1946', 6  FROM dual
 )
 SELECT * FROM zaznamy;

Syntaxi dotazu nyní více rozebírat nebudeme, zkrátka vloží hromadně záznamy do tabulky uzivatele. Na rozdíl třeba od MySQL se syntaxe hodně liší a nemusí dávat pořádně smysl (voláme INSERT a v něm pak příkaz SELECT na výběr tabulky a tím vložíme uživatele). Do databáze se nám tímto vložilo 31 uživatelů. To by mělo stačit k tomu, abychom si na nich vyzkoušeli základy dotazování.

Dotazování

Dotaz na data, tedy jejich vyhledání/výběr, naleznete v prostředí SQL Developeru při rozkliknutí dané tabulky pod položkou Data. Zkusme si to, stačí zadat název_sloupce='hod­nota'. Pokud chceme filtrovat skrze více sloupců, můžeme použít klauzuli AND:

SQL dotaz bude poté vypadat takto:

SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno='Jan' AND prijmeni='Novák';

Příkaz je asi srozumitelný. Hvězdička po příkazu SELECT označuje, že chceme vybrat všechny sloupce. Dotaz tedy česky zní: "Vyber všechny sloupce z tabulky uzivatele, kde je jméno Jan a příjmení Novák". Jelikož se jedná o tzv. textové řetězce, musíme dávat hodnoty do uvozovek ' nebo ". Čísla tedy dávat do uvozovek nedáváme (pokud nejde třeba o datum).

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Tabulky mají většinou hodně sloupců a většinou nás zajímají jen některé. Abychom databázi nezatěžovali přenášením zbytečných dat zpět do naši aplikace, budeme se snažit vždy specifikovat ty sloupce, které chceme. Dejme tomu, že budeme chtít příjmení a počet napsaných článků lidí, kteří se jmenují Jan. Dotaz bude vypadat následovně:

SELECT prijmeni, pocet_clanku FROM uzivatele WHERE jmeno='Jan';

Výsledek:

JMENO POCET_CLANKU
Novák 17
Spáčil 3

Opravdu nebuďte líní a pokud nepotřebujete téměř všechny sloupce, vyjmenujte v SELECT ty, jejichž hodnoty vás v tu chvíli zajímají. Vždy se snažte podmínku omezit co nejvíce již na úrovni databáze, ne že si vytaháte celou tabulku do aplikace a tam si ji vyfiltrujete. Řekněme, že by vaše aplikace poté nebyla úplně rychlá a databáze samotná vás nebude mít ráda :) Výčet sloupců, které má dotaz vrátit, nemá nic společného s dalšími sloupci, které v dotazu používáme. Můžeme tedy vyhledávat podle deseti sloupců, ale vrátit jen jeden.

Stejně jako tomu bylo u příkazu DELETE, i zde bude fungovat pouze dotaz:

SELECT * FROM uzivatele;

Tehdy budou vybráni úplně všichni uživatelé (záznamy) z tabulky.

U podmínkování platí to samé jako u DELETE, klauzule WHERE funguje úplně stejně. Zkusme si to. Vyberme všechny uživatele, narozené po roce 1960 a s počtem článků vyšším než 5:

SELECT * FROM uzivatele WHERE datum_narozeni >= '1.1.1960' AND pocet_clanku > 5;

Výsledek:

UZIVATELE_ID JMENO PRIJMENI DATUM_NAROZENI POCET_CLANKU
1 Jan Novák 03.11.84 17
9 Vítězslav Churý 02.06.69 7
10 Pavel Procházka 03.07.62 8
20 Jaroslav Novotný 11.08.80 8
21 Petr Dvořák 30.09.82 18
26 Pavel Dušín 01.05.91 9
27 Otakar Kovář 17.12.92 9

Operátory

Základní operátory =, >, <, >=, <=, != určitě umíte použít. V SQL máme ale další, řekněme si o LIKE, IN a BETWEEN.

LIKE

LIKE umožňuje vyhledávat textové hodnoty jen podle části textu. Funguje podobně, jako operátor "=" (rovná se), pouze můžeme používat 2 zástupné znaky:

 • % (procento) označuje libovolný počet libovolných znaků.
 • _ (podtržítko) označuje jeden libovolný znak.

Pojďme si vyzkoušet několik dotazů s operátorem LIKE. Najděme příjmení lidí začínající na písmeno S:

SELECT prijmeni FROM uzivatele WHERE prijmeni LIKE 'S%';

Zadáme normálně text v apostrofech, pouze na některá místa můžeme vložit speciální znaky. Na velikosti písmen záleží (hledání je tedy case-sensitive). Výsledek dotazu bude následující:

Svoboda
Svobodová
Spáčil

Nyní zkusme najít pětipísmenná příjmení, která mají jako 2. znak O:

SELECT prijmeni FROM uzivatele WHERE prijmeni LIKE '_o___';

Výsledek:

JMENO
Novák
Horák
Kovář

Asi již tušíte, jak LIKE funguje. Použití lze vymyslet hodně, většinou se používá s procenty na obou stranách pro tzv. fulltextové vyhledávání (např. slova v textu článku).

IN

IN umožňuje vyhledávat pomocí výčtu prvků. Udělejme si tedy výčet jmen a vyhledejme uživatelé s těmito jmény:

SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele WHERE jmeno IN ('Petr', 'Jan', 'Kateřina');

Výsledek:

JMENO PRIJMENI
Jan Novák
Petr Černý
Petr Dvořák
Kateřina Koubová
Jan Spáčil

Operátor IN se používá ještě u tzv. poddotazů, ale na ty máme ještě dost času :)

BETWEEN

Poslední operátor, který si dnes vysvětlíme, je BETWEEN (tedy mezi). Není ničím jiným, než zkráceným zápisem podmínky >= AND <=. Již víme, že i datumy můžeme normálně porovnávat, najděme si uživatele, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1990:

SELECT jmeno, prijmeni, datum_narozeni FROM uzivatele WHERE datum_narozeni BETWEEN '1.1.1980' AND '1.1.1990';

Výsledek:

JMENO PRIJMENI DATUM_NAROZENI
Jan Novák 03.11.84
Vladimír Pokorný 18.04.84
Jaroslav Novotný 11.08.80
Petr Dvořák 30.09.82
Věra Svobodová 02.03.83

To je pro dnešek vše. U výběru dat zůstaneme ještě několik dílů, vlastně většinu tohoto seriálu.

V další lekci, Oracle krok za krokem: Řazení, Fetch a agregační funkce, si povíme něco o řazení a o agregačních funkcích.


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 62x (3.94 kB)

 

Předchozí článek
Oracle krok za krokem: Import
Všechny články v sekci
Oracle
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Oracle krok za krokem: Řazení, Fetch a agregační funkce
Článek pro vás napsal Matěj Kadlec
Avatar
Uživatelské hodnocení:
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se programování věnuje od střední školy, nyní studuje informatiku na VŠB-TUO. Mezi jeho oblíbené jazyky patří Python, C# a SQL.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (3)

Avatar
Matěj Kadlec
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Matěj Kadlec:19. června 9:12

Ahoj, máš preference v SQL developeru nastavené stejně, jako v tomto článku?

 
Odpovědět
19. června 9:12
Avatar
Odpovídá na Matěj Kadlec
Radka Tajnerová:19. června 9:20

Ano, toto mám také stejně.

 
Odpovědět
19. června 9:20
Avatar
Matěj Kadlec
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Odpovídá na Radka Tajnerová
Matěj Kadlec:19. června 9:28

Tak jsem si to vyzkoušel u mě, a v článku je chyba, mělo by tam být

SELECT * FROM uzivatele
WHERE to_date(datum_narozeni,'dd.mm.yy') >= '1.1.1960' AND pocet_clanku > 5;

Tedy díky za nahlášení chyby, článek ihned upravím.

Editováno 19. června 9:30
 
Odpovědět
19. června 9:28
Avatar
Odpovídá na Matěj Kadlec
Radka Tajnerová:19. června 9:38

Není zač :) Já děkuji za kontrolu.

 
Odpovědět
19. června 9:38
Avatar
Odpovídá na Matěj Kadlec
Radka Tajnerová:20. června 12:08

Ahoj, ještě jedna připomínka, i když upravím použitý select, tak to nehledá správně ve výsledku se zobrazují i uživatelé narození před rokem 1960 - přikládám

 
Odpovědět
20. června 12:08
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Matěj Kadlec
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Odpovídá na Radka Tajnerová
Matěj Kadlec:21. června 13:41

Ahoj, omlouvám se, nejspíš tam má tedy být '1.1.60', ale nemám možnost to teď ověřit.

 
Odpovědět
21. června 13:41
Avatar
Odpovídá na Matěj Kadlec
Radka Tajnerová:21. června 13:49

To jsem včera taky zkoušela a nepomohlo to. Zobrazují se i ročníky pod 1960. :(

 
Odpovědět
21. června 13:49
Avatar
Matěj Kadlec
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Odpovídá na Radka Tajnerová
Matěj Kadlec:21. června 14:01

Dobře, díky za upozornění, opravím to hned jak budu mít možnost.

 
Odpovědět
21. června 14:01
Avatar
Matěj Kadlec
Člen IT Redactor Gang
Avatar
Matěj Kadlec:22. června 12:04

Ahoj, tak jsem si našel něco víc o funkci TO_DATE v Oracle, a používá se pro převod textového řetězce na datum, ne pro převod data na jiný formát, a nejspíš právě proto nefungovala. Dalo by se to samozřejmě určitě nějak vyřešit, ale zbytečně by to komplikovalo ten dotaz, a jelikož je v třetí lekci ukázané, s jakým formátem data se pracuje, nevidím důvod, aby se datum ještě takto přeformátovávalo, takže jsem tu funkci úplně odstranil, bez ní to konec konců funguje jak má.

 
Odpovědět
22. června 12:04
Avatar
Dadoš
Člen
Avatar
Odpovídá na Matěj Kadlec
Dadoš:9. července 15:10

Ahoj! Podle mne má WHERE podmínka vypadat takto: WHERE datum_narozeni >= to_date('01.01­.1960','dd.mm­.yyyy') AND pocet_clanku > 5 , protože fce to_date slouží k převodu textového formátu do formátu date a položka datum_narození je typu date.

 
Odpovědět
9. července 15:10
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 13. Zobrazit vše