IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 16 - Základy Adobe Photoshop - Vektorová grafika III

V předchozím kvízu, Kvíz - Filtry, akce a vektorová grafika v Adobe Photoshop, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním Adobe Photoshop tutoriálu se naučíme různými nástroji vytvářet a upravovat tvary.

Kreslení tvarů

Kreslení tvarů využijeme například při vytváření navigačních pruhů, posuvníků, tlačítek a dalších prvků, které se používají na webových stránkách. Adobe Photoshop nám nabízí šest různých nástrojů, pomocí kterých můžeme jednotlivé tvary vytvářet. Ovládání těchto nástrojů je velmi podobné, a proto se v následující části lekce společně podíváme pouze na některé z nich.

Nástroj obdélník

Nástroj Obdélník Základy Adobe Photoshop je jedním z nástrojů, pomocí kterých můžeme vytvářet tvary. V několika následujících ukázkách si vyzkoušíme, jak tímto nástrojem vytvořit pravidelný tvar, více tvarů v jedné vrstvě a podobně.

Vytvoření tvaru

Tvar můžeme vytvořit buďto s předem definovanou velikostí, nebo libovolně veliký. V první ukázce se podíváme na způsob, kterým lze vytvořit tvar libovolně veliký. Začneme tím, že si z panelu nástrojů zvolíme požadovaný nástroj, v našem případě se jedná o Obdélník Základy Adobe Photoshop, a umístíme ukazatel na pozici, kde chceme mít počátek tvaru. Následně stiskneme levé tlačítko myši a libovolným směrem táhneme v obraze. Až budeme s velikostí tvaru spokojeni, tlačítko myši uvolníme.

Základy Adobe Photoshop

Potup pro vytvoření tvaru s předem definovanou velikostí je velmi podobný. Nejprve si z panelu nástrojů opět zvolíme nástroj Obdélník Základy Adobe Photoshop a umístíme ukazatel na pozici, kde chceme mít počátek / střed tvaru. Následně v obrazu klikneme levým tlačítkem myši a v dialogovém okně Vytvořit obdélník nastavíme šířku a výšku tvaru. Naše nastavení potvrdíme kliknutím na tlačítko OK.

Základy Adobe Photoshop

Ještě předtím, než tvar vytvoříme, si můžeme na pruhu voleb nastavit například tloušťku tahu, typ a barvu výplně a podobně. Těmito úpravami tvarů se ale budeme zabývat až ve druhé části této lekce.

Vytvoření tvaru ze středu

Stejně jako výběr, tak i tvar lze vytvořit ze středu. Začneme tím, že si nejprve umístíme ukazatel na pozici, kde chceme mít střed tvaru. Následně stiskneme klávesu Alt a táhneme v obraze šikmo k libovolnému rohu.

Základy Adobe Photoshop

Vytvoření pravidelného tvaru

Pokud bychom chtěli vytvořit pravidelný tvar, například čtverec či kruh, stiskneme klávesu Shift a následně táhneme libovolným směrem v obraze.

Základy Adobe Photoshop

Vytvoření více tvarů v jedné vrstvě

Adobe Photoshop nám umožňuje vytvořit více samostatných tvarů v jedné vrstvě a následně tyto tvary dále modifikovat. K těmto modifikacím využíváme volby operace cesty Základy Adobe Photoshop, které nalezneme na pruhu voleb nebo panelu vlastnosti.

Volby operace cesty

 • Základy Adobe Photoshop Nová vrstva – Vytvoří tvar v nové vrstvě.
 • Základy Adobe Photoshop Zkombinovat tvary – Přidá novou oblast k existujícím tvarům.
 • Základy Adobe Photoshop Odečíst přední tvar – Odebere překrývající se oblast od existujících tvarů.
 • Základy Adobe Photoshop Průsečík oblastí tvaru – Omezí oblast na průsečík oblasti s existujícími tvary.
 • Základy Adobe Photoshop Vyloučit překrývající se tvary – Vyloučí oblast průsečíků ze sloučení nové oblasti s existující oblastí.

V následující ukázce se pokusíme odebrat ze čtverce kruh. Začneme tím, že si z panelu nástrojů zvolíme nástroj Obdélník Základy Adobe Photoshop a umístíme ukazatel na střed dokumentu. Následně stiskneme současně klávesy Shift a Alt a tažením vytvoříme libovolně veliký čtverec. V dalším kroku si z panelu nástrojů zvolíme nástroj Elipsa Základy Adobe Photoshop a na pruhu voleb si z rozbalovací nabídky operace cesty Základy Adobe Photoshop zvolíme volbu Odečíst přední tvar Základy Adobe Photoshop. Následně znovu umístíme ukazatel na střed dokumentu a stejným způsobem jako jsme vytvořili čtverec, vytvoříme i kruh.

Velikost kruhu nesmí přesahovat velikost vytvořeného čtverce.

Základy Adobe Photoshop

Nástroj jiný tvar

Dalším z nástrojů pro vytváření tvarů je nástroj Jiný tvar Základy Adobe Photoshop. V následujících dvou ukázkách se podíváme, jak tímto nástrojem kreslit vlastní nebo již předdefinované tvary z rozbalovací nabídky.

Vytvoření tvaru z rozbalovací nabídky

Postup pro vytvoření předdefinovaného tvaru je velmi podobný například postupu pro vytvoření obdélníku. Začneme tím, že si z panelu nástrojů zvolíme nástroj Jiný tvar Základy Adobe Photoshop a na pruhu voleb si z rozbalovací nabídky Tvar zvolíme požadovaný tvar. Následně umístíme ukazatel na pozici, kde chceme mít počátek / střed tvaru a táhneme libovolným směrem v obraze.

Základy Adobe Photoshop

Pokud byste v rozbalovací nabídce nenalezli tolik tvarů, jako v této ukázce, klikněte na tlačítko Základy Adobe Photoshop a z nabídky si zvolte jinou kategorii tvarů.

Vytvoření vlastního tvaru

V následující ukázce se podíváme na způsob, kterým lze do rozbalovací nabídky přidat vlastní tvar, který často využíváme a nechceme jej znovu a znovu vytvářet. Začneme tím, že si z panelu nástrojů zvolíme nástroj pro Výběr cesty Základy Adobe Photoshop a tvar označíme. Následně klikneme na Úpravy > Definovat jiný tvar a v dialogovém okně Název tvaru si tvar pojmenujeme. V dalším kroku si z panelu nástrojů zvolíme nástroj Jiný tvar Základy Adobe Photoshop a na pruhu voleb si z rozbalovací nabídky Tvar zvolíme náš tvar. Dále už jen tažením v obraze daný tvar nakreslíme.

Základy Adobe Photoshop

Úprava tvarů

V následující části lekce se budeme zabývat úpravou tvarů. Tvary upravujeme pomocí voleb, které nalezneme na pruhu voleb nebo panelu vlastnosti. Každý z nástrojů nám nabízí jedinečnou skupinu voleb. V této lekci se společně podíváme na volby obdélníku.

Volby obdélníku

Na panelu vlastnosti nalezneme následující volby pro úpravu obdélníku:

Základy Adobe Photoshop
 • Šířka a výška (červená),
 • Pozice X a Y (zelená),
 • Barva výplně (oranžová),
 • Barva tahu (fialová),
 • Šířka tahu (modrá),
 • Typ tahu (růžová),
 • Zarovnat (hnědá),
 • Zakončení (černá),
 • Roh (bílá),
 • Poloměr rohu (žlutá).

Na panelu se také nacházejí volby operace cesty Základy Adobe Photoshop, které ale nalezneme i na pruhu voleb společně s nabídkou zarovnání a rozmístění tvarů Základy Adobe Photoshop.

V následující ukázce si zkusíme pomocí výše zmíněných voleb upravit například šířku tvaru, výšku tvaru, barvu výplně, šířku tahu a poloměr rohu. Začneme tím, že si z panelu nástrojů zvolíme nástroj Výběr cesty Základy Adobe Photoshop a tvar si označíme. V dalším kroku přejdeme na panel vlastnosti a provedeme úpravy.

Základy Adobe Photoshop

Pokud byste chtěli změnit obrys tvaru, přejděte na panel cesty a klikněte na miniaturu vektorové masky vrstvy tvaru. Následně obrys tvaru upravte pomocí nástroje pero nebo nástroje pro přímý výběr. Těmto úpravám jsme se věnovali v minulé lekci Základy Adobe Photoshopu – Vektorová grafika II.

To je pro tento kurz vše. V kurzu Základy Adobe Photoshopu ještě naleznete několik příkladů k procvičení, které určitě doporučuji vypracovat. Naše výuka Adobe Photoshopu nyní pokračuje kurzem Tvorba firemní identity.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 14. - 16. lekci Adobe Photoshop, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Kvíz - Filtry, akce a vektorová grafika v Adobe Photoshop
Všechny články v sekci
Základy Adobe Photoshop
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 14. - 16. lekci Adobe Photoshop
Článek pro vás napsal Daniel Zábojník
Avatar
Uživatelské hodnocení:
17 hlasů
Autor se věnuje vývoji (a příležitostně navrhování) výjimečných desktopových a mobilních aplikací, grafickému zpracování a všemu co k tomu patří.
Aktivity