Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 6 - Založení databáze a přístupy k ní v PHP

V minulé lekci, Kontaktní formulář, jsme vytvořili kontaktní formulář.

Myšlenku MVC jsme si již osvojili a měli bychom se pohnout směrem kupředu. V dnešním dílu založíme databázi pro uživatele a jejich články.

Databáze

V následujících několika odstavcích si vytvoříme databázi v nástroji phpMyAdmin. Pokud preferujete SQL nebo používáte jiný nástroj, bude na konci uveden i kompletní zakládací kód, který stačí jen spustit.

Přejděte do phpMyAdmin a vytvořte si nějakou novou databázi, já si ji pojmenoval mvc_db. Nezapomeňte nastavit porovnávání na utf8_czech_ci.

Vytvoření databáze v phpMyAdmin - MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově

Databázi si otevřete. Nyní si vytvoříme tabulky, budou jen dvě.

Uživatelé

Vytvořte si novou tabulku uzivatele. Bude mít celkem 4 sloupce (pole):

 • uzivatele_id - typ INT - primární klíč, autoincrement
 • jmeno - typ VARCHAR - délka 255
 • heslo - typ VARCHAR - délka 255
 • admin - typ INT, výchozí: 0 (vyberte možnost "Dle zadání" a poté zadejte 0, viz obrázek níže)

Sloupec admin určuje zda je uživatel administrátor (0/1).

Naklikaná tabulka by měla vypadat takto:

Vytvoření tabulky uživatelů v phpMyAdmin - MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově

(Nezapomeňte na primární klíč a AI u pole uzivatele_id. Na screenshotu to není vidět.)

Potvrdíme tlačítkem Uložit.

Hotové tabulce naklikněte klíč UNIQUE na sloupec jmeno. To aby v ní nemohli být 2 uživatelé se stejným jménem:

Unikátní klíč v phpMyAdmin - MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově

MySQL podporuje i datový typ BOOLEAN, který je však vnitřně reprezentován jako typ TINYINT o velikosti 1 bajt. BOOLEAN tedy také můžeme zvolit pro ukládání informací ve sloupci admin, avšak až na drobnou úsporu místa nepocítímě žádný praktický rozdíl.

Články

Přidáme ještě tabulku clanky. Ta bude obsahovat 6 sloupců (polí).

 • clanky_id - typ INT - primární klíč, autoincrement
 • titulek - typ VARCHAR - délka 255
 • obsah - typ TEXT
 • url - VARCHAR - délka 255
 • popisek - VARCHAR - délka 255
 • klicova_slova - VARCHAR - délka 255

Naklikaná tabulka:

Vytvoření tabulky článků v phpMyAdmin - MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově

(Opět nezapomeňte na primární klíč a autoinkrementaci u pole clanky_id)

Sloupec url je URL adresa, přes kterou budeme k článku přistupovat. Např. pro článek s titulkem Úvodní článek by URL mohlo vypsat jako uvodni-clanek. Některé systémy články zobrazují jen podle číselného ID, což je však nepříjemné jak pro uživatele, tak pro vyhledávače. Uložíme.

Mezi články si vložíme ten úvodní, abychom měli systém na čem testovat:

Úvodní článek do MVC redakčního systému v PHP - MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově

Pokud preferujete raději SQL, databázi spolu s tabulkami založíte následujícím skriptem:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mvc_db
DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;

USE mvc_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clanky (
 clanky_id int(11) AUTO_INCREMENT,
 titulek varchar(255),
 obsah text,
 url varchar(255),
 popisek varchar(255),
 klicova_slova varchar(255),
 PRIMARY KEY (clanky_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS uzivatele (
 uzivatele_id int(11) AUTO_INCREMENT,
 jmeno varchar(255),
 heslo varchar(255),
 admin int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (uzivatele_id)
);

ALTER TABLE uzivatele ADD UNIQUE (jmeno);

INSERT INTO clanky (
  clanky_id,
  titulek,
  obsah,
  url,
  popisek,
  klicova_slova
)
VALUES (
NULL , 'Úvod', '<p>Vítejte na našem webu!</p>

<p>Tento web je postaven na <strong>jednoduchém MVC frameworku v PHP</strong>. Toto je úvodní článek, načtený z databáze.</p>', 'uvod', 'Úvodní článek na webu v MVC v PHP', 'úvod, mvc, web'
);

Než se pustíme do práce s databází v PHP, zmíníme si k tomu trochu teorie.

Přístupy pro práci s databází v PHP

Objektový svět a svět relačních databází (svět relační) jsou velmi rozdílné. Jedná se o 2 odlišné filozofie, o kterých si zde troufnu prohlásit, že jsou neslučitelné.

Relační databáze jsou ověřený způsob jak pracovat s daty. I když existují i databáze plně objektové, firmám se do nich nyní nevyplatí investovat peníze a proto se zatím neprosadily. Po revoluci v programování a příchodu objektů samozřejmě nastal problém s ukládáním dat, jelikož relační databáze objektově nefungují a objekty ukládat neumí. Existuje několik možností, jak se s tímto vypořádat.

1. Neobjektové programování

První možností je samozřejmě programovat úplně bez objektů. Tím bychom však šli proti proudu, nemohli bychom používat žádné komponenty 3. stran a náš kód by byl velmi nekvalitní. Byl by problém vůbec vytvořit aplikaci nějakou architekturu. Určitě zde teď nemá smysl vysvětlovat přínosy OOP, zájemce odkáži na článek Objektově orientované programování a evoluce vývoje softwaru.

2. CRUD Wrapper

Přístup tzv. wrapperu nám umožňuje s databází pracovat jako s objektem, nicméně komunikujeme s ní stále v jejím jazyce SQL. Mícháme tedy objektový a relační kód. Přístup je jakýmsi kompromisem a vyžaduje filozofii OOP trochu ohnout. Výhodou je zachování výkonu a schopností databáze za cenu mírné degradace myšlenek OOP.

Data z databáze vidíme nejčastěji jako hodnoty v poli a přicházíme o možnost přidělit entitám nějakou funkcionalitu. Tu místo toho sdružujeme do tzv. manažerů. Lze i částečně mapovat data na existující třídy, nicméně plnohodnotného konceptu objektového modelu nedosáhneme.

Databázové wrappery se často píší jako tzv. CRUD, jsou tedy předpřipraveny pro provádění 4 základních databázových operací (Create, Read, Update, Delete).

3. Objektově relační mapování

Objektově relační mapování (ORM) jde ortodoxně za myšlenkou OOP. Z databáze tedy místo pole hodnot dostáváme rovnou objekty a ty na sobě mají metody. V jazyce SQL vůbec nekomunikujeme, tabulky v databázi vidíme jako kolekce objektů, se kterými můžeme pracovat běžnými prostředky jazyka. Jsme vlastně úplně odstíněni od toho, že pracujeme s relační databází. Zní to skvěle, že?

Háček je samozřejmě v tom, že na pozadí dochází k určité degradaci výkonu databáze, dotazy se generují automaticky a jsou často neefektivní. Dalším problémem ORM je, že je velmi složité. Musíme sáhnout po hotovém řešení, které PHP jako takové neobsahuje a je třeba použít nějaké řešení 3. strany, které často není jednoduché vůbec zprovoznit, natož používat.

Názory na ORM jsou velmi kontroverzní, někdo říká, že je to moderní způsob práce s daty a že psát dotazy v SQL je zastaralé. Někdo zas, že už samotná myšlenka ORM je nesprávná, jelikož generovaný SQL kód zkrátka nemůže být efektivní a je nutné pomýšlet na jeho konečnou podobu, odstínění tedy není úplné. Osobně mám k ORM neutrální postoj a pokud mi někdo spolu s jazykem poskytne standardizované a odladěné ORM, rád ho použiji. Jelikož PHP nic takového neposkytuje, vyhýbám se mu. Nepřijde mi totiž, že je jeho přidaná hodnota tak vysoká, aby se s ním zde vyplatilo zatěžovat.

4. Objektové databáze

Kromě databází relačních existují i již zmíněné databáze objektové. Ty řeší problém neslučitelnosti objektového a relačního přístupu. Poskytují stejný komfort, jako ORM, ale vnitřně není třeba data převádět do tabulek, ukládají se rovnou jako objekty. Teoreticky neexistuje výkonnostní ani jiný důvod, proč by neměly nahradit databáze relační. V praxi se ale bohužel téměř nepoužívají a můžeme jen doufat, že se to časem změní. Zájemci se mohou podívat např. na projekt MongoDB. My budeme využívat 2. přístupu - wrapperu, který se hodí do seriálu, kde tvoříme minimalistický a zároveň přehledný kód.

Příště, v lekci Databázový wrapper, si vytvoříme databázový wrapper.


 

Předchozí článek
Kontaktní formulář
Všechny články v sekci
MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Databázový wrapper
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
122 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity