Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 8 - Jednoduchý redakční systém v Nette - Dokončení administrace

V minulé lekci, Jednoduchý redakční systém v Nette - Administrace, jsme rozpracovali administraci článků.

Dnes si přidáme presenter pro kontaktní formulář a poté všechny šablony.

Presentery

app/CoreModule/pre­senters/Contac­tPresenter.php

Přidáme tak ještě jeden presenter pro kontaktní formulář:

<?php

namespace App\CoreModule\Presenters;

use App\Presenters\BasePresenter;
use Nette\Application\UI\Form;
use Nette\Mail\IMailer;
use Nette\Mail\Message;
use Nette\Mail\SendException;
use Nette\Utils\ArrayHash;

/**
 * Presenter pro kontaktní formulář.
 * @package App\CoreModule\Presenters
 */
class ContactPresenter extends BasePresenter
{
  /** @var string Kontaktní email, na který se budou posílat emaily z kontaktního formuláře. */
  private $contactEmail;

  /** @var IMailer Služba Nette pro odesílání emailů. */
  private $mailer;

  /**
   * Konstruktor s nastavením kontaktního emailu a injektovanou Nette službou pro odesílání emailů.
   * @param string $contactEmail kontaktní email
   * @param IMailer $mailer    automaticky injektovaná Nette služba pro odesílání emailů
   */
  public function __construct($contactEmail, IMailer $mailer)
  {
    parent::__construct();
    $this->contactEmail = $contactEmail;
    $this->mailer = $mailer;
  }

  /**
   * Vytváří a vrací kontaktní formulář.
   * @return Form kontaktní formulář
   */
  protected function createComponentContactForm()
  {
    $form = new Form;
    $form->getElementPrototype()->setAttribute('novalidate', true);
    $form->addEmail('email', 'Vaše emailová adresa')->setRequired();
    $form->addText('y', 'Zadejte aktuální rok')->setOmitted()->setRequired()
      ->addRule(Form::EQUAL, 'Chybně vyplněný antispam.', date("Y"));
    $form->addTextArea('message', 'Zpráva')->setRequired()
      ->addRule(Form::MIN_LENGTH, 'Zpráva musí být minimálně %d znaků dlouhá.', 10);
    $form->addSubmit('send', 'Odeslat');

    // Funkce se vykonaná při úspěšném odeslání kontaktního formuláře a odešle email.
    $form->onSuccess[] = function (Form $form, ArrayHash $values) {
      try {
        $mail = new Message;
        $mail->setFrom($values->email)
          ->addTo($this->contactEmail)
          ->setSubject('Email z webu')
          ->setBody($values->message);
        $this->mailer->send($mail);
        $this->flashMessage('Email byl úspěšně odeslán.');
        $this->redirect('this');
      } catch (SendException $e) {
        $this->flashMessage('Email se nepodařilo odeslat.');
      }
    };

    return $form;
  }
}

Zde si všimněte především použití Nette knihovny pro odesílání emailů z formuláře.

app/CoreModule/con­fig/config.ne­on

Dále nesmíme zapomenout předat konfiguraci kontaktního emailu do našeho nového presenteru:

#
# Konfigurační soubor pro CoreModule.
#
parameters:
  defaultArticleUrl: 'uvod'     # URL výhozího článku
  contactEmail: '[email protected]' # Kontaktní email


# Nastavení služeb pro CoreModule.
services:
  # Definice vlastních služeb dále přístupných pomocí DI.
  - App\CoreModule\Model\ArticleManager

  # Předání nastavení při vytváření služeb presenterů.
  - App\CoreModule\Presenters\ArticlePresenter(%defaultArticleUrl%)
  - App\CoreModule\Presenters\ContactPresenter(%contactEmail%)

app/config/con­fig.neon

Pokud jste pozorně četli kód, všimli jste si, že u tvorby formulářů v metodě setRequired() není vyplněna chybová hláška. To je z toho důvodu, že nám bude stačit všude stejná a tu si globálně nastavíme v hlavním konfiguračním souboru připsáním následujících řádků:

...
# Nastavení výchozích chybových hlášek pro formuláře.
forms:
  messages:
    REQUIRED: 'Povinné pole.'
    EMAIL: 'Neplatná emailová adresa.'
...

app/router/Rou­terFactory.php

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nakonec musíme opět upravit routování, aby naše aplikace brala v potaz nové presentery a jejich akce. Ukážeme si zde také rovnou příklad překladu českých URL adres na anglické názvy akcí:

<?php

namespace App;

use Nette\Application\IRouter;
use Nette\Application\Routers\Route;
use Nette\Application\Routers\RouteList;
use Nette\StaticClass;

/**
 * Továrna na routovací pravidla.
 * Řídí směrování a generovaní URL adres v celé aplikaci.
 * @package App
 */
class RouterFactory
{
  use StaticClass;

  /**
   * Vytváří a vrací seznam routovacích pravidel pro aplikaci.
   * @return IRouter výsledný router pro aplikaci
   */
  public static function createRouter()
  {
    $router = new RouteList;
    $router[] = new Route('kontakt', 'Core:Contact:default');
    $router[] = new Route('administrace', 'Core:Administration:default');
    $router[] = new Route('<action>[/<url>]', [
      'presenter' => 'Core:Article',
      'action' => [
        Route::FILTER_STRICT => true,
        Route::FILTER_TABLE => [
          // řetězec v URL => akce presenteru
          'seznam-clanku' => 'list',
          'editor' => 'editor',
          'odstranit' => 'remove'
        ]
      ]
    ]);
    $router[] = new Route('[<url>]', 'Core:Article:default');
    return $router;
  }
}

Pokud se divíte, proč mají některé presentery svojí vlastní routu, tak je to z toho důvodu, že potřebujeme rozlišit mezi URL článku a názvem presenteru, protože obě mají stejný tvar - /presenter vs. /url. V tomto případě tedy vždy dostane přednost název presenteru před vykreslením URL článku.

Šablony

Nyní se můžeme podívat zase na šablony (templates).

app/templates/@la­yout.latte

Zde pouze doplníme odkazy na jednotlivé presentery a jejich akce pomocí Latte maker a přidáme odkaz na administrační rozhraní do patičky. Nebudu sem vypisovat již znovu celou šablonu, pouze provedené změny:

...
<ul>
  <li><a n:href=:Core:Article:>Úvod</a></li>
  <li><a n:href=:Core:Article:list>Seznam článků</a></li>
  <li><a n:href=:Core:Contact:>Kontakt</a></li>
</ul>
...
<footer>
  <p>
    Ukázkový tutoriál pro jednoduchý redakční systém v Nette z programátorské sociální sítě
    <a href="http://www.itnetwork.cz" target="_blank">itnetwork.cz</a>.
    <a n:href=:Core:Administration:>Administrace</a>
  </p>
</footer>
...

app/CoreModule/tem­plates/Article/lis­t.latte

Přidáme si šablonu pro výpis seznamu článků:

{block title}Výpis článků{/block}
{block description}Výpis všech článků.{/block}
{block content}
<table>
  <tr n:foreach="$articles as $article">
    <td>
      <h2><a n:href="Article: $article->url">{$article->title}</a></h2>
      {$article->description}
      <br>
      <a n:href="editor $article->url">Editovat</a>
      <a n:href="remove $article->url">Odstranit</a>
    </td>
  </tr>
</table>

app/CoreModule/tem­plates/Article/e­ditor.latte

Dále přidáme šablonu pro editor článků. Zde si povšimněte jak jednoduše jsme zařídili vykreslení formuláře a také způsobu přidávání dalších JavaScript knihoven:

{block title}Editor{/block}
{block description}Editor článků.{/block}
{block content}
  {* Formulář pro editaci. *}
  {control editorForm}
{/block}

{block scripts}
  {include parent}
  <script type="text/javascript" src="//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    tinymce.init({
      selector: 'textarea[name=content]',
      plugins: [
        'advlist autolink lists link image charmap print preview anchor',
        'searchreplace visualblocks code fullscreen',
        'insertdatetime media table contextmenu paste'
      ],
      toolbar: 'insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image',
      entities: '160,nbsp',
      entity_encoding: 'raw'
    });
  </script>
{/block}

app/CoreModule/tem­plates/Adminis­tration/defau­lt.latte

Následuje šablona pro administrační rozhraní:

{block title}Administrace webu{/block}
{block description}Administrace webu.{/block}
{block content}
<p>Vítejte v administraci!</p>
<h2><a n:href=Article:editor>Editor článků</a></h2>
<h2><a n:href=Article:list>Seznam článků</a></h2>

app/CoreModule/tem­plates/Contac­t/default.lat­te

A na závěr šablona pro stránku s kontaktním formulářem:

{block title}Kontaktní formulář{/block}
{block description}Kontaktní formulář.{/block}
{block content}
<p>Kontaktujte nás odesláním formuláře níže.</p>
{* Formulář pro kontakt. *}
{control contactForm}
Stránka s kontaktním formulářem

Gratuluji, právě vám běží jednoduché administrační rozhraní pro články v Nette s kontaktním formulářem jako bonus. ;)

Nyní v rámci kurzu budeme pokračovat v rozšiřování administrace a začneme se věnovat zabezpečení našeho webu, což by mělo vyústit v plně funkční přihlašování a registraci uživatelů s definicí jejich práv, takže se určitě máte na co těšit :)

V další lekci, Jednoduchý redakční systém v Nette - Model uživatelů, začneme rozšířením databáze a přidáním modelu uživatelů.


 

Stáhnout

Staženo 667x (1.17 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Jednoduchý redakční systém v Nette - Administrace
Všechny články v sekci
Základy Nette frameworku
Článek pro vás napsal Jindřich Máca
Avatar
Jak se ti líbí článek?
15 hlasů
Autor se věnuje převážně webovým technologiím, ale má velkou zálibu ve všem vědeckém, nejen ze světa IT. :-)
Aktivity (9)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (50)

Avatar
Marty
Člen
Avatar
Marty:26.10.2018 23:22

Je normální, že načtení na localhostu je kolem 500 ms?

 
Odpovědět
26.10.2018 23:22
Avatar
AlenaZ
Člen
Avatar
AlenaZ:3.4.2019 13:03

Service 'application.2' (type of App\CoreModule\Pre­senters\Article­Presenter): Parameter $defaultArticleUrl in App\CoreModule\Pre­senters\Article­Presenter::__con­struct() has no class type hint or default value, so its value must be specified.
Děkuji za pomoc.

 
Odpovědět
3.4.2019 13:03
Avatar
Odpovídá na AlenaZ
Patrik Valkovič:3.4.2019 13:22

Ahoj, nastavila jsi službu správně v konfiguračním souboru? Tj. defaultArticleUrl: 'uvod' do parametrů a - App\CoreModule\Presenters\ArticlePresenter(%defaultArticleUrl%) při vytváření služby? Viz. článek.

Editováno 3.4.2019 13:23
Odpovědět
3.4.2019 13:22
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
AlenaZ
Člen
Avatar
AlenaZ:3.4.2019 14:27

Dokonce jsem si stáhla zip a chyba byla pořád:
app/CoreModule/con­fig/config.ne­on
parameters:
defaultArticleUrl: 'uvod' # URL výhozího článku
# Nastavení služeb pro CoreModule.
services:
# Definice vlastních služeb dále přístupných pomocí DI.
- App\CoreModule\Mo­del\ArticleMa­nager

# Předání nastavení při vytváření služeb presenterů.
- App\CoreModule\Pre­senters\Article­Presenter(%de­faultArticleUr­l%)

Bere to jedině tady
public function __construct($de­faultArticleUr­l='uvod',Arti­cleManager $articleManager)

V configu to nevidí.

 
Odpovědět
3.4.2019 14:27
Avatar
AlenaZ
Člen
Avatar
Odpovídá na AlenaZ
AlenaZ:3.4.2019 17:57

bootstrap.php

$configurator->addConfig(__DIR__ . '/CoreModule/config/config.neon');
 
Odpovědět
3.4.2019 17:57
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jaroslav Patrný:30.6.2019 3:58

Ahoj, nemůžu najít chybu. Soubory mám všechny, včetně ContactPresenteru. Poradí mi prosím někdo?

 
Odpovědět
30.6.2019 3:58
Avatar
Odpovídá na Jaroslav Patrný
Jaroslav Patrný:30.6.2019 18:58

Vyřešeno - už jsem se s tím vypořádal.

 
Odpovědět
30.6.2019 18:58
Avatar
jfnb
Člen
Avatar
 
Odpovědět
18. srpna 19:10
Avatar
jfnb
Člen
Avatar
Odpovídá na Jaroslav Patrný
jfnb:19. srpna 23:24

Ahoj, napiš mi, prosím, co jsi s tím udělal.

 
Odpovědět
19. srpna 23:24
Avatar
Jaroslav Patrný:20. srpna 4:27

Ahoj, musel bych se na to podívat, už to je přes rok. Teď řeším problém s updatem na vyšší verzi PHP a Nette plus další projekt v Laravelu.
Momentálně mě napadá -> zkontroluj namespace a config.neon (ten můžeš ověřit zde).

 
Odpovědět
20. srpna 4:27
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 60. Zobrazit vše