Zimní výprodej Kotlin týden
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Kotlin
40 % bodů zdarma díky naší Zimní akci!

Lekce 6 - Jednoduchý redakční systém v Nette - Výpis článku

V minulé lekci, Jednoduchý redakční systém v Nette - Struktura projektu, jsme si připravili projektovou strukturu pro jednoduchý redakční systém. A jak jsem slíbil, dnes se rovnou bez zbytečných řečí vrhneme na implementaci. Takže jdeme na to! :)

Databáze

Prvně se podíváme na nastavení a obsah databáze. Vytvoříme si novou databázi pro náš projekt (např. nette-rs) a v ní spustíme následující SQL:

-- ----------------------------
-- Table structure for `article`
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `article`;
CREATE TABLE `article` (
  `article_id` int(11) NOT NULL          AUTO_INCREMENT,
  `title`    varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
  `content`   text COLLATE utf8_czech_ci,
  `url`     varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
  `description` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`article_id`),
  UNIQUE KEY `url` (`url`)
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 3 DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_czech_ci;

-- ----------------------------
-- Records of article
-- ----------------------------
INSERT INTO `article` VALUES ('1', 'Úvod', '<p>Vítejte na našem webu!</p><p>Tento web je postaven na <strong>jednoduchém redakčním systému v Nette frameworku</strong>. Toto je úvodní článek, načtený z databáze.</p>', 'uvod', 'Úvodní článek na webu v Nette v PHP');
INSERT INTO `article` VALUES ('2', 'Stránka nebyla nalezena', '<p>Litujeme, ale požadovaná stránka nebyla nalezena. Zkontrolujte prosím URL adresu.</p>', 'chyba', 'Stránka nebyla nalezena.');

To nám vytvoří a naplní tabulku s články, kterou budeme dále potřebovat.

SQL skript naleznete i v archivu ve složce sql/ pod názvem create_script.sql.

app/config/con­fig.neon

Nakonec je ještě potřeba nastavit v Nette připojení do naší databáze. To uděláme v hlavním konfiguračním souboru tak, že upravíme již přednastavené parametry, tj. název naší databáze i uživatelské jméno a heslo. Výsledek by měl vypadat přibližně takto:

...
# Konfigurace databázového připojení v rámci celé aplikace.
database:
  dsn: 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=nette-rs' # Typ, adresa a název databáze
  user: root   # Uživatelské jméno
  password: **** # Heslo
  options:
    lazy: yes
...

Pokud máte jinou konfiguraci databáze v různých prostředích (localhost vs. hosting), používá se ještě lokální konfigurační soubor config.local.neon, jehož nastavení přepíše to globální specificky pro dané prostředí.

Model

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Stejně jako v minulé aplikaci začneme hezky od modelu.

app/model/Data­baseManager.php

Protože jsme všichni znalí OOP a nechceme mít zbytečné duplicity v kódu, připravíme si základní abstraktní modelovou třídu pro práci s databází, která bude pomocí Dependency Injection (zkráceně DI) získávat přístup k Nette rozhraní pro práci s databází a všechny další modelové třídy z ní budou následně dědit, aby automaticky tento přístup získaly. Třída je poměrně jednoduchá a vypadá takto:

<?php

namespace App\Model;

use Nette\Database\Context;
use Nette\SmartObject;

/**
 * Základní model pro všechny ostatní databázové modely aplikace.
 * Poskytuje přístup k práci s databází.
 * @package App\Model
 */
abstract class DatabaseManager
{
  use SmartObject;

  /** @var Context Služba pro práci s databází. */
  protected $database;

  /**
   * Konstruktor s injektovanou službou pro práci s databází.
   * @param Context $database automaticky injektovaná Nette služba pro práci s databází
   */
  public function __construct(Context $database)
  {
    $this->database = $database;
  }
}

app/CoreModule/mo­del/ArticleMa­nager.php

Další na řadě je model pro správu článků, který tedy podědí ze třídy DatabaseManager. Bude již součástí našeho CoreModulu a jeho cílem je definovat metody, které pomocí Nette rozhraní pro práci s databází umožní manipulaci s tabulkou článků, kterou jsme si vytvořili výše.

<?php

namespace App\CoreModule\Model;

use App\Model\DatabaseManager;
use Nette\Database\Table\ActiveRow;
use Nette\Database\Table\Selection;
use Nette\Utils\ArrayHash;

/**
 * Model pro správu článků v redakčním systému.
 * @package App\CoreModule\Model
 */
class ArticleManager extends DatabaseManager
{
  /** Konstanty pro práci s databází. */
  const
    TABLE_NAME = 'article',
    COLUMN_ID = 'article_id',
    COLUMN_URL = 'url';

  /**
   * Vrátí seznam všech článků v databázi seřazený sestupně od naposledy přidaného.
   * @return Selection seznam všech článků
   */
  public function getArticles()
  {
    return $this->database->table(self::TABLE_NAME)->order(self::COLUMN_ID . ' DESC');
  }

  /**
   * Vrátí článek z databáze podle jeho URL.
   * @param string $url URl článku
   * @return false|ActiveRow první článek, který odpovídá URL nebo false pokud článek s danou URL neexistuje
   */
  public function getArticle($url)
  {
    return $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_URL, $url)->fetch();
  }

  /**
   * Uloží článek do systému.
   * Pokud není nastaveno ID vloží nový článek, jinak provede editaci článku s daným ID.
   * @param array|ArrayHash $article článek
   */
  public function saveArticle($article)
  {
    if (empty($article[self::COLUMN_ID])) {
      unset($article[self::COLUMN_ID]);
      $this->database->table(self::TABLE_NAME)->insert($article);
    } else
      $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_ID, $article[self::COLUMN_ID])->update($article);
  }

  /**
   * Odstraní článek s danou URL.
   * @param string $url URL článku
   */
  public function removeArticle($url)
  {
    $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_URL, $url)->delete();
  }
}

Všimněte si, že Nette rozhraní pro práci s databází kopíruje pokládání klasických SQL dotazů, ovšem v rámci PHP kódu v trochu zjednodušeném formátu. A také obsahuje např. ochranu proti SQL injection. ;)

Presentery

Dále budeme pokračovat s presentery. Začneme tím, že smažeme základní presenter app/presenters/HomepagePresenter.php, protože už ho nebudeme potřebovat. Na konci této lekce už totiž budeme mít základ zcela nové aplikace.

app/presenter­s/BasePresenter­.php

Stejně jako ve většině projektů v Nette a podobně jako v našem modelu, začneme od základní abstraktní třídy, ze které dědí všechny ostatní presentery a tou je BasePresenter. V sandboxu, ze kterého vycházíme, už je vytvořen, takže ho jen trošku upravíme:

<?php

namespace App\Presenters;

use Nette\Application\UI\Presenter;

/**
 * Základní presenter pro všechny ostatní presentery aplikace.
 * @package App\Presenters
 */
abstract class BasePresenter extends Presenter
{
}

app/CoreModule/pre­senters/Article­Presenter.php

Nyní se dostáváme k presenteru, který nám pomocí ArticleManager bude předávat data článků do šablony. Tento presenter tvoří hlavní část našeho CoreModule a vypadá následovně:

<?php

namespace App\CoreModule\Presenters;

use App\CoreModule\Model\ArticleManager;
use App\Presenters\BasePresenter;
use Nette\Application\BadRequestException;

/**
 * Presenter pro vykreslování článků.
 * @package App\CoreModule\Presenters
 */
class ArticlePresenter extends BasePresenter
{
  /** @var string URL výchozího článku. */
  private $defaultArticleUrl;

  /** @var ArticleManager Model pro správu s článků. */
  private $articleManager;

  /**
   * Konstruktor s nastavením URL výchozího článku a injektovaným modelem pro správu článků.
   * @param string     $defaultArticleUrl URL výchozího článku
   * @param ArticleManager $articleManager  automaticky injektovaný model pro správu článků
   */
  public function __construct($defaultArticleUrl, ArticleManager $articleManager)
  {
    parent::__construct();
    $this->defaultArticleUrl = $defaultArticleUrl;
    $this->articleManager = $articleManager;
  }

  /**
   * Načte a předá článek do šablony podle jeho URL.
   * @param string|null $url URL článku
   * @throws BadRequestException Jestliže článek s danou URL nebyl nalezen.
   */
  public function renderDefault($url = null)
  {
    if (!$url) $url = $this->defaultArticleUrl; // Pokud není zadaná URL, vezme se URL výchozího článku.

    // Pokusí se načíst článek s danou URL a pokud nebude nalezen vyhodí chybu 404.
    if (!($article = $this->articleManager->getArticle($url)))
      $this->error(); // Vyhazuje výjimku BadRequestException.

    $this->template->article = $article; // Předá článek do šablony.
  }
}

app/CoreModule/con­fig/config.ne­on

Aby fungovalo automatické předávání závislostí pomocí DI, musíme ještě zaregistrovat ArticleManager jako službu v naší aplikaci. Konkrétně to provedeme v konfiguračním souboru našeho modulu, kde i předáme konfiguraci URL výchozího článku do našeho nového presenteru:

#
# Konfigurační soubor pro CoreModule.
#
parameters:
  defaultArticleUrl: 'uvod' # URL výhozího článku


# Nastavení služeb pro CoreModule.
services:
  - App\CoreModule\Model\ArticleManager # Vlastní služba dále přístupná pomocí DI.
  - App\CoreModule\Presenters\ArticlePresenter(%defaultArticleUrl%) # Předání nastavení při vytváření služby presenteru.

Routování

app/router/Rou­terFactory.php

Abychom se opravdu dostali k daným článkům podle jejich URL, je nutné ještě upravit routování naší aplikace. To zařídíme úpravou již existující třídy ze sandboxu RouterFactory, kde nastavíme směrování na náš nový presenter:

<?php

namespace App;

use Nette\Application\IRouter;
use Nette\Application\Routers\Route;
use Nette\Application\Routers\RouteList;
use Nette\StaticClass;

/**
 * Továrna na routovací pravidla.
 * Řídí směrování a generovaní URL adres v celé aplikaci.
 * @package App
 */
class RouterFactory
{
  use StaticClass;

  /**
   * Vytváří a vrací seznam routovacích pravidel pro aplikaci.
   * @return IRouter výsledný router pro aplikaci
   */
  public static function createRouter()
  {
    $router = new RouteList;
    $router[] = new Route('[<url>]', 'Core:Article:default');
    return $router;
  }
}

To je zatím vše. V příští lekci, Jednoduchý redakční systém v Nette - Administrace, se budeme věnovat šablonám a projekt zprovozníme.


 

 

Článek pro vás napsal Jindřich Máca
Avatar
Jak se ti líbí článek?
21 hlasů
Autor se věnuje převážně webovým technologiím, ale má velkou zálibu ve všem vědeckém, nejen ze světa IT. :-)
Předchozí článek
Jednoduchý redakční systém v Nette - Struktura projektu
Všechny články v sekci
Základy Nette frameworku
Miniatura
Následující článek
Jednoduchý redakční systém v Nette - Administrace
Aktivity (7)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (87)

Avatar
danhosek
Člen
Avatar
danhosek:31.10.2016 19:06

děkuju, to je přesně to co jsem potřeboval. Neboj se, nechci použít eshop komerčně, vím kolik je tam dalších aspektů, kterým plně nerozimim, ale zde mi jde čistě jen o tu administraci obrázků "Widget".
Jinak ty chyby, že místo Article je reference, je že to dělám pro obrázky do referencí a chtěl jsem to přizpusobit do seriálu na article, ale někde mi to uniklo a nepřepsal jsem to.
Děkuji.

 
Odpovědět
31.10.2016 19:06
Avatar
Daniel Vašek:20.2.2017 17:44

Jen taková poznámka k čistčímu kódu, kdyby jsi nahradil $this->database->table(self::TAB­LE_NAME) novou funkcí např. getAll(), nemusel by se ten dlouhý kus kódu pokaždé opisovat. Pokud se mýlím, vyveď mě z omylu :)

 
Odpovědět
20.2.2017 17:44
Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Daniel Vašek
Jindřich Máca:20.2.2017 18:08

Určitě souhlasím, já jsem dokonce šel ještě trochu dál a mám vlastní knihovnu, kde pokud podědíš z dané třídy, automaticky tam tu metodu getAll() i nějaké další máš. ;)

 
Odpovědět
20.2.2017 18:08
Avatar
Roman Červeňan:29.6.2017 14:04

Ahoj všichni, zkouším začít s Nette, některé, především "automatické" činnosti frameworku mi nejsou zcela jasné, jak fungují, jednou z nich je třeba i vytvoření SQL dotazů. A právě tady jsem také narazil a nevím, jak dál.
Standardně jsem vytvořil na lokále DB dle scriptu, tedy včetně autoincrement polí. Při pokusu o uložení nového článku přes admin sekci mi debugger nahlásí "Chybu Serveru" a já v debuggeru vidím, že aplikace vytvořila dotaz, který podle mne nemůže do DB projít: INSERT INTO article (article_id, title, url, description, content) VALUES ('', ?, 'url-dalsiho-clanku', ?, ?)
Pole jsem vyplnil následovně:
Titulek: Titulek dalšího článku
URL: url-dalsiho-clanku
Popisek: popisek dalšího článku
Obsah: Obsah dalšího článku.

Mám divný pocit, že si to jednak nějak neporadí s češtinou, jednak je zajímavá položka article_id, která má ve Values hodnotu '', což pro INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT není přípustná hodnota, pokud se nepletu, lepší je položku úplně vynechat.
Celý insert je automaticky vytvořen tímto řádkem: $this->database->table(self::TAB­LE_NAME)->insert($article);

Poradíte, co nastavit? Je chyba v nastavení DB (Debugger mi ukazuje, že před insertem se ještě volá SET NAMES 'utf8mb4', má to na něco vliv - třeba na ty chybějící české řetězce?) ? Nebo mám chybu v nastavení Nette?

Ani nevím, co všechno potřebujete vědět, tak jen pro začátek: mám Nette 2.4, Apache/2.4.25 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.6.30.

 
Odpovědět
29.6.2017 14:04
Avatar
Matyáš Herman:17.11.2017 10:40

Ahoj, postupoval jsem podle postupu, a hází mi to error. Když jsem stáhnul zdroják odsud, tak mi to stále hlásí stejnou chybu:

Nette\Database\Con­nectionExcepti­on #HY000

SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused

.../app/CoreMo­dule/model/Ar­ticleManager.php:58 source Nette\Database\Con­text-> table (arguments)

S tím, že řádka 58 je červená..

48:      return $this->database->table(self::TABLE_NAME)->order(self::COLUMN_ID . ' DESC');
49:    }
50:
51:    /**
52:     * Vrátí článek z databáze podle jeho URL.
53:     * @param string $url URl článku
54:     * @return bool|mixed|IRow první článek, který odpovídá URL nebo false při neúspěchu
55:     */
56:    public function getArticle($url)
57:    {
58:      return $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_URL, $url)->fetch();
59:    }
60:
61:    /**
62:     * Uloží článek do systému. Pokud není nastaveno ID, vloží nový, jinak provede editaci.
Editováno 17.11.2017 10:41
 
Odpovědět
17.11.2017 10:40
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Matyáš Herman
Jindřich Máca:17.11.2017 17:30

Ahoj, to bude nejspíš proto, že máš špatně nastavené přihlašovací údaje k databázi v configu. ;)

 
Odpovědět
17.11.2017 17:30
Avatar
Michal Dvořáček:15.2.2018 10:16

Zdravím,
chtěl bych se zeptat na BaseManager, konkrétně na Object.
Nějak jsem pochopil, že už je Nette\Object zastaralé a místo ní se udělalo Nette\SmartObject.
Co ale neumím určit, je jak se třeba konkrétně v tomto příkladu využije, respektive o co mám pak BaseManager rozšířit. Zkoušel jsem právě o SmartObject, ale nefunguje.

use Nette\SmartObject;
abstract class BaseManager extends SmartObject
{...}

Děkuji za každou radu jak tuto komplikaci vyřešit.

Editováno 15.2.2018 10:18
 
Odpovědět
15.2.2018 10:16
Avatar
dez1nd
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Dvořáček
dez1nd:15.2.2018 10:21

Dědit nic nemusíš, máš to v use

potom stačí jen

$objekt = new SmartObject;

kdyby jsi to neměl v use tak bys musel

$objekt = new Nette\SmartObject;
Editováno 15.2.2018 10:23
 
Odpovědět
15.2.2018 10:21
Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Michal Dvořáček
Jindřich Máca:15.2.2018 14:04

Ahoj, problém je v tom, že SmartObject není třída, ale PHP trait, což už mluví za vše. Příklady jejího použití pak najdeš přímo v oficiální dokumentaci - https://doc.nette.org/…/smartobject.

 
Odpovědět
15.2.2018 14:04
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
David Čápka:6.8.2018 13:24

Aktualizováno pro Nette 2.4.

Odpovědět
6.8.2018 13:24
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 97. Zobrazit vše