Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 3 - První aplikace v Nette

Z minulé lekce, Nette sandbox a IDE, máme vše připraveno pro vývoj v Nette frameworku.

V dnešním tutoriálu si ukážeme tvorbu první jednoduché aplikace. Na ní si vysvětlíme základní strukturu a konfiguraci frameworku a především základy MVP.

Volba aplikace

Výběr vhodné aplikace, na které bychom si mohli demonstrovat vše potřebné, nebyl úplně snadný, ale nakonec se vítězem stala jednoduchá kalkulačka, jejíž screenshot vidíte níže. Takže když už víme v čem a co budeme dělat, tak hurá do práce! :)

Kalkulačka v Nette frameworku pro PHP

Instalace Nette

Abychom mohli začít programovat, musíme si Nette zase nainstalovat. Buď si Nette klasicky stáhneme a rozbalíme do dané projektové složky z oficiální stránky. Projekt si pojmenujeme např. nette-calculator.

Pokročilejší uživatelé mohou použít zase Composer. Když už máme Composer připravený, stačí si otevřít danou projektovou složku a spustit konkrétní příkaz, který zařídí celou instalaci Nette a zkontroluje i potřebné závislosti.

Nový projekt vytvoříme trochu jiným příkazem, než minule:

composer create-project nette/web-project nette-calculator

Nevytváříme už totiž sandbox, který má requirement checker a další "zbytečnosti". Tímto příkazem se nám vytvořila základní struktura projektu ve složce nette-calculator/. K ní si už nepozměníme soubor .htaccess pro automatické přesměrování do složky www/, kde se nachází soubor index.php, kterým se celá aplikace spouští. Vytvoříme si přímo vestavěný server PHP. Otevřete si v kořenovém adresáři projektu konzoli a vepište tento kód:

php -S localhost:8000 -t www

Konzoli je třeba nechat zapnutou, ať naše webová aplikace běží. Dá se říci, že vaše konzole je nyní takový PHP server.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nyní stačí zadat do webového prohlížeče URL:

http://localhost:8000/

Měli byste vidět tuto základní stránku Nette webového projektu (v případě sandboxu zde budou ještě nějaké informace navíc):

Nette Web project

Pokud se vám tato stránka z nějakého důvodu nezobrazuje, pravděpodobně je něco špatně s vaší konfigurací projektu, takže doporučuji znovu poctivě projít návod i odkazy výše nebo třeba zkusit druhý způsob instalace. A když už opravdu nebudete vědět kudy kam, můžete mi vždycky napsat do komentářů pod článek ;)

MVP

Teď, když již máme vše připravené, můžeme začít programovat samotnou kalkulačku. Jen jedna důležitá otázka, odkud začít? Za sebe mohu doporučit 3 způsoby postupu:

1) Postup od Pohledu

V tomto postupu se nejdříve zamyslíme, co chceme vlastně na dané webové stránce zobrazit. Podle toho si navrhneme šablonu (template), kterou ale musíme vyplnit potřebnými daty. Takže následně navrhneme presenter, který potřebná data předává do šablony. Ten ale musí tato data získat z modelu, takže nakonec naprogramuje onen model, který tato data dodává např. z databáze.

2) Postup od Modelu

Zde je postup v podstatě opačný. Nejdříve se zamyslíme, jaká data budeme potřebovat zobrazit. K získání těchto dat si vytvoříme model. Dále potřebujeme tato data zpracovat a předat do šablony a k tomu si opět uděláme potřebný presenter. Nakonec navrhneme šablonu, kde se získaná data zobrazí do podoby webové stránky.

3) Kombinace předchozích

Tento postup si bere z každého trochu. Vytváříme postupně šablony i modely a pak se je snažíme pomocí presenterů lepit dohromady. Tohle je asi nejpoužívanější metoda, která nabízí tu výhodu, že můžeme střídavě postupovat z obou směrů vývoje, což je v praxi asi nejpoužitelnější. Jen musí člověk dát pozor, aby se v tom neztratil, zachoval rozdělení funkčnosti modelů a presenterů a nelepil dohromady ošklivé konstrukce, které mu zkrátka vyplynuly střetem modelu a šablony.

Já v tomto případě zvolím postup číslo dvě, protože se domnívám, že se pro naši kalkulačku více hodí. Takže začneme hezky od Modelu.

Model

app/Model/CalculatorManager.php

Řekněme, že naše kalkulačka bude mít 4 základní operace tj. sčítání, odčítání, násobení a dělení. Tyto operace umístíme do modelu, protože nám vracejí výsledky, tedy naše data. Vytvoříme si složku app/Model/, kde vytvoříme soubor CalculatorManager.php s naší třídou modelu CalculatorManager, která používá PHP trait Nette/SmartObject a definuje naše 4 operace:

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\Model;

use Nette\SmartObject;

/**
 * Model operací kalkulačky.
 * @package App\Model
 */
class CalculatorManager
{
  use SmartObject;

  /**
   * Sečte daná čísla a vrátí výsledek.
   * @param int $x první číslo
   * @param int $y druhé číslo
   * @return int výsledek po sčítání
   */
  public function add(int $x, int $y)
  {
    return $x + $y;
  }

  /**
   * Odečte druhé číslo od prvního a vrátí výsledek.
   * @param int $x první číslo
   * @param int $y druhé číslo
   * @return int výsledek po odčítání
   */
  public function subtract(int $x, int $y)
  {
    return $x - $y;
  }

  /**
   * Vynásobí daná čísla a vrátí výsledek.
   * @param int $x první číslo
   * @param int $y druhé číslo
   * @return int výsledek po násobení
   */
  public function multiply(int $x, int $y)
  {
    return $x * $y;
  }

  /**
   * Vydělí první číslo druhým bezezbytku a vrátí výsledek.
   * @param int $x první číslo
   * @param int $y druhé číslo; nesmí být 0
   * @return int výsledek po dělení bezezbytku
   */
  public function divide(int $x, int $y)
  {
    return round($x / $y);
  }
}

Můžete si povšimnout, že jelikož jsem se rozhodl provádět operace v celých číslech, tak chci tuto vlastnost zachovat i u dělení, tudíž výsledek zaokrouhluji na celá čísla. Dále si bystřejší z vás určitě všimli, že není ošetřeno dělení nulou. To však není chyba a my se k tomu ještě vrátíme.

Úplně na začátku jsem se rozhodl využívat tzv. striktní typy. To je v PHP verze 7 novinka a zakazuje nám to použít jiný datový typ do funkce, než který je tam definovaný. Například volání funkce:

multiply(2.3, 5);

vyvolá chybu, protože chceme násobit číslo 2.3 (datový typ float), funkce podporuje však pouze celé číslo (int).

Základní operace bychom tedy měli, to však ještě není všechno. Jelikož by model měl být rozšiřitelný a podle MVP bychom při změně modelu nejlépe neměli měnit ani presenter, ani šablonu, přidáme si ještě jednoduché rozhraní, která nám tyto vlastnosti zajistí. Jen poznamenám, že tyto vlastnosti lze získat i pomocí reflexe, ale té se zde věnovat nechci. To znamená, že přidáme ještě tyto metody a konstanty:

// ...
  /** Definice konstant pro operace. */
  const
    ADD = 1,
    SUBTRACT = 2,
    MULTIPLY = 3,
    DIVIDE = 4;

  /**
   * Getter pro existující operace.
   * @return array asociativní pole konstant pro operace a jejich slovního pojmenování
   */
  public function getOperations()
  {
    return array(
      self::ADD => 'Sčítání',
      self::SUBTRACT => 'Odčítání',
      self::MULTIPLY => 'Násobení',
      self::DIVIDE => 'Dělení'
    );
  }

  /**
   * Zavolá zadanou operaci a vrátí její výsledek.
   * @param int $operation zadaná operace
   * @param int $x     první číslo pro operaci
   * @param int $y     druhé číslo pro operaci
   * @return int|null výsledek operace nebo null, pokud zadaná operace neexistuje
   */
  public function calculate(int $operation, int $x, int $y)
  {
    switch ($operation) {
      case self::ADD:
        return $this->add($x, $y);
      case self::SUBTRACT:
        return $this->subtract($x, $y);
      case self::MULTIPLY:
        return $this->multiply($x, $y);
      case self::DIVIDE:
        return $this->divide($x, $y);
      default:
        return null;
    }
  }
// ...

Nyní jsme schopni přidat další operaci do modelu a přitom v presenteru i v šabloně nemusíme změnit v podstatě nic. A to je z modelu i z dnešní lekce už opravdu vše.

V další lekci, Dokončení kalkulačky v Nette, se podíváme na presenter, routování, formuláře a šablony v Nette. :)


 

Předchozí článek
Nette sandbox a IDE
Všechny články v sekci
Základy Nette frameworku
Článek pro vás napsal Jindřich Máca
Avatar
Jak se ti líbí článek?
28 hlasů
Autor se věnuje převážně webovým technologiím, ale má velkou zálibu ve všem vědeckém, nejen ze světa IT. :-)
Aktivity (12)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (2)

Avatar
Aleš Kopecký:31.10.2017 21:32

Ahoj, proč jsou metody pro matematické operace public, když je pro práci s modelem určeno "rozhraní" v podobě metody calculate()?
Je v tomto případě metoda calculate() jen "něco navíc", co nemusím použít a můžu použít rovnou metody a tím tedy metody nemusí být nutně private?

 
Odpovědět
31.10.2017 21:32
Avatar
Jindřich Máca
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Aleš Kopecký
Jindřich Máca:1.11.2017 1:06

Ahoj, je tomu přesně tak. Jsou to prostě metody, které třída chce nabízet navenek. Co pak její uživatel doopravdy použije je čistě na něm, ale jako autor třídy by se člověk měl snažit o trochu univerzálnosti a znovupoužitelnosti. :)

 
Odpovědět
1.11.2017 1:06
Avatar
Miroslav Mucha:15.3.2018 10:03

Ahoj, v dokumentaci k PHP je uvedeno, že v případě použití switch musí být použít i příkaz break. Proč tady není?

 
Odpovědět
15.3.2018 10:03
Avatar
dez1nd
Člen
Avatar
Odpovídá na Miroslav Mucha
dez1nd:15.3.2018 10:08

Místo break je použitý return ;)

 
Odpovědět
15.3.2018 10:08
Avatar
Odpovídá na dez1nd
Miroslav Mucha:15.3.2018 10:18

Díky za odpověď, s tím jsem se nikde v dokumentaci nesetkal. Opět zjišťuji, že programování je spojeno se spoustou alternativ. :-)

 
Odpovědět
15.3.2018 10:18
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Marty
Člen
Avatar
Marty:11.10.2018 19:19

Technický dotaz. Mám podle minulého návodu nastavený framework v NetBeans. Když v NetBeans vytvořím nový projekt s názvem "NetteProject" s Nette frameworkerm, tak se mi do této projektové složky zkopíruje struktura složky "sandbox" z toho staženého Nette archivu. A nyní tedy - co všechno je v pořádku smazat u takto nově vytvořeného projektu? Je možné smazat vše ve složce "www", kde vytvořím svou strukturu podobnou jako je ve zdejším tutoriálu k MVC? Mate mě ale, že ta struktura MVC je ve složce "app".
Je to tedy jedno, kam budu soubory dávat?
Díky.

 
Odpovědět
11.10.2018 19:19
Avatar
Jindřich Máca
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Marty
Jindřich Máca:11.10.2018 23:56

Ahoj, rozhodně nemůžeš smazat všechno ze složky www/, protože např. bez souboru index.php ten projekt nebude fungovat. O pročištění sandbox se píše ještě v následujícím 5. díle, takže doporučuji přečíst. ;)

 
Odpovědět
11.10.2018 23:56
Avatar
Marty
Člen
Avatar
Odpovídá na Jindřich Máca
Marty:12.10.2018 1:24

Paráda, díky. :)

 
Odpovědět
12.10.2018 1:24
Avatar
Marty
Člen
Avatar
Marty:25.10.2018 18:02

Po chvíli úprav v php.ini se mi podařilo Composer nainstalovat. Na stránkách Nette ani Composeru jsem nenašel, jak ho otevřít nebo spustit. Spouští se tím php.exe nebo se příkazy píšou do klasického příkazového řádku?
Zkoušel jsem obojí, ale žádnou akci jsem nezaznamenal. Nevím, jestli to není tím, že lokální server i vše ostatní mám nainstalované v sandboxu. (Sandboxem myslím program Sandboxie.) Díky.

Editováno 25.10.2018 18:04
 
Odpovědět
25.10.2018 18:02
Avatar
Marty
Člen
Avatar
Marty:25.10.2018 18:28

Tak stačilo příkazový řádek taky spustit v sandboxu a funguje to. :)

 
Odpovědět
25.10.2018 18:28
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 12. Zobrazit vše