BF Summer sales
Pouze tento týden sleva až 80 % na HTML & CSS a JavaScript
80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Letní akci!

Lekce 1 - Úvod do objektově orientovaného programování v PHP

Vítejte u první lekce kurzu objektově orientovaného programování v PHP. Sekci Jednoduchý dynamický web v PHP již máme zasebou. V tomto on-line kurzu se naučíme objektově programovat a hlavně objektově myslet. Je to něco trochu jiného, než jsme dělali doteď a webovou aplikaci už nebudeme chápat skript s příkazy, které interpret vykonává odshora dolů.

Proč programovat objektově

Znalost objektově orientovaného programování v PHP je naprosto klíčová, jelikož umožňuje tvořit architekturu webových aplikací (oddělit výstup HTML od logiky) a používat komponenty třetích stran. Vyvíjet vážnější projekt bez objektů je pracnější, náročnější a výsledek bude vždy nekvalitní.

Objektově orientované programování (dále jen OOP) nevzniklo náhodou, ale je důsledkem vývoje, který k němu směřoval. Jedná se o moderní metodiku vývoje softwaru, kterou podporuje většina programovacích jazyků. Častou chybou je, že se lidé domnívají, že OOP se využívá pouze při psaní určitého druhu programů a jinak je na škodu. Opak je pravdou - OOP je filosofie, je to nový pohled na funkci programu a komunikaci mezi jeho jednotlivými částmi. Mělo by se používat vždy, ať už děláme malou utilitku nebo složitý databázový systém. OOP není jen technika nebo nějaká doporučená struktura programu, je to hlavně nový způsob myšlení, nový náhled na problémy a nová éra ve vývoji softwaru.

Abychom porozuměli výhodám, které nám OOP přináší, podíváme se krátce do historie nato, jak se programovalo dříve.

Evoluce metodik

Mezi tím, jak se programovalo před 40ti lety a jak se programuje dnes, je velký rozdíl. První počítače neoplývaly velkým výkonem a i jejich software nebyl nijak složitý. Vývoj hardwaru je však natolik rychlý, že se počet tranzistorů v mikroprocesorech každý rok zdvojnásobí (Moorův zákon). Bohužel, lidé se nedokáží rozvíjet tak rychle, jako se rozvíjí hardware. Stále rychlejší počítače vyžadují stále složitější a složitější software (resp. lidé toho chtějí po počítačích stále více a více). Když se v jedné chvíli zjistilo, že okolo 90% softwaru je vytvořeno se zpožděním, s dodatečnými náklady nebo selhalo úplně, hledaly se nové cesty, jak programy psát. Vystřídalo se tak několik přístupů, přesněji se jim říká paradigma (chápejte jako směr myšlení). My si je zde popíšeme.

1. Strojový kód

Program byl jen souborem instrukcí, kde jsme neměli žádnou možnost pojmenovávat proměnné nebo zadávat matematické výrazy. Zdrojový kód byl samozřejmě specifický pro daný hardware (procesor). Toto paradigma bylo brzy nahrazeno.

Program sčítající dvě čísla (83 a -2) by vypadal např. takto:

2104
1105
3106
7001
0053
FFFE
0000
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jak vidíte, programovat ve strojovém kódu určitě není to pravé a i taková banalita má mnoho řádků.

2. Nestrukturované paradigma

Nestrukturovaný přístup je podobný assemblerům, ale instrukce jsou pojmenované hesly, čili je částečně lidsky čitelný. Přístup na nějakou dobu umožnil vytvářet komplexnější programy. Bylo tu však stále mnoho úskalí: Jediná možnost, jak udělat něco vícekrát nebo jak se v kódu větvit, byl příkaz GOTO. GOTO nám umožňuje "skákat" na jednotlivá místa v programu. Místa byla dříve specifikována číslem řádku zdrojového kódu, což je samozřejmě nepraktické. Když do kódu vložíme nový řádek, čísla přestanou souhlasit a celý kód je rozbitý. Později vznikla možnost definovat tzv. "návěstí". Takto se obcházela např. absence cyklů. Takovýto způsob psaní programů je samozřejmě velice nepřehledný a brzy přestal postačovat pro vývoj složitějších programů.

Náš příklad by vypadal v ASM takto:

ORG 100
LDA A
ADD B
STA C
HLT
DEC 83
DEC –2
DEC 0
END

Uvědomme si, že obrovské rozšíření počítačů za posledních několik dekád má na svědomí růst poptávky po softwaru a logicky také růst poptávky po programátorech. Jistě existují lidé, kteří dokáží bez chyby psát programy v ASM nebo jiných nízkých jazycích, ale kolik jich je? A kolik si asi za takovou nadlidskou práci účtují? Je potřeba psát programy tak, aby i méně zkušení programátoři dokázali psát kvalitní programy a nepotřebovali k tvorbě jednoduché utilitky 5 let praxe.

3. Strukturované programování

Strukturované programování je první paradigma, které se udrželo delší dobu a opravdu chvíli postačovalo pro vývoj nových programů. Programujeme pomocí cyklů a větvení. To je v podstatě to, kam jsme se doteď dostali.

Program lze rozložit logicky do funkcí, to jsme si již také vyzkoušeli. U strukturovaného programování hovoříme o tzv. funkcionální dekompozici. Problém se rozloží na několik podproblémů a každý podproblém potom řeší určitá funkce s parametry.

Nevýhodou je, že funkce umí jen jednu činnost, když chceme něco jiného, musíme napsat novou. Neexistuje totiž způsob, jak vzít starý kód a jen trochu ho modifikovat, musíme psát znovu a znovu - vznikají zbytečné náklady a chyby. Tuto nevýhodu lze částečně obejít pomocí parametrizace funkcí (počet parametrů poté ale rychle narůstá) nebo použitím globálních proměnných. S globálními daty vzniká však nové nebezpečí - funkce mají přístup k datům ostatních. To je začátek konce, nikdy totiž neuhlídáme, aby někde nedošlo k přepsání glob. dat mezi funkcemi a začne docházet k nekontrolovatelným problémům. Bez objektů se také velmi špatně tvoří nějaká architektura, která je u webových aplikací velmi důležitá. Celý program se potom skládá ze stovek nezapouzdřených funkcí a špatně se udržuje. Každá úprava programu zvyšuje složitost, program potom nutně dojde do stavu, kdy náklady na přidávání nových funkcí vzrostou na tolik, že se program již nevyplatí rozšiřovat. Zástupci tohoto přístupu jsou například jazyky C a Pascal. PHP je takovým hybridem, kde se tento přístup také objekvuje. Je to díky tomu, že jazyk vznikl v době, kdy OOP ještě nebylo rozšířené.

Náš příklad by vypadal takto:

function secti($a, $b)
{
  return $a + $b;
}
$c = secti(83, -2);
echo($c);

Mezi strukturovaným programováním a objektově orientovaným programováním existoval ještě mezičlánek, tzv. modulární programování, která nám umožňuje zapouzdřit určitou funkcionalitu do modulů. Stále však neexistuje způsob, jak již napsaný kód modifikovat a znovu využít.

Jak již jsem se zmínil na začátku článku, někdy se uvádí, že se jednoduché programy mají psát neobjektově, tedy strukturovaně. Není to však pravda. Když opomineme fakt, že porušujeme filozofii OOP jako takovou, nikdy nemůžeme vědět, zda se tento program neuchytí a z malé utilitky se nestane něco vážnějšího. Potom opět nutně dospějeme do stavu, kdy program nebude možné dál rozšiřovat a budeme ho buď muset zahodit nebo celý přepsat s pomocí OOP.

Neobjektovým metodám psaní kódu se přezdívá "spaghetti code" pro jejich nepřehlednost (protože špagety jsou zamotané).

Objektově orientovaný přístup

Jedná se o filozofii a způsob myšlení, designu a implementace, kde klademe důraz na znovupoužitel­nost. Přístup nalézá inspiraci v průmyslové revoluci - vynález základních komponent, které budeme dále využívat (např. když stavíme dům, nebudeme si pálit cihly a soustružit šroubky, prostě je již máme hotové).

Poskládání programu z komponent je výhodnější a levnější. Můžeme mu věřit, je otestovaný (o komponentách se ví, že fungují, jsou otestovány a udržovány). Pokud je někde chyba, stačí ji opravit na jednom místě. Jsme motivováni k psaní kódu přehledně a dobře, protože ho po nás používají druzí nebo my sami v dalších projektech (přiznejme si, že člověk je od přírody líný a kdyby nevěděl, že se jeho kód bude znovu využívat, nesnažil by se ho psát kvalitně :) ).

Znalosti, které jsme se doteď naučili, samozřejmě budeme používat dál. Náš kód budeme pouze jinak strukturovat a to do komunikujících objektů.

Ještě si jen pro ilustraci ukažme opět náš příklad, tentokrát v objektech. Funkce sečti již nebude někde volně poletovat, ale bude patřit objektu sčítačka, který je jednou z komponent naší aplikace.

class Scitacka
{

  public function secti($a, $b)
  {
    return $a + $b;
  }

}

$scitacka = new Scitacka();
$c = $scitacka->secti(83, -2);
echo($c);

V příští lekci, První objektová aplikace v PHP, si vše ohledně OOP vysvětlíme a vytvoříme si svou první objektovou aplikaci :)


 

Všechny články v sekci
Objektově orientované programování (OOP) v PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
48 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (11)

 

 

Komentáře

Avatar
Amomym
Člen
Avatar
Amomym:1.8.2013 13:06

už se těším na pokračování :D

 
Odpovědět
1.8.2013 13:06
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Amomym
David Čápka:1.8.2013 13:27

Bude tu asi za 15 minut :D

Odpovědět
1.8.2013 13:27
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Neaktivní uživatel:1.8.2013 13:37

Jen dodám, že OOP je někdy nevýhodou. Já jsem zastánce OOP, ale je pravda, že u menších projektů může OOP nejen zpomalit vývoj.

Odpovědět
1.8.2013 13:37
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Jančík:1.8.2013 13:40

Podstata OOP je ve znovupoužitelnosti.
Až si napíšeš několik knihoven, které pak v budoucnu budeš jen linkovat ke všem svým projektům, tak pochopíš :)

Odpovědět
1.8.2013 13:40
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
Odpovídá na David Jančík
Neaktivní uživatel:1.8.2013 13:42

Já to chápu, v OOP pracuju, ale nemůžeš se zabývat jen knihovnama v menších projektech s blízkým deadlinem. V tu chvíli by bylo lepší použít procedural.

Odpovědět
1.8.2013 13:42
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Jančík:1.8.2013 13:46

Já mám na všechno udělanej základ. Na jakýkoliv projekt s krátkým deadline ho nahodím a dopíšu potřebé fce.
Mám obecné CMSko do kterého během 10 minut jsem schopen zasadit šablonu a pak už jen dodělat fce které zákazník potřebuje. Do pár hodin mám hotový web.
Co se C# týče tam mám zase několik knihoven na různé komponenty a mám spoustu tříd a projektů, ze kterých si kradu co potřebuju. A jen to pak používám.
Je blbost psát psát to od začátku ač je to malej projekt. Prostě krásně OOP za použití svých materiálů, které sis udělal a luxus.

Odpovědět
1.8.2013 13:46
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
Odpovídá na David Jančík
Neaktivní uživatel:1.8.2013 13:47

Představ si, že by jsi ten CMS neměl. :)

Odpovědět
1.8.2013 13:47
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Jančík:1.8.2013 13:50

Proto jsem si ho napsal, abych ho měl :D
To je fakt blbost to dělat jak říkáš. Hrozně to žere čas, píšeš to prasácky, sou tam chyby. Radim ti, nedělej to tak :) Každej programátor, by si měl udělat nějakej základ, naučit se kloudně s IDEčkem vyhranit si svůj způsob zápisu, svoje kritéria, nějak si to sepsal zdokumentovat. A pak do budoucna už si jenom jedeš.
Takovejmhle věcem sem objetoval hodně času, abych te´d už mohl jenom kódit a učit se novému. A věřím, že tohle je dobrá cesta.

Odpovědět
1.8.2013 13:50
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Čápka:1.8.2013 13:53

Když děláš OOP dobře, tak to pomalejší není. Naopak se ti pak udělá špatně až budeš ten procedural rozšiřovat :) Copypastnout někam jednoduchý základ MVC je záležitost na 10 minut.

Odpovědět
1.8.2013 13:53
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Odpovídá na David Jančík
Neaktivní uživatel:1.8.2013 13:54

Takže když pracuješ na malým projektu, zkopíruješ CMS a hodinu ho upravuješ pro ten projekt. To není moc efektivní, nemyslíš, když to samé napíšeš procedurálně celé za tu hodinu.

Odpovědět
1.8.2013 13:54
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Jančík:1.8.2013 13:56

Teď nedávno jsem dělal zrovna web.
Vzal jsem CMS za 10 minut jsem tam měl danou šablonu. A 3 hodiny mi trvalo dopsat tam funkcionalitu, které pro něj byla specifická. Pak jsem ho odladil na prohlížečích a mobilních zařízení. A za nějakých cca 5 hodin jsem měl hotovo.
To ti příjde neefektivní?

Odpovědět
1.8.2013 13:56
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Čápka:1.8.2013 13:57

Co bych na něm měl upravovat? MVC snad funguje všude stejně.

Odpovědět
1.8.2013 13:57
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Jančík:1.8.2013 13:59

Tedy záleží také na tom, co si představuješ pod malým projektem. Jestli ěnco typu Hello world. Tak tam se ti asi CMSko dávat nevyplatí no :)
Já si pod malým projektem představuji tohle (viz předchozí příspěvek), grafiky si nevšímej, ta mi byla dodána: http://www.drbnito.cz/

Odpovědět
1.8.2013 13:59
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Jančík
Kit:1.8.2013 14:06

Blbne mi tam čeština. Všechna písmena s nabodeníčky jsou jiným fontem a hodně jich je špatně.

Odpovědět
1.8.2013 14:06
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Jančík:1.8.2013 14:08

Za všechno může Erik, já sem měl krásnej jednoduchej vzhled a klasický písmo. Ale nééé on tam musel dát to hnusný pozadí, který ani nefunguje zkazil CSSka a dal tam to hnusný písmo. :D
Já jsem dodal jen CMSko a funkcionalitu. Mě šlo jen o to si vyzkoušet to CMSko jak to bude fungovat v praxi a za opravdu krátký čas jsem byl schopen to všechno udělat.

Odpovědět
1.8.2013 14:08
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Neaktivní uživatel:1.8.2013 15:00

Ono je rozdíl mezi CMS a Frameworkem. :)

Odpovědět
1.8.2013 15:00
Neaktivní uživatelský účet
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
Kit:1.8.2013 15:03

Osobně neznám žádný Framework. Všechno to jsou jen frameworky. Některé CMS je možné označit za frameworky.

Odpovědět
1.8.2013 15:03
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Odpovídá na Kit
Neaktivní uživatel:1.8.2013 15:35

Já bral CMS sczdavose za CMS, ne za framework. Proto jsem tak argumentoval.

Odpovědět
1.8.2013 15:35
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
xnitrox
Člen
Avatar
Odpovídá na David Jančík
xnitrox:5.8.2013 2:59

Hádám, že bys to své CMSko asi nenasdílel, pro inspiraci, jak by takový redakční systém měl vypadat... viď? :)

 
Odpovědět
5.8.2013 2:59
Avatar
David Jančík
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na xnitrox
David Jančík:5.8.2013 7:11

No, jako spoustu svých programů včetně ISIMu jsem dal jako open source. Potřebuju taky na něčem vydělávat, páč očekávat něco jako podporu, že mi někdo něco přispěje, to bych byl hodně naivní :D a kdybych dal i CMSko, tak to bych ho musel zprasit jako některé ty open source CMSka, aby to lidi nechtěli používat :D Se celkem snažim a jak jsem teď dělal web na zkoušku, tak jsem tam za 10 minut napojil šablonu s generováním obsahu a pak jsem jen pár hodin psal dodatečné fce. Takže to funguje přesně dle očekávání. Nicméně, můžeš se ptát, jak mám co řešené :)

Odpovědět
5.8.2013 7:11
Zapomeň, že je to nemožné a udělej to ;)
Avatar
vodacek
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Jančík
vodacek:5.8.2013 8:06

vy ste škrt pane, to teda nevim jestli za váma dneska pojedu

 
Odpovědět
5.8.2013 8:06
Avatar
mkub
Redaktor
Avatar
mkub:15.11.2013 19:36

asi prejdem aj ja na OOP a sa vykaslem na klasiku ;)

 
Odpovědět
15.11.2013 19:36
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na mkub
Kit:15.11.2013 20:00

Na klasiku se vykašlat nemusíš, pořád jí v programu zbude docela dost i když přejdeš na OOP.

Zrovna mě napadla taková blbinka - statický generátor Fibonacciho posloupnosti. Je to closure - na půli cesty k objektům.

<?php
function fibo() {
  static $a = 0;
  static $b = 1;
  $c = $a + $b;
  $a = $b;
  $b = $c;
  return $c;
}

for ($i = 1; $i <= 20; $i++) {
  echo fibo(), "\n";
}
Odpovědět
15.11.2013 20:00
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
mkub
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kit
mkub:15.11.2013 20:16

ja som to az tak dramaticky nemyslel, ale preco by som pracu s databazou neriesil cisto objektovo? a takisto aj profily uzivatelov preco by nemohli byt objekty?
cize ma caka velke prepisovanie celeho kodu + ochrana pred CSS a SQL Injection tam, kde ocakavam od uzivatela vstup

 
Odpovědět
15.11.2013 20:16
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na mkub
Kit:15.11.2013 20:31

Pokud použiješ PDO, tak se tím zbavíš SQL injection. Podmínkou je samozřejmě použití prepared statements na všechny uživatelské vstupy.

XSS se zbavíš zase pomocí htmlspecialchars(), urlencode() a pár dalších funkcí, které aplikuješ na výstupních datech z databáze. To asi znáš.

Profil uživatele samozřejmě může být jako objekt, ale většinou ho stejně ani nebudeš vytvářet, protože není vždy potřebný. Zpravidla stačí ID přihlášeného uživatele v session.

Odpovědět
15.11.2013 20:31
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Odpovídá na Kit
Neaktivní uživatel:15.11.2013 20:46

A zvládl bys nějaký článek ohledně obrany proti CSRF? Začínám v tom pociťovat největší slabinu svých aplikací, možná i proto, že stále 100%-ně nerozumím principu některým typům útoku (četl jsem si o tom na soomu, ale ten článek je na mě moc složitý a poměrně vyčerpávající).

Editováno 15.11.2013 20:47
Odpovědět
15.11.2013 20:46
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
Kit:15.11.2013 20:57

Myslím si, že na http://cs.wikipedia.org/…uest_forgery je dostatečně popsána ochrana:

 • modifikace dat zásadně jinak než metodou GET. Tedy POST, PUT a DELETE
 • autorizační token
Odpovědět
15.11.2013 20:57
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Filip Škeřík:29.5.2017 14:55

Díky za super úvod do OOP, příklady zkouším a snažím se je pochopit, pomáhá to :)

 
Odpovědět
29.5.2017 14:55
Avatar
Martin Gottvald:12.6.2017 23:05

Díky této stránce jsem udělal zkoušku. Vřele doporučuji.

 
Odpovědět
12.6.2017 23:05
Avatar
watershield
Člen
Avatar
watershield:31.3.2018 9:36

naprosto skvělý text!!!děkuju moc!

 
Odpovědět
31.3.2018 9:36
Avatar
Dalibor Müller:17.2.2019 13:02

Lekce přehledná, díky. Jen jsem nenašel odkaz na "jednoduchý dynamický web v PHP", odkaz v 1. odstavci.

 
Odpovědět
17.2.2019 13:02
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 31 zpráv z 31.