Akce! Dobij si body, napiš nám do zpráv "Přes léto se to naučím!" a dobijeme ti ještě navíc 50% z této částky! Sleva na výuku platí do 22.6.2018.

Lekce 2 - Úvod do unit testů v PHP a instalace PHPUnit

PHP Testování Úvod do unit testů v PHP a instalace PHPUnit

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Úvod do testování webových aplikací v PHP, jsme si udělali poměrně solidní úvod do problematiky. Také jsme si uvedli v-model, který znázorňuje vztah mezi jednotlivými výstupy fází návrhu a příslušnými testy.

Testy tedy píšeme vždy na základě návrhu, nikoli implementace. Jinými slovy, děláme je na základě očekávané funkčnosti. Ta může být buď přímo od zákazníka (a to v případě akceptačních testů) nebo již od programátora (architekta), kde specifikuje jak se má která metoda chovat. Dnes se budeme věnovat právě těmto testům, kterým říkáme jednotkové (unit testy) a které testují detailní specifikaci aplikace, tedy její třídy.

Pamatujte, že nikdy nepíšeme testy podle toho, jak je něco uvnitř naprogramované! Velmi jednoduše by to mohlo naše myšlení svést jen tím daným způsobem a zapomněli bychom na to, že metodě mohou přijít třeba i jiné vstupy, na které není vůbec připravená. Testování s implementací ve skutečnosti vůbec nesouvisí, vždy testujeme zda je splněno zadání.

Jaké třídy testujeme

Unit testy testují jednotlivé metody ve třídách. Pro jistotu zopakuji, že nemá valný smysl testovat jednoúčelové metody např. v modelech, které např. pouze něco vybírají z databáze. Abychom byli konkrétnější, nemá smysl testovat metodu jako je tato:

public function vlozPolozku($nazev, $cena)
{
    $this->db->dotaz("INSERT INTO polozka (nazev, cena) VALUES (?, ?)", $nazev, $cena);
}

Metoda přidává položku do databáze. Typicky je použita jen v nějakém formuláři a pokud by nefungovala, zjistí to akceptační testy, jelikož by se nová položka neobjevila v seznamu. Podobných metod je v aplikaci hodně a zbytečně bychom ztráceli čas pokrýváním něčeho, co snadno pokryjeme v jiných testech.

Unit testy nalezneme nejčastěji u knihoven, tedy nástrojů, které programátor používá na více místech nebo dokonce ve více projektech a měly by být 100% funkční. Možná si vzpomenete, kdy jste použili nějakou knihovnu, staženou např. z GitHubu. Velmi pravděpodobně u ní byly také testy, které se nejčastěji vkládají do složky "tests", která je vedle složky "src" v adresářové struktuře projektu. Pokud např. píšeme aplikaci, ve které často potřebujeme nějaké matematické výpočty, např. faktoriály a další pravděpodobnostní funkce, je samozřejmostí vytvořit si na tyto výpočty knihovnu a je velmi dobrý nápad pokrýt takovou knihovnu testy.

Příklad

Jak asi tušíte, my si podobnou třídu vytvoříme a zkusíme si ji otestovat. Abychom se nezdržovali, vytvořme si pouze jednoduchou kalkulačku, která bude umět:

 • sčítat
 • odčítat
 • násobit
 • dělit

Vytvoření projektu

V praxi by ve třídě byly nějaké složitější výpočty, ale tím se zde zabývat nebudeme. Vytvořte si nový projekt s názvem kalkulacka a do něj si přidejte třídu Kalkulacka a následující implementací:

<?php

/**
 * Reprezentuje jednoduchou kalkulačku
 */
class Kalkulacka
{

  /**
   * Sečte 2 čísla
   * @param int|float $a První číslo
   * @param int|float $b Druhé číslo
   * @return int|float Součet 2 čísel
   */
  public function secti($a, $b)
  {
    return $a + $b;
  }

  /**
   * Odečte 2 čísla
   * @param int|float $a První číslo
   * @param int|float $b Druhé číslo
   * @return int|float Rozdíl 2 čísel
   */
  public function odecti($a, $b)
  {
    return $a - $b;
  }

  /**
   * Vynásobí 2 čísla
   * @param int|float $a První číslo
   * @param int|float $b Druhé číslo
   * @return int|float Součin 2 čísel
   */
  public function vynasob($a, $b)
  {
    return $a * $b;
  }

  /**
   * Vydělí 2 čísla
   * @param int|float $a První číslo
   * @param int|float $b Druhé číslo
   * @return int|float Podíl 2 čísel
   */
  public function vydel($a, $b)
  {
    if ($b == 0)
      throw new \InvalidArgumentException("Nelze dělit nulou!");
    return $a / $b;
  }

}

Na kódu je zajímavá pouze metoda vydel(), která vyvolá výjimku v případě, že dělíme nulou. Výchozí chování PHP je chyba skriptu, což by v aplikaci uživatel vidět nikdy neměl. Třída by mohla být klidně i ve jmenném prostoru, v testu by se poté naimportovala standardně pomocí use.

PHPUnit

V PHP se unit testy píší nejčastěji v PHPUnit frameworku, který by měl každý PHP programátor znát. Existují samozřejmě alternativní nástroje, např. Nette tester, které ale fungují všechny velmi podobně.

PHPUnit

I když bychom mohli PHPUnit nainstalovat samostatně, jak my v kurzu, tak vy u svých aplikací, budeme později potřebovat i další typy testů, alespoň ty akceptační. Na ty je třeba pracovat s dalšími nástroji a instalovat vše zvlášť by dalo poměrně dost práce. Proto PHPUnit nainstalujeme pomocí frameworku Codeception.

Codeception

Codeception je komplexní testovací framework pro PHP, který obsahuje:

 • PHPUnit
 • Akceptační wrapper pro Selenium
 • Další, pro nás nepodstatné testovací frameworky

Můžeme jej nainstalovat buď přes composer, nebo jednoduše stažením jediného souboru .phar. Pokud jste o .phar souborech ještě neslyšeli, jsou to spustitelné archivy s PHP aplikacemi, které lze spouštět např. přes vaše IDE.

Instalace

Já zde využiji první možnost přes .phar soubor, řešení přes composer je pro zájemce níže. Přejdeme na quickstart na adrese http://codeception.com/quickstart a stáhneme soubor codecept.phar, ideálně si jej uložte do složky s dnešním projektem.

Jelikož testy jsou již pokročilejší téma, použijeme pro něj i pokročilejší IDE - PhpStorm. Samozřejmě můžete testovat i v NetBeans, pokud z nějakého důvodu chcete.

Nyní vytvoříme pro .phar soubor alias, abychom ho mohli jednoduše spouštět z konzole. V aplikačním menu File zvolíme Settings a do vyhledávání nahoře napíšeme "Command Li", což nám otevře nástroj Command Line Tool Support.

Command Line Tools Support v PhpStorm

Pomocí tlačítka "+" vpravo nahoře přidáme novou položku typu "Custom tool" s viditelností pro projekt. Následně do formuláře vyplníme:

 • Tool path: C:\xampp\php\php.exe codecept.phar, cestu ke svému PHP interpreteru si případně upravte. Na Linuxu stačí zadat místo cesty jen php.
 • Alias: test (to je název příkazu, přes který budeme archiv spouštět)
Přidání Command Line Tool v PhpStorm

Všechna okna potvrďte.

Instalace přes Composer

Tato pasáž popisuje instalaci Codeception přes Composer. Pokud jej nepoužíváte, přeskočte ji. Máte-li Composer, Codeception nainstalujete příkazem composer require "codeception/codeception" --dev

Doporučuji si PhpStorm s Composerem a Codeception propojit, jinak pravděpodobně nebude fungovat napovídání kódu.

IDE by se mělo nastavit automaticky, nicméně raději přikládám screenshoty mého nastavení:

Nastavení Composeru v PhpStorm

Nastavení Composer autoloaderu v PhpStorm

Nastavení Codeception v PhpStorm

V tomto případě bude nastavená cesta pro příkaz Composeru jako cesta k batch souboru vygenerovaném přes Composer. Měla by vypadat takto: cesta_k_projektu\Kalkulacka\vendor\bin\codecept.bat. V případě Linuxu použijete soubor bez koncovky .bat.

Bootstrap

Nyní otevřeme menu Tools -> Run command a do konzole (pozor, neplést s terminálem, ten je v PhpStorm také) vložíme následující kód:

test bootstrap

Tím docílíme vygenerování testů do našeho projektu.

Všimněte si, že se v něm objevila složka tests, která obsahuje několik dalších souborů a podsložek. Pro nás bude zatím důležitá podsložka unit, do které budeme generovat nové unit testy. Jelikož testy používají třídy z naší aplikace, potřebují definovat minimálně autoloader. To se dělá v souborech _bootstrap.php, které jsou zde buď zvlášť pro každý typ testů nebo pro všechny testy.

My si v našem případě vytvoříme soubor _bootstrap.php ve složce unit, kde si definujeme jednoduchý autoloader:

<?php

function autoloader($trida)
{
  if (!file_exists(__DIR__ . '/../../' . $trida . '.php'))
    return false;
  require(__DIR__ . '/../../' . $trida . '.php');
}

spl_autoload_register('autoloader');

Všimněte si, že autoloader vrací false v případě, že se mu nepodaří třídu načíst. To je velmi důležité, jelikož to tak po něm mohou převzít další autoloadery Codeception, které používá na své soubory.

Může se stát, že ve výchozím nastavení tyto soubory nebudou povoleny. Zkontrolujte proto raději soubor codeception.yml, ve složce nadřazené složce s testy, že obsahuje následující řádky:

settings:
  bootstrap: _bootstrap.php

Pro úplnost přikládám, jak soubor vypadá v mém případě:

paths:
  tests: tests
  output: tests/_output
  data: tests/_data
  support: tests/_support
  envs: tests/_envs
actor_suffix: Tester
settings:
  bootstrap: _bootstrap.php
extensions:
  enabled:
    - Codeception\Extension\RunFailed

Generování testů

Vygenerování nového unit testu provedeme také příkazem v konzoli:

test generate:test unit KalkulackaTest

Název testu se zpravidla sestavuje jako název testované třídy + slovo "Test", v našem případě tedy "KalkulackaTest". Jméno testu si v příkazu vždy upravte podle názvu třídy, kteoru testujete.

Pokud vynecháte na konci názvu slovo "Test", bude automaticky doplněno. Lze tedy použít i následující příkaz: test generate:test unit Kalkulacka a výsledek bude stejný.

Pokud byste někdy potřebovali vygenerovat testy do jiné složky (např. měli více složek tests v jednom projektu, jednu ve složce app a druhou ve vendor), specifikujete ji takto:

test --config=vendor/NejakyFrameworkSeSlozkouTests generate:test unit NejakyTest

Parametrem --config se specifikuje cesta ke složce, která obsahuje konfigurační soubor codeception.yml, daná složka tedy musí obsahovat testy (strukturu vygenerovanou pomocí bootstrap příkazu). Následně lze takto generovat a spouštět testy různých submodulů v systému.

Ve složce unit se nám vygeneroval nový soubor s následujícím kódem:

<?php

class KalkulackaTest extends \Codeception\Test\Unit
{
  /**
   * @var \UnitTester
   */
  protected $tester;

  protected function _before()
  {
  }

  protected function _after()
  {
  }

  // tests
  public function testSomeFeature()
  {

  }
}

Případně můžete mít verzi PHPUnit, která používá jmenné prostory, potom bude dědit z třídy pojmenované jen TestCase a nad ní bude import z příslušného prostoru.

Asi vás nepřekvapí, že je test třídy (scénář) reprezentovaný také třídou a jednotlivé testy metodami :) Co je již zajímavější je fakt, že na ni nalezneme již předpřipravené metody. Ta poslední, začínající na slovo "test", bude jako každá metoda začínající na "test" automaticky spuštěna. Ty další 2 si vysvětlíme v příští lekci, Testování v PHP - Dokončení unit testů.


 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Miniatura
Všechny články v sekci
Testování v PHP
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Avatar
Lasvit
Člen
Avatar
Lasvit:7.7.2017 16:49

Koukám, že se v codeceptu nahradilo setUp() za _before(), tearDown() za _after a generování testu se dělá přes
test generate:test unit KalkulackaTest

Editováno 7.7.2017 16:50
 
Odpovědět  +1 7.7.2017 16:49
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Lasvit
David Čápka:15.7.2017 22:27

Mám dojem, že jsem to psal pro nejnovější verzi, to museli změnit opravdu teď :-@ Dělám ještě na konci kurzu, pak se k tomu vrátím.

Odpovědět 15.7.2017 22:27
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Lasvit
David Čápka:20. března 12:10

Kurz byl aktualizován.

Odpovědět  +1 20. března 12:10
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.