Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Git - Instalace

V minulé lekci, Git - Historie a principy, jsme si představili verzovací nástroj Git. Dále se seznámili s historií, principy a základními stavy souborů.

V dnešním Git tutoriálu si popíšeme Git klienty a jejich integraci do vývojových prostředí. Zmíníme si instalaci na Linux a podrobně si projdeme instalaci na Windows.

Git klienti

Existuje mnoho Git klientů mezi nejpoužívanější patří:

 • Git: Oficiální klient pro Git. Nabízí příkazovou řádku i grafické rozhraní pro základní operace, včetně sledování historie, rozdílů mezi verzemi a správy větví.
 • TortoiseGit: Integrovaný klient do Windows Průzkumníka s kontextovým menu pro repozitáře. Vizuálně zobrazuje stavy souborů, umožňuje vytváření a fúzi větví a další operace.
 • GitHub Desktop: Zaměřuje se na jednoduchou správu repozitářů, výběr repozitářů, synchronizací a práci s pull requesty.
 • Git Extensions: Přináší rozšířené možnosti pro historii, větve, změny mezi verzemi a další.
 • SmartGit: Určený pro pokročilé uživatele, podporuje práci v týmu, sledování změn a vývoj v týmu.

Pro naše účely si vybereme klient Git.

Integrace do vývojových prostředí (IDE)

Mnoho vývojových prostředí (IDE) obsahuje integrované nástroje pro práci s Gitem. Tato integrace usnadňuje vývojářům práci tím, že umožňuje provádět Git operace přímo z IDE a sledovat stav repozitáře bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Některá z IDE, která nabízejí tuto integraci, jsou:

Instalace Gitu

Nyní se už můžeme pustit do prvního kroku, kterým je instalace tohoto distribuovaného verzovacího systému na náš operační systém.

Linux

Pro instalaci Gitu na různých distribucích Linuxu platí různé postupy. Konkrétní postupy a požadavky pro instalaci na různé distribuce nalezneme na stránce Gitu pro Linux.

Uveďme si obecný postup, který platí pro většinu distribucí:

 1. Otevřeme terminál a použijeme příkaz apt-get install git pro instalaci balíčku Gitu podle naší distribuce.
 2. Po dokončení instalace se příkazem git --version přesvědčíme o její úspěšnosti.

Windows

V následující části si ukážeme jak Git nainstalovat na operační systém Windows.

Přesný postup instalace níže platí pro verzi 2.41.0. Verzi si stáhněte v příloze pod článkem.

Stáhnutí instalátoru pro Windows

Stáhneme si instalační soubor ze stránky Git pro Windows, vybereme Standalone Installer pro naší verzi operačního systému:

Stránka pro stáhnutí instalátoru pro Windows - Git

Při stahování a instalaci Gitu mějme na paměti, že je vhodné volit Git Standalone Installer místo verze určené pro Thumbdrive. Thumbdrive verze byla vyvinuta pro specifické použití a mohou se objevit nekompatibility nebo neočekávané chování na našem systému.

Spuštění instalátoru pro Windows

Po stáhnutí instalátoru jej spustíme. Instalátor bude požadovat odsouhlasení licenčních podmínek, které potvrdíme a stiskneme Next.

Po každém výběru v oknech popsaných v kapitolách níže vždy stiskneme tlačítko Next pro přesunutí se do dalšího okna.

Select destination Location

V následujícím okně vybereme adresář pro instalaci Gitu:

Nastavení umístění Git - Git
Select Components

Nyní se nám otevřelo okno Select Components, jehož volby si popíšeme:

Instalace associací a komponent - Git
Additional icons

První volba je jasná, ptá se nás, jestli chceme přidat ikonu na plochu.

Windows Explorer integration

Další nabídka je zajímavější. Ptá se na integraci do Windows Exploreru. To je nabídka, která se zobrazí, když klikneme pravým tlačítkem myši. My zaškrtneme obě možnosti.

Git LFS (Large File Support)

Možnost Git LFS (Large File Support) umožňuje použití rozšíření, které stahuje velké soubory postupně dle potřeby. Tím urychluje některé operace bez zbytečného načítání informací. Tuto možnost zaškrtneme.

Associate .git* configuration files with the default text editor a Associate .sh files to be run with Bash

Další dvě možnosti se týkají otevírání konfiguračních souborů výchozím editorem a otevírání .sh souborů v Bashi. Obě možnosti zaškrtneme.

Check daily for Git for Windows updates

Poslední možností je denní dotaz na aktualizaci gitu, kterou nepotřebujeme.

Select Start Menu Folder

V dalším okně jsme vyzváni k vytvoření zkratky pro Git v nabídce rychlého spuštění. Pojmenujeme ji nebo volbou Don't create a Start Menu folder zamezíme vytvoření zkratky:

Select Start Menu Folder - Git
Choosing the default editor used by Git

Nyní si vybereme, který textový editor bude Git používat. Pokud nechceme instalovat další programy, lze použít vestavěný Notepad, nebo zvolit Vim. V našem postupu zvolme Vim:

Výběr editoru - Git
Adjusting the name of the initial branch in new repositories

Nyní zvolíme název počáteční větve. Výchozí jméno je master, v našem postupu zvolíme Let Git decide:

Název větve - Git

Adjusting your PATH environment

Teď se dostáváme k nastavení cesty PATH:

Nastavení PATH - Git

Zde máme možnost konfigurovat způsob ovládání Gitu pomocí:

 • Nainstalované příkazové řádky.
 • Integrace s příkazovou řádkou systému Windows (s automatickým přidáním do cesty PATH).
 • Provedení pokročilé instalace, která kompletně přepíše obsah cesty PATH.

Zaškrtnutím třetí možnosti můžeme způsobit problémy s jinými službami Windows, jako jsou například find nebo dir. To může ovlivnit instalaci jiných programů, které využívají PATH ke spuštění jiných služeb.

Zaškrtneme doporučenou druhou možnost.

Choosing HTTPS transport backend

Dále nastavíme knihovnu pro HTTPS spojení a validaci serverových certifikátů v Gitu. Pokud nepracujeme v Active Directory prostředí, zvolíme možnost Use the OpenSSL library:

Nastavení SSL pro HTTPs - Git

Configuring the line ending conversions

Zde volíme konverzi textů pro různé operační systémy:

 • První možnost je určená pro Windows.
 • Druhá pro Unixové systémy.
 • Třetí neprovádí žádnou konverzi.

Ponecháme první volbu:

Nastavení konce řádků - Git
Configuring the terminal emulator to use with Git Bash

V tomto okně zvolíme emulátor terminálu MinTTY:

Výběr terminálu - Git
Choose the default behaviour of git pull

Dále je možnost úpravy chování příkazu git pull, kterému se budeme věnovat v následujících lekcích. Pro naše účely ponecháme možnost Default (fast-forward or merge):

Nastavení chování git pull. - Git
Choose a credential helper

Zde zvolíme pomocníka pověření. Pomocníci pověření jsou využíváni k ukládání přihlašovacích údajů. Zvolíme si první možnost:

Výběr credential manageru - Git

 Git Credential Manager je možné později nainstalovat pomocí příkazu git credential-manager install.

Configuring extra options

Dále máme možnost si vybrat mezi těmito doplňkovými službami:

 • Enable file system caching: Git bude využívat mezipaměť souborového systému, která vede k rychlejšímu načítání dat z repozitáře.
 • Enable symbolic links: Umožnuje vytvořit symbolické odkazy na soubory v systému.

Vybereme si Enable file system caching:

Nastavení extra možností - Git
Configuring experimental options

V posledním kroku je nám nabídnuto povolení experimentálních možností:

Nastavení experimentálních možností - Git

Tyto možnosti nevyužijeme. Klikneme na tlačítko Next pro spuštění instalace Gitu.

Kontrola instalace pro Windows

Po instalaci je důležité ověřit správnou funkčnost Gitu. Klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vybereme Open Git Bash here. Otevře se nám okno terminálu MinTTY :

MINGW64:/c
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c
$

Výraz ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c ukazuje aktuální cestu společně s uživatelským jménem ItNetwork na počítači s názvem DESKTOP-ADEVTG4. Oba názvy se mohou lišit podle vašeho systému.

Zkontrolujme si verzi používaného GITu pomocí příkazu git --version:

MINGW64:/c
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c
$ git --version
git version 2.41.0.windows.3

Pro zjištění verze Gitu můžeme použít i zkrácenou verzi příkazu git -v

Zkusme si vypsat nápovědu pomocí příkazu git --help:

MINGW64:/c
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c
$ git --help
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
      [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
      [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
      [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
      [--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

V příští lekci, Git - Základy, dokončíme nastavení Gitu. Probereme si správnou praxi pro tvorbu commitů, kterou také uplatníme při přidání souboru do commitu.


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 77x (12.38 MB)

 

Předchozí článek
Git - Historie a principy
Všechny články v sekci
Git
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Git - Základy
Článek pro vás napsal Patrik Valkovič
Avatar
Uživatelské hodnocení:
612 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Aktivity