Brno? Vypsali jsme pro vás nové termíny školení OOP v Brně!

Kolonie bakterii (Conwayova hra života)

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

Ukázkový program Kolonie bakterií (Conwayova hra života) včetně zdrojového kódu v jazyce Ruby.

require 'rexml/document'

class Colony

 # outputs colony
 def output(target)
  @height.times do |h|
   @width.times do |w|
    if (@cells[w][h])
     target.print "*"
    else
     target.print "."
    end
   end
   target.puts
  end
 end

 # performs one lifecycle
 def live
  # awful duplication of an array
  @old_cells = []
  (@width).times do |w|
   @row = []
   (@height).times do |h|
    @row << @cells[w][h]
   end
   @old_cells << @row
  end
  # and then the God comes
  @height.times do |h|
   @width.times do |w|
    # will it survive?
    @cells[w][h] = false
    if @old_cells[w][h] # ziva bunka
     @cells[w][h] = true if (get_neighbours(w, h) == 2) || (get_neighbours(w, h) == 3)
    end
    if not @old_cells[w][h] # mrtva bunka
     @cells[w][h] = true if (get_neighbours(w, h) == 3)
    end
   end
  end
 end

 # loads cells
 def load(fname)
  # does input file exists?
  if not File.exists?(fname)
   puts "Input file does not exists"
   exit
  end
  File.open(fname) do |f|
   doc = REXML::Document.new(f)
   @width = doc.root.elements["dimensions"].attributes["x"].to_i
   if (doc.root.elements["dimensions"].attributes.has_key?("y"))
    @height = doc.root.elements["dimensions"].attributes["y"].to_i
   else
    @height = @width
   end
   # creating matrix - also awful
   @cells = []
   (@width).times do |w|
    @row = []
    (@height).times { @row << false }
    @cells << @row
   end
   # filling matrix
   doc.root.elements["cells"].elements.each do |element|
    x = element.attributes["x"].to_i - 1
    y = element.attributes["y"].to_i - 1
    @cells[x][y] = true
   end
  end
 end

 private

 # returns number of neighbouring cells
 def get_neighbours(x, y)
  count = 0
  # classic rectangle
  3.times do |h|
   3.times do |w|
    posx = x + w - 1
    posy = y + h - 1
    # placement correction
    posx = @width - 1 if (posx < 0)
    posx = 0 if (posx > @width - 1)
    posy = @height - 1 if (posy < 0)
    posy = 0 if (posy > @height - 1)
    if (@old_cells[posx][posy])
     count += 1
    end
   end
  end
  count -= 1 if (@old_cells[x][y]) # if center cell is alive I have to remove it
  return count
 end

end


# ------------ main program -----------


if (ARGV[0].length == 0)
 puts "Not enought arguments"
 exit
end

colony = Colony.new

colony.load(ARGV[0])

puts "Welcome to Conway's game of life"
puts "--------------------------------"
colony.output(STDOUT)
# commnads processing loop
command = ""
while (command != "x") do
 print "Enter command: "
 command = STDIN.gets.strip
 count = 1                      # n with param.
 if command =˜ /ˆn\s+\d+/
  count = command.split(" ").last.to_i
  command = "n"
 end
 if (command =˜ /ˆn$/) || (command == "")       #n processing
  count.times { colony.live }
  colony.output(STDOUT)
 elsif command =˜ /ˆs\s+\w+\.[A-Za-z]{3}$/      # s
  begin
   fname = command.split(" ").last
   begin
    File.open(fname,"w") { |f| colony.output(f) }
    puts "Successfuly saved"
   rescue
    puts "Cannot save file"
   end
  end
 elsif (command =˜ /ˆ(h|\?)$/)            # h
  puts "Help"
  puts "----"
  puts "n - perform lifecycle"
  puts "n y - perform next y lifecycles"
  puts "s filename.ext - saves colony into file"
  puts "h or ? -this help"
  puts "x - terminate"
 else
  puts "Unknows command or parametter, type 'h' to access help" if (command != "x")
 end

end

puts "Terminated."


 

Stáhnout

Staženo 452x (1.96 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Ruby

 

 

Program pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Všechny články v sekci
Ruby
Miniatura
Následující článek
Ruby v Linuxu - GTK
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!