Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 4 - Static files a upload souborů ve Flask

V minulé lekci, WTForms a Jinja2 šablony pro Flask framework, jsme si ukázali WTForms, "rozšíření" pro Flask, a vytvořili jsme si hlavní šablonu pomocí Jinja2. V dnešním Python tutoriálu si ukážeme, jak používat statické soubory a nahrát soubor pomocí WTForms.

Static files

Nejdříve si stáhneme Bootstrap. Jedná se o populární CSS framework, díky kterému naší aplikaci vykouzlíme moderní vzhled téměř bez snažení. Bootstrap navíc umožňuje velmi jednoduše podporovat zobrazení stránek i na mobilních zařízeních. Více informací případně naleznete v našem kurzu Bootstrap.

Vytvoříme složku root/static/, kde root/ je složka s vaší aplikací, a celou složku Bootstrap tam přesuneme.

Pro ukázku si vytvoříme následující skript root/static/main.js, který také načteme:

alert("Po odkliknutí se stránka načte")

Do hlavní šablony linkneme do části <head>...</head> skript main.js a minifikovaný Bootstrap CSS soubor:

</style>
<script src="{{ url_for('static', filename = 'main.js') }}"></script>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='bootstrap-4.1.3-dist/css/bootstrap.min.css')}}">
</head>

Stránka nyní načítá skript a Bootstrap.

Bootstrap a alert skript pro Flask framework pro Python
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jelikož máme Bootstrap, vylepšíme vzhled našeho formuláře. Jednotlivým polím přidáme Bootstrap třídy a namísto <input type="submit"> si vytvoříme submit tlačítko pomocí WTForms, rovněž s Bootstrap CSS třídami, které jej ostylují:

class MujFormular(FlaskForm):
  prvni_cislo = IntegerField("První Číslo", widget = widgets.Input(input_type = "number"), render_kw = dict(class_ = "form-control"))
  operator = SelectField("Operátor", choices=[("+" ,"+"), ("-", "-"), ("*", "*"), ("/", "/")], render_kw = dict(class_ = "form-control"))
  druhe_cislo = IntegerField("Druhé Číslo", widget = widgets.Input(input_type = "number"), render_kw = dict(class_ = "form-control"))
  submit = SubmitField("Odeslat", render_kw = dict(class_ = "btn btn-outline-primary btn-block"))

Všimněte si, že jsme přidali parametr render_kw pomocí kterého můžeme přidat vygenerovanému kódů například třídu, hodnotu a další atributy.

Upravíme i šablonu:

{% extends "base.html" %}
{% block header %}
Zde je něco zajímavého<br>
{{ super() }}
{% endblock %}

{% block content %}
  <form method="POST" class="row justify-content-center">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <table>
      <tr><td>{{ form.prvni_cislo.label }}:</td><td>{{ form.prvni_cislo }}</td></tr>
      <tr><td>{{ form.operator.label }}: </td><td>{{ form.operator }}</td></tr>
      <tr><td>{{ form.druhe_cislo.label }}: </td><td>{{ form.druhe_cislo }}</td></tr>
      <tr><td>{{ form.submit.label }}</td><td> {{ form.submit }}<td></tr>
    </table>
  </form>
  <div class="text-center">
  {% for field, errors in form.errors.items() %}
    {% for error in errors %}
      <span style="color: red;">Chyba pole - {{ field }} hláška - {{ error }}</span><br>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  <hr>
  </div>
{% endblock %}

Aplikace nyní vypadá mnohem lépe :)

Webová aplikace s frameworky Bootstrap a Flask v Pythonu

Upload souborů

Pro ukázku si vytvoříme další stránku, která bude fungovat jako galerie obrázků s možností nahrát vlastní obrázky. Do main.py přidáme importy a novou metodu:

from wtforms import FileField
from flask_wtf.file import FileRequired
from werkzeug.utils import secure_filename
import os

#Nastavíme složku, kam se budou obrázky ukládat
UPLOAD_FOLDER = app.static_folder + "/uploads/"
app.config["UPLOAD_FOLDER"] = UPLOAD_FOLDER

class FileFormular(FlaskForm):
  soubor = FileField("Vlož obrázek", validators = [FileRequired()])
  submit = SubmitField("Odeslat", render_kw = dict(class_ = "btn btn-outline-primary btn-block"))

@app.route("/galerie/", methods = ["GET", "POST"])
def galerie():
  form = FileFormular()
  if form.validate_on_submit():
    soubor = form.soubor.data
    nazev = secure_filename(soubor.filename)
    soubor.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], nazev))
  return render_template("galerie.html", form = form)

Nejdříve nastavíme složku, kam se budou obrázky ukládat (v tomto případě root/static/uploads, proto jsme použili app.static_folder). Vytvoříme si formulář s file inputem (použijeme validátor FileRequired() pro validaci, zda byl soubor přiložen) a submit tlačítkem.

Nakonec přidáme logiku samotné stránky. Ze všeho nejdříve se provede validace formuláře, pak si vezmeme obrázek a zkontrolujeme pomocí nástroje z knihovny werkzeug, na které mimochodem běží Flask, zda je název souboru bezpečný, a soubor uložíme.

Také si musíme vytvořit novou šablonu, která se bude nacházet v root/templates/galerie.html:

{% extends "base.html" %}
{% block header %}
Galerie
{% endblock %}

{% block content %}
  <form method="POST" class="row justify-content-center" enctype="multipart/form-data">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <table>
      <tr><td>{{ form.soubor.label }}:</td><td>{{ form.soubor }}</td></tr>
      <tr><td>{{ form.submit.label }}</td><td> {{ form.submit }}<td></tr>
    </table>
  </form>
  <div class="text-center">
  {% for field, errors in form.errors.items() %}
    {% for error in errors %}
      <span style="color: red;">Chyba pole - {{ field }} hláška - {{ error }}</span><br>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  <hr>
  </div>
{% endblock %}

Zkusíme si nahrát obrázek pandy, aplikace se nachází na http://127.0.0.1:5000/galerie/.

Upload obrázků v microframeworku Flask v Pythonu

Výtečně, obrázek se úspěšně nahrál :)

Nahraný obrázek v microframeworku Flask v Pythonu

Teď již jen potřebujeme získat všechny obrázky ze složky a zobrazit je na stránce:

@app.route("/galerie/", methods = ["GET", "POST"])
def galerie():
  form = FileFormular()
  if form.validate_on_submit():
    soubor = form.soubor.data
    nazev = secure_filename(soubor.filename)
    soubor.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], nazev))
  obrazky = os.listdir(app.static_folder + "/uploads")
  return render_template("galerie.html", form = form, obrazky = obrazky)

Použijeme funkci os.listdir, která vrací pole souborů nacházejících se ve složce. Stačí je zobrazit v šabloně:

{% extends "base.html" %}
{% block header %}
Galerie
{% endblock %}

{% block content %}
  <form method="POST" class="row justify-content-center" enctype="multipart/form-data">
    {{ form.hidden_tag() }}
    <table>
      <tr><td>{{ form.soubor.label }}:</td><td>{{ form.soubor }}</td></tr>
      <tr><td>{{ form.submit.label }}</td><td> {{ form.submit }}<td></tr>
    </table>
  </form>
  <div class="text-center">
  {% for field, errors in form.errors.items() %}
    {% for error in errors %}
      <span style="color: red;">Chyba pole - {{ field }} hláška - {{ error }}</span><br>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  <hr>
  </div>

  {% for obrazek in obrazky %}
    <img src="{{ url_for('static', filename='uploads/' + obrazek) }}">
  {% endfor %}
{% endblock %}

Výsledná galerie vypadá takto:

Galerie obrázků ve Flask frameworku v Pythonu

V příští lekci, Přihlášení uživatelů ve Flask, se naučíme přihlásit uživatele do naší webové aplikace ve Flask.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 55x (657.55 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Python

 

Předchozí článek
WTForms a Jinja2 šablony pro Flask framework
Všechny články v sekci
Flask framework pro Python
Článek pro vás napsal MQ .
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Používám hlavně Python a zajímám se o Deep Learning a vše kolem.
Aktivity (2)

 

 

Komentáře

Avatar
bindili
Člen
Avatar
bindili:29.9.2020 19:43

Mozno miesto obrazky = os.listdir(ap­p.static_folder + "/uploads") by sa mohloa pouzit definovany
paramater z configu app.config["UP­LOAD_FOLDER"]

 
Odpovědět
29.9.2020 19:43
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.